กำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) 6 เดือนแรก ปี 2564 หุ้นกลุ่มโรงพยาบาล

กำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) 6 เดือนแรก ปี 2564 หุ้นกลุ่มโรงพยาบาล

หุ้นในกลุ่มโรงพยาบาล หรือกลุ่มการแพทย์ (HEALTH) ถือว่าเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นที่สนใจของนักลงทุนในปีนี้ เพราะด้วยการแพร่ระบาดของโควิด-19 และกระแสของวัคซีนทางเลือกต่าง ๆ ที่จะมีมาให้จองซื้อฉีดกัน ทำให้หุ้นกลุ่มนี้มีการเทรดค่อนข้างคึกคักในช่วงครึ่งปีแรกที่ผ่านมา


.


ซึ่งลการดำเนินงาน ที่เติบโตขึ้นจากปีที่ผ่านมา เนื่องจาก 2 ปัจจัยสำคัญ คือ


.

 1. วัคซีนทางเลือกที่กำลังเข้ามา จะทำให้กลุ่มโรงพยาบาลขนาดใหญ่ได้รับอานิสงส์จากการเป็นตัวแทนนำเข้าวัคซีนทางเลือก (ถึงแม้จะเป็นรายได้ที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว แต่ก็ถือว่าเป็นโอกาสในการเพิ่มรายได้ในการเข้ารับบริการที่เกี่ยวข้องอื่นๆด้วยเช่นกัน)
  เช่น BCH, VIBHA, BDMS และ THG เป็นต้น
  .
 2. การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในปีนี้ (ระลอก 3-4) ที่มีการแพร่ระบาดอย่างหนักในเกือบทุกพื้นที่ จนทำให้โรงพยาบาลขนาดเล็ก มีอัตราการเข้าใช้บริการเพิ่มขึ้น จากการเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 จากประชาชนในท้องที่ แม้โรงพยาบาลขนาดเล็กจะยังไม่ได้รับโควต้ากระจายวัคซีนทางเลือก แต่ก็มีบริการตรวจหาเชื้อโควิด-19 เข้ามาเสริมอยู่ตลอด
  เช่น EKH, CMR, RJH และ RPH เป็นต้น
  .
  โพสนี้จึงจะมาส่องกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) 6 เดือนแรก ปี 2564 (ม.ค.-มิ.ย.2564) ของ 12 หุ้นโรงพยาบาลที่มีมูลค่าตลาดมากที่สุด (ณ วันที่ 20/8/2564) พร้อมกับราคาหุ้นที่มีการเปลี่ยนแปลงจากสิ้นปี 2563 เป็นเท่าไหร่บ้าง
  .
  โดยจาก 12 หุ้นดังกล่าว พบว่ามีถึง 10 หุ้นที่ยังมีกำไร และมี 6 หุ้น กำไรสุทธิเติบโตขึ้น โดยสามารถทำกำไรเติบโตได่้สูงกว่า 300% ในขณะที่มีหุ้นปิดขาดทุนอยู่ 2 หุ้น และยังลดลงถึง 200% (ถึงว่า ทำไมเป็นข่าวบ่อย)
  .
  ไปเช็คดูกันว่ากำไรสุทธิ (EPS) ของแต่ละโรงพยาบาลเป็นอย่างไร
  .
  (ข้อมูลเรียงตามอัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น ที่เพิ่มสูงสุด)
  .
 3. VIBHA : บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 30,681 ล้านบาท]
 • กำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) 6 เดือนแรกของปี 2564 (ม.ค.-มิ.ย.64) เท่ากับ 0.0341 บาท/หุ้น เพิ่มขึ้น 360.8% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว
 • ราคา วันที่ 20/8/2564 อยู่ที่ 2.26 บาท เพิ่มขึ้น 53.7% จากสิ้นปี 2563 โดยมีค่า PE เท่ากับ 37.3 เท่า และ P/B อยู่ที่ 3.48 เท่า
  ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2YgFjnW
  .
 1. BCH : บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 58,104 ล้านบาท]
 • กำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) 6 เดือนแรกของปี 2564 (ม.ค.-มิ.ย.64) เท่ากับ 0.59 บาท/หุ้น เพิ่มขึ้น 168.2% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว
 • ราคา วันที่ 20/8/2564 อยู่ที่ 23.3 บาท เพิ่มขึ้น 71.3% จากสิ้นปี 2563 โดยมีค่า PE เท่ากับ 26.88 เท่า และ P/B อยู่ที่ 7.21 เท่า
  ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3ccnUVW
  .
 1. CHG : บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 42,900 ล้านบาท]
 • กำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) 6 เดือนแรกของปี 2564 (ม.ค.-มิ.ย.64) เท่ากับ 0.0753 บาท/หุ้น เพิ่มขึ้น 142.9% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว
 • ราคา วันที่ 20/8/2564 อยู่ที่ 3.9 บาท เพิ่มขึ้น 58.5% จากสิ้นปี 2563 โดยมีค่า PE เท่ากับ 31.47 เท่า และ P/B อยู่ที่ 9.51 เท่า
  ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/36a4zRq
  .
 1. RJH : บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 10,650 ล้านบาท]
 • กำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) 6 เดือนแรกของปี 2564 (ม.ค.-มิ.ย.64) เท่ากับ 0.81 บาท/หุ้น เพิ่มขึ้น 65.3% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว
 • ราคา วันที่ 20/8/2564 อยู่ที่ 35.5 บาท เพิ่มขึ้น 49.8% จากสิ้นปี 2563 โดยมีค่า PE เท่ากับ 20.91 เท่า และ P/B อยู่ที่ 6.89 เท่า
  ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3oedqHH
  .
 1. SKR : บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 22,992 ล้านบาท]
 • กำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) 6 เดือนแรกของปี 2564 (ม.ค.-มิ.ย.64) เท่ากับ 0.12 บาท/หุ้น เพิ่มขึ้น 50.0% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว
 • ราคา วันที่ 20/8/2564 อยู่ที่ 11.5 บาท เพิ่มขึ้น 76.9% จากสิ้นปี 2563 โดยมีค่า PE เท่ากับ 52.84 เท่า และ P/B อยู่ที่ 5.58 เท่า
  ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3fAsEV4
  .
 1. CMR : บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 13,920 ล้านบาท]
 • กำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) 6 เดือนแรกของปี 2564 (ม.ค.-มิ.ย.64) เท่ากับ 0.026 บาท/หุ้น เพิ่มขึ้น 18.2% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว
 • ราคา วันที่ 20/8/2564 อยู่ที่ 3.46 บาท เพิ่มขึ้น 96.6% จากสิ้นปี 2563 โดยมีค่า PE เท่ากับ 65.92 เท่า และ P/B อยู่ที่ 3.98 เท่า
  ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/36eYXVR
  .
 1. SVH : บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 40,400 ล้านบาท]
 • กำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) 6 เดือนแรกของปี 2564 (ม.ค.-มิ.ย.64) เท่ากับ 7.11 บาท/หุ้น ลดลง -2.5% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว
 • ราคา วันที่ 20/8/2564 อยู่ที่ 404 บาท เพิ่มขึ้น 1.0% จากสิ้นปี 2563 โดยมีค่า PE เท่ากับ 27.65 เท่า และ P/B อยู่ที่ 4.43 เท่า
  ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3iMiodD
  .
 1. BDMS : บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน) [มูลค่าตลาด 357,570 ล้านบาท]
 • กำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) 6 เดือนแรกของปี 2564 (ม.ค.-มิ.ย.64) เท่ากับ 0.18 บาท/หุ้น ลดลง -5.3% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว
 • ราคา วันที่ 20/8/2564 อยู่ที่ 22.5 บาท เพิ่มขึ้น 8.2% จากสิ้นปี 2563 โดยมีค่า PE เท่ากับ 51.23 เท่า และ P/B อยู่ที่ 4.36 เท่า
  ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3qMug20
  .
 1. PRINC : บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 16,377 ล้านบาท]
 • ขาดทุนสุทธิต่อหุ้น (EPS) 6 เดือนแรกของปี 2564 (ม.ค.-มิ.ย.64) เท่ากับ -0.089 บาท/หุ้น ลดลง -7.2% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว
 • ราคา วันที่ 20/8/2564 อยู่ที่ 4.3 บาท เพิ่มขึ้น 7.5% จากสิ้นปี 2563 โดยมีค่า PE เท่ากับ 0 เท่า และ P/B อยู่ที่ 1.74 เท่า
  ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3iThJXZ
  .
 1. RAM : บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 34,320 ล้านบาท]
 • กำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) 6 เดือนแรกของปี 2564 (ม.ค.-มิ.ย.64) เท่ากับ 3.52 บาท/หุ้น ลดลง -17.8% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว
 • ราคา วันที่ 20/8/2564 อยู่ที่ 143 บาท เพิ่มขึ้น 2.5% จากสิ้นปี 2563 โดยมีค่า PE เท่ากับ 28.83 เท่า และ P/B อยู่ที่ 2.49 เท่า
  ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2LXGPZU
  .
 1. BH : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 102,899 ล้านบาท]
 • กำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) 6 เดือนแรกของปี 2564 (ม.ค.-มิ.ย.64) เท่ากับ 0.39 บาท/หุ้น ลดลง -62.9% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว
 • ราคา วันที่ 20/8/2564 อยู่ที่ 129.5 บาท เพิ่มขึ้น 7.9% จากสิ้นปี 2563 โดยมีค่า PE เท่ากับ 146.78 เท่า และ P/B อยู่ที่ 5.98 เท่า
  ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3qPX2Pt
  .
 1. THG : บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 24,411 ล้านบาท]
 • ขาดทุนสุทธิต่อหุ้น (EPS) 6 เดือนแรกของปี 2564 (ม.ค.-มิ.ย.64) เท่ากับ -0.15 บาท/หุ้น ลดลง -200.0% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว
 • ราคา วันที่ 20/8/2564 อยู่ที่ 28.75 บาท เพิ่มขึ้น 11.7% จากสิ้นปี 2563 โดยมีค่า PE เท่ากับ 0 เท่า และ P/B อยู่ที่ 3.21 เท่า
  ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3sXUSPt
  .
  .
  ❗ หมายเหตุ
 1. โพสนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการลงทุนเท่านั้น ไม่ได้ชี้นำว่าบริษัทไหนน่าลงทุนกว่าบริษัทไหน หรือผลตอบแทนการลงทุนจะไม่เปลี่ยนไป เพราะการลงทุนมีความเสี่ยง ผู้สนใจควรต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการลงทุนเสมอนะครับ 🙂
  .
  Reference : set.or.th
  .

#หุ้นกลุ่มโรงพยาบาล

#ผลการดำเนินงาน

#การลงทุน

#iYomBizInspiration

.
สนใจข้อมูลธุรกิจ การเงิน การลงทุน เล่าให้ฟังเข้าใจง่ายๆ พร้อมทั้งแรงบันดาลใจดีๆ ในการสร้างฝัน ติดตาม iYom Biz+Inspiration ได้ที่
website : https://iyom-bizinspiration.com
facebook : https://www.facebook.com/iYomBizInspiration
youtube : https://www.youtube.com/channel/UCBI4SLQ23jhF7NQ071T7BCA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *