ลงทุน 30 หุ้น SETHD รอบใหม่ (กลุ่มอัตราปันผลสูงและสภาพคล่องสูง) ใช้เงินทุน เริ่มต้นเท่าไหร่ ?

ลงทุน 30 หุ้น SETHD รอบใหม่ (กลุ่มอัตราปันผลสูงและสภาพคล่องสูง) ใช้เงินทุน เริ่มต้นเท่าไหร่ ?

สำหรับนักลงทุนที่อยากจะหาหุ้นปันผลสูง โดยเฉพาะมือใหม่อาจจะเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายนัก เพราะการที่ต้องมาคัดกรองหุ้นด้วยตัวเอง ทั้ง ๆ ที่ยังมีความรู้ไม่มาก อาจจะทำให้เกิดความผิดพลาดในการลงทุนได้ง่าย ๆ


.

ซึ่งทางตลาดหลักทรัพย์ได้มองเห็นถึงข้อจำกัดดังกล่าว จึงมีการจัดทำหุ้นในกลุ่มที่มีอัตราปันผลสูง และที่สำคัญยังเป็นหุ้นที่มีมูลค่าตลาดที่ใหญ่ และยังมีสภาพคล่องที่สูงด้วย


.

หรือพูดง่าย ๆ ก็คือ เป็นการคัดเลือกหุ้นที่เป็นบริษัทใหญ่ เพื่อบ่งบอกถึงความมีเสถียรภาพในการดำเนินงาน (ทำให้มีการจ่ายปันผลสม่ำเสมอ) อีกทั้งราคาหุ้นยังมีสภาพคล่องในตลาด จึงเป็นที่มาของหุ้นกลุ่ม SETHD (High Dividend) ที่มีจำนวน 30 หุ้น


.


และในตอนนี้ทางตลาดหลักทรัพย์ ได้ update รายชื่อหุ้นใหม่ทั้งหมดในกลุ่มจำนวน 30 หุ้น ที่จะใช้ในการคำนวนดัชนี SETHD ในรอบครึ่งหลังของปี 2564 แล้ว

.


[ ใครสนใจสรุปหุ้นเข้าใหม่ได้ที่ > สรุปหุ้นเข้าใหม่ คำนวนดัชนี SET รอบครึ่งหลังของปี 2564 (1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2564) ]


.


โพสนี้จึงจะมาสรุปให้นักลงทุนได้ดูเป็นไอเดียว่า ถ้าต้องการลงทุนหุ้นในกลุ่ม SETHD รอบใหม่ดังกล่าว ต้องเริ่มต้นใช้เงินลงทุนเท่าไหร่ (ในกรณีซื้อขั้นต่ำ 100 หุ้น) และยังได้รับผลตอบเงินปันผลประมาณกี่เปอร์เซ็นต์


.


(ข้อมูลแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม เรียงตามลำดับ จำนวนเงินทุนสูงสุดไปต่ำสุด)


.

.

🎯 กลุ่มธนาคาร

.

 1. BBL : ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 218,563 ล้านบาท]
 • ราคาหุ้นวันที่ 25-6-2564 ปิดที่ 114.5 บาท มีค่า PE เท่ากับ 13.3 เท่า และมีอัตราปันผลอยู่ที่ 2.17%
 • โดยต้องใช้เงินลงทุนเริ่มต้น ที่จะซื้อหุ้น 100 หุ้น เท่ากับ11,450 บาท

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3cPEmv8

.

 1. SCB : ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 337,864 ล้านบาท]
 • ราคาหุ้นวันที่ 25-6-2564 ปิดที่ 99.5 บาท มีค่า PE เท่ากับ 12.06 เท่า และมีอัตราปันผลอยู่ที่ 2.32%
 • โดยต้องใช้เงินลงทุนเริ่มต้น ที่จะซื้อหุ้น 100 หุ้น เท่ากับ9,950 บาท

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2N5RIsN

.

 1. TISCO : บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 71,257 ล้านบาท]
 • ราคาหุ้นวันที่ 25-6-2564 ปิดที่ 89 บาท มีค่า PE เท่ากับ 11.24 เท่า และมีอัตราปันผลอยู่ที่ 7.08%
 • โดยต้องใช้เงินลงทุนเริ่มต้น ที่จะซื้อหุ้น 100 หุ้น เท่ากับ8,900 บาท

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/31Rc4db

.

 1. KKP : ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 46,783 ล้านบาท]
 • ราคาหุ้นวันที่ 25-6-2564 ปิดที่ 55.25 บาท มีค่า PE เท่ากับ 9.17 เท่า และมีอัตราปันผลอยู่ที่ 4.07%
 • โดยต้องใช้เงินลงทุนเริ่มต้น ที่จะซื้อหุ้น 100 หุ้น เท่ากับ5,525 บาท

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2Q3121K

.

 1. TCAP : บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 39,905 ล้านบาท]
 • ราคาหุ้นวันที่ 25-6-2564 ปิดที่ 34.25 บาท มีค่า PE เท่ากับ 10.47 เท่า และมีอัตราปันผลอยู่ที่ 8.82%
 • โดยต้องใช้เงินลงทุนเริ่มต้น ที่จะซื้อหุ้น 100 หุ้น เท่ากับ3,425 บาท

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3jnOcbb

.

 1. KTB : ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 150,941 ล้านบาท]
 • ราคาหุ้นวันที่ 25-6-2564 ปิดที่ 10.8 บาท มีค่า PE เท่ากับ 9.53 เท่า และมีอัตราปันผลอยู่ที่ 2.57%
 • โดยต้องใช้เงินลงทุนเริ่มต้น ที่จะซื้อหุ้น 100 หุ้น เท่ากับ1,080 บาท

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2Rbk32Q

.

 1. TTB : ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 107,979 ล้านบาท]
 • ราคาหุ้นวันที่ 25-6-2564 ปิดที่ 1.12 บาท มีค่า PE เท่ากับ 12.37 เท่า และมีอัตราปันผลอยู่ที่ 3.98%
 • โดยต้องใช้เงินลงทุนเริ่มต้น ที่จะซื้อหุ้น 100 หุ้น เท่ากับ112 บาท

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3w89dJv

.

🎯 กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

.

 1. ADVANC : บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 510,028 ล้านบาท]
 • ราคาหุ้นวันที่ 25-6-2564 ปิดที่ 171.5 บาท มีค่า PE เท่ากับ 18.67 เท่า และมีอัตราปันผลอยู่ที่ 4.03%
 • โดยต้องใช้เงินลงทุนเริ่มต้น ที่จะซื้อหุ้น 100 หุ้น เท่ากับ17,150 บาท

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2ObzFlf

.

 1. INTUCH : บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 209,231 ล้านบาท]
 • ราคาหุ้นวันที่ 25-6-2564 ปิดที่ 65.25 บาท มีค่า PE เท่ากับ 19.07 เท่า และมีอัตราปันผลอยู่ที่ 3.85%
 • โดยต้องใช้เงินลงทุนเริ่มต้น ที่จะซื้อหุ้น 100 หุ้น เท่ากับ6,525 บาท

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2JLmF4b

.

.

🎯 กลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

.

 1. SPALI : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 45,005 ล้านบาท]
 • ราคาหุ้นวันที่ 25-6-2564 ปิดที่ 21 บาท มีค่า PE เท่ากับ 9.65 เท่า และมีอัตราปันผลอยู่ที่ 4.72%
 • โดยต้องใช้เงินลงทุนเริ่มต้น ที่จะซื้อหุ้น 100 หุ้น เท่ากับ2,100 บาท

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/38DPPvC

.

 1. ORI : บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 22,076 ล้านบาท]
 • ราคาหุ้นวันที่ 25-6-2564 ปิดที่ 9 บาท มีค่า PE เท่ากับ 7.63 เท่า และมีอัตราปันผลอยู่ที่ 5.57%
 • โดยต้องใช้เงินลงทุนเริ่มต้น ที่จะซื้อหุ้น 100 หุ้น เท่ากับ900 บาท

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3mnd3eB

.

 1. AP : บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 26,268 ล้านบาท]
 • ราคาหุ้นวันที่ 25-6-2564 ปิดที่ 8.35 บาท มีค่า PE เท่ากับ 5.24 เท่า และมีอัตราปันผลอยู่ที่ 5.36%
 • โดยต้องใช้เงินลงทุนเริ่มต้น ที่จะซื้อหุ้น 100 หุ้น เท่ากับ835 บาท

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3bAka08

.

 1. LH : บริษัทแลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 97,988 ล้านบาท]
 • ราคาหุ้นวันที่ 25-6-2564 ปิดที่ 8.2 บาท มีค่า PE เท่ากับ 12.98 เท่า และมีอัตราปันผลอยู่ที่ 6.02%
 • โดยต้องใช้เงินลงทุนเริ่มต้น ที่จะซื้อหุ้น 100 หุ้น เท่ากับ820 บาท

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3f0MgDp

.

 1. WHA : บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 48,129 ล้านบาท]
 • ราคาหุ้นวันที่ 25-6-2564 ปิดที่ 3.22 บาท มีค่า PE เท่ากับ 18.81 เท่า และมีอัตราปันผลอยู่ที่ 3.05%
 • โดยต้องใช้เงินลงทุนเริ่มต้น ที่จะซื้อหุ้น 100 หุ้น เท่ากับ322 บาท

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3drZTtY

.

 1. QH : บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 24,429 ล้านบาท]
 • ราคาหุ้นวันที่ 25-6-2564 ปิดที่ 2.28 บาท มีค่า PE เท่ากับ 11.95 เท่า และมีอัตราปันผลอยู่ที่ 5.26%
 • โดยต้องใช้เงินลงทุนเริ่มต้น ที่จะซื้อหุ้น 100 หุ้น เท่ากับ228 บาท

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3oJioNN

.

🎯 กลุ่มวัสดุก่อสร้าง

.

 1. SCC : บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน) [มูลค่าตลาด 508,800 ล้านบาท]
 • ราคาหุ้นวันที่ 25-6-2564 ปิดที่ 424 บาท มีค่า PE เท่ากับ 12.09 เท่า และมีอัตราปันผลอยู่ที่ 3.33%
 • โดยต้องใช้เงินลงทุนเริ่มต้น ที่จะซื้อหุ้น 100 หุ้น เท่ากับ42,400 บาท

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/395TEtr

.

 1. TASCO : บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 30,620 ล้านบาท]
 • ราคาหุ้นวันที่ 25-6-2564 ปิดที่ 19.4 บาท มีค่า PE เท่ากับ 6.38 เท่า และมีอัตราปันผลอยู่ที่ 8.16%
 • โดยต้องใช้เงินลงทุนเริ่มต้น ที่จะซื้อหุ้น 100 หุ้น เท่ากับ1,940 บาท

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2YU86PD

.

.

🎯 กลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภค

.

 1. EGCO : บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 90,552 ล้านบาท]
 • ราคาหุ้นวันที่ 25-6-2564 ปิดที่ 172 บาท มีค่า PE เท่ากับ 9.31 เท่า และมีอัตราปันผลอยู่ที่ 3.76%
 • โดยต้องใช้เงินลงทุนเริ่มต้น ที่จะซื้อหุ้น 100 หุ้น เท่ากับ17,200 บาท

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3p3crvf

.

 1. PTTEP : บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 478,383 ล้านบาท]
 • ราคาหุ้นวันที่ 25-6-2564 ปิดที่ 120.5 บาท มีค่า PE เท่ากับ 18.7 เท่า และมีอัตราปันผลอยู่ที่ 3.54%
 • โดยต้องใช้เงินลงทุนเริ่มต้น ที่จะซื้อหุ้น 100 หุ้น เท่ากับ12,050 บาท

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/39XD1Rg

.

 1. RATCH : บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 65,250 ล้านบาท]
 • ราคาหุ้นวันที่ 25-6-2564 ปิดที่ 45 บาท มีค่า PE เท่ากับ 9.3 เท่า และมีอัตราปันผลอยู่ที่ 5.3%
 • โดยต้องใช้เงินลงทุนเริ่มต้น ที่จะซื้อหุ้น 100 หุ้น เท่ากับ4,500 บาท

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3o0nHHw

.

 1. PTT : บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 1,135,379 ล้านบาท]
 • ราคาหุ้นวันที่ 25-6-2564 ปิดที่ 39.75 บาท มีค่า PE เท่ากับ 15.79 เท่า และมีอัตราปันผลอยู่ที่ 2.5%
 • โดยต้องใช้เงินลงทุนเริ่มต้น ที่จะซื้อหุ้น 100 หุ้น เท่ากับ3,975 บาท

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3cTSe6m

.

 1. BCPG : บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 34,879 ล้านบาท]
 • ราคาหุ้นวันที่ 25-6-2564 ปิดที่ 13.2 บาท มีค่า PE เท่ากับ 18.73 เท่า และมีอัตราปันผลอยู่ที่ 2.19%
 • โดยต้องใช้เงินลงทุนเริ่มต้น ที่จะซื้อหุ้น 100 หุ้น เท่ากับ1,320 บาท

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/2KzFF66

.

 1. GUNKUL : บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 41,748 ล้านบาท]
 • ราคาหุ้นวันที่ 25-6-2564 ปิดที่ 4.7 บาท มีค่า PE เท่ากับ 11.65 เท่า และมีอัตราปันผลอยู่ที่ 3.7%
 • โดยต้องใช้เงินลงทุนเริ่มต้น ที่จะซื้อหุ้น 100 หุ้น เท่ากับ470 บาท

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3ix9cdg

.

🎯 กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม

.

 1. OSP : บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 111,139 ล้านบาท]
 • ราคาหุ้นวันที่ 25-6-2564 ปิดที่ 37 บาท มีค่า PE เท่ากับ 31.02 เท่า และมีอัตราปันผลอยู่ที่ 2.97%
 • โดยต้องใช้เงินลงทุนเริ่มต้น ที่จะซื้อหุ้น 100 หุ้น เท่ากับ3,700 บาท

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/36uLSrE

.

 1. TVO : บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 26,078 ล้านบาท]
 • ราคาหุ้นวันที่ 25-6-2564 ปิดที่ 32.25 บาท มีค่า PE เท่ากับ 12.76 เท่า และมีอัตราปันผลอยู่ที่ 5.35%
 • โดยต้องใช้เงินลงทุนเริ่มต้น ที่จะซื้อหุ้น 100 หุ้น เท่ากับ3,225 บาท

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2JoBqtd

.

 1. CPF : บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 228,198 ล้านบาท]
 • ราคาหุ้นวันที่ 25-6-2564 ปิดที่ 26.5 บาท มีค่า PE เท่ากับ 8.3 เท่า และมีอัตราปันผลอยู่ที่ 3.79%
 • โดยต้องใช้เงินลงทุนเริ่มต้น ที่จะซื้อหุ้น 100 หุ้น เท่ากับ2,650 บาท

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3rW1xZT

.

 1. TU : บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 92,096 ล้านบาท]
 • ราคาหุ้นวันที่ 25-6-2564 ปิดที่ 19.3 บาท มีค่า PE เท่ากับ 12.78 เท่า และมีอัตราปันผลอยู่ที่ 3.75%
 • โดยต้องใช้เงินลงทุนเริ่มต้น ที่จะซื้อหุ้น 100 หุ้น เท่ากับ1,930 บาท

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3rVXyfT

.

.

🎯 กลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

.

 1. HANA : บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 54,531 ล้านบาท]
 • ราคาหุ้นวันที่ 25-6-2564 ปิดที่ 67.75 บาท มีค่า PE เท่ากับ 27.2 เท่า และมีอัตราปันผลอยู่ที่ 2.01%
 • โดยต้องใช้เงินลงทุนเริ่มต้น ที่จะซื้อหุ้น 100 หุ้น เท่ากับ6,775 บาท

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3nXZ2De

.

🎯 ขนส่งและโลจิสติกส์

.

 1. PRM : บริษัท พริมา มารีน จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 17,750 ล้านบาท]
 • ราคาหุ้นวันที่ 25-6-2564 ปิดที่ 7.1 บาท มีค่า PE เท่ากับ 10.65 เท่า และมีอัตราปันผลอยู่ที่ 3.5%
 • โดยต้องใช้เงินลงทุนเริ่มต้น ที่จะซื้อหุ้น 100 หุ้น เท่ากับ710 บาท

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2P0leRJ

.

🎯กลุ่มเงินทุนและหลักทรัพย์

.

 1. THANI : บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 28,089 ล้านบาท]
 • ราคาหุ้นวันที่ 25-6-2564 ปิดที่ 4.96 บาท มีค่า PE เท่ากับ 15.41 เท่า และมีอัตราปันผลอยู่ที่ 3.44%
 • โดยต้องใช้เงินลงทุนเริ่มต้น ที่จะซื้อหุ้น 100 หุ้น เท่ากับ496 บาท

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3twoBPy

.

❗ หมายเหตุ ❗


1.โพสนี้เป็นยกตัวอย่างจากการซื้อขายหุ้นโดยปกติ ที่เรียกว่า Board lot คือ ซื้อขายหุ้นที่ขั้นต่ำจำนวน 100 หุ้นต่อ 1 คำสั่ง ทำให้เงินขั้นต่ำที่ต้องใช้ในการซื้อหุ้นอยู่ที่ราคาหุ้นคูณ 100 (ปัจจุบันเราสามารถซื้อขายหุ้นแบบเศษหุ้น หรือที่เรียกว่า Odd lot ได้แล้ว ไว้คราวหน้าจะมายกตัวอย่างให้ดูกันครับ)


2.โพสนี้จัดทำขึ้นเพื่่อใช้เป็นแนวทางในการลงทุนเท่านั้น ไม่ได้ชี้นำว่าบริษัทไหนน่าลงทุนกว่าบริษัทไหน หรือผลตอบแทนการลงทุนจะไม่เปลี่ยนไป เพราะการลงทุนมีความเสี่ยง ผู้สนใจควรต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการลงทุนเสมอ🙂


.
.


Reference
– https://www.set.or.th /
.

#หุ้นSETHD
#การลงทุน
#iYomBizInspiration

.


สนใจข้อมูลธุรกิจ การเงิน การลงทุน เล่าให้ฟังเข้าใจง่ายๆ พร้อมทั้งแรงบันดาลใจดีๆ ในการสร้างฝัน ติดตาม iYom Biz+Inspiration ได้ที่
website : https://iyom-bizinspiration.com
facebook : https://www.facebook.com/iYomBizInspiration

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *