ล่องท่าฯ สำรวจลักษณะธุรกิจ 11 หุ้นเดินเรือ
และการเปลี่ยนแปลงของราคาเทียบต้นปี
(ในวันที่ค่าระวางเรือเริ่มลง)

ล่องท่าฯ สำรวจลักษณะธุรกิจ 11 หุ้นเดินเรือและการเปลี่ยนแปลงของราคาเทียบต้นปี(ในวันที่ค่าระวางเรือเริ่มลง)

ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าในปี 2564 ที่ผ่านมา หุ้นเดินเรือต่างปรับตัวขึ้นกันเกือบยกแผง และมีหลายตัวที่ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิน 100% ในรอบปี 2564 สาเหตุหลัก ๆ น่าจะมาจากค่าระวางเรือ หรือ ดัชนี BDI (BALTIC DRY INDEX) ที่ปรับตัวขึ้น จากการระบาดของโควิด-19 ที่ทำให้ภาคการขนส่งในหลายประเทศต้องหยุดชะงัก และเหตุการณ์หรือขนส่งเกยตื้นขวางทางกานส่งขนส่งที่คลองสุเอซ ที่ถือเป็นเส้นทางหลักในการขนส่งของโลก

.

โดยในปี 2564 ดัชนีค่าระวางเรือ ได้ขึ้นไปทำจุดสูงสุดในรอบ 13 ปี ที่ 5,650 จุด ในขณะที่หุ้นเดินเรือหลายบริษัท ราคากลับมาพุ่งสูงสุดในรอบ 10 ปี หรือบางบริษัททำจุดสูงสุดเป็นประวัติการณ์ก็มี

.

แต่พอมาในปี 2565 กว่า 7 เดือนที่ผ่านมา เมื่อมาดูดัชนีค่าระวางเรือ ก็มีแนวโน้มปรับตัวลดลง โดย

ได้เคยลดลงมายังจุดต่ำสุดของปีที่ 1,391 จุด (ญ วันที่ 24 ม.ค.64) หรือคิดเป็นการลดลงถึง -75% เมื่อเทียบกับจุดสูงสุดในปี 2564 ที่ผ่านมา

.

จึงเป็นผลให้หุ้นเดินเรือ ต่างปรับตัวลงกันยกแผงตั้งแต่ต้นปี 2565 แม้ผลการดำเนินงานล่าสุด ในไตรมาสที่ 1 ปี 2565 ส่วนใหญ่ยังสามารถปิดมีกำไรได้

.

โพสนี้จึงจะมาชวนไปล่องท่าฯ สำรวจ 11 หุ้นเดินเรือ ว่ามีลักษณะการประกอบธูรกิจอย่างไร และราคาหุ้นเปลี่ยนแปลงอย่างไรเมื่อเทียบกบต้นปี 65 และต้นเดือน ก.ค.65 ที่ผ่านมาด้วย

.

.

1. B : บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 1,384 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้นวันที่ 15-7-2565 ปิดที่ 0.4 บาท ลดลง -0.41 บาท จาก 0.81 บาท เมื่อต้นปี หรือ ลดลง -50.6% และเมื่อเทียบกับต้นเดือน ก.ค.65 ยังปรับตัวลดลง -20%

– ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 26.71 เท่า และมี PB เท่ากับ 0.68 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3km5pCm

.

2. VL : บริษัท วี.แอล.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 1,049 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้นวันที่ 15-7-2565 ปิดที่ 1.03 บาท ลดลง -0.55 บาท จาก 1.58 บาท เมื่อต้นปี หรือ ลดลง -34.8% และเมื่อเทียบกับต้นเดือน ก.ค.65 ยังปรับตัวลดลง -13.4%

– ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 51.59 เท่า และมี PB เท่ากับ 1.13 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/36C145T

.

3. RCL : บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 27,142 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้นวันที่ 15-7-2565 ปิดที่ 32.75 บาท ลดลง -16.5 บาท จาก 49.25 บาท เมื่อต้นปี หรือ ลดลง -33.5% และเมื่อเทียบกับต้นเดือน ก.ค.65 ยังปรับตัวลดลง -17.1%

– ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 1.17 เท่า และมี PB เท่ากับ 0.8 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3z0TAp8

.

4. PORT : บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 1,312 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้นวันที่ 15-7-2565 ปิดที่ 2.16 บาท ลดลง -0.54 บาท จาก 2.7 บาท เมื่อต้นปี หรือ ลดลง -20% แต่เมื่อเทียบกับต้นเดือน ก.ค.65 ไม่มีการเปลี่ยนแปลง

– ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 99.34 เท่า และมี PB เท่ากับ 0.93 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3ib00LR

.

5. ASIMAR : บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 473 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้นวันที่ 15-7-2565 ปิดที่ 1.83 บาท ลดลง -0.43 บาท จาก 2.26 บาท เมื่อต้นปี หรือ ลดลง -19% และเมื่อเทียบกับต้นเดือน ก.ค.65 ยังปรับตัวลดลง -9.4%

– ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ NA เนื่องจาก ผลการดำเนินงานล่าสุด ขาดทุน และมี PB เท่ากับ 1.11 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3wHhiFA

.

6. PRM : บริษัท พริมา มารีน จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 12,500 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้นวันที่ 15-7-2565 ปิดที่ 5 บาท ลดลง -1.05 บาท จาก 6.05 บาท เมื่อต้นปี หรือ ลดลง -17.4% และเมื่อเทียบกับต้นเดือน ก.ค.65 ยังปรับตัวลดลง -9.9%

– ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 9.79 เท่า และมี PB เท่ากับ 1.38 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2P0leRJ

.

7. AMA : บริษัท อาม่า มารีน จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 2,217 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้นวันที่ 15-7-2565 ปิดที่ 4.28 บาท ลดลง -0.87 บาท จาก 5.15 บาท เมื่อต้นปี หรือ ลดลง -16.9% และเมื่อเทียบกับต้นเดือน ก.ค.65 ยังปรับตัวลดลง -3.6%

– ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 15.3 เท่า และมี PB เท่ากับ 0.95 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/30s9JYM

.

8. TTA : บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 15,126 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้นวันที่ 15-7-2565 ปิดที่ 8.3 บาท ลดลง -1.25 บาท จาก 9.55 บาท เมื่อต้นปี หรือ ลดลง -13.1% และเมื่อเทียบกับต้นเดือน ก.ค.65 ยังปรับตัวลดลง -7.8%

– ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 3.25 เท่า และมี PB เท่ากับ 0.68 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3z1IQam

.

9. III : บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 8,459 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้นวันที่ 15-7-2565 ปิดที่ 13.2 บาท ลดลง -1.7 บาท จาก 14.9 บาท เมื่อต้นปี หรือ ลดลง -11.4% และเมื่อเทียบกับต้นเดือน ก.ค.65 ยังปรับตัวลดลง -6.4%

– ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 20.5 เท่า และมี PB เท่ากับ 4.29 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3euipSz

.

10. PSL : บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 26,508 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้นวันที่ 15-7-2565 ปิดที่ 17 บาท เพิ่มขึ้น 0.4 บาท จาก 16.6 บาท เมื่อต้นปี หรือ เพิ่มขึ้น 2.4% แต่เมื่อเทียบกับต้นเดือน ก.ค.65 ปรับตัวลดลง -11.5%

– ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 4.91 เท่า และมี PB เท่ากับ 1.77 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3AD24EA

.

11. BIOTEC : บริษัท ไบโอ กรีน เอ็นเนอร์ยี่ เทค จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 2,349 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้นวันที่ 15-7-2565 ปิดที่ 1.03 บาท เพิ่มขึ้น 0.38 บาท จาก 0.65 บาท เมื่อต้นปี หรือ เพิ่มขึ้น 58.5% แต่เมื่อเทียบกับต้นเดือน ก.ค.65 ปรับตัวลดลง -5.5%

– ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 17.14 เท่า และมี PB เท่ากับ 2.86 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3uQavv6

.

.

❗ หมายเหตุ :

1. ข้อมูลหุ้นชุดนี้เป็นการรวบรวม ศึกษา ค้นคว้า จากทางแอดเองนะครับ หากผิดพลาดหรือตกหล่นประการใด แอดต้องขออภัยมาไว้ ณ ที่นี้ด้วยนะครับ

2. โพสนี้จัดทำขึ้น เพื่อให้ระมัดระวังในการลงทุนเท่านั้น ไม่ได้ชี้นำว่าบริษัทไหนน่าลงทุนกว่าบริษัทไหน หรือผลตอบแทนการลงทุนจะไม่เปลี่ยนไป เพราะการลงทุนมีความเสี่ยง ผู้สนใจควรต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการลงทุนเสมอ🙂

.

Reference

– https://www.set.or.th /

.

#ตลาดหุ้นไทย #หุ้นเดินเรือ #ค่าระวางเรือ #ผลตอบแทน #การลงทุน #iYomBizInspiration

สนใจข้อมูลธุรกิจ การเงิน การลงทุน เล่าให้ฟังเข้าใจง่ายๆ พร้อมทั้งแรงบันดาลใจดีๆ ในการสร้างฝัน ติดตาม iYom Biz+Inspiration ได้ที่

website : https://iyom-bizinspiration.com

facebook : https://www.facebook.com/iYomBizInspiration

youtube : https://www.youtube.com/c/iYomBizInspiration

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *