สรุปผลกำไร 9 เดือนแรกปี 2563 หุ้น 6 โรงพยาบาล

สรุปผลกำไร 9 เดือนแรกปี 2563  หุ้น 6 โรงพยาบาล

ทุกครั้งที่มีโรคระบาด กลุ่มโรงพยาบาลมักจะได้รับอานิสงส์ที่ดี แต่คราครั้งนี้กลับไม่เป็นอย่างนั้น ลองมาดูสรุปผลกำไร 9 เดือนแรกของ 6 หุ้นโรงพยาบาลไทย ว่าอาการตอนนี้อย่างไรบ้าง

🏥 กรุงเทพดุสิตเวชการ (BDMS)

– กำไรสุทธิ 9 เดือนแรกอยู่ที่ 4,827 ล้านบาท ลดลง 8,368 ล้านบาท จาก 13,195 ล้านบาท หรือลดลง 63% จาก 9 เดือนแรกของปี 2562

– การลดลงของรายได้จากค่ารักษาพยาบาลจากผลกระทบโควิด-19 ลดลง 18% ผลกระทบจากผู้ป่วยต่างชาติลดลง 40%

– ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานมีอัตราลดลงน้อยกว่ารายได้ที่ลดลง เนื่องจาก ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายเพิ่มขึ้นจากการเปลี่ยนมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

– อีกทั้งส่วนแบ่งกำไรจากการลงทุนใน BH ลดลงถึง 528 ล้านบาท

🏥 โรงพยาบาลสมิติเวช (SVH)

– กำไรสุทธิ 9 เดือนแรกอยู่ที่ 1,103 ล้านบาท ลดลง 423 ล้านบาท จาก 1,526 ล้านบาท หรือลดลง 28% จาก 9 เดือนแรกของปี 2562

– การลดลงของรายได้จากค่ารักษาพยาบาลจากผลกระทบโควิด-19 ลดลง 20%

– ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานมีอัตราลดลงน้อยกว่ารายได้ที่ลดลง

🏥 โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ (ฺBH)

– กำไรสุทธิ 9 เดือนแรกอยู่ที่ 1,103 ล้านบาท ลดลง 1,831 ล้านบาท จาก 2,862 ล้านบาท หรือลดลง 64% จาก 9 เดือนแรกของปี 2562

– การลดลงของรายได้จากค่ารักษาพยาบาลจากผลกระทบโควิด-19 ลดลง 31% ลดจากผู้ป่วยต่างชาติ 44%

– ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานแม้จะลดลงแต่ก็ยังเป็นในอัตราที่น้อยกว่ารายได้ที่ลดลง (แต่ก็อยู่ในระหว่างการควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างเต็มที่)

🏥 บางกอก เชน ฮอสปิทอล (ฺBCH)

– กำไรสุทธิ 9 เดือนแรกอยู่ที่ 951 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 52 ล้านบาท จาก 894 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 6% จาก 9 เดือนแรกของปี 2562

– รายได้จากค่ารักษาพยาบาลแทบไม่เปลี่ยนแปลง ลดลงกว่าปีที่แล้วแค่ 1% เนื่องจากโรงพยาบาลมีกลุ่มลูกค้าประกันสังคงเกือบ 40% และจากการที่ประกันสังคมปรับอัตราค่าเหมาหัวเพิ่มขึ้น 9% ตั้งแต่ต้นปี 2563

– ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานลดลงในอัตราที่มากกว่ารายได้ที่ลดลง จากบริหารจัดการค่าใช้จ่ายคงที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

🏥 โรงพยาบาลจุฬารัตน์ (ฺCHG)

– กำไรสุทธิ 9 เดือนแรกอยู่ที่ 623 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 52 ล้านบาท จาก 571 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 9% จาก 9 เดือนแรกของปี 2562

– รายได้จากค่ารักษาพยาบาลเพิ่มขึ้น 2% เนื่องจากโรงพยาบาลมีกลุ่มลูกค้าประกันสังคม ที่มีการปรับอัตราค่าเหมาหัวเพิ่มขึ้น 9% ตั้งแต่ต้นปี 2563 ที่ผ่านมาและยังมีรายได้จากโครงการภาครัฐ (สปสช.) ที่เพิ่มขึ้น

– ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเพิ่มขึ้นในอัตราที่น้อยกว่ารายได้ เนื่องจากการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายคงที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

🏥 โรงพยาบาลรามคำแหง (ฺRAM)

– กำไรสุทธิ 9 เดือนแรกอยู่ที่ 393 ล้านบาท ลดลง 953 ล้านบาท จาก 1,346 ล้านบาท หรือลดลง 71% จาก 9 เดือนแรกของปี 2562

– รายได้จากค่ารักษาพยาบาลเพิ่มขึ้น 84% เนื่องจากในปี 2563 บริษัทมีบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น 1 แห่ง นั่นคือ โรงพยาบาลวิภาราม จํากัด ซึ่งมีสัดส่วนรายได้เกือบ 50% จากรายได้ค่ารักษาพยาบาทของ RAM ทั้งหมด

– ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเพิ่มขึ้นในอัตราที่มากกว่ารายได้ที่เพิ่มขึ้นมาก เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของโรงพยาบาทวิภาราม สูงกว่าโรงพยาบามรามคำแหงมาก

– ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนที่ส่วนใหญ่ลงทุนในโรงพยาบาทอื่นๆ ลดลงกว่า 520 ล้านบาท จากผลกระทบจากโควิด-19

———————————————————————————————————

สนใจข้อมูลธุรกิจ การเงิน การลงทุน เล่าให้ฟังเข้าใจง่ายๆ พร้อมทั้งแรงบันดาลใจดีๆ ในการสร้างฝัน ติดตาม iYom Biz+Inspiration ได้ที่

website : iyom-bizinspiration.com

facebook : https://www.facebook.com/iYomBizInspiration/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *