สรุปผลกำไร 9 เดือนแรกปี 2563 6 ธนาคารไทย

สรุปผลกำไร 9 เดือนแรกปี 2563 6 ธนาคารไทย

9 เดือนแรกของอีกปีที่หินสุดๆ มาดูว่าผลกำไรสุทธิของ 6 ธนาคารใหญ่ไทยเป็นอย่างไรบ้าง

🏢 ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB)

– กำไรสุทธิ 9 เดือนแรกอยู่ที่ 22,252 ล้านบาท ลดลง 12,678 ล้านบาท จาก 34,390 ล้านบาท หรือลดลง 36% จาก 9 เดือนแรกของปี 2562

– กำไรสุทธิลดลงจากการตั้งสำรองผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเพิ่มขึ้นด้วย และปีที่แล้วมีรายการกำไรพิเศษครั้งเดียว ที่เกิดขึ้นจากการขายหุ้นในบริษัทไทยพาณิชย์ประกันชีวิต

🏢 ธนาคารกรุงศรี (BAY)- กำไรสุทธิ 9 เดือนแรกอยู่ที่ 19,655 ล้านบาท ลดลง 6,676 ล้านบาท จาก 26,331 ล้านบาท หรือลดลง 25% จาก 9 เดือนแรกของปี 2562

– กำไรสุทธิลดลงจากการตั้งสำรองผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเพิ่มขึ้นด้วย และปีที่แล้วมีรายการกำไรพิเศษครั้งเดียว ที่เกิดขึ้นจากการขายหุ้นจํานวนร้อยละ 50 ของบริษัท เงินติดล้อ จํากัด

🏢 ธนาคารกสิกรไทย (KBANK)

– กำไรสุทธิ 9 เดือนแรกอยู่ที่ 16,229 ล้านบาท ลดลง 13,696 ล้านบาท จาก 29,925 ล้านบาท หรือลดลง 46% จาก 9 เดือนแรกของปี 2562

– กำไรสุทธิลดลงจากการตั้งสำรองผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเพิ่มขึ้นด้วย

🏢 ธนาคารกรุงเทพ (BBL)

– กำไรสุทธิ 9 เดือนแรกอยู่ที่ 14,783 ล้านบาท ลดลง 13,031 ล้านบาท จาก 27,814 ล้านบาท หรือลดลง 47% จาก 9 เดือนแรกของปี 2562

– กำไรสุทธิลดลงจากการตั้งสำรองผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเพิ่มขึ้นด้วย

🏢 ธนาคารกรุงไทย (KTB)

– กำไรสุทธิ 9 เดือนแรกอยู่ที่ 13,279 ล้านบาท ลดลง 8,546 ล้านบาท จาก 21,825 ล้านบาท หรือลดลง 39% จาก 9 เดือนแรกของปี 2562

– กำไรสุทธิลดลงจากการตั้งสำรองผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเพิ่มขึ้นด้วย

🏢 ธนาคารทหารไทย (TMB)

– กำไรสุทธิ 9 เดือนแรกอยู่ที่ 8,877 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3,270 ล้านบาท จาก 5,607 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 58% จาก 9 เดือนแรกของปี 2562

– กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นจากจากรายได้ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น จากการรวมงบการเงินกับธนาคารธนชาต ในส่วนค่าใช้จ่ายที่รวมงบเข้ามาเพิ่มขึ้นไม่มากนัก แต่ยังมีการตั้งสำรองผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเพิ่มขึ้นด้วย

ติดตาม iYom Biz+Inspiration ได้ที่

website : iyom-bizinspiration.com

facebook : iYomBizInspiration

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *