สรุปหุ้น 5 อันดับแรก ผลตอบแทนสูงสุดของ 24 เซคเตอร์ในตลาดหลักทรัพย์

สรุปหุ้น 5 อันดับแรก ผลตอบแทนสูงสุดของ 24 เซคเตอร์ในตลาดหลักทรัพย์

หลังจากที่ผมเคยทำ Heap Map Sector ที่แสดงให้เห็นถึง %การเปลี่ยนแปลงดัชนีรายเซคเตอร์ ของแต่ละเดือนในรอบครึ่งปีที่ผ่านมา มีการเพิ่มขึ้นหรือลดลง อย่างไร (ตามไปดูได้ที่ > https://bit.ly/3feHAJx )

.

โพสนี้จะมาดูกันว่า ในแต่ละกลุ่มเซคเตอร์ (24 เซคเตอร์) หุ้นที่ทำผลตอบแทนได้สูงสุด 5 อันดับแรก ในวันที่ 23/7/2564 เทียบกับสิ้นปี 2563 ที่ผ่านมา (YTD) มีอะไรบ้าง

.

(ข้อมูลกลุ่มเซคเตอร์เรียงตามลำดับ มูลค่าตลาด
ในส่วนหุ้นแต่ละกลุ่มเรียงตาม %ผลตอบแทนสูงสุด)

.

กลุ่ม ENERG : พลังงานและสาธารณูปโภค

.

 1. 7UP : บริษัท เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 9,439 ล้านบาท]
 • โดยราคาหุ้นวันที่ 23-7-2564 ปิดที่ 3.32 บาท เพิ่มขึ้น 2.89 บาท จาก 0.43 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 672.1% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (มิ.ย.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 73.8%
 • PE เท่ากับ 93.35 ,P/B เท่ากับ 7.22 และมีอัตราปันผล เท่ากับ 0.00%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3zAYppp

.

 1. PRIME : บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 9,105 ล้านบาท]
 • โดยราคาหุ้นวันที่ 23-7-2564 ปิดที่ 2.02 บาท เพิ่มขึ้น 1.53 บาท จาก 0.49 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 312.2% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (มิ.ย.) ปรับตัวลดลง -5.6%
 • PE เท่ากับ 29.13 ,P/B เท่ากับ 3.01 และมีอัตราปันผล เท่ากับ 0.00%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2VbT7lD

.

 1. MDX : บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 2,640 ล้านบาท]
 • โดยราคาหุ้นวันที่ 23-7-2564 ปิดที่ 5.45 บาท เพิ่มขึ้น 2.95 บาท จาก 2.50 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 118% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (มิ.ย.) ปรับตัวลดลง -1.8%
 • PE เท่ากับ 11.46 ,P/B เท่ากับ 0.71 และมีอัตราปันผล เท่ากับ 0.00%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/36Wa4D6

.

 1. LANNA : บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 8,400 ล้านบาท]
 • โดยราคาหุ้นวันที่ 23-7-2564 ปิดที่ 18.3 บาท เพิ่มขึ้น 10.6 บาท จาก 7.70 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 137.7% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (มิ.ย.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 14.4%
 • PE เท่ากับ 27.39 ,P/B เท่ากับ 2.04 และมีอัตราปันผล เท่ากับ 2.41%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/36ZwlQE

.

 1. GREEN : บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 1,669 ล้านบาท]
 • โดยราคาหุ้นวันที่ 23-7-2564 ปิดที่ 1.85 บาท เพิ่มขึ้น 0.83 บาท จาก 1.02 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 81.4% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (มิ.ย.) ปรับตัวลดลง -9.3%
 • PE เท่ากับ 34.74 ,P/B เท่ากับ 1.91 และมีอัตราปันผล เท่ากับ 0.00%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/36WHoKa

.

กลุ่ม COMM : พาณิชย์

.

 1. SABUY : บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 10,368 ล้านบาท]
 • โดยราคาหุ้นวันที่ 23-7-2564 ปิดที่ 9.15 บาท เพิ่มขึ้น 7.34 บาท จาก 1.81 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 405.5% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (มิ.ย.) ปรับตัวลดลง -9.4%
 • PE เท่ากับ 88.33 ,P/B เท่ากับ 6.1 และมีอัตราปันผล เท่ากับ 0.32%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3x4gScy

.

 1. SCM : บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 3,210 ล้านบาท]
 • โดยราคาหุ้นวันที่ 23-7-2564 ปิดที่ 6.85 บาท เพิ่มขึ้น 4.87 บาท จาก 1.98 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 246% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (มิ.ย.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 28%
 • PE เท่ากับ 47 ,P/B เท่ากับ 6.85 และมีอัตราปันผล เท่ากับ 0.50%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3iMvwjo

.

 1. IT : บริษัท ไอที ซิตี้ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 1,942 ล้านบาท]
 • โดยราคาหุ้นวันที่ 23-7-2564 ปิดที่ 4.94 บาท เพิ่มขึ้น 2.58 บาท จาก 2.36 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 109.3% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (มิ.ย.) ปรับตัวลดลง -6.8%
 • PE เท่ากับ 55.76 ,P/B เท่ากับ 1.76 และมีอัตราปันผล เท่ากับ 0.00%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3zCiSKP

.

 1. CPW : บริษัท คอปเปอร์ ไวร์ด จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 2,448 ล้านบาท]
 • โดยราคาหุ้นวันที่ 23-7-2564 ปิดที่ 3.68 บาท เพิ่มขึ้น 1.66 บาท จาก 2.02 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 82.2% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (มิ.ย.) ปรับตัวลดลง -9.8%
 • PE เท่ากับ 32.4 ,P/B เท่ากับ 3.07 และมีอัตราปันผล เท่ากับ 2.07%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3rwhBlF

.

 1. FN : บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เลท จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 2,280 ล้านบาท]
 • โดยราคาหุ้นวันที่ 23-7-2564 ปิดที่ 2.66 บาท เพิ่มขึ้น 1.48 บาท จาก 1.18 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 125.4% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (มิ.ย.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 16.7%
 • PE เท่ากับ 0 ,P/B เท่ากับ 1.86 และมีอัตราปันผล เท่ากับ 0.13%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3BFrceA

.

.

 กลุ่ม BANK : ธนาคาร

.

1. CIMBT : ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 28,902 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้นวันที่ 23-7-2564 ปิดที่ 0.78 บาท เพิ่มขึ้น 0.18 บาท จาก 0.60 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 30% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (มิ.ย.) ปรับตัวลดลง -6%

– PE เท่ากับ 49.2 ,P/B เท่ากับ 0.66 และมีอัตราปันผล เท่ากับ 0.65%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2R1EWNK

.

2. SCB : ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 332,771 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้นวันที่ 23-7-2564 ปิดที่ 95 บาท เพิ่มขึ้น 7.5 บาท จาก 87.50 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 8.6% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (มิ.ย.) ปรับตัวลดลง -3.1%

– PE เท่ากับ 11.51 ,P/B เท่ากับ 0.77 และมีอัตราปันผล เท่ากับ 2.41%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2N5RIsN

.

3. LHFG : บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 23,938 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้นวันที่ 23-7-2564 ปิดที่ 1.09 บาท เพิ่มขึ้น 0.04 บาท จาก 1.05 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 3.8% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (มิ.ย.) ปรับตัวลดลง -3.5%

– PE เท่ากับ 12.82 ,P/B เท่ากับ 0.59 และมีอัตราปันผล เท่ากับ 3.63%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/31Nu0p0

.

4. KKP : ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 47,206 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้นวันที่ 23-7-2564 ปิดที่ 52.25 บาท เพิ่มขึ้น 0.5 บาท จาก 51.75 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 1% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (มิ.ย.) ปรับตัวลดลง -6.3%

– PE เท่ากับ 8.67 ,P/B เท่ากับ 0.92 และมีอัตราปันผล เท่ากับ 4.43%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2Q3121K

.

5. TISCO : บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 70,857 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้นวันที่ 23-7-2564 ปิดที่ 88 บาท ลดลง -0.5 บาท จาก 88.50 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ ลดลง -0.6% และเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (มิ.ย.) ยังปรับตัวลดลง -0.6%

– PE เท่ากับ 11.11 ,P/B เท่ากับ 1.71 และมีอัตราปันผล เท่ากับ 7.14%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/31Rc4db

.

กลุ่ม TRANS : ขนส่งและโลจิสติกส์

.

1. RCL : บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 45,581 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้นวันที่ 23-7-2564 ปิดที่ 56.75 บาท เพิ่มขึ้น 42.55 บาท จาก 14.20 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 299.6% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (มิ.ย.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 3.2%

– PE เท่ากับ 10.06 ,P/B เท่ากับ 3.76 และมีอัตราปันผล เท่ากับ 0.91%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3z0TAp8

.

2. PSL : บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 32,589 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้นวันที่ 23-7-2564 ปิดที่ 21 บาท เพิ่มขึ้น 13.4 บาท จาก 7.60 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 176.3% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (มิ.ย.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 0.5%

– PE เท่ากับ 0 ,P/B เท่ากับ 2.98 และมีอัตราปันผล เท่ากับ 0.00%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3AD24EA

.

3. TTA : บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 30,800 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้นวันที่ 23-7-2564 ปิดที่ 14.7 บาท เพิ่มขึ้น 9.05 บาท จาก 5.65 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 160.2% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (มิ.ย.) ปรับตัวลดลง -13%

– PE เท่ากับ 0 ,P/B เท่ากับ 1.59 และมีอัตราปันผล เท่ากับ 0.14%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3z1IQam

.

4. WICE : บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 6,584 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้นวันที่ 23-7-2564 ปิดที่ 10 บาท เพิ่มขึ้น 5.1 บาท จาก 4.90 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 104.1% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (มิ.ย.) ปรับตัวลดลง -1%

– PE เท่ากับ 25.83 ,P/B เท่ากับ 6.76 และมีอัตราปันผล เท่ากับ 1.33%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3kjvSQY

.

5. JWD : บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 16,014 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้นวันที่ 23-7-2564 ปิดที่ 15.8 บาท เพิ่มขึ้น 7.45 บาท จาก 8.35 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 89.2% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (มิ.ย.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 0.6%

– PE เท่ากับ 47.78 ,P/B เท่ากับ 4.95 และมีอัตราปันผล เท่ากับ 1.43%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3kkhfNl

.

.

กลุ่ม FOOD : อาหารและเครื่องดื่ม

.

1. APURE : บริษัท อกริเพียว โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 4,331 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้นวันที่ 23-7-2564 ปิดที่ 7.45 บาท เพิ่มขึ้น 5.33 บาท จาก 2.12 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 251.4% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (มิ.ย.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 64.8%

– PE เท่ากับ 23.14 ,P/B เท่ากับ 3.67 และมีอัตราปันผล เท่ากับ 1.45%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3q2gCXW

.

2. BRR : บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 5,563 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้นวันที่ 23-7-2564 ปิดที่ 6.75 บาท เพิ่มขึ้น 3.69 บาท จาก 3.06 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 120.6% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (มิ.ย.) ปรับตัวลดลง -1.5%

– PE เท่ากับ 33.95 ,P/B เท่ากับ 2.69 และมีอัตราปันผล เท่ากับ 0.88%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/2O9JqR4

.

3. RBF : บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 44,200 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้นวันที่ 23-7-2564 ปิดที่ 20.2 บาท เพิ่มขึ้น 10.9 บาท จาก 9.30 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 117.2% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (มิ.ย.) ปรับตัวลดลง -8.6%

– PE เท่ากับ 90.44 ,P/B เท่ากับ 9.71 และมีอัตราปันผล เท่ากับ 0.72%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2MpLJie

.

4. KTIS : บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 20,458 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้นวันที่ 23-7-2564 ปิดที่ 6.25 บาท เพิ่มขึ้น 3.37 บาท จาก 2.88 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 117% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (มิ.ย.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 17.9%

– PE เท่ากับ 59.81 ,P/B เท่ากับ 3.22 และมีอัตราปันผล เท่ากับ 0.00%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3e0toE4

.

5. ASIAN : บริษัท เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 13,351 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้นวันที่ 23-7-2564 ปิดที่ 20.8 บาท เพิ่มขึ้น 11 บาท จาก 9.80 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 112.2% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (มิ.ย.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 26.8%

– PE เท่ากับ 18.25 ,P/B เท่ากับ 4.56 และมีอัตราปันผล เท่ากับ 1.82%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3r87v9x

.

กลุ่ม ICT : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

.

1. JTS : บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 22,960 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้นวันที่ 23-7-2564 ปิดที่ 51.75 บาท เพิ่มขึ้น 49.82 บาท จาก 1.93 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 2581.3% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (มิ.ย.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 59.2%

– PE เท่ากับ 795.71 ,P/B เท่ากับ 35.69 และมีอัตราปันผล เท่ากับ 0.00%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3vdHuYH

.

2. SIS : บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 13,395 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้นวันที่ 23-7-2564 ปิดที่ 37 บาท เพิ่มขึ้น 19.5 บาท จาก 17.50 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 111.4% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (มิ.ย.) ปรับตัวลดลง -3.3%

– PE เท่ากับ 19.69 ,P/B เท่ากับ 4.32 และมีอัตราปันผล เท่ากับ 2.70%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3oKNIe6

.

3. FORTH : บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 11,328 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้นวันที่ 23-7-2564 ปิดที่ 11.8 บาท เพิ่มขึ้น 5.7 บาท จาก 6.10 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 93.4% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (มิ.ย.) ปรับตัวลดลง 0%

– PE เท่ากับ 20.05 ,P/B เท่ากับ 7.47 และมีอัตราปันผล เท่ากับ 2.58%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3wgoTLU

.

4. SVOA : บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 1,612 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้นวันที่ 23-7-2564 ปิดที่ 2.16 บาท เพิ่มขึ้น 0.98 บาท จาก 1.18 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 83.1% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (มิ.ย.) ปรับตัวลดลง -5.3%

– PE เท่ากับ 10.75 ,P/B เท่ากับ 0.89 และมีอัตราปันผล เท่ากับ 2.29%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3pJ6B2z

.

5. JMART : บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 34,818 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้นวันที่ 23-7-2564 ปิดที่ 36.25 บาท เพิ่มขึ้น 16.25 บาท จาก 20.00 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 81.3% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (มิ.ย.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 6.6%

– PE เท่ากับ 36.46 ,P/B เท่ากับ 6.09 และมีอัตราปันผล เท่ากับ 1.73%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/36zYSMQ

.

.

กลุ่ม PROP : พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

.

1. SF : บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 23,451 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้นวันที่ 23-7-2564 ปิดที่ 11.6 บาท เพิ่มขึ้น 6.6 บาท จาก 5.00 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 132% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (มิ.ย.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 5.5%

– PE เท่ากับ 11.86 ,P/B เท่ากับ 1.67 และมีอัตราปันผล เท่ากับ 1.71%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3tzpCGZ

.

2. WIN : บริษัท สวนอุตสาหกรรม วินโคสท์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 376 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้นวันที่ 23-7-2564 ปิดที่ 0.75 บาท เพิ่มขึ้น 0.4 บาท จาก 0.35 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 114.3% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (มิ.ย.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 11.9%

– PE เท่ากับ 0 ,P/B เท่ากับ 2.03 และมีอัตราปันผล เท่ากับ 0.00%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3y7hLSM

.

3. AQ : บริษัท เอคิว เอสเตท จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 1,706 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้นวันที่ 23-7-2564 ปิดที่ 0.02 บาท เพิ่มขึ้น 0.01 บาท จาก 0.01 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 100% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (มิ.ย.) ปรับตัวลดลง 0%

– PE เท่ากับ 0 ,P/B เท่ากับ 0.5 และมีอัตราปันผล เท่ากับ 0.00%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3BE3oHR

.

4. J : บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 2,806 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้นวันที่ 23-7-2564 ปิดที่ 2.86 บาท เพิ่มขึ้น 1.2 บาท จาก 1.66 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 72.3% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (มิ.ย.) ปรับตัวลดลง -5.3%

– PE เท่ากับ 43.7 ,P/B เท่ากับ 1.4 และมีอัตราปันผล เท่ากับ 1.06%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/36VjgHY

.

5. NCH : บริษัท เอ็น. ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 2,167 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้นวันที่ 23-7-2564 ปิดที่ 1.43 บาท เพิ่มขึ้น 0.6 บาท จาก 0.83 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 72.3% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (มิ.ย.) ปรับตัวลดลง -17.8%

– PE เท่ากับ 9.5 ,P/B เท่ากับ 0.64 และมีอัตราปันผล เท่ากับ 2.78%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3rz5RyF

.

กลุ่ม ETRON : ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

.

1. TEAM : บริษัท ทีมพรีซิชั่น จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 1,784 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้นวันที่ 23-7-2564 ปิดที่ 4.64 บาท เพิ่มขึ้น 3.59 บาท จาก 1.05 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 341.9% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (มิ.ย.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 65.7%

– PE เท่ากับ 71.35 ,P/B เท่ากับ 3.57 และมีอัตราปันผล เท่ากับ 0.00%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3paLlCJ

.

2. SMT : บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 5,730 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้นวันที่ 23-7-2564 ปิดที่ 6.8 บาท เพิ่มขึ้น 4.14 บาท จาก 2.66 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 155.6% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (มิ.ย.) ปรับตัวลดลง -0.7%

– PE เท่ากับ 34.81 ,P/B เท่ากับ 4.12 และมีอัตราปันผล เท่ากับ 0.00%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3nXXp8A

.

3. NEX : บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 11,219 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้นวันที่ 23-7-2564 ปิดที่ 9.4 บาท เพิ่มขึ้น 5.2 บาท จาก 4.20 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 123.8% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (มิ.ย.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 40.3%

– PE เท่ากับ 0 ,P/B เท่ากับ 5.37 และมีอัตราปันผล เท่ากับ 0.00%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/38YzgdO

.

4. KCE : บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 90,943 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้นวันที่ 23-7-2564 ปิดที่ 80.75 บาท เพิ่มขึ้น 39.25 บาท จาก 41.50 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 94.6% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (มิ.ย.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 4.9%

– PE เท่ากับ 79.13 ,P/B เท่ากับ 7.58 และมีอัตราปันผล เท่ากับ 0.98%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/2KsWMXb

.

5. HANA : บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 57,348 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้นวันที่ 23-7-2564 ปิดที่ 76.75 บาท เพิ่มขึ้น 37 บาท จาก 39.75 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 93.1% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (มิ.ย.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 7.7%

– PE เท่ากับ 30.81 ,P/B เท่ากับ 2.77 และมีอัตราปันผล เท่ากับ 1.79%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3nXZ2De

.

.

กลุ่ม CONMAT : วัสดุก่อสร้าง

.

1. SKN : บริษัท ส.กิจชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 4,520 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้นวันที่ 23-7-2564 ปิดที่ 5.3 บาท เพิ่มขึ้น 3.26 บาท จาก 2.04 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 159.8% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (มิ.ย.) ปรับตัวลดลง -6.2%

– PE เท่ากับ 19.33 ,P/B เท่ากับ 1.72 และมีอัตราปันผล เท่ากับ 3.18%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2QO6HKa

.

2. VNG : บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 11,453 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้นวันที่ 23-7-2564 ปิดที่ 7.65 บาท เพิ่มขึ้น 4.35 บาท จาก 3.30 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 131.8% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (มิ.ย.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 15.9%

– PE เท่ากับ 0 ,P/B เท่ากับ 2.08 และมีอัตราปันผล เท่ากับ 0.00%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3uxKQFv

.

3. EPG : บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 30,800 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้นวันที่ 23-7-2564 ปิดที่ 12.7 บาท เพิ่มขึ้น 5.6 บาท จาก 7.10 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 78.9% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (มิ.ย.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 15.5%

– PE เท่ากับ 29.17 ,P/B เท่ากับ 3.22 และมีอัตราปันผล เท่ากับ 2.15%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3q308j5

.

4. DCON : บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 2,747 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้นวันที่ 23-7-2564 ปิดที่ 0.5 บาท เพิ่มขึ้น 0.2 บาท จาก 0.30 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 66.7% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (มิ.ย.) ปรับตัวลดลง -2%

– PE เท่ากับ 26.86 ,P/B เท่ากับ 1.11 และมีอัตราปันผล เท่ากับ 1.60%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3ejFtUv

.

5. COTTO : บริษัท เอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 14,668 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้นวันที่ 23-7-2564 ปิดที่ 2.64 บาท เพิ่มขึ้น 0.98 บาท จาก 1.66 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 59% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (มิ.ย.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 7.3%

– PE เท่ากับ 32.63 ,P/B เท่ากับ 1.78 และมีอัตราปันผล เท่ากับ 1.07%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/38tCpSy

.

กลุ่ม HELTH : การแพทย์

.

1. BCH : บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 57,855 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้นวันที่ 23-7-2564 ปิดที่ 25.75 บาท เพิ่มขึ้น 12.15 บาท จาก 13.60 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 89.3% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (มิ.ย.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 11%

– PE เท่ากับ 49.62 ,P/B เท่ากับ 8.91 และมีอัตราปันผล เท่ากับ 0.90%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3ccnUVW

.

2. CMR : บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 10,621 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้นวันที่ 23-7-2564 ปิดที่ 3.2 บาท เพิ่มขึ้น 1.44 บาท จาก 1.76 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 81.8% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (มิ.ย.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 21.2%

– PE เท่ากับ 70.91 ,P/B เท่ากับ 3.68 และมีอัตราปันผล เท่ากับ 1.72%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/36eYXVR

.

3. VIH : บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 6,563 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้นวันที่ 23-7-2564 ปิดที่ 12.6 บาท เพิ่มขึ้น 5.3 บาท จาก 7.30 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 72.6% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (มิ.ย.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 9.6%

– PE เท่ากับ 35.5 ,P/B เท่ากับ 4.92 และมีอัตราปันผล เท่ากับ 1.00%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3iXhyNe

.

4. CHG : บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 43,780 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้นวันที่ 23-7-2564 ปิดที่ 4.1 บาท เพิ่มขึ้น 1.64 บาท จาก 2.46 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 66.7% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (มิ.ย.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 3%

– PE เท่ากับ 47.88 ,P/B เท่ากับ 10.51 และมีอัตราปันผล เท่ากับ 1.24%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/36a4zRq

.

5. VIBHA : บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 32,039 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้นวันที่ 23-7-2564 ปิดที่ 2.38 บาท เพิ่มขึ้น 0.91 บาท จาก 1.47 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 61.9% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (มิ.ย.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 0.8%

– PE เท่ากับ 65.85 ,P/B เท่ากับ 3.66 และมีอัตราปันผล เท่ากับ 1.69%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2YgFjnW

.

.

กลุ่ม FIN : เงินทุนและหลักทรัพย์

.

1. AEC : บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 12,640 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้นวันที่ 23-7-2564 ปิดที่ 7.75 บาท เพิ่มขึ้น 7.58 บาท จาก 0.17 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 4458.8% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (มิ.ย.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 337.9%

– PE เท่ากับ 0 ,P/B เท่ากับ 15.5 และมีอัตราปันผล เท่ากับ 0.00%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3qDOUBB

.

2. FSS : บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 3,430 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้นวันที่ 23-7-2564 ปิดที่ 5.05 บาท เพิ่มขึ้น 3.23 บาท จาก 1.82 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 177.5% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (มิ.ย.) ปรับตัวลดลง -14.4%

– PE เท่ากับ 15.67 ,P/B เท่ากับ 1.17 และมีอัตราปันผล เท่ากับ 1.18%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3mgPnss

.

3. GBX : บริษัท โกลเบล็ก โฮลดิ้ง แมนเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 1,448 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้นวันที่ 23-7-2564 ปิดที่ 1.22 บาท เพิ่มขึ้น 0.71 บาท จาก 0.51 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 139.2% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (มิ.ย.) ปรับตัวลดลง -8.3%

– PE เท่ากับ 30.3 ,P/B เท่ากับ 0.9 และมีอัตราปันผล เท่ากับ 2.44%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3buUYHU

.

4. NCAP : บริษัท เน็คซ์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 10,170 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้นวันที่ 23-7-2564 ปิดที่ 10.4 บาท เพิ่มขึ้น 4.8 บาท จาก 5.60 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 85.7% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (มิ.ย.) ปรับตัวลดลง -8%

– PE เท่ากับ 39.05 ,P/B เท่ากับ 5.33 และมีอัตราปันผล เท่ากับ 0.00%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3n1lgE4

.

5. ASK : บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 18,475 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้นวันที่ 23-7-2564 ปิดที่ 40 บาท เพิ่มขึ้น 17.8 บาท จาก 22.20 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 80.2% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (มิ.ย.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 14.3%

– PE เท่ากับ 22.02 ,P/B เท่ากับ 2.61 และมีอัตราปันผล เท่ากับ 2.83%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3gctM3o

.

กลุ่ม PETRO : ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์

.

1. CMAN : บริษัท เคมีแมน จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 2,650 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้นวันที่ 23-7-2564 ปิดที่ 2.52 บาท เพิ่มขึ้น 1.16 บาท จาก 1.36 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 85.3% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (มิ.ย.) ปรับตัวลดลง -8.7%

– PE เท่ากับ 0 ,P/B เท่ากับ 1.17 และมีอัตราปันผล เท่ากับ 0.00%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2W8Tkq0

.

2. GC : บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 2,120 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้นวันที่ 23-7-2564 ปิดที่ 10.1 บาท เพิ่มขึ้น 4.35 บาท จาก 5.75 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 75.7% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (มิ.ย.) ปรับตัวลดลง -4.7%

– PE เท่ากับ 11.96 ,P/B เท่ากับ 3.42 และมีอัตราปันผล เท่ากับ 5.89%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2HTrRly

.

3. NFC : บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 4,221 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้นวันที่ 23-7-2564 ปิดที่ 3.94 บาท เพิ่มขึ้น 1.12 บาท จาก 2.82 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 39.7% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (มิ.ย.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 1.5%

– PE เท่ากับ 288.09 ,P/B เท่ากับ 4.58 และมีอัตราปันผล เท่ากับ 0.00%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3x16HVV

.

4. UP : บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 623 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้นวันที่ 23-7-2564 ปิดที่ 22.8 บาท เพิ่มขึ้น 5.9 บาท จาก 16.90 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 34.9% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (มิ.ย.) ปรับตัวลดลง -8.4%

– PE เท่ากับ 0 ,P/B เท่ากับ 1.09 และมีอัตราปันผล เท่ากับ 0.00%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2VdJvXe

.

5. PMTA : บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 1,144 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้นวันที่ 23-7-2564 ปิดที่ 11.5 บาท เพิ่มขึ้น 2.35 บาท จาก 9.15 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 25.7% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (มิ.ย.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 1.8%

– PE เท่ากับ 13.4 ,P/B เท่ากับ 0.76 และมีอัตราปันผล เท่ากับ 6.09%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/30wULxz

.

.

กลุ่ม PKG : บรรจุภัณฑ์

.

1. SLP : บริษัท สาลี่ พริ้นท์ติ้ง จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 996 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้นวันที่ 23-7-2564 ปิดที่ 1.03 บาท เพิ่มขึ้น 0.6 บาท จาก 0.43 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 139.5% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (มิ.ย.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 24.1%

– PE เท่ากับ 0 ,P/B เท่ากับ 1.39 และมีอัตราปันผล เท่ากับ 0.00%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3b6VQBU

.

2. SITHAI : บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 3,767 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้นวันที่ 23-7-2564 ปิดที่ 1.47 บาท เพิ่มขึ้น 0.83 บาท จาก 0.64 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 129.7% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (มิ.ย.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 5.8%

– PE เท่ากับ 0 ,P/B เท่ากับ 1.09 และมีอัตราปันผล เท่ากับ 0.00%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3toknIW

.

3. TPP : บริษัท ไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 724 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้นวันที่ 23-7-2564 ปิดที่ 18.1 บาท เพิ่มขึ้น 6.5 บาท จาก 11.60 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 56% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (มิ.ย.) ปรับตัวลดลง -6.2%

– PE เท่ากับ 33.28 ,P/B เท่ากับ 0.77 และมีอัตราปันผล เท่ากับ 2.20%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2QXy4kW

.

4. SCGP : บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 266,161 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้นวันที่ 23-7-2564 ปิดที่ 63.75 บาท เพิ่มขึ้น 22.25 บาท จาก 41.50 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 53.6% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (มิ.ย.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 2.8%

– PE เท่ากับ 39.89 ,P/B เท่ากับ 3.05 และมีอัตราปันผล เท่ากับ 0.71%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2JCi0kR

.

5. NEP : บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์ และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 907 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้นวันที่ 23-7-2564 ปิดที่ 0.38 บาท เพิ่มขึ้น 0.13 บาท จาก 0.25 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 52% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (มิ.ย.) ปรับตัวลดลง -2.6%

– PE เท่ากับ 0 ,P/B เท่ากับ 1.27 และมีอัตราปันผล เท่ากับ 0.00%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3uor8vN

.

กลุ่ม MEDIA : สื่อและสิ่งพิมพ์

.

1. TH : บริษัท ตงฮั้ว โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 2,007 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้นวันที่ 23-7-2564 ปิดที่ 1.92 บาท เพิ่มขึ้น 1.43 บาท จาก 0.49 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 291.8% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (มิ.ย.) ปรับตัวลดลง -7.7%

– PE เท่ากับ 76.49 ,P/B เท่ากับ 1.55 และมีอัตราปันผล เท่ากับ 0.00%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3x7Qi26

.

2. AS : บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 5,144 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้นวันที่ 23-7-2564 ปิดที่ 14.5 บาท เพิ่มขึ้น 8.7 บาท จาก 5.80 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 150% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (มิ.ย.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 18.9%

– PE เท่ากับ 15.74 ,P/B เท่ากับ 10.9 และมีอัตราปันผล เท่ากับ 2.14%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3qzs9Oy

.

3. BEC : บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 27,800 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้นวันที่ 23-7-2564 ปิดที่ 13.9 บาท เพิ่มขึ้น 5.85 บาท จาก 8.05 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 72.7% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (มิ.ย.) ปรับตัวลดลง 0%

– PE เท่ากับ 139.18 ,P/B เท่ากับ 5 และมีอัตราปันผล เท่ากับ 0.00%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3dFil1b

.

4. GPI : บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 1,356 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้นวันที่ 23-7-2564 ปิดที่ 2.08 บาท เพิ่มขึ้น 0.78 บาท จาก 1.30 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 60% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (มิ.ย.) ปรับตัวลดลง -8%

– PE เท่ากับ 6.43 ,P/B เท่ากับ 1.53 และมีอัตราปันผล เท่ากับ 3.81%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3zDmMDf

.

5. AMARIN : บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 6,888 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้นวันที่ 23-7-2564 ปิดที่ 6.7 บาท เพิ่มขึ้น 2.48 บาท จาก 4.22 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 58.8% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (มิ.ย.) ปรับตัวลดลง -2.9%

– PE เท่ากับ 22.61 ,P/B เท่ากับ 1.54 และมีอัตราปันผล เท่ากับ 1.79%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3BvO1Bc

.

กลุ่ม INSUR : ประกันภัยและประกันชีวิต

.

1. TVI : บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 2,227 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้นวันที่ 23-7-2564 ปิดที่ 6.65 บาท เพิ่มขึ้น 2.65 บาท จาก 4.00 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 66.3% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (มิ.ย.) ปรับตัวลดลง -9.5%

– PE เท่ากับ 4.85 ,P/B เท่ากับ 1.36 และมีอัตราปันผล เท่ากับ 2.94%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3zuaUDp

.

2. BUI : บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 435 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้นวันที่ 23-7-2564 ปิดที่ 14.5 บาท เพิ่มขึ้น 3.9 บาท จาก 10.60 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 36.8% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (มิ.ย.) ปรับตัวลดลง 0%

– PE เท่ากับ 6.52 ,P/B เท่ากับ 0.58 และมีอัตราปันผล เท่ากับ 1.72%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3kQ3XIz

.

3. BLA : บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 49,946 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้นวันที่ 23-7-2564 ปิดที่ 26.5 บาท เพิ่มขึ้น 5.5 บาท จาก 21.00 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 26.2% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (มิ.ย.) ปรับตัวลดลง -9.4%

– PE เท่ากับ 19.11 ,P/B เท่ากับ 0.97 และมีอัตราปันผล เท่ากับ 0.86%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3x5ezFU

.

4. CHARAN : บริษัท จรัญประกันภัย จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 375 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้นวันที่ 23-7-2564 ปิดที่ 30.75 บาท เพิ่มขึ้น 5.25 บาท จาก 25.50 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 20.6% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (มิ.ย.) ปรับตัวลดลง -1.6%

– PE เท่ากับ 7.4 ,P/B เท่ากับ 0.65 และมีอัตราปันผล เท่ากับ 8.25%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3eT3h1f

.

5. THRE : บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 5,606 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้นวันที่ 23-7-2564 ปิดที่ 1.39 บาท เพิ่มขึ้น 0.11 บาท จาก 1.28 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 8.6% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (มิ.ย.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 4.5%

– PE เท่ากับ 16.61 ,P/B เท่ากับ 1.53 และมีอัตราปันผล เท่ากับ 2.90%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2UOBmJ3

.

กลุ่ม PERSON : ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์

.

1. TOG : บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 3,249 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้นวันที่ 23-7-2564 ปิดที่ 7.35 บาท เพิ่มขึ้น 3.73 บาท จาก 3.62 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 103% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (มิ.ย.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 7.3%

– PE เท่ากับ 27.51 ,P/B เท่ากับ 1.83 และมีอัตราปันผล เท่ากับ 1.70%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3BHEqaq

.

2. APCO : บริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 2,520 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้นวันที่ 23-7-2564 ปิดที่ 6.1 บาท เพิ่มขึ้น 2.34 บาท จาก 3.76 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 62.2% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (มิ.ย.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 45.2%

– PE เท่ากับ 59.02 ,P/B เท่ากับ 6.04 และมีอัตราปันผล เท่ากับ 2.00%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3ryeCsR

.

3. KISS : บริษัท โรจูคิส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 7,500 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้นวันที่ 23-7-2564 ปิดที่ 10.8 บาท เพิ่มขึ้น 1.8 บาท จาก 9.00 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 20% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (มิ.ย.) ปรับตัวลดลง -13.6%

– PE เท่ากับ 44.36 ,P/B เท่ากับ 7.15 และมีอัตราปันผล เท่ากับ 0.36%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3dW8wvP

.

4. STHAI : บริษัท ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 160 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้นวันที่ 23-7-2564 ปิดที่ 0.01 บาท ลดลง 0 บาท จาก 0.01 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ ลดลง 0% และเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (มิ.ย.) ยังปรับตัวลดลง 0%

– PE เท่ากับ 0 ,P/B เท่ากับ 0.14 และมีอัตราปันผล เท่ากับ 0.00%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3i1eLSm

.

5. STGT : บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 119,303 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้นวันที่ 23-7-2564 ปิดที่ 38 บาท ลดลง 0 บาท จาก 38.00 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ ลดลง 0% และเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (มิ.ย.) ยังปรับตัวลดลง -9%

– PE เท่ากับ 4.52 ,P/B เท่ากับ 2.63 และมีอัตราปันผล เท่ากับ 6.82%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/351eVlX

.

.

กลุ่ม CONS : บริการรับเหมาก่อสร้าง

.

1. ITD : บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 12,566 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้นวันที่ 23-7-2564 ปิดที่ 2.18 บาท เพิ่มขึ้น 1.07 บาท จาก 1.11 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 96.4% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (มิ.ย.) ปรับตัวลดลง -8.4%

– PE เท่ากับ 0 ,P/B เท่ากับ 0.85 และมีอัตราปันผล เท่ากับ 0.00%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3dokrnr

.

2. SRICHA : บริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 6,507 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้นวันที่ 23-7-2564 ปิดที่ 21.3 บาท เพิ่มขึ้น 9 บาท จาก 12.30 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 73.2% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (มิ.ย.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 1.4%

– PE เท่ากับ 27.19 ,P/B เท่ากับ 3.74 และมีอัตราปันผล เท่ากับ 1.89%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2QqlMkm

.

3. NWR : บริษัทเนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 2,818 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้นวันที่ 23-7-2564 ปิดที่ 1.02 บาท เพิ่มขึ้น 0.4 บาท จาก 0.62 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 64.5% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (มิ.ย.) ปรับตัวลดลง -6.4%

– PE เท่ากับ 0 ,P/B เท่ากับ 0.86 และมีอัตราปันผล เท่ากับ 0.00%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3mPGUN9

.

4. EMC : บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 2,783 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้นวันที่ 23-7-2564 ปิดที่ 0.28 บาท เพิ่มขึ้น 0.1 บาท จาก 0.18 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 55.6% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (มิ.ย.) ปรับตัวลดลง -15.2%

– PE เท่ากับ 28.16 ,P/B เท่ากับ 1.12 และมีอัตราปันผล เท่ากับ 0.00%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3ch4AFU

.

5. CNT : บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 2,035 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้นวันที่ 23-7-2564 ปิดที่ 1.86 บาท เพิ่มขึ้น 0.63 บาท จาก 1.23 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 51.2% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (มิ.ย.) ปรับตัวลดลง -6.1%

– PE เท่ากับ 26.56 ,P/B เท่ากับ 0.92 และมีอัตราปันผล เท่ากับ 2.69%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3ig5O8l

.

กลุ่ม AGRI : ธุรกิจการเกษตร

.

1. VPO : บริษัท วิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 1,307 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้นวันที่ 23-7-2564 ปิดที่ 1.24 บาท เพิ่มขึ้น 0.72 บาท จาก 0.52 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 138.5% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (มิ.ย.) ปรับตัวลดลง -10.8%

– PE เท่ากับ 344.72 ,P/B เท่ากับ 2.34 และมีอัตราปันผล เท่ากับ 0.00%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3kVHs52

.

2. NER : บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 11,141 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้นวันที่ 23-7-2564 ปิดที่ 7.85 บาท เพิ่มขึ้น 3.59 บาท จาก 4.26 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 84.3% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (มิ.ย.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 13.8%

– PE เท่ากับ 11.09 ,P/B เท่ากับ 3.13 และมีอัตราปันผล เท่ากับ 2.56%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2YWN42I

.

3. EE : บริษัท อีเทอเนิล เอนเนอยี จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 2,975 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้นวันที่ 23-7-2564 ปิดที่ 1.11 บาท เพิ่มขึ้น 0.48 บาท จาก 0.63 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 76.2% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (มิ.ย.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 3.7%

– PE เท่ากับ 66.14 ,P/B เท่ากับ 2.09 และมีอัตราปันผล เท่ากับ 0.00%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3iLM635

.

4. TRUBB : บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 1,963 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้นวันที่ 23-7-2564 ปิดที่ 2.76 บาท เพิ่มขึ้น 1.1 บาท จาก 1.66 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 66.3% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (มิ.ย.) ปรับตัวลดลง -4.2%

– PE เท่ากับ 22.72 ,P/B เท่ากับ 0.74 และมีอัตราปันผล เท่ากับ 0.00%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3i2i8IH

.

5. TWPC : บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 4,842 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้นวันที่ 23-7-2564 ปิดที่ 6.25 บาท เพิ่มขึ้น 2.39 บาท จาก 3.86 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 61.9% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (มิ.ย.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 13.6%

– PE เท่ากับ 65.37 ,P/B เท่ากับ 1.09 และมีอัตราปันผล เท่ากับ 2.09%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/36Y89hx

.

.

กลุ่ม TOURISM : การท่องเที่ยวและสันทนาการ

.

 1. SHR : บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 12,147 ล้านบาท]
 • โดยราคาหุ้นวันที่ 23-7-2564 ปิดที่ 3.34 บาท เพิ่มขึ้น 0.88 บาท จาก 2.46 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 35.8% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (มิ.ย.) ปรับตัวลดลง -1.2%
 • PE เท่ากับ 0 ,P/B เท่ากับ 0.75 และมีอัตราปันผล เท่ากับ 0.00%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3gLRDa1

.

 1. CENTEL : บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 44,550 ล้านบาท]
 • โดยราคาหุ้นวันที่ 23-7-2564 ปิดที่ 29.5 บาท เพิ่มขึ้น 5.8 บาท จาก 23.70 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 24.5% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (มิ.ย.) ปรับตัวลดลง -10.6%
 • PE เท่ากับ 0 ,P/B เท่ากับ 4.17 และมีอัตราปันผล เท่ากับ 0.00%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3jFwj60

.

 1. DUSIT : บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 8,373 ล้านบาท]
 • โดยราคาหุ้นวันที่ 23-7-2564 ปิดที่ 9.3 บาท เพิ่มขึ้น 1.55 บาท จาก 7.75 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 20% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (มิ.ย.) ปรับตัวลดลง -5.6%
 • PE เท่ากับ 0 ,P/B เท่ากับ 1.82 และมีอัตราปันผล เท่ากับ 0.00%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3zB18zu

.

 1. LRH : บริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 5,376 ล้านบาท]
 • โดยราคาหุ้นวันที่ 23-7-2564 ปิดที่ 30.25 บาท เพิ่มขึ้น 3.5 บาท จาก 26.75 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 13.1% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (มิ.ย.) ปรับตัวลดลง -6.2%
 • PE เท่ากับ 0 ,P/B เท่ากับ 0.48 และมีอัตราปันผล เท่ากับ 0.00%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2WmoOZZ

.

 1. ASIA : บริษัท เอเชียโฮเต็ล จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 1,824 ล้านบาท]
 • โดยราคาหุ้นวันที่ 23-7-2564 ปิดที่ 5.45 บาท เพิ่มขึ้น 0.59 บาท จาก 4.86 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 12.1% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (มิ.ย.) ปรับตัวลดลง -4.4%
 • PE เท่ากับ 0 ,P/B เท่ากับ 0.34 และมีอัตราปันผล เท่ากับ 0.00%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3BILVOr

.

กลุ่ม STEEL : เหล็ก

.

 1. CEN : บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 1,654 ล้านบาท]
 • โดยราคาหุ้นวันที่ 23-7-2564 ปิดที่ 2.6 บาท เพิ่มขึ้น 2 บาท จาก 0.60 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 333.3% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (มิ.ย.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 17.1%
 • PE เท่ากับ 5.08 ,P/B เท่ากับ 1.06 และมีอัตราปันผล เท่ากับ 0.00%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3vDncqW

.

 1. CSP : บริษัท ซีเอสพี สตีลเซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 1,072 ล้านบาท]
 • โดยราคาหุ้นวันที่ 23-7-2564 ปิดที่ 2.44 บาท เพิ่มขึ้น 1.83 บาท จาก 0.61 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 300% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (มิ.ย.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 13%
 • PE เท่ากับ 4.86 ,P/B เท่ากับ 1.68 และมีอัตราปันผล เท่ากับ 0.00%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3nP4slS

.

 1. TGPRO : บริษัท ไทย-เยอรมัน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 1,463 ล้านบาท]
 • โดยราคาหุ้นวันที่ 23-7-2564 ปิดที่ 0.31 บาท เพิ่มขึ้น 0.23 บาท จาก 0.08 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 287.5% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (มิ.ย.) ปรับตัวลดลง 0%
 • PE เท่ากับ 0 ,P/B เท่ากับ 0.72 และมีอัตราปันผล เท่ากับ 0.00%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3ucWLs4

.

 1. INOX : บริษัท โพสโค-ไทยน๊อคซ์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 9,823 ล้านบาท]
 • โดยราคาหุ้นวันที่ 23-7-2564 ปิดที่ 1.24 บาท เพิ่มขึ้น 0.81 บาท จาก 0.43 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 188.4% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (มิ.ย.) ปรับตัวลดลง -1.6%
 • PE เท่ากับ 48.51 ,P/B เท่ากับ 1.06 และมีอัตราปันผล เท่ากับ 0.00%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3sp7YUq

.

 1. SAM : บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 1,380 ล้านบาท]
 • โดยราคาหุ้นวันที่ 23-7-2564 ปิดที่ 1.3 บาท เพิ่มขึ้น 0.83 บาท จาก 0.47 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 176.6% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (มิ.ย.) ปรับตัวลดลง -1.5%
 • PE เท่ากับ 0 ,P/B เท่ากับ 0.81 และมีอัตราปันผล เท่ากับ 0.00%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3vzv8cQ

.

กลุ่ม AUTO : ยานยนต์

.

1. TNPC : บริษัท ไทยนามพลาสติกส์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 895 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้นวันที่ 23-7-2564 ปิดที่ 3.14 บาท เพิ่มขึ้น 2.39 บาท จาก 0.75 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 318.7% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (มิ.ย.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 12.1%

– PE เท่ากับ 11.17 ,P/B เท่ากับ 2.15 และมีอัตราปันผล เท่ากับ 0.41%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3qTnR6M

.

2. INGRS : บริษัท อิงเกรส อินดัสเตรียล (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 1,592 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้นวันที่ 23-7-2564 ปิดที่ 1.04 บาท เพิ่มขึ้น 0.61 บาท จาก 0.43 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 141.9% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (มิ.ย.) ปรับตัวลดลง -5.5%

– PE เท่ากับ 0 ,P/B เท่ากับ 1.11 และมีอัตราปันผล เท่ากับ 0.00%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3xrcCVA

.

3. ACG : บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 1,704 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้นวันที่ 23-7-2564 ปิดที่ 2.56 บาท เพิ่มขึ้น 1.48 บาท จาก 1.08 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 137% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (มิ.ย.) ปรับตัวลดลง -9.9%

– PE เท่ากับ 59.8 ,P/B เท่ากับ 2.29 และมีอัตราปันผล เท่ากับ 1.55%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3AA8uUV

.

4. TKT : บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 490 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้นวันที่ 23-7-2564 ปิดที่ 2.04 บาท เพิ่มขึ้น 1.14 บาท จาก 0.90 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 126.7% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (มิ.ย.) ปรับตัวลดลง -1%

– PE เท่ากับ 0 ,P/B เท่ากับ 1.12 และมีอัตราปันผล เท่ากับ 0.00%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3wjWwLT

.

5. HFT : บริษัท ฮั้วฟง รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 5,695 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้นวันที่ 23-7-2564 ปิดที่ 8.25 บาท เพิ่มขึ้น 3.25 บาท จาก 5.00 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 65% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (มิ.ย.) ปรับตัวลดลง -4.6%

– PE เท่ากับ 12.9 ,P/B เท่ากับ 1.6 และมีอัตราปันผล เท่ากับ 3.82%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3jPOcAV

.

กลุ่ม IMM : วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร

.

1. KKC : บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 1,695 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้นวันที่ 23-7-2564 ปิดที่ 1.49 บาท เพิ่มขึ้น 0.89 บาท จาก 0.60 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 148.3% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (มิ.ย.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 31.9%

– PE เท่ากับ 0 ,P/B เท่ากับ 2.37 และมีอัตราปันผล เท่ากับ 0.00%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3y4QReh

.

2. HTECH : บริษัท แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 1,800 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้นวันที่ 23-7-2564 ปิดที่ 6.75 บาท เพิ่มขึ้น 3.65 บาท จาก 3.10 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 117.7% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (มิ.ย.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 12.5%

– PE เท่ากับ 23.77 ,P/B เท่ากับ 1.75 และมีอัตราปันผล เท่ากับ 1.35%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3eWJqyf

.

3. ALLA : บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 1,146 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้นวันที่ 23-7-2564 ปิดที่ 1.89 บาท เพิ่มขึ้น 0.71 บาท จาก 1.18 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 60.2% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (มิ.ย.) ปรับตัวลดลง -1%

– PE เท่ากับ 30.81 ,P/B เท่ากับ 1.32 และมีอัตราปันผล เท่ากับ 3.63%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3iLj2sk

.

4. PK : บริษัท พัฒน์กล จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 1,252 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้นวันที่ 23-7-2564 ปิดที่ 2.52 บาท เพิ่มขึ้น 0.93 บาท จาก 1.59 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 58.5% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (มิ.ย.) ปรับตัวลดลง -16.6%

– PE เท่ากับ 23.15 ,P/B เท่ากับ 0.8 และมีอัตราปันผล เท่ากับ 0.00%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3i2nYtz

.

5. FMT : บริษัท ไฟน์ เม็ททัล เทคโนโลยีส์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 1,356 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้นวันที่ 23-7-2564 ปิดที่ 28.25 บาท เพิ่มขึ้น 8.85 บาท จาก 19.40 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 45.6% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (มิ.ย.) ปรับตัวลดลง 0%

– PE เท่ากับ 14.31 ,P/B เท่ากับ 0.81 และมีอัตราปันผล เท่ากับ 5.86%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3kUvXec

.


.

กลุ่ม FASHION : แฟชั่น

.

1. PAF : บริษัท แพนเอเซียฟุตแวร์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 1,021 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้นวันที่ 23-7-2564 ปิดที่ 1.79 บาท เพิ่มขึ้น 1.25 บาท จาก 0.54 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 231.5% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (มิ.ย.) ปรับตัวลดลง -5.3%

– PE เท่ากับ 12.29 ,P/B เท่ากับ 1.58 และมีอัตราปันผล เท่ากับ 0.83%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3iP0zLs

.

2. PDJ : บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 1,498 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้นวันที่ 23-7-2564 ปิดที่ 2.44 บาท เพิ่มขึ้น 1.1 บาท จาก 1.34 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 82.1% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (มิ.ย.) ปรับตัวลดลง -12.2%

– PE เท่ากับ 0 ,P/B เท่ากับ 0.58 และมีอัตราปันผล เท่ากับ 4.13%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3zOhWTN

.

3. B52 : บริษัท บี-52 แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 1,545 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้นวันที่ 23-7-2564 ปิดที่ 0.59 บาท เพิ่มขึ้น 0.25 บาท จาก 0.34 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 73.5% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (มิ.ย.) ปรับตัวลดลง -13.2%

– PE เท่ากับ 0 ,P/B เท่ากับ 8.43 และมีอัตราปันผล เท่ากับ 0.00%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2UEZcHp

.

4. CPL : บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 950 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้นวันที่ 23-7-2564 ปิดที่ 2.02 บาท เพิ่มขึ้น 0.79 บาท จาก 1.23 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 64.2% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (มิ.ย.) ปรับตัวลดลง -6.5%

– PE เท่ากับ 16.56 ,P/B เท่ากับ 0.91 และมีอัตราปันผล เท่ากับ 1.00%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2UMrgZi

.

5. AFC : บริษัท เอเซียไฟเบอร์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 426 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้นวันที่ 23-7-2564 ปิดที่ 8.7 บาท เพิ่มขึ้น 2.8 บาท จาก 5.90 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 47.5% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (มิ.ย.) ปรับตัวลดลง -7%

– PE เท่ากับ 57.66 ,P/B เท่ากับ 0.34 และมีอัตราปันผล เท่ากับ 0.00%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3zBx5Yc

.

กลุ่ม HOME : ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน

.

1. AJA : บริษัท เอเจ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 1,314 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้นวันที่ 23-7-2564 ปิดที่ 0.37 บาท เพิ่มขึ้น 0.25 บาท จาก 0.12 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 208.3% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (มิ.ย.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 19.4%

– PE เท่ากับ 0 ,P/B เท่ากับ 2.31 และมีอัตราปันผล เท่ากับ 0.00%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3BBuQWV

.

2. ACC : บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 1,262 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้นวันที่ 23-7-2564 ปิดที่ 0.94 บาท เพิ่มขึ้น 0.38 บาท จาก 0.56 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 67.9% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (มิ.ย.) ปรับตัวลดลง 0%

– PE เท่ากับ 0 ,P/B เท่ากับ 2.24 และมีอัตราปันผล เท่ากับ 0.00%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/372Pst4

.

3. FANCY : บริษัท แฟนซีวู๊ด อินดัสตรีส จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 640 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้นวันที่ 23-7-2564 ปิดที่ 1.02 บาท เพิ่มขึ้น 0.39 บาท จาก 0.63 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 61.9% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (มิ.ย.) ปรับตัวลดลง -1.9%

– PE เท่ากับ 0 ,P/B เท่ากับ 0.67 และมีอัตราปันผล เท่ากับ 0.00%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3kRwNZf

.

4. SIAM : บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 1,198 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้นวันที่ 23-7-2564 ปิดที่ 2.16 บาท เพิ่มขึ้น 0.78 บาท จาก 1.38 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 56.5% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (มิ.ย.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 6.9%

– PE เท่ากับ 8.35 ,P/B เท่ากับ 0.48 และมีอัตราปันผล เท่ากับ 2.27%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3i2uFMk

.

5. MODERN : บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 3,000 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้นวันที่ 23-7-2564 ปิดที่ 3.84 บาท เพิ่มขึ้น 0.84 บาท จาก 3.00 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 28% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (มิ.ย.) ปรับตัวลดลง -4%

– PE เท่ากับ 19.58 ,P/B เท่ากับ 1.21 และมีอัตราปันผล เท่ากับ 5.13%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3kWYIHk

.

.

❗หมายเหตุ : โพสนี้จัดทำขึ้นเพื่่อใช้เป็นแนวทางในการลงทุนเท่านั้น ไม่ได้ชี้นำว่าบริษัทไหนน่าลงทุนกว่าบริษัทไหน หรือผลตอบแทนการลงทุนจะไม่เปลี่ยนไป เพราะการลงทุนมีความเสี่ยง ผู้สนใจควรต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการลงทุนเสมอ🙂

.

#หุ้นผลตอบแทนสูงสุด
#การลงทุน
#iYomBizInspiration

.

Reference
– https://www.set.or.th /

.

สนใจข้อมูลธุรกิจ การเงิน การลงทุน เล่าให้ฟังเข้าใจง่ายๆ พร้อมทั้งแรงบันดาลใจดีๆ ในการสร้างฝัน ติดตาม iYom Biz+Inspiration ได้ที่
website : https://iyom-bizinspiration.com
facebook : https://www.facebook.com/iYomBizInspiration

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *