สรุป 11 หุ้น IPO ปี 2563 ที่ราคาสิ้นปีสูงกว่าราคาปิดวันแรก

สรุป 11 หุ้น IPO ปี 2563 ที่ราคาสิ้นปีสูงกว่าราคาปิดวันแรก

ท่ามกลางภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ จากผลกระทบของโควิด-19 ทำให้ภาวะตลาดหุ้นในปี 2563 ที่ผ่านมา มีความผันผวนสูง แต่ถึงกระนั้นก็ยังมีหุ้น IPO ที่เข้าตลาดมารวมทั้งสิ้น 26 บริษัท ซึ่งความร้อนแรงของมันก็คือ เมื่อเปิดเทรดในวันแรกสามารถปิดตลาดและทำราคาสูงกว่าราคา IPO ได้ถึง 18 บริษัท (หรือเกือบ 70%) จึงทำให้เป็นอีกหนึ่งแรงดึงดูดนักลงทุนที่เป็นชาวเม่าอย่างเรา บางคนเจ็บหนัก บางคนกำไรงาม

โดยในปี 2563 มีหุ้น IPO ที่เข้าตลาดทั้งหมด 26 บริษัท แบ่งเป็น

– ระดมทุนในตลาด SET 14 บริษัท และตลาดใหม่ 12 บริษัท

– ในกลุ่มบริการ (SERVICE) 8 บริษัท

– อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (PROPCON) 6 บริษัท

– กลุ่มเทคโนโลยี (TECH), กลุ่มการเงิน (FINCIA), กลุ่มอุตสาหกรรม (INDUS) อย่างละ 3 บริษัท

– กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค (CONSUMP), กลุ่มเกษตรและและอุตสาหกรรมอาหาร (AGRO), กลุ่มทรัพยากร(RESOURC) อย่างละ 1 บริษัท

มาถึงสิ้นปีนี้ แอดจึงลองเปรียบเทียบหุ้น IPO ทั้งหมด ในราคาปิดวันแรกเทียบกับราคาปิด ณ วันสิ้นปี 2563 (30/12/2563) ว่าสถานการณ์เป็นอย่างไร หุ้นที่แรง ยังแรงอยู่ไหมหรือว่าดับมอดไหม้ไปเรียบร้อย ซึ่งทำออกมาก็ต้องตกใจครับว่า ยังมีถึง 11 บริษัท ที่ราคาสิ้นปีสูงกว่าราคาปิดวันแรก แถมบางตัวยังวิ่งแบบไม่เหน็ดเหนื่อย ลองไปดูกันว่าทั้ง 11 บริษัทที่ว่ามีอะไรบ้าง

อันดับ 1 : YGG – บริษัท อิ๊กดราซิล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ตลาด : MAI (SERVICE)

ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ออกแบบและจัดทำคอมพิวเตอร์กราฟฟิคเกี่ยวกับงานโฆษณา ภาพยนตร์ และเกม

ศึกษาข้อมูลบริษัทเพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3pDogbx

อันดับ 2 : NCAP – บริษัท เน็คซ์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

ตลาด : SET (FINCIA)

ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์

ศึกษาข้อมูลบริษัทเพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3n1lgE4

อันดับ 3 : LEO – บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

ตลาด : MAI (SERVICE)

ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ให้บริการโลจิสติกส์อย่างครบวงจรที่ครอบคลุมทั่วโลก (End – to – End Global Logistics Services) และให้บริการสนับสนุนการขนส่งสินค้าแบบครบวงจร (Integrated Logistics Services)

ศึกษาข้อมูลบริษัทเพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/34ZV1aS

อันดับ 4 : SO – บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน)

ตลาด : SET (SERVICE)

ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ประกอบธุรกิจใน 2 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่ 1. ธุรกิจให้บริการจัดหาบุคลากร (Outsourcing Services) ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ (1) ธุรกิจบริการบริหารจัดการ ซึ่งประกอบด้วยการให้บริการจัดหาพนักงานขับรถยนต์ พนักงานสำนักงาน พนักงานช่างเทคนิค และบริการงานบันทึกข้อมูล (2) ธุรกิจบริการดูแลภูมิทัศน์ 2. ธุรกิจให้เช่าและบริการ เป็นการให้บริการรถยนต์ให้เช่าและให้เช่าอสังหาริมทรัพย์

ศึกษาข้อมูลบริษัทเพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/352HJKP

อันดับ 5 : STGT – บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ตลาด : SET (CONSUMP)

ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ผลิตและจัดจำหน่ายถุงมือยางที่ใช้ในทางการแพทย์และอุตสาหกรรมอื่น โดยมีผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ ถุงมือยางธรรมชาติชนิดมีแป้ง ถุงมือยางธรรมชาติชนิดไม่มีแป้ง และถุงมือยางไนไตรล์

ศึกษาข้อมูลบริษัทเพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/351eVlX

อันดับ 6 : SFT – บริษัท ชริ้งเฟล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ตลาด : MAI (INDUS)

ลักษณะการประกอบธุรกิจ : การประกอบธุรกิจของบริษัทแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ 1.ผลิตภัณฑ์ฉลากฟิล์มหดรัดรูป สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทตามระบบการพิมพ์ได้แก่ ระบบการพิมพ์กราเวียร์ และระบบการพิมพ์ดิจิตอล 2.ผลิตภัณฑ์อื่น ได้แก่ แม่พิมพ์ (Printing Cylinder) และฟิล์มยืด (Stretch Film)

ศึกษาข้อมูลบริษัทเพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/38QBpap

อันดับ 7 : SCGP – บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)

ตลาด : SET (INDUS)

ลักษณะการประกอบธุรกิจ : บริษัทประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) เพื่อให้บริการโซลูชันด้านบรรจุภัณฑ์แบบครบวงจร โดยแบ่งออกเป็น 2 ธุรกิจหลัก ได้แก่ (1) สายธุรกิจบรรจุภัณฑ์แบบครบวงจร (Integrated Packaging Chain) และ (2) สายธุรกิจเยื่อและกระดาษ (Fibrous Chain) โดยมีบริษัท สยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด เป็นบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักซึ่งก่อให้เกิดกำไรหลัก

ศึกษาข้อมูลบริษัทเพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2JCi0kR

อันดับ 8 : IIG – บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ตลาด : MAI (TECH)

ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ธุรกิจที่ปรึกษาด้านดิจิทัลและเทคโนโลยีให้แก่ภาคธุรกิจต่าง ๆ โดยสามารถแบ่งออกตามประเภทของการดำเนินธุรกิจได้ ดังนี้1. ธุรกิจที่ปรึกษาและให้บริการออกแบบติดตั้งระบบบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) และให้เช่าใช้ระบบซอฟต์แวร์จากทาง Salesforce 2. ธุรกิจที่ปรึกษาและให้บริการออกแบบติดตั้งระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP) และเป็นตัวแทนจำหน่ายระบบซอฟต์แวร์จากทาง Oracle3. ธุรกิจที่ปรึกษาด้านการวางแผนกลยุทธ์แบรนด์ (Brand Strategy) การสร้างและบริหารประสบการณ์ (Experience Management) และการตลาดดิจิทัล (Digital Marketing) 4. ธุรกิจให้บริการจัดหาบุคลากร ในส่วนงานสารสนเทศ

ศึกษาข้อมูลบริษัทเพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/38T1UvR

อันดับ 9 : RT – บริษัท ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด (มหาชน)

ตลาด : SET (PROPCON)

ลักษณะการประกอบธุรกิจ : บริการรับเหมาก่อสร้างงานวิศวกรรมโยธาและธรณีเทคนิค ที่ต้องอาศัยความชำนาญและเทคโนโลยีระดับสูง ได้แก่ งานก่อสร้างอุโมงค์ งานระเบิดหิน งานขุดเจาะโดยไม่ใช้ระเบิด งานพัฒนาเหมือง งานเจาะสำรวจ งานคอนกรีตโครงสร้าง งานวิศวกรรมโยธาทั่วไป และงานด้านธรณีวิทยา

ศึกษาข้อมูลบริษัทเพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3pHDfky

อันดับ 10 : SAK – บริษัท ศักดิ์สยามลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

ตลาด : SET (FINCIAL)

ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกํากับของธนาคารแห่งประเทศไทย ประกอบด้วยธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน สินเชื่อส่วนบุคคลที่มิใช่สินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน และสินเชื่ออื่น

ศึกษาข้อมูลบริษัทเพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/382TZwJ

อันดับ 11 : NRF – บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน)

ตลาด : SET (AGRO)

ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ผลิต จัดหา และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปรุงรสอาหาร อาหารสำเร็จรูป เครื่องปรุงสำหรับประกอบอาหาร อาหารมังสวิรัตที่ไม่มีส่วนผสมของไข่และนม อาหารโปรตีนจากพืช และเครื่องดื่มสำเร็จรูปชนิดผงและน้ำ

ศึกษาข้อมูลบริษัทเพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/38NPk0U

ใครมีประสบการณ์เป็นอย่างไรกับกับหุ้น IPO ตัวไหน มาแชร์ให้ฟังกันบ้างนะครับ แล้วจะรู้ว่า เราอาจจะไม่ได้เม่าอยู่คนเดียว

Reference : www.set.or.th

หมายเหตุ

1. ข้อมูลเรียงลำดับตาม อัตราการเปลี่ยนแปลงของราคาปิดของวันเปิดเทรดวันแรก เทียบกับราคาปิดวันสิ้นปี 2563 (30/12/2563)

2. ข้อมูลนี้จัดทำขึ้นโดยเป็นการดูเฉพาะการเปลี่ยนแปลงทางด้านราคาเท่านั้น (ไม่ได้ลงถึงรายละเอียดถึงผลการดำเนินงานในแต่ละบริษัท) ซึ่งในอนาคตอาจมีการเปลี่ยนแปลง เพราะการลงทุนมีความเสี่ยง ผู้สนใจควรต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการลงทุนเสมอ

—————————————————————-

สนใจข้อมูลธุรกิจ การเงิน การลงทุน เล่าให้ฟังเข้าใจง่ายๆ พร้อมทั้งแรงบันดาลใจดีๆ ในการสร้างฝัน ติดตาม iYom Biz+Inspiration ได้ที่

website : https://iyom-bizinspiration.com

facebook : https://www.facebook.com/iYomBizInspiration

Leave a Reply

Your email address will not be published.