สำรวจกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) 9 เดือนแรก ปี 2564 หุ้นกลุ่มโรงพยาบาล

สำรวจกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) 9 เดือนแรก ปี 2564 หุ้นกลุ่มโรงพยาบาล

หุ้นในกลุ่มโรงพยาบาล หรือกลุ่มการแพทย์ (HEALTH) ถือว่าเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นที่สนใจของนักลงทุนในปีนี้ เพราะด้วยการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยเฉพาะในไตรมาสที่ 3 (ก.ค.-ก.ย. ปี 2564) ที่ถือว่าอยู่ในช่วงการระบาดอย่างหนัก ทำให้มียอดทั้งผู้ตรวจเชื้อ และผู้รับการรักษาเป็นจำนวนมาก ในเกือบทุกพื้นที่ จึงส่งผลให้การดำเนินงานของทุกโรงพยาบาลเพิ่มสูงขึ้น

.

ในส่วนเรื่องวัคซีนทางเลือกที่กำลังเข้ามา จะทำให้กลุ่มโรงพยาบาลขนาดใหญ่ได้รับอานิสงส์จากการเป็นตัวแทนนำเข้าวัคซีนทางเลือก (ถึงแม้จะเป็นรายได้ที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว แต่ก็ถือว่าเป็นโอกาสในการเพิ่มรายได้ในการเข้ารับบริการที่เกี่ยวข้องอื่นๆด้วยเช่นกัน)
เช่น BCH, VIBHA, BDMS และ THG เป็นต้น

.

โดยในภาพรวมทั้ง 12 หุ้นกลุ่มโรงพยาบาลขนาดใหญ่ มีกำไรสุทธิ 9 เดือนแรกปี 2564 รวมอยู่ที่ 19,507 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9,597 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นสูงถึง 97% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว

.

ซึ่งจาก 12 โรงพยาบาลดังกล่าว พบว่ามีถึง 11 โรงพยาบาลที่ยังมีกำไร และมี 9 โรงพยาบาล กำไรสุทธิเติบโตขึ้น โดยสามารถทำกำไรเติบโตได้สูงกว่า 1900%

.

โพสนี้จึงจะมาส่องกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) 9 เดือนแรก ปี 2564 (ม.ค.-d.ย.2564) ของ 12 หุ้นโรงพยาบาลที่มีมูลค่าตลาดมากที่สุด (ณ วันที่ 16/11/2564) พร้อมกับราคาหุ้นที่มีการเปลี่ยนแปลงจากสิ้นปี 2563 เป็นเท่าไหร่บ้าง

.

(ข้อมูลเรียงลำดับจากโรงพยาบาลที่มีอัตราการเพิ่มขึ้นของกำไรสุทธิต่อหุ้น รอบ 9 เดือนแรก มากสุด)

.

 1. THG : บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 28,656 ล้านบาท]
 • กำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) 9 เดือนแรกของปี 2564 (ม.ค.-ก.ย.64) เท่ากับ 0.83 บาท/หุ้น เพิ่มขึ้น 1,975.0% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว
 • ราคา วันที่ 16/11/2564 อยู่ที่ 33.75 บาท เพิ่มขึ้น 31.1% จากสิ้นปี 2563 โดยมีค่า PE เท่ากับ 38.85 เท่า และ P/B อยู่ที่ 3.37 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3sXUSPt

.

 1. VIBHA : บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 30,138 ล้านบาท]
 • กำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) 9 เดือนแรกของปี 2564 (ม.ค.-ก.ย.64) เท่ากับ 0.0821 บาท/หุ้น เพิ่มขึ้น 620.2% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว
 • ราคา วันที่ 16/11/2564 อยู่ที่ 2.22 บาท เพิ่มขึ้น 51.0% จากสิ้นปี 2563 โดยมีค่า PE เท่ากับ 36.64 เท่า และ P/B อยู่ที่ 3.36 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2YgFjnW

.

 1. BCH : บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 49,875 ล้านบาท]
 • กำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) 9 เดือนแรกของปี 2564 (ม.ค.-ก.ย.64) เท่ากับ 1.75 บาท/หุ้น เพิ่มขึ้น 360.5% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว
 • ราคา วันที่ 16/11/2564 อยู่ที่ 20 บาท เพิ่มขึ้น 47.1% จากสิ้นปี 2563 โดยมีค่า PE เท่ากับ 23.08 เท่า และ P/B อยู่ที่ 6.19 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3ccnUVW

.

 1. CHG : บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 40,480 ล้านบาท]
 • กำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) 9 เดือนแรกของปี 2564 (ม.ค.-ก.ย.64) เท่ากับ 0.2174 บาท/หุ้น เพิ่มขึ้น 284.1% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว
 • ราคา วันที่ 16/11/2564 อยู่ที่ 3.68 บาท เพิ่มขึ้น 49.6% จากสิ้นปี 2563 โดยมีค่า PE เท่ากับ 15.31 เท่า และ P/B อยู่ที่ 8.98 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/36a4zRq

.

 1. RJH : บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 10,275 ล้านบาท]
 • กำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) 9 เดือนแรกของปี 2564 (ม.ค.-ก.ย.64) เท่ากับ 2.43 บาท/หุ้น เพิ่มขึ้น 173.0% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว
 • ราคา วันที่ 16/11/2564 อยู่ที่ 34.25 บาท เพิ่มขึ้น 44.5% จากสิ้นปี 2563 โดยมีค่า PE เท่ากับ 11.76 เท่า และ P/B อยู่ที่ 5.38 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3oedqHH

.

 1. RAM : บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 38,100 ล้านบาท]
 • กำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) 9 เดือนแรกของปี 2564 (ม.ค.-ก.ย.64) เท่ากับ 2.07 บาท/หุ้น เพิ่มขึ้น 162.0% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว
 • ราคา วันที่ 16/11/2564 อยู่ที่ 31.75 บาท เพิ่มขึ้น 13.8% จากสิ้นปี 2563 โดยมีค่า PE เท่ากับ 32 เท่า และ P/B อยู่ที่ 2.76 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2LXGPZU

.

 1. SKR : บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 24,792 ล้านบาท]
 • กำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) 9 เดือนแรกของปี 2564 (ม.ค.-ก.ย.64) เท่ากับ 0.29 บาท/หุ้น เพิ่มขึ้น 123.1% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว
 • ราคา วันที่ 16/11/2564 อยู่ที่ 12.4 บาท เพิ่มขึ้น 90.8% จากสิ้นปี 2563 โดยมีค่า PE เท่ากับ 36.82 เท่า และ P/B อยู่ที่ 6.02 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3fAsEV4

.

 1. PRINC : บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 16,910 ล้านบาท]
 • กำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) 9 เดือนแรกของปี 2564 (ม.ค.-ก.ย.64) เท่ากับ -0.011 บาท/หุ้น เพิ่มขึ้น 91.0% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว
 • ราคา วันที่ 16/11/2564 อยู่ที่ 4.44 บาท เพิ่มขึ้น 11.0% จากสิ้นปี 2563 โดยมีค่า PE เท่ากับ 0 เท่า และ P/B อยู่ที่ 1.75 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3iThJXZ

.

 1. CMR : บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 12,552 ล้านบาท]
 • กำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) 9 เดือนแรกของปี 2564 (ม.ค.-ก.ย.64) เท่ากับ 0.05 บาท/หุ้น เพิ่มขึ้น 66.7% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว
 • ราคา วันที่ 16/11/2564 อยู่ที่ 3.12 บาท เพิ่มขึ้น 77.3% จากสิ้นปี 2563 โดยมีค่า PE เท่ากับ 48.56 เท่า และ P/B อยู่ที่ 3.59 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/36eYXVR

.

 1. BDMS : บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน) [มูลค่าตลาด 394,122 ล้านบาท]
 • กำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) 9 เดือนแรกของปี 2564 (ม.ค.-ก.ย.64) เท่ากับ 0.33 บาท/หุ้น เพิ่มขึ้น 10.0% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว
 • ราคา วันที่ 16/11/2564 อยู่ที่ 24.8 บาท เพิ่มขึ้น 19.2% จากสิ้นปี 2563 โดยมีค่า PE เท่ากับ 51.27 เท่า และ P/B อยู่ที่ 4.88 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3qMug20

.

 1. SVH : บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 41,000 ล้านบาท]
 • กำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) 9 เดือนแรกของปี 2564 (ม.ค.-ก.ย.64) เท่ากับ 10.78 บาท/หุ้น ลดลง -2.3% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว
 • ราคา วันที่ 16/11/2564 อยู่ที่ 410 บาท เพิ่มขึ้น 2.5% จากสิ้นปี 2563 โดยมีค่า PE เท่ากับ 28.84 เท่า และ P/B อยู่ที่ 4.32 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3iMiodD

.

 1. BH : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 125,545 ล้านบาท]
 • กำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) 9 เดือนแรกของปี 2564 (ม.ค.-ก.ย.64) เท่ากับ 0.76 บาท/หุ้น ลดลง -42.9% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว
 • ราคา วันที่ 16/11/2564 อยู่ที่ 158 บาท เพิ่มขึ้น 31.7% จากสิ้นปี 2563 โดยมีค่า PE เท่ากับ 161.91 เท่า และ P/B อยู่ที่ 7.57 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3qPX2Pt

.
.

❗ หมายเหตุ

โพสนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการลงทุนเท่านั้น ไม่ได้ชี้นำว่าบริษัทไหนน่าลงทุนกว่าบริษัทไหน หรือผลตอบแทนการลงทุนจะไม่เปลี่ยนไป เพราะการลงทุนมีความเสี่ยง ผู้สนใจควรต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการลงทุนเสมอนะครับ 🙂

.

Reference : set.or.th

.

#หุ้นกลุ่มโรงพยาบาล

#ผลการดำเนินงาน

#การลงทุน

#iYomBizInspiration

.

สนใจข้อมูลธุรกิจ การเงิน การลงทุน เล่าให้ฟังเข้าใจง่ายๆ พร้อมทั้งแรงบันดาลใจดีๆ ในการสร้างฝัน ติดตาม iYom Biz+Inspiration ได้ที่
website : https://iyom-bizinspiration.com
facebook : https://www.facebook.com/iYomBizInspiration
youtube : https://www.youtube.com/channel/UCBI4SLQ23jhF7NQ071T7BCA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *