สำรวจกำไรสุทธิ ปี 2564 11 หุ้นกลุ่มเดินเรือ

สำรวจกำไรสุทธิ ปี 2564 11 หุ้นกลุ่มเดินเรือ

หุ้นกลุ่มเดินเรือในปี 2564 ที่ผ่านมาปิดปรับตัวเพิ่มขึ้นมาได้หลายตัว แถมมีหลายตัวที่ปิดปรับเพิ่มขึ้นมากกว่า 100% ซึ่งปัจจัยสำคัญที่ทำให้หุ้นในกลุ่มนี้ปรับตัวเพิ่มขึ้น คือ ค่าระวางเรือที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นในปี 2564 (แม้จะลดลงมาในปลายปี) ล้วนส่งผลกระทบกับการดำเนินงานของหุ้นในกลุ่มเดินเรือ
.
โพสนี้จึงได้ทำการสำรวจกำไรสุทธิประจำปี 2564 ของ 11 หุ้นในกลุ่มเดินเรือ ซึ่งพบว่าทั้ง 11 หุ้น สามารถปิดผลการดำเนินงานมีกำไรทั้งหมด และส่วนใหญ่กำไรสุทธิก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิน 100% (สูงสุดถึง 930%)
.
โดยทั้ง 11 หุ้นเดินเรือ มีกำไรสุทธิ ดังนี้
(ข้อมูลเรียงตาม บริษัทที่มีกำไรสุทธิปี 2564 สูงสุด)
.

 1. RCL : บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 41,852 ล้านบาท]
 • กำไรสุทธิ ประจำปี 2564 เท่ากับ 17,972.75 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 930.1% เมื่อเทียบกับปี 2563 โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 21.687 บาท/หุ้น
 • ราคา วันที่ 18/3/2565 อยู่ที่ 50.5 บาท เพิ่มขึ้น 2.5% จากสิ้นปี 2563 โดยมีค่า PE เท่ากับ 2.33 เท่า และ P/B อยู่ที่ 1.62 เท่า
  ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3z0TAp8
  .
 1. PSL : บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 28,691 ล้านบาท]
 • กำไรสุทธิ ประจำปี 2564 เท่ากับ 4,474.93 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 445.6% เมื่อเทียบกับปี 2563 โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 2.87 บาท/หุ้น
 • ราคา วันที่ 18/3/2565 อยู่ที่ 18.4 บาท เพิ่มขึ้น 10.8% จากสิ้นปี 2563 โดยมีค่า PE เท่ากับ 6.41 เท่า และ P/B อยู่ที่ 2 เท่า
  ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3AD24EA
  .
 1. TTA : บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 18,589 ล้านบาท]
 • กำไรสุทธิ ประจำปี 2564 เท่ากับ 3,858.65 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 298.4% เมื่อเทียบกับปี 2563 โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 2.12 บาท/หุ้น
 • ราคา วันที่ 18/3/2565 อยู่ที่ 10.2 บาท เพิ่มขึ้น 6.8% จากสิ้นปี 2563 โดยมีค่า PE เท่ากับ 4.82 เท่า และ P/B อยู่ที่ 0.87 เท่า
  ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3z1IQam
  .
 1. PRM : บริษัท พริมา มารีน จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 15,000 ล้านบาท]
 • กำไรสุทธิ ประจำปี 2564 เท่ากับ 1,402.84 ล้านบาท ลดลง -8.5% เมื่อเทียบกับปี 2563 โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 0.56 บาท/หุ้น
 • ราคา วันที่ 18/3/2565 อยู่ที่ 6 บาท ลดลง -0.8% จากสิ้นปี 2563 โดยมีค่า PE เท่ากับ 10.69 เท่า และ P/B อยู่ที่ 1.71 เท่า
  ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2P0leRJ
  .
 1. III : บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 9,373 ล้านบาท]
 • กำไรสุทธิ ประจำปี 2564 เท่ากับ 377.34 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 132.2% เมื่อเทียบกับปี 2563 โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 0.622 บาท/หุ้น
 • ราคา วันที่ 18/3/2565 อยู่ที่ 15.1 บาท เพิ่มขึ้น 1.3% จากสิ้นปี 2563 โดยมีค่า PE เท่ากับ 24.84 เท่า และ P/B อยู่ที่ 5.37 เท่า
  ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3euipSz
  .
 1. AMA : บริษัท อาม่า มารีน จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 2,413 ล้านบาท]
 • กำไรสุทธิ ประจำปี 2564 เท่ากับ 153.51 ล้านบาท ลดลง -9.9% เมื่อเทียบกับปี 2563 โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 0.3 บาท/หุ้น
 • ราคา วันที่ 18/3/2565 อยู่ที่ 4.66 บาท ลดลง -9.5% จากสิ้นปี 2563 โดยมีค่า PE เท่ากับ 15.72 เท่า และ P/B อยู่ที่ 1.02 เท่า
  ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/30s9JYM
  .
 1. B : บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 2,318 ล้านบาท]
 • กำไรสุทธิ ประจำปี 2564 เท่ากับ 129.52 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 326.9% เมื่อเทียบกับปี 2563 โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 0.096 บาท/หุ้น
 • ราคา วันที่ 18/3/2565 อยู่ที่ 0.67 บาท ลดลง -17.3% จากสิ้นปี 2563 โดยมีค่า PE เท่ากับ 17.9 เท่า และ P/B อยู่ที่ 1.26 เท่า
  ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3km5pCm
  .
 1. JUTHA : บริษัท จุฑานาวี จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 2,185 ล้านบาท]
 • กำไรสุทธิ ประจำปี 2564 เท่ากับ 69.01 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 149.2% เมื่อเทียบกับปี 2563 โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 0.1824 บาท/หุ้น
 • ราคา วันที่ 18/3/2565 อยู่ที่ 1.03 บาท เพิ่มขึ้น 58.5% จากสิ้นปี 2563 โดยมีค่า PE เท่ากับ 31.7 เท่า และ P/B อยู่ที่ 3.12 เท่า
  ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3koTjZ9
  .
 1. PORT : บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 1,530 ล้านบาท]
 • กำไรสุทธิ ประจำปี 2564 เท่ากับ 27.62 ล้านบาท ลดลง -52.5% เมื่อเทียบกับปี 2563 โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 0.05 บาท/หุ้น
 • ราคา วันที่ 18/3/2565 อยู่ที่ 2.52 บาท ลดลง -6.7% จากสิ้นปี 2563 โดยมีค่า PE เท่ากับ 55.39 เท่า และ P/B อยู่ที่ 1.08 เท่า
  ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3ib00LR
  .
 1. VL : บริษัท วี.แอล.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 1,489 ล้านบาท]
 • กำไรสุทธิ ประจำปี 2564 เท่ากับ 23.11 ล้านบาท ลดลง -72.6% เมื่อเทียบกับปี 2563 โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 0.028 บาท/หุ้น
 • ราคา วันที่ 18/3/2565 อยู่ที่ 1.54 บาท ลดลง -2.5% จากสิ้นปี 2563 โดยมีค่า PE เท่ากับ 64.42 เท่า และ P/B อยู่ที่ 1.66 เท่า
  ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/36C145T
  .
 1. ASIMAR : บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 579 ล้านบาท]
 • กำไรสุทธิ ประจำปี 2564 เท่ากับ 21.56 ล้านบาท ลดลง -29.6% เมื่อเทียบกับปี 2563 โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 0.084 บาท/หุ้น
 • ราคา วันที่ 18/3/2565 อยู่ที่ 2.24 บาท ลดลง -0.9% จากสิ้นปี 2563 โดยมีค่า PE เท่ากับ 26.84 เท่า และ P/B อยู่ที่ 1.33 เท่า
  ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3wHhiFA
  .
  .
  ❗ หมายเหตุ
  โพสนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการลงทุนเท่านั้น ไม่ได้ชี้นำว่าบริษัทไหนน่าลงทุนกว่าบริษัทไหน หรือผลตอบแทนการลงทุนจะไม่เปลี่ยนไป เพราะการลงทุนมีความเสี่ยง ผู้สนใจควรต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการลงทุนเสมอนะครับ 🙂
  .
  Reference : set.or.th,

หุ้นกลุ่มเดินเรือ #หุ้นส่งออก #ค่าระวางเรือ #การลงทุน #iYomBizInspiration

.
สนใจข้อมูลธุรกิจ การเงิน การลงทุน เล่าให้ฟังเข้าใจง่ายๆ พร้อมทั้งแรงบันดาลใจดีๆ ในการสร้างฝัน ติดตาม iYom Biz+Inspiration ได้ที่
website : https://iyom-bizinspiration.com
facebook : https://www.facebook.com/iYomBizInspiration
youtube : https://www.youtube.com/c/iYomBizInspiration

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *