สำรวจกำไรสุทธิ ปี 2564 14 หุ้นกลุ่มลิสซิ่ง

สำรวจกำไรสุทธิ ปี 2564 14 หุ้นกลุ่มลิสซิ่ง

สำหรับหุ้นกลุ่มลิสซิ่ง แม้ราคาหุ้น ณ วันที่ 22/3/65 ส่วนใหญ่จะปรับตัวลดลง เมื่อเทียบกับต้นปี แต่เมื่อสำรวจผลกำไรสุทธิในปี 2564 ที่ผ่านมา ทุกตัวปิดงบมีกำไร และมีถึง 11 ตัวที่สามารถทำกำไรได้เพิ่มขึ้นจากปี 63 สูงสุดเพิ่มขึ้นถึง 215%

.

โดยเมื่อกูผลกำไรสุทธิรวมปี 2564 ของทั้ง 14 หุ้นในกลุ่ม อยุ่ที่ 18,449 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7% หรือเพิ่มขึ้น 1,283 ล้านบาท จาก 17,166 ล้านบาทในปี 2563

.

ซึ่งหุ้นที่ทำกำไรสุทธิได้มากสุด 3 อันดับแรก คือ

1. MTC เท่ากับ 4,945 ล้านบาท (ลดลง -5%)
2. SAWAD เท่ากับ 4,722 ล้านบาท (เพิ่มขึ้น +5%)
3. TIDLOR เท่ากับ 3,169 ล้านบาท (เพิ่มขึ้น +31%)

.

โดยทั้ง 14 หุ้นกลุ่มลิสซิ่ง มีกำไรสุทธิ ดังนี้
(ข้อมูลเรียงตาม บริษัทที่อัตราการเปลี่ยนแปลงของกำไรสุทธิปี 2564 มากสุดไปต่ำสุด)

.

1. ECL : บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 3,127 ล้านบาท]

– กำไรสุทธิ ประจำปี 2564 เท่ากับ 194.01 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 214.6% เมื่อเทียบกับปี 2563 โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 0.175 บาท/หุ้น

– ราคา วันที่ 22/3/2565 อยู่ที่ 2.82 บาท ลดลง -2.8% จากสิ้นปี 2563 โดยมีค่า PE เท่ากับ 16.58 เท่า และ P/B อยู่ที่ 1.76 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3fL0BnI

.

2. PL : บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 1,670 ล้านบาท]

– กำไรสุทธิ ประจำปี 2564 เท่ากับ 120.13 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 57.9% เมื่อเทียบกับปี 2563 โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 0.2 บาท/หุ้น

– ราคา วันที่ 22/3/2565 อยู่ที่ 2.8 บาท เพิ่มขึ้น 6.1% จากสิ้นปี 2563 โดยมีค่า PE เท่ากับ 13.91 เท่า และ P/B อยู่ที่ 0.54 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3sratG7

.

3. NCAP : บริษัท เน็คซ์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 8,145 ล้านบาท]

– กำไรสุทธิ ประจำปี 2564 เท่ากับ 310.96 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 54.1% เมื่อเทียบกับปี 2563 โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 0.35 บาท/หุ้น

– ราคา วันที่ 22/3/2565 อยู่ที่ 9.05 บาท ลดลง -9.0% จากสิ้นปี 2563 โดยมีค่า PE เท่ากับ 26.2 เท่า และ P/B อยู่ที่ 4.08 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3n1lgE4

.

4. MICRO : บริษัท ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 6,639 ล้านบาท]

– กำไรสุทธิ ประจำปี 2564 เท่ากับ 187.46 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 38.8% เมื่อเทียบกับปี 2563 โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 0.2 บาท/หุ้น

– ราคา วันที่ 22/3/2565 อยู่ที่ 7.1 บาท ลดลง -12.9% จากสิ้นปี 2563 โดยมีค่า PE เท่ากับ 35.41 เท่า และ P/B อยู่ที่ 3.4 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/2MbbthZ

.

5. ASK : บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 23,753 ล้านบาท]

– กำไรสุทธิ ประจำปี 2564 เท่ากับ 1,202.80 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 36.2% เมื่อเทียบกับปี 2563 โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 2.62 บาท/หุ้น

– ราคา วันที่ 22/3/2565 อยู่ที่ 45 บาท เพิ่มขึ้น 1.7% จากสิ้นปี 2563 โดยมีค่า PE เท่ากับ 19.97 เท่า และ P/B อยู่ที่ 2.6 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3gctM3o

.

6. TIDLOR : บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 90,440 ล้านบาท]

– กำไรสุทธิ ประจำปี 2564 เท่ากับ 3,168.91 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 31.2% เมื่อเทียบกับปี 2563 โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 1.41 บาท/หุ้น

– ราคา วันที่ 22/3/2565 อยู่ที่ 39 บาท เพิ่มขึ้น 6.8% จากสิ้นปี 2563 โดยมีค่า PE เท่ากับ 28.54 เท่า และ P/B อยู่ที่ 4.04 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3oL6QKY

.

7. TK : บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 5,550 ล้านบาท]

– กำไรสุทธิ ประจำปี 2564 เท่ากับ 471.76 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 28.3% เมื่อเทียบกับปี 2563 โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 0.944 บาท/หุ้น

– ราคา วันที่ 22/3/2565 อยู่ที่ 11.1 บาท เพิ่มขึ้น 21.3% จากสิ้นปี 2563 โดยมีค่า PE เท่ากับ 11.55 เท่า และ P/B อยู่ที่ 0.97 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3twot2w

.

8. SAK : บริษัท ศักดิ์สยามลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 19,493 ล้านบาท]

– กำไรสุทธิ ประจำปี 2564 เท่ากับ 607.48 ล้านบาท ลดลง 8.1% เมื่อเทียบกับปี 2563 โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 0.29 บาท/หุ้น

– ราคา วันที่ 22/3/2565 อยู่ที่ 9.3 บาท ลดลง -7.9% จากสิ้นปี 2563 โดยมีค่า PE เท่ากับ 32.26 เท่า และ P/B อยู่ที่ 4.01 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/382TZwJ

.

9. AMANAH : บริษัท อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 5,139 ล้านบาท]

– กำไรสุทธิ ประจำปี 2564 เท่ากับ 307.16 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.7% เมื่อเทียบกับปี 2563 โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 0.3 บาท/หุ้น

– ราคา วันที่ 22/3/2565 อยู่ที่ 4.96 บาท ลดลง -9.0% จากสิ้นปี 2563 โดยมีค่า PE เท่ากับ 16.86 เท่า และ P/B อยู่ที่ 3.01 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3fL09pw

.

10. SAWAD : บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 77,583 ล้านบาท]

– กำไรสุทธิ ประจำปี 2564 เท่ากับ 4,722.14 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.7% เมื่อเทียบกับปี 2563 โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 3.44 บาท/หุ้น

– ราคา วันที่ 22/3/2565 อยู่ที่ 56.5 บาท ลดลง -8.5% จากสิ้นปี 2563 โดยมีค่า PE เท่ากับ 16.43 เท่า และ P/B อยู่ที่ 3.14 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3qREVrT

.

11. ML : บริษัท ไมด้า ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 1,448 ล้านบาท]

– กำไรสุทธิ ประจำปี 2564 เท่ากับ 102.81 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.2% เมื่อเทียบกับปี 2563 โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 0.1 บาท/หุ้น

– ราคา วันที่ 22/3/2565 อยู่ที่ 1.36 บาท ลดลง -3.5% จากสิ้นปี 2563 โดยมีค่า PE เท่ากับ 14.09 เท่า และ P/B อยู่ที่ 0.71 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3dr7WHz

.

12. MTC : บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 111,830 ล้านบาท]

– กำไรสุทธิ ประจำปี 2564 เท่ากับ 4,944.55 ล้านบาท ลดลง -5.2% เมื่อเทียบกับปี 2563 โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 2.33 บาท/หุ้น

– ราคา วันที่ 22/3/2565 อยู่ที่ 52.75 บาท ลดลง -10.2% จากสิ้นปี 2563 โดยมีค่า PE เท่ากับ 22.62 เท่า และ P/B อยู่ที่ 4.5 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/2Nt3uO3

.

13. THANI : บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 23,671 ล้านบาท]

– กำไรสุทธิ ประจำปี 2564 เท่ากับ 1,709.19 ล้านบาท ลดลง -8.1% เมื่อเทียบกับปี 2563 โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 0.3 บาท/หุ้น

– ราคา วันที่ 22/3/2565 อยู่ที่ 4.18 บาท ลดลง -4.6% จากสิ้นปี 2563 โดยมีค่า PE เท่ากับ 13.85 เท่า และ P/B อยู่ที่ 2.05 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3twoBPy

.

14. S11 : บริษัท เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 3,739 ล้านบาท]

– กำไรสุทธิ ประจำปี 2564 เท่ากับ 399.98 ล้านบาท ลดลง -18.6% เมื่อเทียบกับปี 2563 โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 0.65 บาท/หุ้น

– ราคา วันที่ 22/3/2565 อยู่ที่ 6.1 บาท ลดลง -6.2% จากสิ้นปี 2563 โดยมีค่า PE เท่ากับ 9.35 เท่า และ P/B อยู่ที่ 1.22 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3v3MyOJ

.
.

❗ หมายเหตุ

โพสนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการลงทุนเท่านั้น ไม่ได้ชี้นำว่าบริษัทไหนน่าลงทุนกว่าบริษัทไหน หรือผลตอบแทนการลงทุนจะไม่เปลี่ยนไป เพราะการลงทุนมีความเสี่ยง ผู้สนใจควรต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการลงทุนเสมอนะครับ 🙂

.

Reference : set.or.th,

#หุ้นลิสซิ่ง#กำไรสุทธิ#กำไรสุทธิต่อหุ้น#การลงทุน#iYomBizInspirat#iyom

.

สนใจข้อมูลธุรกิจ การเงิน การลงทุน เล่าให้ฟังเข้าใจง่ายๆ พร้อมทั้งแรงบันดาลใจดีๆ ในการสร้างฝัน ติดตาม iYom Biz+Inspiration ได้ที่

website : https://iyom-bizinspiration.com/
facebook : https://www.facebook.com/iYomBizInspiration
youtube : https://www.youtube.com/c/iYomBizInspiration

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *