สำรวจกำไรสุทธิ ปี 2564 27 หุ้นกลุ่มค้าปลีกรอบตัว และการเปลี่ยนแปลงของราคา เทียบกับต้นปี 2565

สำรวจกำไรสุทธิ ปี 2564 27 หุ้นกลุ่มค้าปลีกรอบตัว และการเปลี่ยนแปลงของราคา เทียบกับต้นปี 2565

หุ้นกลุ่มค้าปลีก ถือเป็นอีกหนึ่งกลุ่มที่เพื่อน ๆ นักลงทุนให้ความสนใจมาโดยตลอด เพราะโดยพื้นฐานธุรกิจค้าปลีก เป็นอีกหนึ่งโครงสร้างเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งในประเทศไทย จากการที่หลายบริษัทในกลุ่ม ที่ดำเนินการมาอย่างยาวนาน มีกลุ่มลูกค้า กลุ่มตลาดที่ชัดเจน และหลายบริษัทที่สามารถลงทุนไปเปิดสาขาในต่างประเทศได้เพิ่มเติม หุ้นกลุ่มค้าปลีกจึงมักสร้างผลตอบแทนที่ดีมาโดยตลอด

.

แต่ในปี 2564 ที่ผ่านมา ที่ยังถือว่าเศรษฐกิจในประเทศ (และของโลก) ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 เกือบเต็ม ๆ ปี ซึ่งกลุ่มค้าปลีกต่างได้รับผลกระทบแบบเต็ม ๆ เช่นกัน ที่ต่างต้องปรับตัว ปรับกลยุทธ์ ปรับการดำเนินงาน ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทีมีความไม่แน่นอนสูง

.

โพสนี้จึงจะมาทำการสำรวจกำไรสุทธิ ปี 2564 ของ 27 หุ้นค้าปลีกรอบตัวเรา ว่าในปี 2564 ว่ามีผลกำไรสุทธิเปลี่ยนแปลงอย่างไร โดยแบ่งกลุ่มหุ้นค้าปลีกออกเป็น 4 กลุ่ม คือ

  1. กลุ่มสินค้าเทคโนโลยี
  2. กลุ่มสินค้าของกินของใช้
  3. กลุ่มตู้สินค้าอัตโนมัติ
  4. กลุ่มสินค้าตกแต่ง/ซ่อมแซมบ้าน
  5. กลุ่มสินค้าเสื้อผ้า/แฟชั่น
  6. กลุ่มสินค้าสุขภาพ/ความงาม
  7. กลุ่มสินค้าหนังสือ
  8. กลุ่มพื้นที่เช่า

.

ลองไปดูกันว่าแต่ละกลุ่มมีหุ้นอะไร และกำไรสุทธิปี 2564 เป็นอย่างไรบ้าง

.

(ข้อมูลหุ้นแต่ละกลุ่มจะเรียงตาม บริษัทที่มีกำไรสุทธิมากสุดไปน้อยสุดหรือขาดทุน)

.


.

📱 กลุ่มสินค้าเทคโนโลยนี

1. COM7 : บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 49,800 ล้านบาท]

– กำไรสุทธิ ประจำปี 2564 เท่ากับ 2,630.39 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 76.5% เมื่อเทียบกับปี 2563 โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 2.19 บาท/หุ้น

– ราคา วันที่ 29/3/2565 อยู่ที่ 41.5 บาท เพิ่มขึ้น 1.5% จากต้นปี 65 (%YTD) โดยมีค่า PE เท่ากับ 37.87 เท่า และ P/B อยู่ที่ 18.86 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > 

.

2. IT : บริษัท ไอที ซิตี้ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 6,815 ล้านบาท]

– กำไรสุทธิ ประจำปี 2564 เท่ากับ 205.25 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 598.6% เมื่อเทียบกับปี 2563 โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 0.56 บาท/หุ้น

– ราคา วันที่ 29/3/2565 อยู่ที่ 18.6 บาท เพิ่มขึ้น 12.7% จากต้นปี 65 (%YTD) โดยมีค่า PE เท่ากับ 33.21 เท่า และ P/B อยู่ที่ 5.72 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > 

.

3. CPW : บริษัท คอปเปอร์ ไวร์ด จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 3,030 ล้านบาท]

– กำไรสุทธิ ประจำปี 2564 เท่ากับ 85.68 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 56.4% เมื่อเทียบกับปี 2563 โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 0.14 บาท/หุ้น

– ราคา วันที่ 29/3/2565 อยู่ที่ 5.05 บาท ลดลง -17.2% จากต้นปี 65 (%YTD) โดยมีค่า PE เท่ากับ 35.36 เท่า และ P/B อยู่ที่ 4.14 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ >

.

4. BIG : บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 3,000 ล้านบาท]

– กำไรสุทธิ ประจำปี 2564 เท่ากับ -104.01 ล้านบาท ลดลง -941.8% เมื่อเทียบกับปี 2563 โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ -0.029 บาท/หุ้น

– ราคา วันที่ 29/3/2565 อยู่ที่ 0.85 บาท ลดลง -11.5% จากต้นปี 65 (%YTD) โดยมีค่า PE เท่ากับ 0 เท่า และ P/B อยู่ที่ 1.85 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ >

.

🛒 กลุ่มสินค้าสินค้าของกินของใช้

.

5. MAKRO : บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 417,923 ล้านบาท]

– กำไรสุทธิ ประจำปี 2564 เท่ากับ 13,686.73 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 108.6% เมื่อเทียบกับปี 2563 โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 2.38 บาท/หุ้น

– ราคา วันที่ 29/3/2565 อยู่ที่ 39.5 บาท ลดลง -6.0% จากต้นปี 65 (%YTD) โดยมีค่า PE เท่ากับ 30.54 เท่า และ P/B อยู่ที่ 1.45 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ >

.

6. CPALL : บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 579,410 ล้านบาท]

– กำไรสุทธิ ประจำปี 2564 เท่ากับ 12,985.48 ล้านบาท ลดลง -19.4% เมื่อเทียบกับปี 2563 โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 1.33 บาท/หุ้น

– ราคา วันที่ 29/3/2565 อยู่ที่ 64.5 บาท เพิ่มขึ้น 9.3% จากต้นปี 65 (%YTD) โดยมีค่า PE เท่ากับ 44.62 เท่า และ P/B อยู่ที่ 5.57 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > 

.

7. BJC : บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 142,277 ล้านบาท]

– กำไรสุทธิ ประจำปี 2564 เท่ากับ 3,584.81 ล้านบาท ลดลง -10.4% เมื่อเทียบกับปี 2563 โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 0.89 บาท/หุ้น

– ราคา วันที่ 29/3/2565 อยู่ที่ 35.5 บาท เพิ่มขึ้น 14.5% จากต้นปี 65 (%YTD) โดยมีค่า PE เท่ากับ 39.69 เท่า และ P/B อยู่ที่ 1.23 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ >

.

🥤 กลุ่มตู้สินค้าอัตโนมัติ

.

8. SABUY : บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 33,692 ล้านบาท]

– กำไรสุทธิ ประจำปี 2564 เท่ากับ 213.61 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 109.3% เมื่อเทียบกับปี 2563 โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 0.201 บาท/หุ้น

– ราคา วันที่ 29/3/2565 อยู่ที่ 26.5 บาท เพิ่มขึ้น 7.3% จากต้นปี 65 (%YTD) โดยมีค่า PE เท่ากับ 157.73 เท่า และ P/B อยู่ที่ 10.86 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ >

.

9. SVT : บริษัท ซันเวนดิ้ง เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 3,248 ล้านบาท]

– กำไรสุทธิ ประจำปี 2564 เท่ากับ 66.69 ล้านบาท ลดลง 2.4% เมื่อเทียบกับปี 2563 โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 0.12 บาท/หุ้น

– ราคา วันที่ 29/3/2565 อยู่ที่ 4.64 บาท ลดลง -17.1% จากต้นปี 65 (%YTD) โดยมีค่า PE เท่ากับ 48.71 เท่า และ P/B อยู่ที่ 2.83 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ >

.

.

🏠 กลุ่มสินค้าตกแต่ง/ซ่อมแซมบ้าน

.

10. HMPRO : บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 207,789 ล้านบาท]

– กำไรสุทธิ ประจำปี 2564 เท่ากับ 5,440.52 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.5% เมื่อเทียบกับปี 2563 โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 0.41 บาท/หุ้น

– ราคา วันที่ 29/3/2565 อยู่ที่ 15.8 บาท เพิ่มขึ้น 9.0% จากต้นปี 65 (%YTD) โดยมีค่า PE เท่ากับ 38.19 เท่า และ P/B อยู่ที่ 9.08 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ >

.

11. GLOBAL : บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 102,617 ล้านบาท]

– กำไรสุทธิ ประจำปี 2564 เท่ากับ 3,343.58 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 70.9% เมื่อเทียบกับปี 2563 โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 0.7266 บาท/หุ้น

– ราคา วันที่ 29/3/2565 อยู่ที่ 22.3 บาท เพิ่มขึ้น 11.5% จากต้นปี 65 (%YTD) โดยมีค่า PE เท่ากับ 32.03 เท่า และ P/B อยู่ที่ 5.48 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3qehj1o

.

12. DOHOME : บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 50,866 ล้านบาท]

– กำไรสุทธิ ประจำปี 2564 เท่ากับ 1,818.06 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 150.2% เมื่อเทียบกับปี 2563 โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 0.76335 บาท/หุ้น

– ราคา วันที่ 29/3/2565 อยู่ที่ 21 บาท ลดลง -9.9% จากต้นปี 65 (%YTD) โดยมีค่า PE เท่ากับ 33.57 เท่า และ P/B อยู่ที่ 5.61 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2NdWaFN

.

13. DCC : บริษัท ไดนาสตี้เซรามิค จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 27,012 ล้านบาท]

– กำไรสุทธิ ประจำปี 2564 เท่ากับ 1,700.43 ล้านบาท ลดลง 7.3% เมื่อเทียบกับปี 2563 โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 0.193 บาท/หุ้น

– ราคา วันที่ 29/3/2565 อยู่ที่ 2.96 บาท เพิ่มขึ้น 4.2% จากต้นปี 65 (%YTD) โดยมีค่า PE เท่ากับ 15.88 เท่า และ P/B อยู่ที่ 4.7 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3luwOPB

.

14. ILM : บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 12,070 ล้านบาท]

– กำไรสุทธิ ประจำปี 2564 เท่ากับ 453.17 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.6% เมื่อเทียบกับปี 2563 โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 0.9 บาท/หุ้น

– ราคา วันที่ 29/3/2565 อยู่ที่ 23.9 บาท เพิ่มขึ้น 28.5% จากต้นปี 65 (%YTD) โดยมีค่า PE เท่ากับ 26.63 เท่า และ P/B อยู่ที่ 2.27 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > 

.

👕 กลุ่มสินค้าเสื้อผ้า/แฟชั่น

15. CRC : บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 233,701 ล้านบาท]

– กำไรสุทธิ ประจำปี 2564 เท่ากับ 59.37 ล้านบาท ไม่เปลี่ยนแปลง 28.3% เมื่อเทียบกับปี 2563 โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 0.01 บาท/หุ้น

– ราคา วันที่ 29/3/2565 อยู่ที่ 38.75 บาท เพิ่มขึ้น 21.1% จากต้นปี 65 (%YTD) โดยมีค่า PE เท่ากับ 3936.37 เท่า และ P/B อยู่ที่ 4.14 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ >

.

16. RSP : บริษัท ริช สปอร์ต จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 2,036 ล้านบาท]

– กำไรสุทธิ ประจำปี 2564 เท่ากับ 29.57 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 589.6% เมื่อเทียบกับปี 2563 โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 0.0398 บาท/หุ้น

– ราคา วันที่ 29/3/2565 อยู่ที่ 2.74 บาท เพิ่มขึ้น 29.2% จากต้นปี 65 (%YTD) โดยมีค่า PE เท่ากับ 68.85 เท่า และ P/B อยู่ที่ 1.14 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3LhcI8G

.

17. BGT : บริษัท บีจีที คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 807 ล้านบาท]

– กำไรสุทธิ ประจำปี 2564 เท่ากับ -17.37 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 51.5% เมื่อเทียบกับปี 2563 โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ -0.05 บาท/หุ้น

– ราคา วันที่ 29/3/2565 อยู่ที่ 2.22 บาท เพิ่มขึ้น 80.5% จากต้นปี 65 (%YTD) โดยมีค่า PE เท่ากับ 0 เท่า และ P/B อยู่ที่ 2.04 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3Dncb2e

.

18. FN : บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เลท จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 2,860 ล้านบาท]

– กำไรสุทธิ ประจำปี 2564 เท่ากับ -62.75 ล้านบาท ลดลง -126.4% เมื่อเทียบกับปี 2563 โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ -0.06 บาท/หุ้น

– ราคา วันที่ 29/3/2565 อยู่ที่ 2.86 บาท เพิ่มขึ้น 36.2% จากต้นปี 65 (%YTD) โดยมีค่า PE เท่ากับ 0 เท่า และ P/B อยู่ที่ 2.09 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3BFrceA

.

.

💄 กลุ่มสินค้าสุขภาพ/ความงาม

.

19. MEGA : บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 38,580 ล้านบาท]

– กำไรสุทธิ ประจำปี 2564 เท่ากับ 1,946.83 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 39.8% เมื่อเทียบกับปี 2563 โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 2.23 บาท/หุ้น

– ราคา วันที่ 29/3/2565 อยู่ที่ 44.25 บาท ลดลง -12.4% จากต้นปี 65 (%YTD) โดยมีค่า PE เท่ากับ 19.81 เท่า และ P/B อยู่ที่ 4.82 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ >

.

20. KAMART : บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 3,749 ล้านบาท]

– กำไรสุทธิ ประจำปี 2564 เท่ากับ 292.87 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 120.5% เมื่อเทียบกับปี 2563 โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 0.33 บาท/หุ้น

– ราคา วันที่ 29/3/2565 อยู่ที่ 4.26 บาท เพิ่มขึ้น 14.5% จากต้นปี 65 (%YTD) โดยมีค่า PE เท่ากับ 12.8 เท่า และ P/B อยู่ที่ 3.25 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3j9jWP5

.

21. JUBILE : บริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 4,078 ล้านบาท]

– กำไรสุทธิ ประจำปี 2564 เท่ากับ 225.25 ล้านบาท ลดลง -15.6% เมื่อเทียบกับปี 2563 โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 1.29 บาท/หุ้น

– ราคา วันที่ 29/3/2565 อยู่ที่ 23.4 บาท ลดลง -1.7% จากต้นปี 65 (%YTD) โดยมีค่า PE เท่ากับ 18.1 เท่า และ P/B อยู่ที่ 3.06 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3IKXZkx

.

22. BEAUTY : บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 4,521 ล้านบาท]

– กำไรสุทธิ ประจำปี 2564 เท่ากับ -80.77 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 23.0% เมื่อเทียบกับปี 2563 โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ -0.03 บาท/หุ้น

– ราคา วันที่ 29/3/2565 อยู่ที่ 1.51 บาท ลดลง -1.9% จากต้นปี 65 (%YTD) โดยมีค่า PE เท่ากับ 0 เท่า และ P/B อยู่ที่ 5.81 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ >

.

📚 กลุ่มสินค้าหนังสือ

.

23. AMARIN : บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 5,890 ล้านบาท]

– กำไรสุทธิ ประจำปี 2564 เท่ากับ 313.11 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 83.5% เมื่อเทียบกับปี 2563 โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 0.314 บาท/หุ้น

– ราคา วันที่ 29/3/2565 อยู่ที่ 5.9 บาท ลดลง -1.7% จากต้นปี 65 (%YTD) โดยมีค่า PE เท่ากับ 18.81 เท่า และ P/B อยู่ที่ 1.33 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3BvO1Bc

.

24. SE-ED : บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 870 ล้านบาท]

– กำไรสุทธิ ประจำปี 2564 เท่ากับ -57.08 ล้านบาท ลดลง -70.7% เมื่อเทียบกับปี 2563 โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ -0.146 บาท/หุ้น

– ราคา วันที่ 29/3/2565 อยู่ที่ 2.22 บาท ลดลง -0.9% จากต้นปี 65 (%YTD) โดยมีค่า PE เท่ากับ 0 เท่า และ P/B อยู่ที่ 0.84 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/35n08p9

.

🏬 กลุ่มพื้นที่เช่า

.

25. CPN : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 255,816 ล้านบาท]

– กำไรสุทธิ ประจำปี 2564 เท่ากับ 7,148.45 ล้านบาท ลดลง -25.2% เมื่อเทียบกับปี 2563 โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 1.59 บาท/หุ้น

– ราคา วันที่ 29/3/2565 อยู่ที่ 57 บาท เพิ่มขึ้น 0.9% จากต้นปี 65 (%YTD) โดยมีค่า PE เท่ากับ 35.64 เท่า และ P/B อยู่ที่ 3.49 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/2NCrw9C

.

26. SF : บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 23,878 ล้านบาท]

– กำไรสุทธิ ประจำปี 2564 เท่ากับ 1,332.21 ล้านบาท ลดลง -36.1% เมื่อเทียบกับปี 2563 โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 0.62 บาท/หุ้น

– ราคา วันที่ 29/3/2565 อยู่ที่ 11.2 บาท เพิ่มขึ้น 1.8% จากต้นปี 65 (%YTD) โดยมีค่า PE เท่ากับ 17.92 เท่า และ P/B อยู่ที่ 1.51 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3tzpCGZ

.

27. MBK : บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 21,557 ล้านบาท]

– กำไรสุทธิ ประจำปี 2564 เท่ากับ -804.48 ล้านบาท ลดลง -639.2% เมื่อเทียบกับปี 2563 โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ -0.6 บาท/หุ้น

– ราคา วันที่ 29/3/2565 อยู่ที่ 12 บาท ลดลง -10.4% จากต้นปี 65 (%YTD) โดยมีค่า PE เท่ากับ 0 เท่า และ P/B อยู่ที่ 1 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3cWg829

.

❗ หมายเหตุ

  1. หุ้นแต่ละกลุ่มเป็นการสำรวจและรวบรวมจากตัวแอดเองนะครับ อาจจะขาดตกบกพร่องในบางหุ้น ต้องขออภัย ซึ่งถ้าเพื่อน ๆ ท่านใดนึกชื่อหุ้นอะไรออกเพิ่มเติม แจ้งกันมาได้เลยนะครับ
  2. โพสนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการลงทุนเท่านั้น ไม่ได้ชี้นำว่าบริษัทไหนน่าลงทุนกว่าบริษัทไหน หรือผลตอบแทนการลงทุนจะไม่เปลี่ยนไป เพราะการลงทุนมีความเสี่ยง ผู้สนใจควรต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการลงทุนเสมอนะครับ 🙂

.

Reference : set.or.th,

หุ้นค้าปลีก #กำไรสุทธิ #กำไรสุทธิต่อหุ้น #การลงทุน #iYomBizInspiration

.

สนใจข้อมูลธุรกิจ การเงิน การลงทุน เล่าให้ฟังเข้าใจง่ายๆ พร้อมทั้งแรงบันดาลใจดีๆ ในการสร้างฝัน ติดตาม iYom Biz+Inspiration ได้ที่

website : https://iyom-bizinspiration.com
facebook : https://www.facebook.com/iYomBizInspiration
youtube : https://www.youtube.com/c/iYomBizInspiration

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *