สำรวจกำไรสุทธิ 10 หุ้นกลุ่มเดินเรือ ไตรมาสที่ 1 ปี 2565

สำรวจกำไรสุทธิ 10 หุ้นกลุ่มเดินเรือ ไตรมาสที่ 1 ปี 2565

หุ้นกลุ่มเดินเรือ แม้เมื่อสำรวจในกลุ่มทั้ง 10 ตัว จะเห็นได้ว่า ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 65 ที่ผ่านมา มีทั้งกำไรและขาดทุน โดยจากทั้ง 10 ตัว สามารถปิดกำไรได้ 7 ตัว อีก 3 ตัวขาดทุน และมีถึง 4 ตัวที่กำไรสุทธิเติบโตเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว

.

ซึ่งสิ่งที่น่าสนใจคือ หุ้นเดินเรือในกลุ่มที่กำไรเติบโต สามารถเพิ่มขึ้นกว่า 100% และบางบริษัทก็สามารถสร้างผลกำไรสูงสุดทำสถิติกันเลยทีเดียว

.

โดยเท่าที่ iYom ได้อ่านคำอธิบายจากผลประการล่าสุด ส่วนใหญ่น่าจะเกิดจาก ปริมาณการขนส่งตู้สินค้าเพิ่มขึ้น รายได้เฉลี่ยต่อวันต่อลำเรือเพิ่มขึ้น การเดินเรือต่อตู้เพิ่มขึ้น รวมทั้งอัตราค่าระวางเรือที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น เป็นต้น

.

โพสนี้จึงได้ทำการสรุปกำไรสุทธิ ในไตรมาสที่ 1 ปี 65 ของหุ้นเดินเรือทั้ง 10 หุ้นมาให้ดูกันครับ

.

(ข้อมูลเรียงตามบริษัทที่ทีกำไรสุทธิมากสุด)

.

1. RCL : บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 38,744 ล้านบาท]

– กำไรสุทธิ ประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2565 เท่ากับ 8,222.56 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 179.5% เมื่อเทียบกับช่วเดียวกันของปีที่แล้ว โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 9.922 บาท/หุ้น

– ราคา วันที่ 20/5/2565 อยู่ที่ 46.75 บาท ลดลง -5.1% จากสิ้นปี 2563 โดยมีค่า PE เท่ากับ 1.67 เท่า และ P/B อยู่ที่ 1.14 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3z0TAp8

.

2. PSL : บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 33,369 ล้านบาท]

– กำไรสุทธิ ประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2565 เท่ากับ 1,293.92 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 244.9% เมื่อเทียบกับช่วเดียวกันของปีที่แล้ว โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 0.83 บาท/หุ้น

– ราคา วันที่ 20/5/2565 อยู่ที่ 21.4 บาท เพิ่มขึ้น 28.9% จากสิ้นปี 2563 โดยมีค่า PE เท่ากับ 6.19 เท่า และ P/B อยู่ที่ 2.23 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3AD24EA

.

3. TTA : บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 19,500 ล้านบาท]

– กำไรสุทธิ ประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2565 เท่ากับ 979.84 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 418.1% เมื่อเทียบกับช่วเดียวกันของปีที่แล้ว โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 0.54 บาท/หุ้น

– ราคา วันที่ 20/5/2565 อยู่ที่ 10.7 บาท เพิ่มขึ้น 12.0% จากสิ้นปี 2563 โดยมีค่า PE เท่ากับ 4.19 เท่า และ P/B อยู่ที่ 0.88 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3z1IQam

.

4. PRM : บริษัท พริมา มารีน จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 14,375 ล้านบาท]

– กำไรสุทธิ ประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2565 เท่ากับ 273.81 ล้านบาท ลดลง -31.6% เมื่อเทียบกับช่วเดียวกันของปีที่แล้ว โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 0.11 บาท/หุ้น

– ราคา วันที่ 20/5/2565 อยู่ที่ 5.75 บาท ลดลง -5.0% จากสิ้นปี 2563 โดยมีค่า PE เท่ากับ 11.27 เท่า และ P/B อยู่ที่ 1.58 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2P0leRJ

.

5. III : บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 8,876 ล้านบาท]

– กำไรสุทธิ ประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2565 เท่ากับ 112.73 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 45.5% เมื่อเทียบกับช่วเดียวกันของปีที่แล้ว โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 0.1816 บาท/หุ้น

– ราคา วันที่ 20/5/2565 อยู่ที่ 14.3 บาท ลดลง -4.0% จากสิ้นปี 2563 โดยมีค่า PE เท่ากับ 21.51 เท่า และ P/B อยู่ที่ 4.78 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3euipSz

.

6. VL : บริษัท วี.แอล.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 1,314 ล้านบาท]

– กำไรสุทธิ ประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2565 เท่ากับ 2.83 ล้านบาท ลดลง -49.5% เมื่อเทียบกับช่วเดียวกันของปีที่แล้ว โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 0.0029 บาท/หุ้น

– ราคา วันที่ 20/5/2565 อยู่ที่ 1.29 บาท ลดลง -18.4% จากสิ้นปี 2563 โดยมีค่า PE เท่ากับ 64.61 เท่า และ P/B อยู่ที่ 1.39 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/36C145T

.

7. B : บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 1,765 ล้านบาท]

– กำไรสุทธิ ประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2565 เท่ากับ 0.43 ล้านบาท ลดลง -99.4% เมื่อเทียบกับช่วเดียวกันของปีที่แล้ว โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 0.001 บาท/หุ้น

– ราคา วันที่ 20/5/2565 อยู่ที่ 0.51 บาท ลดลง -37.0% จากสิ้นปี 2563 โดยมีค่า PE เท่ากับ 34.06 เท่า และ P/B อยู่ที่ 0.86 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3km5pCm

.

8. AMA : บริษัท อาม่า มารีน จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 2,413 ล้านบาท]

– ขาดทุนสุทธิ ประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2565 เท่ากับ -0.48 ล้านบาท ลดลง -105.8% เมื่อเทียบกับช่วเดียวกันของปีที่แล้ว โดยมีขาดทุนสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ -0.00092 บาท/หุ้น

– ราคา วันที่ 20/5/2565 อยู่ที่ 4.66 บาท ลดลง -9.5% จากสิ้นปี 2563 โดยมีค่า PE เท่ากับ 16.66 เท่า และ P/B อยู่ที่ 1.03 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/30s9JYM

.

9. PORT : บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 1,263 ล้านบาท]

– ขาดทุนสุทธิ ประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2565 เท่ากับ -7.83 ล้านบาท ลดลง -218.7% เมื่อเทียบกับช่วเดียวกันของปีที่แล้ว โดยมีขาดทุนสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ -0.01 บาท/หุ้น

– ราคา วันที่ 20/5/2565 อยู่ที่ 2.08 บาท ลดลง -23.0% จากสิ้นปี 2563 โดยมีค่า PE เท่ากับ 95.67 เท่า และ P/B อยู่ที่ 0.9 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3ib00LR

.

10. ASIMAR : บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 517 ล้านบาท]

– ขาดทุนสุทธิ ประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2565 เท่ากับ -10.27 ล้านบาท ลดลง -169.2% เมื่อเทียบกับช่วเดียวกันของปีที่แล้ว โดยมีขาดทุนสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ -0.04 บาท/หุ้น

– ราคา วันที่ 20/5/2565 อยู่ที่ 2 บาท ลดลง -11.5% จากสิ้นปี 2563 โดยมีค่า PE เท่ากับ 0 เท่า และ P/B อยู่ที่ 1.21 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3wHhiFA

.
.

❗ หมายเหตุ :

1. JUTHA หรือ บริษัท จุฑานาวี จำกัด (มหาชน) ได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ไบโอ กรีน เอ็นเนอร์ยี่ เทค จำกัด (มหาชน) ตัวย่อ BIOTEC โดยรายได้หลักมาจากธุรกิจผลิตและจำหน่ายไบโอดีเซลและกลีเซอรีน ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2565 มีสัดส่วนที่ 90% ในส่วนธุรกิจพาณีชย์นาวีมีสัดส่วนที่ 10%

2. โพสนี้จัดทำขึ้นเพื่่อใช้เป็นแนวทางในการลงทุนเท่านั้น ไม่ได้ชี้นำว่าบริษัทไหนน่าลงทุนกว่าบริษัทไหน หรือผลตอบแทนการลงทุนจะไม่เปลี่ยนไป เพราะการลงทุนมีความเสี่ยง ผู้สนใจควรต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการลงทุนเสมอ🙂

.

Reference
– https://www.set.or.th/ /

.

#ตลาดหุ้นไทย#กำไรสุทธิ#ไตรมาสที่1#หุ้นเดินเรือ#ค่าระวางเรือ#การลงทุน#iYomBizInspiration

.

สนใจข้อมูลธุรกิจ การเงิน การลงทุน เล่าให้ฟังเข้าใจง่ายๆ พร้อมทั้งแรงบันดาลใจดีๆ ในการสร้างฝัน ติดตาม iYom Biz+Inspiration ได้ที่
website : https://iyom-bizinspiration.com/
facebook : https://www.facebook.com/iYomBizInspiration
youtube : https://www.youtube.com/c/iYomBizInspiration

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *