สำรวจกำไรสุทธิ 14 หุ้นกลุ่มลิสซิ่ง ไตรมาสที่ 1 ปี 2565

สำรวจกำไรสุทธิ 14 หุ้นกลุ่มลิสซิ่ง ไตรมาสที่ 1 ปี 2565

สำหรับผลการดำเนินงานของหุ้นกลุ่มลิสซิ่ง (Leasing) ประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2565 ทุกบริษัทสามารถปิดมีกำไรสุทธิทั้งหมด โดยกำไรสุทธิรวมทั้ง 14 บริษัทอยู่ที่ 4,848.15 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อย -0.2% หรือ -7.8 ล้านบาท เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 1 ปี 2564 ที่อยู่ที่ 4,855.97 ล้านบาท

.

โดยทั้ง 14 หุ้นดังกล่าว มีหุ้นที่กำไรสุทธิเติบโตขึ้น 8 บริษัท (เติบโตสูงสุดถึง 39%) ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง ทำให้พอร์ทสินเชื่อโตขึ้น

.

ลองไปดูกันครับว่า ทั้ง 14 หุ้นลิสซิ่ง ในไตรมาสที่ 1 ปี 65 มีกำไรสุทธิเพิ่มลดเท่าไหร่กันบ้าง

.

(ข้อมูลหุ้นเรียงตามกำไรสุทธิมากที่สุด)

.

1. MTC : บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 94,870 ล้านบาท]

– กำไรสุทธิ ประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2565 เท่ากับ 1,375.56 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.1% เมื่อเทียบกับช่วเดียวกันของปีที่แล้ว โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 0.65 บาท/หุ้น

– ราคา วันที่ 20/5/2565 อยู่ที่ 44.75 บาท ลดลง -23.8% จากสิ้นปี 2563 โดยมีค่า PE เท่ากับ 19.18 เท่า และ P/B อยู่ที่ 3.61 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/2Nt3uO3

.

2. SAWAD : บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 69,001 ล้านบาท]

– กำไรสุทธิ ประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2565 เท่ากับ 1,035.95 ล้านบาท ลดลง -23.9% เมื่อเทียบกับช่วเดียวกันของปีที่แล้ว โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 0.75 บาท/หุ้น

– ราคา วันที่ 20/5/2565 อยู่ที่ 50.25 บาท ลดลง -18.6% จากสิ้นปี 2563 โดยมีค่า PE เท่ากับ 15.69 เท่า และ P/B อยู่ที่ 2.69 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3qREVrT

.

3. TIDLOR : บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 77,686 ล้านบาท]

– กำไรสุทธิ ประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2565 เท่ากับ 940.36 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 20.0% เมื่อเทียบกับช่วเดียวกันของปีที่แล้ว โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 0.41 บาท/หุ้น

– ราคา วันที่ 20/5/2565 อยู่ที่ 33.5 บาท ลดลง -8.2% จากสิ้นปี 2563 โดยมีค่า PE เท่ากับ 25.15 เท่า และ P/B อยู่ที่ 3.58 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3oL6QKY

.

4. THANI : บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 23,558 ล้านบาท]

– กำไรสุทธิ ประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2565 เท่ากับ 455.05 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.6% เมื่อเทียบกับช่วเดียวกันของปีที่แล้ว โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 0.08 บาท/หุ้น

– ราคา วันที่ 20/5/2565 อยู่ที่ 4.16 บาท ลดลง -5.0% จากสิ้นปี 2563 โดยมีค่า PE เท่ากับ 13.56 เท่า และ P/B อยู่ที่ 1.96 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3twoBPy

.

5. ASK : บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 22,169 ล้านบาท]

– กำไรสุทธิ ประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2565 เท่ากับ 351.04 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 27.1% เมื่อเทียบกับช่วเดียวกันของปีที่แล้ว โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 0.67 บาท/หุ้น

– ราคา วันที่ 20/5/2565 อยู่ที่ 42 บาท ลดลง -5.1% จากสิ้นปี 2563 โดยมีค่า PE เท่ากับ 17.36 เท่า และ P/B อยู่ที่ 2.3 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3gctM3o

.

6. SAK : บริษัท ศักดิ์สยามลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 16,768 ล้านบาท]

– กำไรสุทธิ ประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2565 เท่ากับ 164.92 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 39.0% เมื่อเทียบกับช่วเดียวกันของปีที่แล้ว โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 0.08 บาท/หุ้น

– ราคา วันที่ 20/5/2565 อยู่ที่ 8 บาท ลดลง -20.8% จากสิ้นปี 2563 โดยมีค่า PE เท่ากับ 25.65 เท่า และ P/B อยู่ที่ 3.32 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/382TZwJ

.

7. TK : บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 5,350 ล้านบาท]

– กำไรสุทธิ ประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2565 เท่ากับ 135.13 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 38.6% เมื่อเทียบกับช่วเดียวกันของปีที่แล้ว โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 0.27 บาท/หุ้น

– ราคา วันที่ 20/5/2565 อยู่ที่ 10.7 บาท เพิ่มขึ้น 16.9% จากสิ้นปี 2563 โดยมีค่า PE เท่ากับ 10.5 เท่า และ P/B อยู่ที่ 0.93 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3twot2w

.

8. S11 : บริษัท เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 3,525 ล้านบาท]

– ขาดทุนสุทธิ ประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2565 เท่ากับ 79.05 ล้านบาท ลดลง -8.6% เมื่อเทียบกับช่วเดียวกันของปีที่แล้ว โดยมีขาดทุนสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ 0.13 บาท/หุ้น

– ราคา วันที่ 20/5/2565 อยู่ที่ 5.75 บาท ลดลง -11.5% จากสิ้นปี 2563 โดยมีค่า PE เท่ากับ 8.98 เท่า และ P/B อยู่ที่ 1.15 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3v3MyOJ

.

9. AMANAH : บริษัท อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 5,077 ล้านบาท]

– ขาดทุนสุทธิ ประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2565 เท่ากับ 74.76 ล้านบาท ลดลง -5.7% เมื่อเทียบกับช่วเดียวกันของปีที่แล้ว โดยมีขาดทุนสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ 0.072 บาท/หุ้น

– ราคา วันที่ 20/5/2565 อยู่ที่ 4.9 บาท ลดลง -10.1% จากสิ้นปี 2563 โดยมีค่า PE เท่ากับ 16.78 เท่า และ P/B อยู่ที่ 2.82 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3fL09pw

.

10. NCAP : บริษัท เน็คซ์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 6,255 ล้านบาท]

– ขาดทุนสุทธิ ประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2565 เท่ากับ 65.23 ล้านบาท ลดลง -12.8% เมื่อเทียบกับช่วเดียวกันของปีที่แล้ว โดยมีขาดทุนสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ 0.07 บาท/หุ้น

– ราคา วันที่ 20/5/2565 อยู่ที่ 6.95 บาท ลดลง -30.2% จากสิ้นปี 2563 โดยมีค่า PE เท่ากับ 31.12 เท่า และ P/B อยู่ที่ 3.74 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3n1lgE4

.

11. MICRO : บริษัท ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 5,750 ล้านบาท]

– ขาดทุนสุทธิ ประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2565 เท่ากับ 51.74 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.9% เมื่อเทียบกับช่วเดียวกันของปีที่แล้ว โดยมีขาดทุนสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ 0.06 บาท/หุ้น

– ราคา วันที่ 20/5/2565 อยู่ที่ 6.15 บาท ลดลง -24.5% จากสิ้นปี 2563 โดยมีค่า PE เท่ากับ 30.6 เท่า และ P/B อยู่ที่ 2.86 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/2MbbthZ

.

12. ECL : บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 2,861 ล้านบาท]

– ขาดทุนสุทธิ ประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2565 เท่ากับ 50.61 ล้านบาท ลดลง -10.0% เมื่อเทียบกับช่วเดียวกันของปีที่แล้ว โดยมีขาดทุนสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ 0.0456 บาท/หุ้น

– ราคา วันที่ 20/5/2565 อยู่ที่ 2.58 บาท ลดลง -11.0% จากสิ้นปี 2563 โดยมีค่า PE เท่ากับ 15.19 เท่า และ P/B อยู่ที่ 1.52 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3fL0BnI

.

13. ML : บริษัท ไมด้า ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 1,278 ล้านบาท]

– ขาดทุนสุทธิ ประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2565 เท่ากับ 38.59 ล้านบาท ลดลง -8.5% เมื่อเทียบกับช่วเดียวกันของปีที่แล้ว โดยมีขาดทุนสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ 0.04 บาท/หุ้น

– ราคา วันที่ 20/5/2565 อยู่ที่ 1.2 บาท ลดลง -14.9% จากสิ้นปี 2563 โดยมีค่า PE เท่ากับ 12.87 เท่า และ P/B อยู่ที่ 0.62 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3dr7WHz

.

14. PL : บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 1,623 ล้านบาท]

– ขาดทุนสุทธิ ประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2565 เท่ากับ 30.17 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.6% เมื่อเทียบกับช่วเดียวกันของปีที่แล้ว โดยมีขาดทุนสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ 0.05 บาท/หุ้น

– ราคา วันที่ 20/5/2565 อยู่ที่ 2.72 บาท เพิ่มขึ้น 3.0% จากสิ้นปี 2563 โดยมีค่า PE เท่ากับ 13.33 เท่า และ P/B อยู่ที่ 0.52 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3sratG7

.
.

❗ หมายเหตุ :

1. โพสนี้จัดทำขึ้นเพื่่อใช้เป็นแนวทางในการลงทุนเท่านั้น ไม่ได้ชี้นำว่าบริษัทไหนน่าลงทุนกว่าบริษัทไหน หรือผลตอบแทนการลงทุนจะไม่เปลี่ยนไป เพราะการลงทุนมีความเสี่ยง ผู้สนใจควรต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการลงทุนเสมอ🙂

.

Reference
– https://www.set.or.th/ /

.

#ตลาดหุ้นไทย#กำไรสุทธิ#ไตรมาสที่1#หุ้นลิสซิ่ง#การลงทุน#iYomBizInspiration

.

สนใจข้อมูลธุรกิจ การเงิน การลงทุน เล่าให้ฟังเข้าใจง่ายๆ พร้อมทั้งแรงบันดาลใจดีๆ ในการสร้างฝัน ติดตาม iYom Biz+Inspiration ได้ที่

website : https://iyom-bizinspiration.com/
facebook : https://www.facebook.com/iYomBizInspiration
youtube : https://www.youtube.com/c/iYomBizInspiration

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *