สำรวจกำไรสุทธิ 8 หุ้นกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
ไตรมาสที่ 1 ปี 2565

สำรวจกำไรสุทธิ 8 หุ้นกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ไตรมาสที่ 1 ปี 2565

หุ้นกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ แม้ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา ส่วนใหญ่ราคาหุ้นจะปรับตัวลงแรงทุกตัว อาจจะเนื่องมาจากปี 2564 ราคาของหุ้นกลุ่มนี้ มีการปรับตัวขึ้นมาสูงมาก ประกอบภาวะวิกฤตต่าง ๆ ทั้งในเรื่องภาวะสงคราม และแน้มโน้มอัตราดอกเบี้ย ที่เกิดขึ้นในช่วงไตรมาสแรกของปี 2565 จึงทำให้หุ้นในกลุ่มนี้ถูกเทขายทำกำไรออกมา

.

แต่เมื่อดูผลกำไรสุทธิในไตรมาสที่ 1 ของปี 2565 ของ 8 หุ้นในกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ต่างเติบโตขึ้นจากไตรมาสที่ 1 ของปี 2564 สูงสุดถึง 116%

.

โดยกำไรสุทธิของทั้ง 8 หุ้นในไตรมาสที่ 1 ปี 65 รวมอยู่ที่ 4,310 ล้านบาท เพิ่มขึ้นถึง 49% หรือ 1,416 ล้านบาท จากไตรมาสที่ 1 ปี 64 ที่อยู่ที่ 2,894 ล้านบาท (มีเพียงบริษัทเดียวที่ปิดขาดทุน คือ NEX)

.

ซึ่งเมื่อ iYom ได้ไปตามอ่านบทวิเคราะห์จากผลการดำเนินงานในรอบนี้ ส่วนใหญ่เป็นผลจาก 2 ปัจจัยหลัก ๆ ที่ทำให้กำไรสุทธิเพิ่มขึ้น คือ

1. ความต้องการสินค้าในตลาดโลกที่ฟื้นตัว
2. ค่าเงินบาทที่อ่านค่าลงเมื่อเทีนยบกับไตรมาสที่ 1 ของปี 64

.

ลองไปดูกันครับว่า ทั้ง 8 หุ้นกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ในไตรมาสที่ 1 ปี 2565 ของแต่ละบริษัทเป็นอย่างไรกันบ้าง

.

(ข้อมูลเรียงลำดับตามบริษัทที่มีกำไรสุทธฺมากสุด)

.

1. DELTA : บริษัทเดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 419,120 ล้านบาท]

– กำไรสุทธิ ประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2565 เท่ากับ 2,780.13 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 58.3% เมื่อเทียบกับช่วเดียวกันของปีที่แล้ว โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 2.23 บาท/หุ้น

– ราคา วันที่ 20/5/2565 อยู่ที่ 336 บาท ลดลง -18.4% จากสิ้นปี 2563 โดยมีค่า PE เท่ากับ 54.27 เท่า และ P/B อยู่ที่ 9.54 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > 

.

2. KCE : บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 74,748 ล้านบาท]

– กำไรสุทธิ ประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2565 เท่ากับ 589.77 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 17.2% เมื่อเทียบกับช่วเดียวกันของปีที่แล้ว โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 0.5 บาท/หุ้น

– ราคา วันที่ 20/5/2565 อยู่ที่ 63.25 บาท ลดลง -28.1% จากสิ้นปี 2563 โดยมีค่า PE เท่ากับ 29.74 เท่า และ P/B อยู่ที่ 5.35 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > 

.

3. HANA : บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 37,829 ล้านบาท]

– กำไรสุทธิ ประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2565 เท่ากับ 365.00 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 21.2% เมื่อเทียบกับช่วเดียวกันของปีที่แล้ว โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 0.45 บาท/หุ้น

– ราคา วันที่ 20/5/2565 อยู่ที่ 47 บาท ลดลง -46.9% จากสิ้นปี 2563 โดยมีค่า PE เท่ากับ 23.51 เท่า และ P/B อยู่ที่ 1.63 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ >

.

4. CCET : บริษัท แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 12,403 ล้านบาท]

– กำไรสุทธิ ประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2565 เท่ากับ 268.86 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 115.7% เมื่อเทียบกับช่วเดียวกันของปีที่แล้ว โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 0.05 บาท/หุ้น

– ราคา วันที่ 20/5/2565 อยู่ที่ 2.5 บาท ลดลง -22.8% จากสิ้นปี 2563 โดยมีค่า PE เท่ากับ 32.21 เท่า และ P/B อยู่ที่ 0.75 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ >

.

5. SVI : บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 15,954 ล้านบาท]

– กำไรสุทธิ ประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2565 เท่ากับ 262.00 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 76.8% เมื่อเทียบกับช่วเดียวกันของปีที่แล้ว โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 0.12 บาท/หุ้น

– ราคา วันที่ 20/5/2565 อยู่ที่ 7.35 บาท ลดลง -7.0% จากสิ้นปี 2563 โดยมีค่า PE เท่ากับ 10.4 เท่า และ P/B อยู่ที่ 2.89 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > 

.

6. SMT : บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 4,022 ล้านบาท]

– กำไรสุทธิ ประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2565 เท่ากับ 56.84 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10.7% เมื่อเทียบกับช่วเดียวกันของปีที่แล้ว โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 0.07 บาท/หุ้น

– ราคา วันที่ 20/5/2565 อยู่ที่ 4.78 บาท ลดลง -26.5% จากสิ้นปี 2563 โดยมีค่า PE เท่ากับ 18.7 เท่า และ P/B อยู่ที่ 2.46 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ >

.

7. TEAM : บริษัท ทีมพรีซิชั่น จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 2,472 ล้านบาท]

– กำไรสุทธิ ประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2565 เท่ากับ 50.22 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.4% เมื่อเทียบกับช่วเดียวกันของปีที่แล้ว โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 0.079 บาท/หุ้น

– ราคา วันที่ 20/5/2565 อยู่ที่ 3.88 บาท ลดลง -19.8% จากสิ้นปี 2563 โดยมีค่า PE เท่ากับ 11.99 เท่า และ P/B อยู่ที่ 2.47 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ >

.

8. NEX : บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 26,289 ล้านบาท]

– ขาดทุนสุทธิ ประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2565 เท่ากับ -62.75 ล้านบาท ลดลง -65.8% เมื่อเทียบกับช่วเดียวกันของปีที่แล้ว โดยมีขาดทุนสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ -0.04 บาท/หุ้น

– ราคา วันที่ 20/5/2565 อยู่ที่ 15.7 บาท ลดลง -19.5% จากสิ้นปี 2563 โดยมีค่า PE เท่ากับ 0 เท่า และ P/B อยู่ที่ 9.4 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ >

.
.

❗ หมายเหตุ :

1. โพสนี้จัดทำขึ้นเพื่่อใช้เป็นแนวทางในการลงทุนเท่านั้น ไม่ได้ชี้นำว่าบริษัทไหนน่าลงทุนกว่าบริษัทไหน หรือผลตอบแทนการลงทุนจะไม่เปลี่ยนไป เพราะการลงทุนมีความเสี่ยง ผู้สนใจควรต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการลงทุนเสมอ🙂

.

Reference
– https://www.set.or.th/ /

.

#ตลาดหุ้นไทย#กำไรสุทธิ#ไตรมาสที่1#หุ้นอิเล็กทรอนิกส์#หุ้นชิ้นส่วน#การลงทุน#iYomBizInspiration

.

สนใจข้อมูลธุรกิจ การเงิน การลงทุน เล่าให้ฟังเข้าใจง่ายๆ พร้อมทั้งแรงบันดาลใจดีๆ ในการสร้างฝัน ติดตาม iYom Biz+Inspiration ได้ที่

website : https://iyom-bizinspiration.com/
facebook : https://www.facebook.com/iYomBizInspiration
youtube : https://www.youtube.com/c/iYomBizInspiration

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *