สำรวจหุ้นซิ่ง 20 อันดับแรก หุ้นกลุ่ม SET100 ผลตอบแทนราคาสูงสุด ณ สิ้นเดือน มี.ค.65 เทียบต้นปี 2565

สำรวจหุ้นซิ่ง 20 อันดับแรก หุ้นกลุ่ม SET100 ผลตอบแทนราคาสูงสุด ณ สิ้นเดือน มี.ค.65 เทียบต้นปี 2565

สำหรับดัชนี SET100 ณ สิ้นเดือนมี.ค.65 (31/3/2565) ปิดที่ 2,313.46 จด เพิ่มขึ้น 2.1% หรือ 48.30 จุด จากต้นปี 2565 ที่อยู่ที่ 2,265.16 จุด
.
แม้โดยรวมดัชนี SET100 จะปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย แต่เมื่อมาสำรวจหุ้นรายตัว พบว่าสามารถปรับตัวได้อย่างโดดเด่น สูงสุดถึง 29%
.
โพสนี้จึงจะมาสำรวจ หุ้นซิ่ง 20 อันดับแรกในกลุ่ม SET100 ที่มีผลตอบแทนราคาเพิ่มขึ้นสูงสุดเมือเทียบกับต้นปีที่ผ่านมา ไปดูกันครับว่ามีอะไรบ้าง
.

.

1. CENTEL : บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 54,338 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น สิ้นเดือน มี.ค. (31/3/2565) ปิดที่ 40.25 บาท เพิ่มขึ้น 9 บาท หรือ เพิ่มขึ้น 28.8% จาก 31.25 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 0เท่า, P/B เท่ากับ 3.01 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 0.00%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3jFwj60

.

2. CRC : บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 239,732 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น สิ้นเดือน มี.ค. (31/3/2565) ปิดที่ 39.75 บาท เพิ่มขึ้น 7.75 บาท หรือ เพิ่มขึ้น 24.2% จาก 32.00 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 4037.95เท่า, P/B เท่ากับ 4.25 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 0.75%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/2NCMSUj

.

3. PTTEP : บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 575,648 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น สิ้นเดือน มี.ค. (31/3/2565) ปิดที่ 145 บาท เพิ่มขึ้น 27 บาท หรือ เพิ่มขึ้น 22.9% จาก 118.00 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 14.71เท่า, P/B เท่ากับ 1.38 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 3.38%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/39XD1Rg

.

4. BEC : บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 33,600 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น สิ้นเดือน มี.ค. (31/3/2565) ปิดที่ 16.8 บาท เพิ่มขึ้น 2.7 บาท หรือ เพิ่มขึ้น 19.1% จาก 14.10 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 44.11เท่า, P/B เท่ากับ 5.42 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 1.47%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3dFil1b

.

5. BCP : บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 40,963 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น สิ้นเดือน มี.ค. (31/3/2565) ปิดที่ 29.75 บาท เพิ่มขึ้น 4.5 บาท หรือ เพิ่มขึ้น 17.8% จาก 25.25 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 5.29เท่า, P/B เท่ากับ 0.76 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 6.78%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3paBID8

.

6. MINT : บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 174,812 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น สิ้นเดือน มี.ค. (31/3/2565) ปิดที่ 33.5 บาท เพิ่มขึ้น 4.75 บาท หรือ เพิ่มขึ้น 16.5% จาก 28.75 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 0เท่า, P/B เท่ากับ 2.57 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 0.00%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/2Of1R72

.

7. BLA : บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 73,852 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น สิ้นเดือน มี.ค. (31/3/2565) ปิดที่ 43.25 บาท เพิ่มขึ้น 6 บาท หรือ เพิ่มขึ้น 16.1% จาก 37.25 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 23.11เท่า, P/B เท่ากับ 1.54 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 0.52%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3x5ezFU

.

8. KKP : ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 58,426 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น สิ้นเดือน มี.ค. (31/3/2565) ปิดที่ 69 บาท เพิ่มขึ้น 9.25 บาท หรือ เพิ่มขึ้น 15.5% จาก 59.75 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 9.24เท่า, P/B เท่ากับ 1.14 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 4.29%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2Q3121K

.

9. AP : บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 34,605 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น สิ้นเดือน มี.ค. (31/3/2565) ปิดที่ 11 บาท เพิ่มขึ้น 1.45 บาท หรือ เพิ่มขึ้น 15.2% จาก 9.55 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 7.62เท่า, P/B เท่ากับ 1.07 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 4.55%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3bAka08

.

10. GLOBAL : บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 104,918 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น สิ้นเดือน มี.ค. (31/3/2565) ปิดที่ 22.8 บาท เพิ่มขึ้น 2.8 บาท หรือ เพิ่มขึ้น 14% จาก 20.00 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 32.74เท่า, P/B เท่ากับ 5.6 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 1.09%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3qehj1o

.

11. TCAP : บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 49,263 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น สิ้นเดือน มี.ค. (31/3/2565) ปิดที่ 43 บาท เพิ่มขึ้น 5.25 บาท หรือ เพิ่มขึ้น 13.9% จาก 37.75 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 8.53เท่า, P/B เท่ากับ 0.69 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 7.02%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3jnOcbb

.

12. KBANK : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 382,646 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น สิ้นเดือน มี.ค. (31/3/2565) ปิดที่ 161.5 บาท เพิ่มขึ้น 19.5 บาท หรือ เพิ่มขึ้น 13.7% จาก 142.00 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 10.05เท่า, P/B เท่ากับ 0.8 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 2.03%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3rL8Cf0

.

13. BBL : ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 261,511 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น สิ้นเดือน มี.ค. (31/3/2565) ปิดที่ 137 บาท เพิ่มขึ้น 15.5 บาท หรือ เพิ่มขึ้น 12.8% จาก 121.50 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 9.87เท่า, P/B เท่ากับ 0.53 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 2.55%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3cPEmv8

.

14. JMT : บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 105,500 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น สิ้นเดือน มี.ค. (31/3/2565) ปิดที่ 77 บาท เพิ่มขึ้น 8.5 บาท หรือ เพิ่มขึ้น 12.4% จาก 68.50 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 75.34เท่า, P/B เท่ากับ 5.53 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 0.97%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3uKtFke

.

15. GULF : บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 601,324 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น สิ้นเดือน มี.ค. (31/3/2565) ปิดที่ 51.25 บาท เพิ่มขึ้น 5.5 บาท หรือ เพิ่มขึ้น 12% จาก 45.75 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 78.4เท่า, P/B เท่ากับ 6.23 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 0.86%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3sFbBXO

.

16. BH : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 124,400 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น สิ้นเดือน มี.ค. (31/3/2565) ปิดที่ 156.5 บาท เพิ่มขึ้น 15.5 บาท หรือ เพิ่มขึ้น 11% จาก 141.00 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 102.45เท่า, P/B เท่ากับ 7.21 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 2.03%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3qPX2Pt

.

17. CPALL : บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 583,902 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น สิ้นเดือน มี.ค. (31/3/2565) ปิดที่ 65 บาท เพิ่มขึ้น 6 บาท หรือ เพิ่มขึ้น 10.2% จาก 59.00 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 44.96เท่า, P/B เท่ากับ 5.61 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 0.91%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3sbcxT0

.

18. AWC : บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 163,202 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น สิ้นเดือน มี.ค. (31/3/2565) ปิดที่ 5.1 บาท เพิ่มขึ้น 0.46 บาท หรือ เพิ่มขึ้น 9.9% จาก 4.64 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 189.45เท่า, P/B เท่ากับ 2.06 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 0.21%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3f25Ejt

.

19. HMPRO : บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 209,104 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น สิ้นเดือน มี.ค. (31/3/2565) ปิดที่ 15.9 บาท เพิ่มขึ้น 1.4 บาท หรือ เพิ่มขึ้น 9.7% จาก 14.50 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 38.44เท่า, P/B เท่ากับ 9.14 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 2.00%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3ra6AEy

.

20. OSP : บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 112,641 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น สิ้นเดือน มี.ค. (31/3/2565) ปิดที่ 37.5 บาท เพิ่มขึ้น 3.25 บาท หรือ เพิ่มขึ้น 9.5% จาก 34.25 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 34.61เท่า, P/B เท่ากับ 5.66 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 2.93%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/36uLSrE

.


❗ หมายเหตุ :
โพสนี้จัดทำขึ้นเพื่่อใช้เป็นแนวทางในการลงทุนเท่านั้น ไม่ได้ชี้นำว่าบริษัทไหนน่าลงทุนกว่าบริษัทไหน หรือผลตอบแทนการลงทุนจะไม่เปลี่ยนไป เพราะการลงทุนมีความเสี่ยง ผู้สนใจควรต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการลงทุนเสมอ🙂
.
Reference– https://www.set.or.th /
.
#ตลาดหุ้นไทย #Outperform #ผลตอบแทน #SET100 #หุ้นซิ่ง #การลงทุน #iYomBizInspiration
.
สนใจข้อมูลธุรกิจ การเงิน การลงทุน เล่าให้ฟังเข้าใจง่ายๆ พร้อมทั้งแรงบันดาลใจดีๆ ในการสร้างฝัน ติดตาม iYom Biz+Inspiration ได้ที่
website : https://iyom-bizinspiration.comfacebook : https://www.facebook.com/iYomBizInspirationyoutube : https://www.youtube.com/c/iYomBizInspiration

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *