สำรวจหุ้นซิ่ง 20 อันดับแรก หุ้นกลุ่ม SET100
ผลตอบแทนราคาสูงสุด ณ วันที่ 29/4/2565 เมื่อเทียบกับต้นปี 2565

สำรวจหุ้นซิ่ง 20 อันดับแรก หุ้นกลุ่ม SET100ผลตอบแทนราคาสูงสุด ณ วันที่ 29/4/2565 เมื่อเทียบกับต้นปี 2565

สำหรับดัชนี SET100 ณ วันที่ 29/4/2565 ปิดที่ 2,250.62 จุด ปรับตัวลดลงเล็กน้อยที่ 0.6% เมื่อเทียบกับต้นปีที่ 2,265.16 จุด แต่ถึงนั้นอย่างนั้น เมื่อสำรวจหุ้นในกลุ่มรายตัว กลับปรับตัวเพิ่มขึ้นได้อย่างโดดเด่น (Outperform) สูงสุดเกือบ 50%

.

โพสนี้จึงได้สำรวจ 20 อันดับแรกของหุ้นในกลุ่ม SET100 ที่มีผลตอบแทนราคาสูงสุด ณ วันที่ 29/4/2565 เมื่อเทียบกับต้นปี 2565 ที่ผ่านมา โดย 5 อันดับแรกของหุ้นที่ปรับตัวมากสุด คือ

.

  1. CENTEL มีราคาปิดล่าสุดที่ 46.50 บาท/หุ้น ปรับตัวเพิ่มขึ้น 48.80%
  2. BCP มีราคาปิดล่าสุดที่ 33.50 บาท/หุ้น ปรับตัวเพิ่มขึ้น 32.67%
  3. PTTEP มีราคาปิดล่าสุดที่ 151.00 บาท/หุ้น ปรับตัวเพิ่มขึ้น 27.97%
  4. ESSO มีราคาปิดล่าสุดที่ 9.35 บาท/หุ้น ปรับตัวเพิ่มขึ้น 27.21%
  5. JMT มีราคาปิดล่าสุดที่ 87.00 บาท/หุ้น ปรับตัวเพิ่มขึ้น 27.01%

.

ลองไปดูกันครับว่า 20 อันดับหุ้นทั้งหมดมีอะไรบ้าง

.

.

1. CENTEL : บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 62,775 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น สิ้นเดือน เม.ย. (29/4/2565) ปิดที่ 46.5 บาท เพิ่มขึ้น 15.25 บาท หรือ เพิ่มขึ้น 48.8% จาก 31.25 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 0เท่า, P/B เท่ากับ 3.47 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 0.00%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > 

.

2. BCP : บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 46,127 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น สิ้นเดือน เม.ย. (29/4/2565) ปิดที่ 33.5 บาท เพิ่มขึ้น 8.25 บาท หรือ เพิ่มขึ้น 32.7% จาก 25.25 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 5.97เท่า, P/B เท่ากับ 0.85 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 6.06%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > 

.

3. PTTEP : บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 599,468 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น สิ้นเดือน เม.ย. (29/4/2565) ปิดที่ 151 บาท เพิ่มขึ้น 33 บาท หรือ เพิ่มขึ้น 28% จาก 118.00 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 15.43เท่า, P/B เท่ากับ 1.44 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 3.38%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ >

.

4. ESSO : บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 32,359 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น สิ้นเดือน เม.ย. (29/4/2565) ปิดที่ 9.35 บาท เพิ่มขึ้น 2 บาท หรือ เพิ่มขึ้น 27.2% จาก 7.35 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 7.29เท่า, P/B เท่ากับ 1.68 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 0.00%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ >

.

5. JMT : บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 124,855 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น สิ้นเดือน เม.ย. (29/4/2565) ปิดที่ 87 บาท เพิ่มขึ้น 18.5 บาท หรือ เพิ่มขึ้น 27% จาก 68.50 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 89.16เท่า, P/B เท่ากับ 6.25 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 0.85%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > 

.

6. AP : บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 37,122 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น สิ้นเดือน เม.ย. (29/4/2565) ปิดที่ 11.8 บาท เพิ่มขึ้น 2.25 บาท หรือ เพิ่มขึ้น 23.6% จาก 9.55 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 8.17เท่า, P/B เท่ากับ 1.14 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 4.20%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ >

.

7. CRC : บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 238,225 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น สิ้นเดือน เม.ย. (29/4/2565) ปิดที่ 39.5 บาท เพิ่มขึ้น 7.5 บาท หรือ เพิ่มขึ้น 23.4% จาก 32.00 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 4012.56เท่า, P/B เท่ากับ 4.22 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 0.75%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ >

.

8. MINT : บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 182,639 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น สิ้นเดือน เม.ย. (29/4/2565) ปิดที่ 35 บาท เพิ่มขึ้น 6.25 บาท หรือ เพิ่มขึ้น 21.7% จาก 28.75 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 0เท่า, P/B เท่ากับ 2.68 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 0.00%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ >

.

9. KKP : ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 61,178 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น สิ้นเดือน เม.ย. (29/4/2565) ปิดที่ 72.25 บาท เพิ่มขึ้น 12.5 บาท หรือ เพิ่มขึ้น 20.9% จาก 59.75 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 9.68เท่า, P/B เท่ากับ 1.2 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 4.08%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ >

.

10. BLA : บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 75,133 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น สิ้นเดือน เม.ย. (29/4/2565) ปิดที่ 44 บาท เพิ่มขึ้น 6.75 บาท หรือ เพิ่มขึ้น 18.1% จาก 37.25 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 23.51เท่า, P/B เท่ากับ 1.57 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 0.53%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ >

.

.

11. BANPU : บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 83,223 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น สิ้นเดือน เม.ย. (29/4/2565) ปิดที่ 12.3 บาท เพิ่มขึ้น 1.7 บาท หรือ เพิ่มขึ้น 16% จาก 10.60 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 8.45เท่า, P/B เท่ากับ 1.05 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 3.28%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > 

.

12. KTB : ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 212,436 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น สิ้นเดือน เม.ย. (29/4/2565) ปิดที่ 15.2 บาท เพิ่มขึ้น 2 บาท หรือ เพิ่มขึ้น 15.2% จาก 13.20 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 9.84เท่า, P/B เท่ากับ 0.59 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 2.75%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2Rbk32Q

.

13. TOP : บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 115,262 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น สิ้นเดือน เม.ย. (29/4/2565) ปิดที่ 56.5 บาท เพิ่มขึ้น 7 บาท หรือ เพิ่มขึ้น 14.1% จาก 49.50 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 9.16เท่า, P/B เท่ากับ 0.95 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 4.66%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3dxPNIL

.

14. BH : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 127,579 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น สิ้นเดือน เม.ย. (29/4/2565) ปิดที่ 160.5 บาท เพิ่มขึ้น 19.5 บาท หรือ เพิ่มขึ้น 13.8% จาก 141.00 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 105.06เท่า, P/B เท่ากับ 7.39 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 1.94%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ >

.

15. BDMS : บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน) [มูลค่าตลาด 409,219 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น สิ้นเดือน เม.ย. (29/4/2565) ปิดที่ 25.75 บาท เพิ่มขึ้น 2.75 บาท หรือ เพิ่มขึ้น 12% จาก 23.00 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 51.57เท่า, P/B เท่ากับ 4.88 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 1.71%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3qMug20

.

16. SPRC : บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 46,828 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น สิ้นเดือน เม.ย. (29/4/2565) ปิดที่ 10.8 บาท เพิ่มขึ้น 1 บาท หรือ เพิ่มขึ้น 10.2% จาก 9.80 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 9.86เท่า, P/B เท่ากับ 1.36 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 1.67%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/39VSly0

.

17. CPALL : บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 583,902 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น สิ้นเดือน เม.ย. (29/4/2565) ปิดที่ 65 บาท เพิ่มขึ้น 6 บาท หรือ เพิ่มขึ้น 10.2% จาก 59.00 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 44.96เท่า, P/B เท่ากับ 5.61 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 0.92%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3sbcxT0

.

18. BEC : บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 31,000 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น สิ้นเดือน เม.ย. (29/4/2565) ปิดที่ 15.5 บาท เพิ่มขึ้น 1.4 บาท หรือ เพิ่มขึ้น 9.9% จาก 14.10 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 40.7เท่า, P/B เท่ากับ 5 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 1.62%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ >

.

19. AOT : บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 953,570 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น สิ้นเดือน เม.ย. (29/4/2565) ปิดที่ 66.75 บาท เพิ่มขึ้น 5.75 บาท หรือ เพิ่มขึ้น 9.4% จาก 61.00 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 0เท่า, P/B เท่ากับ 8.83 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 0.00%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ >

.

20. CKP : บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 44,305 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น สิ้นเดือน เม.ย. (29/4/2565) ปิดที่ 5.45 บาท เพิ่มขึ้น 0.45 บาท หรือ เพิ่มขึ้น 9% จาก 5.00 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 20.33เท่า, P/B เท่ากับ 1.79 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 1.50%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/36dYbsr

.

❗ หมายเหตุ :

โพสนี้จัดทำขึ้นเพื่่อใช้เป็นแนวทางในการลงทุนเท่านั้น ไม่ได้ชี้นำว่าบริษัทไหนน่าลงทุนกว่าบริษัทไหน หรือผลตอบแทนการลงทุนจะไม่เปลี่ยนไป เพราะการลงทุนมีความเสี่ยง ผู้สนใจควรต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการลงทุนเสมอ🙂

.

Reference– https://www.set.or.th /

.

ตลาดหุ้นไทย #Outperform #ผลตอบแทน #SET100 #หุ้นซิ่ง #การลงทุน #iYomBizInspiration

.

สนใจข้อมูลธุรกิจ การเงิน การลงทุน เล่าให้ฟังเข้าใจง่ายๆ พร้อมทั้งแรงบันดาลใจดีๆ ในการสร้างฝัน ติดตาม iYom Biz+Inspiration ได้ที่
website : https://iyom-bizinspiration.com
facebook : https://www.facebook.com/iYomBizInspiration
youtube : https://www.youtube.com/c/iYomBizInspiration

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *