สำรวจ 10 หุ้นซอฟต์แวร์ ในตลาดหลักทรัพย์ มีอะไรบ้าง ?

สำรวจ 10 หุ้นซอฟต์แวร์ ในตลาดหลักทรัพย์ มีอะไรบ้าง ?

แม้ในตลาดหลักทรัพย์บ้านเราจะไม่มีหุ้นเทคฯ ใหญ่ๆ ดังๆ เหมือนในต่างประเทศ แต่เรายังมีหุ้นกลุ่มเทคฯ ประเภทหนึ่งที่น่าสนใจ นั่นคือ หุ้นในกลุ่มซอฟต์แวร์
.

แม้แต่ละตัวจะมีมูลค่าตลาดไม่สูงเท่าไหร่ (มากสุดที่ประมาณ 7 พันล้านบาท) แต่ราคาหุ้นก็สามารถปรับตัวเพิ่มขึ้นมาได้อย่างโดดเด่น เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2563 (ปรับตัวเพิ่มขึ้นสูงสุดถึง 70%)

.

โพสนี้จึงจะมาสำรวจ 10 หุ้นซอฟต์แวร์ในตลาดว่ามีอะไรและทำซอฟต์แวร์ประเภทไหนกันบ้าง และราคาหุ้นตอนนี้ (14/5/2564) วิ่งไปขนาดไหนแล้ว ไปดูกันเลยครับ

.

(ข้อมูลเรียงลำดับจากหุ้นที่มีมูลค่าตลาดสูงสุด)

.

1. BOL : บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 7,220 ล้านบาท]

ลักษณะประกอบธุรกิจ : ให้บริการข้อมูลเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจที่ครอบคลุมทั้งด้านโอกาสและความเสี่ยงในการทำธุรกิจ โดยให้บริการข้อมูลเชิงลึกผ่านซอฟต์แวร์และแอพพลิเคชั่นที่ทันสมัย ตลอดจนเป็นผู้ออกแบบและพัฒนาโซลูชั่นสำหรับผู้ประกอบการและสถาบันการเงิน รวมถึงเป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจทั้งในประเทศและภูมิภาคอาเซียน

โดยราคาหุ้นวันที่ 14-5-2564 ปิดที่ 8.8 บาท เพิ่มขึ้น 33.3% หรือเพิ่มขึ้น 2.2 บาท จาก 6.6 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 40.45 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2NvWiki

.

2. HUMAN : บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด เท่ากับ 6,766 ล้านบาท]

ลักษณะประกอบธุรกิจ : กลุ่มบริษัทประกอบธุรกิจเป็นผู้พัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อจำหน่ายและให้บริการติดตั้งซอฟต์แวร์ระบบบริหารงานทรัพยากรบุคคลและทรัพยากรองค์กร รวมทั้งให้บริการจัดทำเงินเดือนและจัดทำบัญชี

โดยราคาหุ้นวันที่ 14-5-2564 ปิดที่ 9.95 บาท เพิ่มขึ้น 11.2% หรือเพิ่มขึ้น 1 บาท จาก 8.95 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 44.46 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3pK1iQq

.

3. NETBAY : บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด เท่ากับ 5,100 ล้านบาท]

ลักษณะประกอบธุรกิจ : ผู้คิดค้น สร้างสรรค์ และพัฒนา Digital Business Technology Platform ในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Business Services) และนำเสนอผลิตภัณฑ์นั้นแก่ผู้ใช้ในรูปแบบการให้บริการ (SaaS: Software as a Service) อย่างครบวงจรระหว่างภาคธุรกิจและภาครัฐ (B2G) ระหว่างภาคธุรกิจและภาคธุรกิจ (B2B) และระหว่างภาคเอกชนและประชาชนหรือผู้บริโภค (B2C)

โดยราคาหุ้นวันที่ 14-5-2564 ปิดที่ 25.5 บาท ลดลง -8.1% หรือลดลง -2.25 บาท จาก 27.75 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 32.13 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3cvw0IN

.

4. AS : บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด เท่ากับ 4,174 ล้านบาท]

ลักษณะประกอบธุรกิจ : บริการด้านความบันเทิงออนไลน์ โดยมุ่งเน้นการให้บริการเกมออนไลน์ และเกมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ในประเทศไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย เวียดนาม อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมทั้งจัดจำหน่ายเกมพีซี

โดยราคาหุ้นวันที่ 14-5-2564 ปิดที่ 9.9 บาท เพิ่มขึ้น 70.7% หรือเพิ่มขึ้น 4.1 บาท จาก 5.8 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 13.59 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3qzs9Oy

.

5. YGG : บริษัท อิ๊กดราซิล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด เท่ากับ 4,032 ล้านบาท]

ลักษณะประกอบธุรกิจ : ออกแบบและจัดทำคอมพิวเตอร์กราฟฟิคเกี่ยวกับงานโฆษณา ภาพยนตร์ และเกม

โดยราคาหุ้นวันที่ 14-5-2564 ปิดที่ 22.4 บาท เพิ่มขึ้น 26.6% หรือเพิ่มขึ้น 4.7 บาท จาก 17.7 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 71.27 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3pDogbx

.

6. IIG : บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด เท่ากับ 2,550 ล้านบาท]

ลักษณะประกอบธุรกิจ : ธุรกิจที่ปรึกษาด้านดิจิทัลและเทคโนโลยีให้แก่ภาคธุรกิจต่าง ๆ โดยสามารถแบ่งออกตามประเภทของการดำเนินธุรกิจได้ ดังนี้ 1. ธุรกิจที่ปรึกษาและให้บริการออกแบบติดตั้งระบบบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) และให้เช่าใช้ระบบซอฟต์แวร์จากทาง Salesforce 2. ธุรกิจที่ปรึกษาและให้บริการออกแบบติดตั้งระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP) และเป็นตัวแทนจำหน่ายระบบซอฟต์แวร์จากทาง Oracle 3. ธุรกิจที่ปรึกษาด้านการวางแผนกลยุทธ์แบรนด์ (Brand Strategy) การสร้างและบริหารประสบการณ์ (Experience Management) และการตลาดดิจิทัล (Digital Marketing) 4. ธุรกิจให้บริการจัดหาบุคลากร ในส่วนงานสารสนเทศ 5. ธุรกิจด้านการวิเคราะห์และจัดการข้อมูลเพื่อธุรกิจ

โดยราคาหุ้นวันที่ 14-5-2564 ปิดที่ 25.5 บาท เพิ่มขึ้น 13.3% หรือเพิ่มขึ้น 3 บาท จาก 22.5 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 40.62 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/38T1UvR

.

7. BIZ : บริษัท บิสซิเนสอะไลเม้นท์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด เท่ากับ 2,340 ล้านบาท]

ลักษณะประกอบธุรกิจ : บริษัทดำเนินธุรกิจเป็นผู้จำหน่ายและติดตั้งชุดเครื่องมือทางการแพทย์สำหรับรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งด้วยวิธีรังสีรักษา (Radiotherapy) และให้บริการซ่อมบำรุงรักษาชุดเครื่องมือทางการแพทย์ดังกล่าว (Maintenance Service)

โดยราคาหุ้นวันที่ 14-5-2564 ปิดที่ 5.85 บาท เพิ่มขึ้น 56.4% หรือเพิ่มขึ้น 2.11 บาท จาก 3.74 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 21.1 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3w4s2i2

.

8. VCOM : บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด เท่ากับ 2,100 ล้านบาท]

ลักษณะประกอบธุรกิจ : เป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Distributor) และให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวเนื่องกับผลิตภัณฑ์ที่บริษัทเป็นตัวแทนจำหน่าย ทั้งในเรื่องให้บริการหลังการขาย ให้คำปรึกษา ให้บริการติดตั้ง และซ่อมบำรุงเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ เฝ้าระวังระบบรักษาความปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย หรือบริการ MSSP (Managed Security Service Provider)

โดยราคาหุ้นวันที่ 14-5-2564 ปิดที่ 7 บาท เพิ่มขึ้น 57% หรือเพิ่มขึ้น 2.54 บาท จาก 4.46 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 23.4 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3m7eUEu

.

9. APP : บริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด เท่ากับ 1,058 ล้านบาท]

ลักษณะประกอบธุรกิจ : จัดจำหน่ายโซลูชั่นด้านการออกแบบอย่างครบวงจร ทั้งซอฟต์แวร์การออกแบบด้านอุตสาหกรรม และด้านสถาปัตยกรรมและการก่อสร้าง ตลอดจนเทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติ (3D Printing) และการให้บริการต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่อง

โดยราคาหุ้นวันที่ 14-5-2564 ปิดที่ 3.78 บาท เพิ่มขึ้น 67.3% หรือเพิ่มขึ้น 1.52 บาท จาก 2.26 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 23.52 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3fnPeSr

.

10. COMAN : บริษัท โคแมนชี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด เท่ากับ 399 ล้านบาท]

ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ผู้พัฒนาเพื่อจำหน่ายและติดตั้งโปรแกรมสำเร็จรูปที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ โดยจดทะเบียนลิขสิทธิ์โปรแกรม Comanche Hotel Software และ Data Base กับกรมทรัพย์สินทางปัญญา บริษัทฯ ให้บริการติดตั้งโปรแกรมดังกล่าวในสถานที่ประกอบการของลูกค้า จัดหลักสูตรฝึกอบรมผู้ใช้โปรแกรม และให้บริการหลังการขายโดยการให้คำปรึกษา การบริการซ่อมบำรุงต่างๆ และการบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ปัจจุบัน บริษัทฯ มุ่งเน้นพัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูปที่ใช้ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ได้แก่ โปรแกรมสำเร็จรูปที่ใช้ในโรงแรมและเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์

โดยราคาหุ้นวันที่ 14-5-2564 ปิดที่ 2.98 บาท เพิ่มขึ้น 25.2% หรือเพิ่มขึ้น 0.6 บาท จาก 2.38 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ NA เนื่องจาก ผลการดำเนินงานล่าสุด ขาดทุน

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3hy8FsZ

.

❗ หมายเหตุ

1. โพสนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการลงทุนเท่านั้น ไม่ได้ชี้นำว่าบริษัทไหนน่าลงทุนกว่าบริษัทไหน หรือผลตอบแทนการลงทุนจะไม่เปลี่ยนไป เพราะการลงทุนมีความเสี่ยง ผู้สนใจควรต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการลงทุนเสมอนะครับ 🙂

.
Reference : set.or.th

.

สนใจข้อมูลธุรกิจ การเงิน การลงทุน เล่าให้ฟังเข้าใจง่ายๆ พร้อมทั้งแรงบันดาลใจดีๆ ในการสร้างฝัน ติดตาม iYom Biz+Inspiration ได้ที่
website : https://iyom-bizinspiration.com
facebook : https://www.facebook.com/iYomBizInspiration

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *