สำรวจ 20 อันดับแรก หุ้นดิ่งกลุ่ม SET100 ที่ราคาลดลงมากสุด เมื่อเทียบกับ ต้นปี 2565 (ณ วันที่ 31/3/65)

สำรวจ 20 อันดับแรก หุ้นดิ่งกลุ่ม SET100 ที่ราคาลดลงมากสุด เมื่อเทียบกับ ต้นปี 2565 (ณ วันที่ 31/3/65)

หลังจากที่เมื่อวานเราได้สำรวจ 20 อันดับหุ้นกลุ่ม SET100 ที่มีผลตอบแทนราคาสุงสุด (Top Gainer) เมื่อเทียบกับต้นปี 2565 กันไปแล้ว วันนี้จะมาดู 20 อันดับหุ้นที่ราคาลดลงมากสุด (Top Loser) ในกลุ่ม SET100 กันบ้าง

.

โดย ณ วันที่ 31/3/2565 หุ้นกลุ่ม SET100 มีปิดปรับตัวลดลงถึง 47 ตัว ซึ่งปิดตัวลดลงมากสุดถึง 45% โพสนี้จึงจะสรุปมาให้ดูสำหรับ 20 อันดับแรกที่ราคาลดลงมากสุด

.


.

1. HANA : บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 39,238 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น ณ สิ้นเดือน มี.ค.65 (31/3/2565) ปิดที่ 48.75 บาท ลดลง -39.75 บาท หรือ ลดลง -44.9% จาก 88.50 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 25.39เท่า, P/B เท่ากับ 1.7 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 4.06%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3nXZ2De

.

2. RBF : บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 32,400 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น ณ สิ้นเดือน มี.ค.65 (31/3/2565) ปิดที่ 16.2 บาท ลดลง -6.3 บาท หรือ ลดลง -28% จาก 22.50 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 77.12เท่า, P/B เท่ากับ 7.68 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 0.92%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2MpLJie

.

3. KEX : บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 38,162 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น ณ สิ้นเดือน มี.ค.65 (31/3/2565) ปิดที่ 21.9 บาท ลดลง -8.35 บาท หรือ ลดลง -27.6% จาก 30.25 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 813.38เท่า, P/B เท่ากับ 4.1 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 3.43%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2QXM66c

.

4. SYNEX : บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 22,455 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น ณ สิ้นเดือน มี.ค.65 (31/3/2565) ปิดที่ 26.5 บาท ลดลง -10 บาท หรือ ลดลง -27.4% จาก 36.50 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 26.1เท่า, P/B เท่ากับ 5.72 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 2.64%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3AA9Qit

.

5. KCE : บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 77,407 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น ณ สิ้นเดือน มี.ค.65 (31/3/2565) ปิดที่ 65.5 บาท ลดลง -22.5 บาท หรือ ลดลง -25.6% จาก 88.00 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 31.9เท่า, P/B เท่ากับ 5.79 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 2.44%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/2KsWMXb

.

6. VGI : บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 43,917 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น ณ สิ้นเดือน มี.ค.65 (31/3/2565) ปิดที่ 5.1 บาท ลดลง -1.5 บาท หรือ ลดลง -22.7% จาก 6.60 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 201.05เท่า, P/B เท่ากับ 2.8 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 0.91%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2Qzav1o

.

7. RS : บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 16,630 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น ณ สิ้นเดือน มี.ค.65 (31/3/2565) ปิดที่ 17.1 บาท ลดลง -4.6 บาท หรือ ลดลง -21.2% จาก 21.70 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 127.07เท่า, P/B เท่ากับ 7.58 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 2.06%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3rGNoPx

.

8. GPSC : บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 203,725 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น ณ สิ้นเดือน มี.ค.65 (31/3/2565) ปิดที่ 72.25 บาท ลดลง -16.5 บาท หรือ ลดลง -18.6% จาก 88.75 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 27.84เท่า, P/B เท่ากับ 1.88 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 2.08%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3sD7Lyq

.

9. TQM : บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 24,000 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น ณ สิ้นเดือน มี.ค.65 (31/3/2565) ปิดที่ 40 บาท ลดลง -8.5 บาท หรือ ลดลง -17.5% จาก 48.50 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 26.96เท่า, P/B เท่ากับ 8.97 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 2.99%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/30RV4Dg

.

10. STGT : บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 72,297 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น ณ สิ้นเดือน มี.ค.65 (31/3/2565) ปิดที่ 25.25 บาท ลดลง -5 บาท หรือ ลดลง -16.5% จาก 30.25 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 3.05เท่า, P/B เท่ากับ 1.89 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 18.22%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/351eVlX

.

.

11. STA : บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 40,320 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น ณ สิ้นเดือน มี.ค.65 (31/3/2565) ปิดที่ 26.25 บาท ลดลง -4.75 บาท หรือ ลดลง -15.3% จาก 31.00 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 2.55เท่า, P/B เท่ากับ 0.86 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 15.37%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3dL9fQJ

.

12. EPG : บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 26,600 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น ณ สิ้นเดือน มี.ค.65 (31/3/2565) ปิดที่ 9.5 บาท ลดลง -1.7 บาท หรือ ลดลง -15.2% จาก 11.20 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 15.98เท่า, P/B เท่ากับ 2.32 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 2.96%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3q308j5

.

13. PTTGC : บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 228,824 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น ณ สิ้นเดือน มี.ค.65 (31/3/2565) ปิดที่ 50.75 บาท ลดลง -8 บาท หรือ ลดลง -13.6% จาก 58.75 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 5.09เท่า, P/B เท่ากับ 0.72 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 7.37%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2MGUJja

.

14. SCGP : บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 258,648 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น ณ สิ้นเดือน มี.ค.65 (31/3/2565) ปิดที่ 60.25 บาท ลดลง -9 บาท หรือ ลดลง -13% จาก 69.25 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 31.31เท่า, P/B เท่ากับ 2.68 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 1.07%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2JCi0kR

.

15. BGRIM : บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 91,893 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น ณ สิ้นเดือน มี.ค.65 (31/3/2565) ปิดที่ 35.25 บาท ลดลง -5.25 บาท หรือ ลดลง -13% จาก 40.50 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 40.38เท่า, P/B เท่ากับ 3.12 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 1.19%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3p4EXfW

.

16. CK : บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 34,217 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น ณ สิ้นเดือน มี.ค.65 (31/3/2565) ปิดที่ 20.2 บาท ลดลง -2.7 บาท หรือ ลดลง -11.8% จาก 22.90 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 36.98เท่า, P/B เท่ากับ 1.3 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 1.22%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2Rwkepr

.

17. RCL : บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 36,051 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น ณ สิ้นเดือน มี.ค.65 (31/3/2565) ปิดที่ 43.5 บาท ลดลง -5.75 บาท หรือ ลดลง -11.7% จาก 49.25 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 2.01เท่า, P/B เท่ากับ 1.39 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 13.79%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3z0TAp8

.

18. ACE : บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 31,749 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น ณ สิ้นเดือน มี.ค.65 (31/3/2565) ปิดที่ 3.12 บาท ลดลง -0.38 บาท หรือ ลดลง -10.9% จาก 3.50 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 21.09เท่า, P/B เท่ากับ 2.38 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 0.64%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3sJoTT5

.

19. MTC : บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 111,300 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น ณ สิ้นเดือน มี.ค.65 (31/3/2565) ปิดที่ 52.5 บาท ลดลง -6.25 บาท หรือ ลดลง -10.6% จาก 58.75 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 22.51เท่า, P/B เท่ากับ 4.48 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 0.70%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/2Nt3uO3

.

20. PTG : บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 22,545 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น ณ สิ้นเดือน มี.ค.65 (31/3/2565) ปิดที่ 13.5 บาท ลดลง -1.6 บาท หรือ ลดลง -10.6% จาก 15.10 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 22.4เท่า, P/B เท่ากับ 2.78 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 1.85%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3qWVe6I

.

❗ หมายเหตุ :

โพสนี้จัดทำขึ้นเพื่่อใช้เป็นแนวทางในการลงทุนเท่านั้น ไม่ได้ชี้นำว่าบริษัทไหนน่าลงทุนกว่าบริษัทไหน หรือผลตอบแทนการลงทุนจะไม่เปลี่ยนไป เพราะการลงทุนมีความเสี่ยง ผู้สนใจควรต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการลงทุนเสมอ🙂

.

Reference
– https://www.set.or.th /

.

ตลาดหุ้นไทย #ผลตอบแทน #SET100 #การลงทุน #iYomBizInspiration

.

สนใจข้อมูลธุรกิจ การเงิน การลงทุน เล่าให้ฟังเข้าใจง่ายๆ พร้อมทั้งแรงบันดาลใจดีๆ ในการสร้างฝัน ติดตาม iYom Biz+Inspiration ได้ที่

website : https://iyom-bizinspiration.com
facebook : https://www.facebook.com/iYomBizInspiration
youtube : https://www.youtube.com/c/iYomBizInspiration

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *