สำรวจ 20 อันดับแรก หุ้นดิ่งกลุ่ม SET100
ที่ปรับตัวลงแรงมากสุด ในรอบครึ่งปี 2565

สำรวจ 20 อันดับแรก หุ้นดิ่งกลุ่ม SET100ที่ปรับตัวลงแรงมากสุด ในรอบครึ่งปี 2565

หลังจากที่โพสก่อนหน้าไปสำรวจ 20 หุ้นสวนตลาดในกลุ่ม SET100 ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น สำหรับโพสนี้จะพามาสำรวจ 20 หุ้นดำดิ่ง ปรับตัวลงแรงมากสุดในกลุ่ม SET100 กันบ้าง

.

ไปดูกันเลย

.

.

1. HANA : บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 34,006 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น สิ้นเดือน มิ.ย.65 (30/6/2565) ปิดที่ 42.25 บาท ลดลง -46.25 บาท หรือ ลดลง -52.3% จาก 88.50 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 20.5เท่า, P/B เท่ากับ 1.42 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 4.73%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > 

.

2. SYNEX : บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 15,761 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น สิ้นเดือน มิ.ย.65 (30/6/2565) ปิดที่ 18.6 บาท ลดลง -17.9 บาท หรือ ลดลง -49% จาก 36.50 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 17.28เท่า, P/B เท่ากับ 3.75 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 3.76%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > 

.

3. STGT : บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 48,389 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น สิ้นเดือน มิ.ย.65 (30/6/2565) ปิดที่ 16.9 บาท ลดลง -13.35 บาท หรือ ลดลง -44.1% จาก 30.25 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 3.11เท่า, P/B เท่ากับ 1.17 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 27.50%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ >

.

4. RBF : บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 31,000 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น สิ้นเดือน มิ.ย.65 (30/6/2565) ปิดที่ 15.5 บาท ลดลง -7 บาท หรือ ลดลง -31.1% จาก 22.50 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 59.06เท่า, P/B เท่ากับ 6.85 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 0.97%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > 

.

5. STA : บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 32,870 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น สิ้นเดือน มิ.ย.65 (30/6/2565) ปิดที่ 21.4 บาท ลดลง -9.6 บาท หรือ ลดลง -31% จาก 31.00 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 2.8เท่า, P/B เท่ากับ 0.66 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 19.39%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ >

.

6. RS : บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 14,782 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น สิ้นเดือน มิ.ย.65 (30/6/2565) ปิดที่ 15.2 บาท ลดลง -6.5 บาท หรือ ลดลง -30% จาก 21.70 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 343.4เท่า, P/B เท่ากับ 6.59 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 2.30%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ >

.

7. KCE : บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 73,273 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น สิ้นเดือน มิ.ย.65 (30/6/2565) ปิดที่ 62 บาท ลดลง -26 บาท หรือ ลดลง -29.5% จาก 88.00 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 28.57เท่า, P/B เท่ากับ 5.14 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 2.58%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ >

.

8. DOHOME : บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 48,249 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น สิ้นเดือน มิ.ย.65 (30/6/2565) ปิดที่ 16.6 บาท ลดลง -6.7 บาท หรือ ลดลง -28.8% จาก 23.30 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 26.31เท่า, P/B เท่ากับ 4.03 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 0.11%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > 

.

9. GPSC : บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 183,987 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น สิ้นเดือน มิ.ย.65 (30/6/2565) ปิดที่ 65.25 บาท ลดลง -23.5 บาท หรือ ลดลง -26.5% จาก 88.75 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 32.15เท่า, P/B เท่ากับ 1.67 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 2.30%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ >

.

10. COM7 : บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 72,600 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น สิ้นเดือน มิ.ย.65 (30/6/2565) ปิดที่ 30.25 บาท ลดลง -10.63 บาท หรือ ลดลง -26% จาก 40.88 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 24.65เท่า, P/B เท่ากับ 11.56 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 1.65%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ >

.

.

11. MTC : บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 92,750 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น สิ้นเดือน มิ.ย.65 (30/6/2565) ปิดที่ 43.75 บาท ลดลง -15 บาท หรือ ลดลง -25.5% จาก 58.75 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 18.75เท่า, P/B เท่ากับ 3.53 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 0.84%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ >

.

12. VGI : บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 55,973 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น สิ้นเดือน มิ.ย.65 (30/6/2565) ปิดที่ 5 บาท ลดลง -1.6 บาท หรือ ลดลง -24.2% จาก 6.60 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 0เท่า, P/B เท่ากับ 1.49 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 0.71%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2Qzav1o

.

13. PTTGC : บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 207,407 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น สิ้นเดือน มิ.ย.65 (30/6/2565) ปิดที่ 46 บาท ลดลง -12.75 บาท หรือ ลดลง -21.7% จาก 58.75 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 5.16เท่า, P/B เท่ากับ 0.64 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 8.13%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ >

.

14. SUPER : บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 20,512 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น สิ้นเดือน มิ.ย.65 (30/6/2565) ปิดที่ 0.75 บาท ลดลง -0.2 บาท หรือ ลดลง -21.1% จาก 0.95 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 9.73เท่า, P/B เท่ากับ 1.01 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 0.80%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3issOPq

.

15. KEX : บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 41,822 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น สิ้นเดือน มิ.ย.65 (30/6/2565) ปิดที่ 24 บาท ลดลง -6.25 บาท หรือ ลดลง -20.7% จาก 30.25 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 0เท่า, P/B เท่ากับ 4.53 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 3.09%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > 

.

16. SCGP : บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 237,184 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น สิ้นเดือน มิ.ย.65 (30/6/2565) ปิดที่ 55.25 บาท ลดลง -14 บาท หรือ ลดลง -20.2% จาก 69.25 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 30.34เท่า, P/B เท่ากับ 2.47 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 1.18%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2JCi0kR

.

17. ACE : บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 28,493 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น สิ้นเดือน มิ.ย.65 (30/6/2565) ปิดที่ 2.8 บาท ลดลง -0.7 บาท หรือ ลดลง -20% จาก 3.50 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 19.55เท่า, P/B เท่ากับ 2.1 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 0.71%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ >

.

18. SAWAD : บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 67,971 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น สิ้นเดือน มิ.ย.65 (30/6/2565) ปิดที่ 49.5 บาท ลดลง -12.25 บาท หรือ ลดลง -19.8% จาก 61.75 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 15.15เท่า, P/B เท่ากับ 2.6 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 3.64%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3qREVrT

.

19. RCL : บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 32,736 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น สิ้นเดือน มิ.ย.65 (30/6/2565) ปิดที่ 39.5 บาท ลดลง -9.75 บาท หรือ ลดลง -19.8% จาก 49.25 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 1.37เท่า, P/B เท่ากับ 0.94 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 15.19%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3z0TAp8

.

20. BAM : บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 56,884 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น สิ้นเดือน มิ.ย.65 (30/6/2565) ปิดที่ 17.6 บาท ลดลง -4 บาท หรือ ลดลง -18.5% จาก 21.60 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 21.22เท่า, P/B เท่ากับ 1.31 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 3.13%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ >

.

❗หมายเหตุ :

โพสนี้จัดทำขึ้นเพื่่อใช้เป็นแนวทางในการลงทุนเท่านั้น ไม่ได้ชี้นำว่าบริษัทไหนน่าลงทุนกว่าบริษัทไหน หรือผลตอบแทนการลงทุนจะไม่เปลี่ยนไป เพราะการลงทุนมีความเสี่ยง ผู้สนใจควรต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการลงทุนเสมอ🙂

.

Reference

– https://www.set.or.th /

.

#ตลาดหุ้นไทย #หุ้นset100 #ดัชนีSET #หุ้นน่าสนใจ #ผลตอบแทน #ครึ่งปีแรก #การลงทุน #iYomBizInspiration

.

สนใจข้อมูลธุรกิจ การเงิน การลงทุน เล่าให้ฟังเข้าใจง่ายๆ พร้อมทั้งแรงบันดาลใจดีๆ ในการสร้างฝัน ติดตาม iYom Biz+Inspiration ได้ที่

website : https://iyom-bizinspiration.com

facebook : https://www.facebook.com/iYomBizInspiration

youtube : https://www.youtube.com/c/iYomBizInspiration

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *