สำรวจ 20 อันดับแรก หุ้นดิ่งกลุ่ม SET100
ที่ปรับตัวลงแรงมากสุด เมื่อเทียบกับ ต้นปี 2565 (ณ วันที่ 7/3/2565)

สำรวจ 20 อันดับแรก หุ้นดิ่งกลุ่ม SET100ที่ปรับตัวลงแรงมากสุด เมื่อเทียบกับ ต้นปี 2565 (ณ วันที่ 7/3/2565)

จากตวามกังวลกับสถานการณ์การสู้รบระหว่าง รัสเซีย-ยูเครน ที่มีแน้วโน้มจะรุนแรงมากขึ้น ทำให้ตลาดหุ้นปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยตั้งแต่วันศุกร์ที่ 4 มี.ค.65 ถึง ปืดตลาดวันจันทร์ที่ 7 มี.ค.65 ที่ผ่านมา ดัชนี SET ปิดลดลงไปแล้วเกือบ 70 จุด (2 วันทำการ)

.

โดยดัชนีกลุ่ม SET100 (ที่ดัชนีรวบรวมบริษัทระดับใหญ่ ฐานะมั่นคง ผลการดำเนินงานไว้วางใจในระยะยาว) ซึ่งดัชนี SET100 วันที่ 7 มี.ค.65 ปิดที่ 2,228.01 จุด ลดลง -1.6% จากสิ้นปี 2564 ที่ 2,265.16 จุด

.

และเมื่อสำรวจหุ้นรายตัวพบว่าในกลุ่ม SET100 มีหุ้นปรับตัวลดลงถึง 60 ตัว ปรับตัวลดลงมากสุดเกือบ 50% โพสนี้จึงจะนำเอา 20 อันดับแรก ที่เป็นหุ้นดิ่งในกลุ่ม SET100 ปรับตัวลงแรงมากสุด เมื่อเทียบกับต้นปี (ราคา ณ วันที่ 7 มี.ค. 65)

.

.

1. HANA : บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 37,829 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 07/3/2565 ปิดที่ 47 บาท ลดลง -41.5 บาท หรือ ลดลง -46.9% จาก 88.50 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 24.48เท่า, P/B เท่ากับ 1.64 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 4.12%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > 

.

2. KCE : บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 65,874 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 07/3/2565 ปิดที่ 55.75 บาท ลดลง -32.25 บาท หรือ ลดลง -36.6% จาก 88.00 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 27.15เท่า, P/B เท่ากับ 4.92 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 1.36%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > 

.

3. SYNEX : บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 20,930 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 07/3/2565 ปิดที่ 24.7 บาท ลดลง -11.8 บาท หรือ ลดลง -32.3% จาก 36.50 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 24.34เท่า, P/B เท่ากับ 5.33 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 2.72%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ >

.

4. RBF : บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 31,200 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 07/3/2565 ปิดที่ 15.6 บาท ลดลง -6.9 บาท หรือ ลดลง -30.7% จาก 22.50 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 74.27เท่า, P/B เท่ากับ 7.39 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 0.91%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ >

.

5. RS : บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 14,976 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 07/3/2565 ปิดที่ 15.4 บาท ลดลง -6.3 บาท หรือ ลดลง -29% จาก 21.70 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 115.79เท่า, P/B เท่ากับ 6.91 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 2.20%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > 

.

6. KEX : บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 38,162 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 07/3/2565 ปิดที่ 21.9 บาท ลดลง -8.35 บาท หรือ ลดลง -27.6% จาก 30.25 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 813.38เท่า, P/B เท่ากับ 4.1 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 3.28%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ >

.

7. GPSC : บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 188,922 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 07/3/2565 ปิดที่ 67 บาท ลดลง -21.75 บาท หรือ ลดลง -24.5% จาก 88.75 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 25.81เท่า, P/B เท่ากับ 1.74 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 2.14%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ >

.

8. BGRIM : บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 80,814 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 07/3/2565 ปิดที่ 31 บาท ลดลง -9.5 บาท หรือ ลดลง -23.5% จาก 40.50 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 35.51เท่า, P/B เท่ากับ 2.74 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 1.24%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ >

.

9. VGI : บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 44,778 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 07/3/2565 ปิดที่ 5.2 บาท ลดลง -1.4 บาท หรือ ลดลง -21.2% จาก 6.60 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 204.99เท่า, P/B เท่ากับ 2.86 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 0.88%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ >

.

10. SCGP : บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 235,037 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 07/3/2565 ปิดที่ 54.75 บาท ลดลง -14.5 บาท หรือ ลดลง -20.9% จาก 69.25 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 28.33เท่า, P/B เท่ากับ 2.43 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 1.17%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ >

.


.

11. STGT : บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 69,005 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 07/3/2565 ปิดที่ 24.1 บาท ลดลง -6.15 บาท หรือ ลดลง -20.3% จาก 30.25 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 2.91เท่า, P/B เท่ากับ 1.81 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 18.89%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > 

.

12. EPG : บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 25,340 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 07/3/2565 ปิดที่ 9.05 บาท ลดลง -2.15 บาท หรือ ลดลง -19.2% จาก 11.20 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 15.22เท่า, P/B เท่ากับ 2.21 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 2.92%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > 

.

13. STA : บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 38,784 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 07/3/2565 ปิดที่ 25.25 บาท ลดลง -5.75 บาท หรือ ลดลง -18.5% จาก 31.00 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 2.45เท่า, P/B เท่ากับ 0.83 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 16.12%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > 

.

14. MEGA : บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 36,183 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 07/3/2565 ปิดที่ 41.5 บาท ลดลง -9 บาท หรือ ลดลง -17.8% จาก 50.50 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 18.58เท่า, P/B เท่ากับ 4.52 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 3.15%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ >

.

15. CK : บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 32,184 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 07/3/2565 ปิดที่ 19 บาท ลดลง -3.9 บาท หรือ ลดลง -17% จาก 22.90 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 34.78เท่า, P/B เท่ากับ 1.23 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 1.24%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ >

.

16. CBG : บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 100,000 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 07/3/2565 ปิดที่ 100 บาท ลดลง -19.5 บาท หรือ ลดลง -16.3% จาก 119.50 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 34.71เท่า, P/B เท่ากับ 9.79 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 1.82%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ >

.

17. PTTGC : บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 222,061 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 07/3/2565 ปิดที่ 49.25 บาท ลดลง -9.5 บาท หรือ ลดลง -16.2% จาก 58.75 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 4.93เท่า, P/B เท่ากับ 0.7 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 7.41%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ >

.

18. MTC : บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 104,940 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 07/3/2565 ปิดที่ 49.5 บาท ลดลง -9.25 บาท หรือ ลดลง -15.7% จาก 58.75 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 21.22เท่า, P/B เท่ากับ 4.22 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 0.72%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ >

.

19. SINGER : บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 37,106 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 07/3/2565 ปิดที่ 45.75 บาท ลดลง -7.25 บาท หรือ ลดลง -13.7% จาก 53.00 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 52.97เท่า, P/B เท่ากับ 2.47 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 1.36%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ >

.

20. TTB : ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 122,711 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 07/3/2565 ปิดที่ 1.27 บาท ลดลง -0.2 บาท หรือ ลดลง -13.6% จาก 1.47 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 11.72เท่า, P/B เท่ากับ 0.58 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 2.86%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ >

.

❗ หมายเหตุ :

  1. โพสนี้จัดทำขึ้นเพื่่อใช้เป็นแนวทางในการลงทุนเท่านั้น ไม่ได้ชี้นำว่าบริษัทไหนน่าลงทุนกว่าบริษัทไหน หรือผลตอบแทนการลงทุนจะไม่เปลี่ยนไป เพราะการลงทุนมีความเสี่ยง ผู้สนใจควรต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการลงทุนเสมอ🙂
    .

Reference
– https://www.set.or.th /

.

ตลาดหุ้นไทย #หุ้นลดลง #ผลตอบแทน #การลงทุน #iYomBizInspiration

.

สนใจข้อมูลธุรกิจ การเงิน การลงทุน เล่าให้ฟังเข้าใจง่ายๆ พร้อมทั้งแรงบันดาลใจดีๆ ในการสร้างฝัน ติดตาม iYom Biz+Inspiration ได้ที่
website : https://iyom-bizinspiration.com
facebook : https://www.facebook.com/iYomBizInspiration
youtube : https://www.youtube.com/c/iYomBizInspiration

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *