สำรวจ 20 อันดับแรก หุ้นมูลค่าตลาดสูงสุด
เปลี่ยนแปลงอย่างไร เมื่อเทียบกับ ต้นปี 2565
(ณ วันที่ 8/7/2565)

สำรวจ 20 อันดับแรก หุ้นมูลค่าตลาดสูงสุดเปลี่ยนแปลงอย่างไร เมื่อเทียบกับ ต้นปี 2565(ณ วันที่ 8/7/2565)

จากภาวะตลาดการลงทุนที่ยังคงไม่แน่นอน แม้ในภาพรวมดัชนี SET จะปรับตัวลดลงมาจากต้นปี และเมื่อสำรวจ 20 บริษัทที่มีมูลค่าตลาดสูงสุด ณ วันที่ 8/7/2565 พบว่า

.

มูลค่าตลาดทั้ง 20 บริษัทรวมอยู่ที่ 8.78 ล้านล้านบาท คิดเป็น 47% ของมูลค่าตลาดรวมทั้งหมด ปรับตัวลดลง -1.6% เมื่อเทียบกับต้นปี

.

แต่เมื่อมาสำรวจลงลึกไปในหุ้นรายตัวทั้ง 20 อันดับแรก พบว่า มีหุ้นขนาดใหญ่ที่ราคายังคงสามารถปรับตัวเพิ่มขึ้นจากต้นปี สูงสุดถึง 35%

.

ลองไปดูกันครับว่า ทั้ง 20 หุ้นใหญ่มีการเปลียนแปลงราคาเป็นอย่างไรกันบ้าง

.

.

1. AOT : บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 1,010,713 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 8/7/2565 ปิดที่ 70.75 บาท เพิ่มขึ้น 9.75 บาท หรือ เพิ่มขึ้น 16% จาก 61.00 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 0เท่า, P/B เท่ากับ 9.65 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 0.00%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/395cOQ1

.

2. PTT : บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 985,423 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 8/7/2565 ปิดที่ 34.5 บาท ลดลง -3.5 บาท หรือ ลดลง -9.2% จาก 38.00 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 9.72เท่า, P/B เท่ากับ 0.96 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 5.80%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3cTSe6m

.

3. PTTEP : บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 631,228 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 8/7/2565 ปิดที่ 159 บาท เพิ่มขึ้น 41 บาท หรือ เพิ่มขึ้น 34.7% จาก 118.00 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 16.68เท่า, P/B เท่ากับ 1.53 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 3.14%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/39XD1Rg

.

4. ADVANC : บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 606,739 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 8/7/2565 ปิดที่ 204 บาท ลดลง -26 บาท หรือ ลดลง -11.3% จาก 230.00 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 22.82เท่า, P/B เท่ากับ 8.02 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 3.77%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2ObzFlf

.

5. CPALL : บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 570,427 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 8/7/2565 ปิดที่ 63.5 บาท เพิ่มขึ้น 4.5 บาท หรือ เพิ่มขึ้น 7.6% จาก 59.00 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 41.22เท่า, P/B เท่ากับ 5.32 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 0.94%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3sbcxT0

.

6. GULF : บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 554,391 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 8/7/2565 ปิดที่ 47.25 บาท เพิ่มขึ้น 1.5 บาท หรือ เพิ่มขึ้น 3.3% จาก 45.75 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 58.77เท่า, P/B เท่ากับ 5.35 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 0.93%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3sFbBXO

.

7. SCC : บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน) [มูลค่าตลาด 454,800 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 8/7/2565 ปิดที่ 379 บาท ลดลง -7 บาท หรือ ลดลง -1.8% จาก 386.00 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 11.06เท่า, P/B เท่ากับ 1.25 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 4.88%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/395TEtr

.

8. BDMS : บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน) [มูลค่าตลาด 425,111 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 8/7/2565 ปิดที่ 26.75 บาท เพิ่มขึ้น 3.75 บาท หรือ เพิ่มขึ้น 16.3% จาก 23.00 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 42.34เท่า, P/B เท่ากับ 4.87 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 1.68%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3qMug20

.

9. DELTA : บริษัทเดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 405,399 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 8/7/2565 ปิดที่ 325 บาท ลดลง -87 บาท หรือ ลดลง -21.1% จาก 412.00 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 52.5เท่า, P/B เท่ากับ 9.23 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 0.52%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/2LK3LeU

.

10. MAKRO : บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 375,601 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 8/7/2565 ปิดที่ 35.5 บาท ลดลง -6.5 บาท หรือ ลดลง -15.5% จาก 42.00 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 26.82เท่า, P/B เท่ากับ 1.3 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 1.41%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3wqQLfY

.

.

11. KBANK : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 339,999 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 8/7/2565 ปิดที่ 143.5 บาท เพิ่มขึ้น 1.5 บาท หรือ เพิ่มขึ้น 1.1% จาก 142.00 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 8.8เท่า, P/B เท่ากับ 0 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 0.00%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3rL8Cf0

.

12. SCB : บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 332,502 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 8/7/2565 ปิดที่ 98.75 บาท ลดลง -28.25 บาท หรือ ลดลง -22.2% จาก 127.00 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 8.16เท่า, P/B เท่ากับ 0 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 0.00%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2N5RIsN

.

13. OR : บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 309,000 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 8/7/2565 ปิดที่ 25.75 บาท ลดลง -1.25 บาท หรือ ลดลง -4.6% จาก 27.00 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 27.31เท่า, P/B เท่ากับ 2.98 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 1.79%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3bUgXYl

.

14. EA : บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 291,873 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 8/7/2565 ปิดที่ 78.25 บาท ลดลง -17.75 บาท หรือ ลดลง -18.5% จาก 96.00 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 48.21เท่า, P/B เท่ากับ 8.64 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 0.38%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/38WKdgb

.

15. CPN : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 278,256 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 8/7/2565 ปิดที่ 62 บาท เพิ่มขึ้น 5.5 บาท หรือ เพิ่มขึ้น 9.7% จาก 56.50 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 49.13เท่า, P/B เท่ากับ 3.68 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 0.97%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/2NCrw9C

.

16. IVL : บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 259,673 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 8/7/2565 ปิดที่ 46.25 บาท เพิ่มขึ้น 3 บาท หรือ เพิ่มขึ้น 6.9% จาก 43.25 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 7.56เท่า, P/B เท่ากับ 1.46 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 2.16%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3wzL3Jt

.

17. BBL : ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 247,195 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 8/7/2565 ปิดที่ 129.5 บาท เพิ่มขึ้น 8 บาท หรือ เพิ่มขึ้น 6.6% จาก 121.50 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 9.26เท่า, P/B เท่ากับ 0.5 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 2.70%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3cPEmv8

.

18. BAY : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 239,062 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 8/7/2565 ปิดที่ 32.5 บาท ลดลง -3 บาท หรือ ลดลง -8.5% จาก 35.50 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 6.89เท่า, P/B เท่ากับ 0.74 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 2.62%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3ra0KTG

.

19. SCGP : บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 230,744 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 8/7/2565 ปิดที่ 53.75 บาท ลดลง -15.5 บาท หรือ ลดลง -22.4% จาก 69.25 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 29.52เท่า, P/B เท่ากับ 2.4 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 1.21%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2JCi0kR

.

20. CPF : บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 230,351 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 8/7/2565 ปิดที่ 26.75 บาท เพิ่มขึ้น 1.25 บาท หรือ เพิ่มขึ้น 4.9% จาก 25.50 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 25.2เท่า, P/B เท่ากับ 1.03 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 2.43%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3rW1xZT

.

❗ หมายเหตุ :

1. โพสนี้จัดทำขึ้น เพื่อให้ระมัดระวังในการลงทุนเท่านั้น ไม่ได้ชี้นำว่าบริษัทไหนน่าลงทุนกว่าบริษัทไหน หรือผลตอบแทนการลงทุนจะไม่เปลี่ยนไป เพราะการลงทุนมีความเสี่ยง ผู้สนใจควรต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการลงทุนเสมอ🙂

.

Reference

– https://www.set.or.th /

.

#ตลาดหุ้นไทย #หุ้นใหญ่ #มูลค่าตลาด #ผลตอบแทน #การลงทุน #iYomBizInspiration

สนใจข้อมูลธุรกิจ การเงิน การลงทุน เล่าให้ฟังเข้าใจง่ายๆ พร้อมทั้งแรงบันดาลใจดีๆ ในการสร้างฝัน ติดตาม iYom Biz+Inspiration ได้ที่

website : https://iyom-bizinspiration.com

facebook : https://www.facebook.com/iYomBizInspiration

youtube : https://www.youtube.com/c/iYomBizInspiration

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *