ส่องกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) 6 เดือนแรก ปี 2564 หุ้นกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

ส่องกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) 6 เดือนแรก ปี 2564 หุ้นกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

หุ้นกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (ETRON) ถือเป็นอีกกลุ่มที่ปีนี้ทำผลตอบแทนทั้งในเรื่องกำไรสุทธิ และการปรัยตัวขึ้นของราคาได้โดดเด่น ส่วนหนึ่งเป็นเพราะตลาดส่งออกที่กลับมาฟื้นตัวอบ่างชัดเจน ทำให้สินค้าในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์มีความต้องการสูงขึ้น จากภาคการผลิตทั่วโลกที่ฟื้นตัว

.

โพสนี้จึงจะมาส่องกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) ของหุ้นกลุ่มนี้ ในรอบครึ่งแรกของปี 2564 ว่าแต่ละบริษัทมีการเติบโตไปเท่าไหร่ และเปรียบเทียบกับราคา ณ วันที่ 20/8/2564 ว่ามีอัตราเพิ่มขึ้นขนาดไหน เมื่อเทียบกับกับสิ้นปี 2563 ที่ผ่านมาครับ

.

(ข้อมูลเรียงตามหุ้นที่มีมูลค่าตลาดสูงสุด)

.

 1. DELTA : บริษัทเดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 681,070 ล้านบาท]
 • กำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) 6 เดือนแรกของปี 2564 (ม.ค.-มิ.ย.64) เท่ากับ 2.74 บาท/หุ้น เพิ่มขึ้น 18.6% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว
 • ราคา วันที่ 20/8/2564 อยู่ที่ 546 บาท เพิ่มขึ้น 12.3% จากสิ้นปี 2563 โดยมีค่า PE เท่ากับ 89.2 เท่า และ P/B อยู่ที่ 18.05 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/2LK3LeU

.

 1. KCE : บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 102,458 ล้านบาท]
 • กำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) 6 เดือนแรกของปี 2564 (ม.ค.-มิ.ย.64) เท่ากับ 0.95 บาท/หุ้น เพิ่มขึ้น 126.2% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว
 • ราคา วันที่ 20/8/2564 อยู่ที่ 86.75 บาท เพิ่มขึ้น 109.0% จากสิ้นปี 2563 โดยมีค่า PE เท่ากับ 58.49 เท่า และ P/B อยู่ที่ 8.03 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/2KsWMXb

.

 1. HANA : บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 62,982 ล้านบาท]
 • กำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) 6 เดือนแรกของปี 2564 (ม.ค.-มิ.ย.64) เท่ากับ 1.29 บาท/หุ้น เพิ่มขึ้น 17.3% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว
 • ราคา วันที่ 20/8/2564 อยู่ที่ 78.25 บาท เพิ่มขึ้น 96.9% จากสิ้นปี 2563 โดยมีค่า PE เท่ากับ 30.58 เท่า และ P/B อยู่ที่ 2.77 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3nXZ2De

.

 1. NEX : บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 14,568 ล้านบาท]
 • มีผลขาดทุนสุทธิต่อหุ้น (EPS) 6 เดือนแรกของปี 2564 (ม.ค.-มิ.ย.64) เท่ากับ -0.042 บาท/หุ้น เพิ่มขึ้น 56.7% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว

*มีอัตราเพิ่มขึ้น เนื่องจากขาดทุนลดลงจากปีที่แล้ว (ปีที่แล้ว 6M2563 ขาดทุน -0.097 บาทต่่อหุ้น
)

 • ราคา วันที่ 20/8/2564 อยู่ที่ 8.7 บาท เพิ่มขึ้น 107.1% จากสิ้นปี 2563 โดยมีค่า PE เท่ากับ 0 เท่า และ P/B อยู่ที่ 5.03 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/38YzgdO

.

 1. CCET : บริษัท แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 12,895 ล้านบาท]
 • กำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) 6 เดือนแรกของปี 2564 (ม.ค.-มิ.ย.64) เท่ากับ 0.01 บาท/หุ้น ไม่เปลี่ยนแปลง 0.0% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว
 • ราคา วันที่ 20/8/2564 อยู่ที่ 2.6 บาท เพิ่มขึ้น 20.4% จากสิ้นปี 2563 โดยมีค่า PE เท่ากับ 60.62 เท่า และ P/B อยู่ที่ 0.72 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3isItOT

.

 1. SVI : บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 10,549 ล้านบาท]
 • กำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) 6 เดือนแรกของปี 2564 (ม.ค.-มิ.ย.64) เท่ากับ 0.15 บาท/หุ้น ลดลง -6.3% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว
 • ราคา วันที่ 20/8/2564 อยู่ที่ 4.86 บาท เพิ่มขึ้น 13.6% จากสิ้นปี 2563 โดยมีค่า PE เท่ากับ 15.74 เท่า และ P/B อยู่ที่ 2.54 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/39JHLZE

.

 1. METCO : บริษัทมูราโมโต้ อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 5,726 ล้านบาท]
 • กำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) 9 เดือนแรกของปี 2564 (ต.ค.63-มิ.ย.64) เท่ากับ 27.73 บาท/หุ้น เพิ่มขึ้น 295.6% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว
 • ราคา วันที่ 20/8/2564 อยู่ที่ 274 บาท เพิ่มขึ้น 37.0% จากสิ้นปี 2563 โดยมีค่า PE เท่ากับ 8.38 เท่า และ P/B อยู่ที่ 1 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/38WHCCP

.

 1. SMT : บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 5,228 ล้านบาท]
 • กำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) 6 เดือนแรกของปี 2564 (ม.ค.-มิ.ย.64) เท่ากับ 0.13 บาท/หุ้น เพิ่มขึ้น 1,200.0% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว
 • ราคา วันที่ 20/8/2564 อยู่ที่ 6.25 บาท เพิ่มขึ้น 135.0% จากสิ้นปี 2563 โดยมีค่า PE เท่ากับ 28.65 เท่า และ P/B อยู่ที่ 3.63 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3nXXp8A

.

 1. TEAM : บริษัท ทีมพรีซิชั่น จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 2,816 ล้านบาท]
 • กำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) 6 เดือนแรกของปี 2564 (ม.ค.-มิ.ย.64) เท่ากับ 0.145 บาท/หุ้น เพิ่มขึ้น 212.4% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว
 • ราคา วันที่ 20/8/2564 อยู่ที่ 4.42 บาท เพิ่มขึ้น 321.0% จากสิ้นปี 2563 โดยมีค่า PE เท่ากับ 17.74 เท่า และ P/B อยู่ที่ 3.23 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3paLlCJ

.
.

❗ หมายเหตุ

 1. โพสนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการลงทุนเท่านั้น ไม่ได้ชี้นำว่าบริษัทไหนน่าลงทุนกว่าบริษัทไหน หรือผลตอบแทนการลงทุนจะไม่เปลี่ยนไป เพราะการลงทุนมีความเสี่ยง ผู้สนใจควรต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการลงทุนเสมอนะครับ 🙂

.

Reference : set.or.th

.

#หุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์
#ผลการดำเนินงาน
#การลงทุน
#iYomBizInspiration

.

สนใจข้อมูลธุรกิจ การเงิน การลงทุน เล่าให้ฟังเข้าใจง่ายๆ พร้อมทั้งแรงบันดาลใจดีๆ ในการสร้างฝัน ติดตาม iYom Biz+Inspiration ได้ที่
website : https://iyom-bizinspiration.com
facebook : https://www.facebook.com/iYomBizInspiration

youtube : https://www.youtube.com/channel/UCBI4SLQ23jhF7NQ071T7BCA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *