ส่องกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) 9 เดือนแรก ปี 2564 หุ้นกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

ส่องกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) 9 เดือนแรก ปี 2564 หุ้นกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

หุ้นกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (ETRON) เป็นอีกกลุ่ม ที่ปีนี้ทำผลตอบแทนทั้งในเรื่องกำไรสุทธิ และการปรัยตัวขึ้นของราคาได้โดดเด่น ส่วนหนึ่งเป็นเพราะตลาดส่งออกที่กลับมาฟื้นตัวอย่างชัดเจน ทำให้สินค้าในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์มีความต้องการสูงขึ้น จากภาคการผลิตทั่วโลกที่ฟื้นตัว

.

โพสนี้จึงจะมาส่องกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) ของหุ้นกลุ่มนี้ ในรอบ 9 เดือนของปี 2564 ว่าแต่ละบริษัทมีกำไรหรือขาดทุน และกำไรมีการเติบโตไปเท่าไหร่ โดยเปรียบเทียบกับราคา ณ วันที่ 12/11/2564 ว่ามีอัตราเพิ่มขึ้นขนาดไหน เมื่อเทียบกับกับสิ้นปี 2563 ที่ผ่านมาครับ

.

(ข้อมูลเรียงตามหุ้นที่มีอัตราการเปลี่ยนแปลงของกำไรสุทธิต่อหุ้น 9 เดือน ปี 64 สูงสุดไปต่ำสุด)

.

 1. TEAM : บริษัท ทีมพรีซิชั่น จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 3,249 ล้านบาท]
 • กำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) 9 เดือนแรกของปี 2564 (ม.ค.-ก.ย.64) เท่ากับ 0.247 บาท/หุ้น เพิ่มขึ้น 337.5% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว
 • ราคา วันที่ 12/11/2564 อยู่ที่ 5.1 บาท เพิ่มขึ้น 385.7% จากสิ้นปี 2563 โดยมีค่า PE เท่ากับ 15.67 เท่า และ P/B อยู่ที่ 3.57 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3paLlCJ

.

 1. SMT : บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 5,354 ล้านบาท]
 • กำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) 6 เดือนแรกของปี 2564 (ม.ค.-มิ.ย.64) เท่ากับ 0.2 บาท/หุ้น เพิ่มขึ้น 233.3% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว
 • ราคา วันที่ 20/8/2564 อยู่ที่ 6.4 บาท เพิ่มขึ้น 140.6% จากสิ้นปี 2563 โดยมีค่า PE เท่ากับ 27.32 เท่า และ P/B อยู่ที่ 3.58 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3nXXp8A

.

 1. KCE : บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 107,214 ล้านบาท]
 • กำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) 6 เดือนแรกของปี 2564 (ม.ค.-มิ.ย.64) เท่ากับ 1.46 บาท/หุ้น เพิ่มขึ้น 128.1% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว
 • ราคา วันที่ 20/8/2564 อยู่ที่ 90.75 บาท เพิ่มขึ้น 118.7% จากสิ้นปี 2563 โดยมีค่า PE เท่ากับ 50.91 เท่า และ P/B อยู่ที่ 8.46 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/2KsWMXb

.

 1. CCET : บริษัท แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 15,176 ล้านบาท]
 • กำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) 6 เดือนแรกของปี 2564 (ม.ค.-มิ.ย.64) เท่ากับ 0.11 บาท/หุ้น เพิ่มขึ้น 120.0% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว
 • ราคา วันที่ 20/8/2564 อยู่ที่ 3.06 บาท เพิ่มขึ้น 41.7% จากสิ้นปี 2563 โดยมีค่า PE เท่ากับ 71.34 เท่า และ P/B อยู่ที่ 0.88 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3isItOT

.

 1. SVI : บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 17,908 ล้านบาท]
 • กำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) 6 เดือนแรกของปี 2564 (ม.ค.-มิ.ย.64) เท่ากับ 0.39 บาท/หุ้น เพิ่มขึ้น 44.4% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว
 • ราคา วันที่ 20/8/2564 อยู่ที่ 8.25 บาท เพิ่มขึ้น 92.8% จากสิ้นปี 2563 โดยมีค่า PE เท่ากับ 18.98 เท่า และ P/B อยู่ที่ 4.32 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/39JHLZE

.

 1. HANA : บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 69,622 ล้านบาท]
 • กำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) 6 เดือนแรกของปี 2564 (ม.ค.-มิ.ย.64) เท่ากับ 1.99 บาท/หุ้น เพิ่มขึ้น 32.7% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว
 • ราคา วันที่ 20/8/2564 อยู่ที่ 86.5 บาท เพิ่มขึ้น 117.6% จากสิ้นปี 2563 โดยมีค่า PE เท่ากับ 33.8 เท่า และ P/B อยู่ที่ 3.06 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3nXZ2De

.

 1. METCO : บริษัทมูราโมโต้ อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 5,956 ล้านบาท]
 • กำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) 6 เดือนแรกของปี 2564 (ม.ค.-มิ.ย.64) เท่ากับ บาท/หุ้น ไม่เปลี่ยนแปลง 0.0% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว
 • ราคา วันที่ 20/8/2564 อยู่ที่ 285 บาท เพิ่มขึ้น 42.5% จากสิ้นปี 2563 โดยมีค่า PE เท่ากับ 8.72 เท่า และ P/B อยู่ที่ 1.01 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/38WHCCP

.

 1. NEX : บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 16,493 ล้านบาท]
 • กำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) 6 เดือนแรกของปี 2564 (ม.ค.-มิ.ย.64) เท่ากับ -0.054 บาท/หุ้น เพิ่มขึ้น 44.9% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว
 • ราคา วันที่ 20/8/2564 อยู่ที่ 9.85 บาท เพิ่มขึ้น 134.5% จากสิ้นปี 2563 โดยมีค่า PE เท่ากับ 0 เท่า และ P/B อยู่ที่ 5.69 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/38YzgdO

.

 1. DELTA : บริษัทเดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 503,942 ล้านบาท]
 • กำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) 6 เดือนแรกของปี 2564 (ม.ค.-มิ.ย.64) เท่ากับ 3.69 บาท/หุ้น ลดลง -16.7% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว
 • ราคา วันที่ 20/8/2564 อยู่ที่ 404 บาท ลดลง -16.9% จากสิ้นปี 2563 โดยมีค่า PE เท่ากับ 81.48 เท่า และ P/B อยู่ที่ 12.71 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/2LK3LeU

.
.

❗หมายเหตุ :

 1. ไม่รวม METCO : บริษัทมูราโมโต้ อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กำลังปิดงบประจำปี 2564 เนื่องจากมีงวดดำเนินประจำปี (ต.ค.63-ก.ย.64)
 2. โพสนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการลงทุนเท่านั้น ไม่ได้ชี้นำว่าบริษัทไหนน่าลงทุนกว่าบริษัทไหน หรือผลตอบแทนการลงทุนจะไม่เปลี่ยนไป เพราะการลงทุนมีความเสี่ยง ผู้สนใจควรต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการลงทุนเสมอนะครับ 🙂

.

Reference
– https://www.set.or.th

.

ผลการดำเนินงาน #ETRON #หุ้นกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ #ไตรมาสที่3 #หุ้นส่งออก #การลงทุน #iYomBizInspiration

.

สนใจข้อมูลธุรกิจ การเงิน การลงทุน เล่าให้ฟังเข้าใจง่ายๆ พร้อมทั้งแรงบันดาลใจดีๆ ในการสร้างฝัน ติดตาม iYom Biz+Inspiration ได้ที่
website : https://iyom-bizinspiration.com
facebook : https://www.facebook.com/iYomBizInspiration
youtube : https://www.youtube.com/channel/UCBI4SLQ23jhF7NQ071T7BCA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *