ส่องกำไรสุทธิ ประจำปี 2564 12 หุ้นกลุ่มประกัน

ส่องกำไรสุทธิ ประจำปี 2564 12 หุ้นกลุ่มประกัน

หุ้นกลุ่มประกัน เป็นอีกกลุ่มที่เจอผลกระทบหนักจากภาวะการระบาดของโควิด-19 อย่างที่เรายังเห็นการรวมตัวของผู้บริโภค เพื่อเรียกรองเงินเคลมประกันโควิด จากบริษัทประกันต่างๆ อยู่ทุกวันนี้ โดยในรอบปีที่ผ่าน มีถึง 4 บริษัทแล้วที่ทยอยปิดธุรกิจหรือขอถอนใบอนุญาติประกันภัยโควิด เนื่องจากไม่สามารถรับภาระจ่ายกรมธรรม์โควิดได้

.

ทำให้ดัชนีหุ้นในกลุ่ม INSUR ณ วันที่ 23/3/2565 ปิดที่ 14,385.71 ปรับตัวลดลงจากต้นปี ประมาณ 4%

.

แม้ในปี 2565 ธุรกิจประกัน อาจจะอยู่ในความลำบากและเหนื่อยอีกปี จากได้รับผลกระทบจากโควิด (เหมือนเป็น Long Covid) ทำให้หลายบริษัทอาจจะต้องดำเนินธุรกิจอย่างระมัดระวัง และประคองตัว แต่ถึงอย่างนั้น ปัจจัยหนึ่งที่น่าจะส่งผลกระทบเชิงบวกให้กับหุ้นกลุ่มประกัน ก็คือ ภาวะดอกเบี้ยขาขึ้น

.

เนื่องจาก จะได้รับประโยชน์จากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (บอนด์ยิลด์) ที่ปรับขึ้น ซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่กลุ่มประกันมีสัดส่วนการลงทุนมากที่สุดในพอร์ต

.

โพสนี้จึงจะมาสำรวจกำไรสุทธิปี 2564 ของ 12 หุ้นประกัน ซึ่งปกติหุ้นในกลุ่มนี้จะมีทั้งหมด 18 ตัว แต่ผมคัดเฉพาะหุ้นประกันที่ยังสามารถปิดงบมีกำไร โดยจะเห็นได้ว่าแม้ปี 2564 ธุรกิจประกันจะได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 แต่ก็มีหลายบริษัทที่สามารถทำกำไรเติบโตอย่างโดดเด่น สูงสุดถึง 610%

.

ซึ่งหุ้นที่ทำกำไรสุทธิได้มากสุด 3 อันดับแรก คือ

1. BLA เท่ากับ 3,196 ล้านบาท (เพิ่มขึ้น +99%)
2. TIPH เท่ากับ 1,812 ล้านบาท (ลดลง -11%)
3. AYUD เท่ากับ 1,230 ล้านบาท (เพิ่มขึ้น +95%)

.

โดยทั้ง 12 หุ้นกลุ่มประกัน มีกำไรสุทธิ ดังนี้

(ข้อมูลเรียงตาม บริษัทที่อัตราการเปลี่ยนแปลงของกำไรสุทธิปี 2564 มากสุดไปต่ำสุด)

.

1. BUI : บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 642 ล้านบาท]

– กำไรสุทธิ ประจำปี 2564 เท่ากับ 92.41 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 609.7% เมื่อเทียบกับปี 2563 โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 3.08 บาท/หุ้น

– ราคา วันที่ 23/3/2565 อยู่ที่ 21.4 บาท ลดลง -13.7% จากสิ้นปี 2563 โดยมีค่า PE เท่ากับ 6.94 เท่า และ P/B อยู่ที่ 0.82 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > 

.

2. TVI : บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 5,545 ล้านบาท]

– กำไรสุทธิ ประจำปี 2564 เท่ากับ 472.23 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 506.2% เมื่อเทียบกับปี 2563 โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 1.56 บาท/หุ้น

– ราคา วันที่ 23/3/2565 อยู่ที่ 18.3 บาท ลดลง -32.8% จากสิ้นปี 2563 โดยมีค่า PE เท่ากับ 11.74 เท่า และ P/B อยู่ที่ 3.1 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > 

.

3. INSURE : บริษัท อินทรประกันภัย จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 453 ล้านบาท]

– กำไรสุทธิ ประจำปี 2564 เท่ากับ 14.07 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 164.5% เมื่อเทียบกับปี 2563 โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 1.41 บาท/หุ้น

– ราคา วันที่ 23/3/2565 อยู่ที่ 45.25 บาท เพิ่มขึ้น 22.3% จากสิ้นปี 2563 โดยมีค่า PE เท่ากับ 32.15 เท่า และ P/B อยู่ที่ 2.65 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ >

.

4. BLA : บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 74,279 ล้านบาท]

– กำไรสุทธิ ประจำปี 2564 เท่ากับ 3,195.95 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 98.7% เมื่อเทียบกับปี 2563 โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 1.872 บาท/หุ้น

– ราคา วันที่ 23/3/2565 อยู่ที่ 43.5 บาท เพิ่มขึ้น 16.8% จากสิ้นปี 2563 โดยมีค่า PE เท่ากับ 23.24 เท่า และ P/B อยู่ที่ 1.55 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ >

.

5. AYUD : บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 16,349 ล้านบาท]

– กำไรสุทธิ ประจำปี 2564 เท่ากับ 1,230.03 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 94.9% เมื่อเทียบกับปี 2563 โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 3.16 บาท/หุ้น

– ราคา วันที่ 23/3/2565 อยู่ที่ 42 บาท เพิ่มขึ้น 5.0% จากสิ้นปี 2563 โดยมีค่า PE เท่ากับ 13.29 เท่า และ P/B อยู่ที่ 1 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ >

.

6. NKI : บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 1,698 ล้านบาท]

– กำไรสุทธิ ประจำปี 2564 เท่ากับ 109.35 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 53.3% เมื่อเทียบกับปี 2563 โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 3.12 บาท/หุ้น

– ราคา วันที่ 23/3/2565 อยู่ที่ 48.5 บาท เพิ่มขึ้น 6.0% จากสิ้นปี 2563 โดยมีค่า PE เท่ากับ 15.97 เท่า และ P/B อยู่ที่ 0.78 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ >

.

7. MTI : บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 6,638 ล้านบาท]

– กำไรสุทธิ ประจำปี 2564 เท่ากับ 767.45 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 29.9% เมื่อเทียบกับปี 2563 โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 13.01 บาท/หุ้น

– ราคา วันที่ 23/3/2565 อยู่ที่ 112.5 บาท เพิ่มขึ้น 1.8% จากสิ้นปี 2563 โดยมีค่า PE เท่ากับ 8.65 เท่า และ P/B อยู่ที่ 1.11 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > 

.

8. TQM : บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 25,050 ล้านบาท]

– กำไรสุทธิ ประจำปี 2564 เท่ากับ 890.43 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 26.8% เมื่อเทียบกับปี 2563 โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 1.48 บาท/หุ้น

– ราคา วันที่ 23/3/2565 อยู่ที่ 41.75 บาท ลดลง -13.9% จากสิ้นปี 2563 โดยมีค่า PE เท่ากับ 28.13 เท่า และ P/B อยู่ที่ 9.36 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ >

.

9. TIPH : บริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 33,726 ล้านบาท]

– กำไรสุทธิ ประจำปี 2564 เท่ากับ 1,811.47 ล้านบาท ลดลง -11.4% เมื่อเทียบกับปี 2563 โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 3.05 บาท/หุ้น

– ราคา วันที่ 23/3/2565 อยู่ที่ 56.75 บาท ลดลง -26.3% จากสิ้นปี 2563 โดยมีค่า PE เท่ากับ 18.61 เท่า และ P/B อยู่ที่ 3.52 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ >

.

10. THREL : บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 3,060 ล้านบาท]

– กำไรสุทธิ ประจำปี 2564 เท่ากับ 98.50 ล้านบาท ลดลง -18.9% เมื่อเทียบกับปี 2563 โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 0.16 บาท/หุ้น

– ราคา วันที่ 23/3/2565 อยู่ที่ 5.1 บาท เพิ่มขึ้น 55.5% จากสิ้นปี 2563 โดยมีค่า PE เท่ากับ 31.07 เท่า และ P/B อยู่ที่ 2.08 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3N7zSjD

.

11. NSI : บริษัทนำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 1,258 ล้านบาท]

– กำไรสุทธิ ประจำปี 2564 เท่ากับ 129.63 ล้านบาท ลดลง -19.3% เมื่อเทียบกับปี 2563 โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 9.33 บาท/หุ้น

– ราคา วันที่ 23/3/2565 อยู่ที่ 90.5 บาท เพิ่มขึ้น 11.4% จากสิ้นปี 2563 โดยมีค่า PE เท่ากับ 9.7 เท่า และ P/B อยู่ที่ 0.88 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ >

.

12. BKI : บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 28,215 ล้านบาท]

– กำไรสุทธิ ประจำปี 2564 เท่ากับ 1,055.88 ล้านบาท ลดลง -61.0% เมื่อเทียบกับปี 2563 โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 9.92 บาท/หุ้น

– ราคา วันที่ 23/3/2565 อยู่ที่ 265 บาท ลดลง -1.1% จากสิ้นปี 2563 โดยมีค่า PE เท่ากับ 26.72 เท่า และ P/B อยู่ที่ 0.86 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/30RiM5D

.
.

❗ หมายเหตุ

โพสนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการลงทุนเท่านั้น ไม่ได้ชี้นำว่าบริษัทไหนน่าลงทุนกว่าบริษัทไหน หรือผลตอบแทนการลงทุนจะไม่เปลี่ยนไป เพราะการลงทุนมีความเสี่ยง ผู้สนใจควรต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการลงทุนเสมอนะครับ 🙂

.

Reference : set.or.th,

#หุ้นประกัน#กำไรสุทธิ#กำไรสุทธิต่อหุ้น#การลงทุน#iYomBizInspiration

.

สนใจข้อมูลธุรกิจ การเงิน การลงทุน เล่าให้ฟังเข้าใจง่ายๆ พร้อมทั้งแรงบันดาลใจดีๆ ในการสร้างฝัน ติดตาม iYom Biz+Inspiration ได้ที่

website : https://iyom-bizinspiration.com/
facebook : https://www.facebook.com/iYomBizInspiration
youtube : https://www.youtube.com/c/iYomBizInspiration

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *