ส่องผลการดำเนินงาน OR ปี 2563

ส่องผลการดำเนินงาน OR ปี 2563

หนึ่งหุ้นที่เหล่านักลงทุนรายย่อยได้เป็นเจ้าของตั้งแต่ตอนจอง ต่างก็ต้องอมยิ้มกันถั่วหน้าหลังจากเข้าตลาด แต่ครั้งนี้จะพักเรื่องราคาหุ้น มาดูผลการดำเนินงานของ OR ประจำปี 2563 ที่เป็นสิ่งที่ผู้ถือหุ้น (ไม่ว่าจะน้อยจะมาก) ล้วนต้องใส่ใจ ไปเริ่มกันเลยดีกว่าครับ

🎯 ผลการดำเนินงาน ปี 2563

▪ รายได้รวมจากการประกอบธุรกิจ 428.8 พันล้านบาท ลดลง 25.7% จาก 577.1 พันล้านบาท จากธุรกิจน้ำมันที่รายได้ลดลงจากทั้งราคาน้ำมันดิบและปริมาณขายที่ลดลง เป็นผลจากความขัดแย้งระหว่างกลุ่มประเทศผู้ส่งน้ำมัน (OPEC) และประเทศรัสเซีย ทำให้อุปทานน้ำมันทั่วโลกเพิ่มขึ้น

และจากอุปสงค์ของน้ำมันทั่วโลกลดลงจากการระบาดของโรค COVID-19 ทำให้ ความต้องการกลุ่มผลิตภัณฑ์น้ำมันอากาศยาน ดีเซล และเบนซินลดลง

▪ กำไรขั้นต้น 33.12 พันล้านบาท ลดลง 2.8% จาก 34.07 พันล้านบาท จากรายได้ที่ลดลง แต่เป็นที่น่าสังเกตว่า กำไรขั้นต้นมีสัดส่วนต่อรายได้สูงขึ้นมาอยู่ที่ 7.7% จาก 5.9% เนื่องจาก ต้นทุนขายมีอัตราลดลงมากกว่ารายได้ จากการบริหารจัดการส่วนต่างระหว่างราคาซื้อและขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

▪ กำไรจากการดำเนินงานจากธุรกิจ 7.86 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 4% จาก 7.59 พันล้านบาท โดยสัดส่วนต่อยอดขายเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 1.8% จาก 1.3%

▪ EBIT (รวมรายได้อื่นๆ) 12.01 พันล้านบาท ลดลง 17.6% จาก 14.59 พันล้านบาท โดยสัดส่วนต่อยอดขายเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 2.8% จาก 2.5%

▪ กำไรสุทธิ 8.79 พันล้านบาท ลดลง 19.3% จาก 10.90 พันล้านบาท บริษัทแจ้งว่าเป็นผลมาจากค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่ายที่สูงขึ้นจากการขยายสถานีบริการ และร้านคาเฟ่ อเมซอน รวมถึงการจัดประเภทค่าใช้จ่ายตามมาตรฐานบัญชีใหม่ นอกจากนี้ยังมีผลขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์ทางการเงินที่เพิ่มขึ้น แต่สัดส่วนต่อยอดขายเพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยมาอยู่ที่ 2.0% จาก 1.9%

🎯 ผลการดำเนินงานแต่ละธุรกิจ

▪ธุรกิจน้ำมัน มีรายได้ 396.7 พันล้านบาท ลดลง 26.5% จาก 539.8 พันล้านบาท

▪ ธุรกิจ Non-oil เช่น คาเฟ่ อเมซอน และร้านสะดวกซื้อ 16.9 พันล้านบาท ลดลง 0.9% จาก 17.0 พันล้านบาท

▪ ธุรกิจต่างประเทศ มีรายได้ 21.4 พันล้านบาท ลดลง 36.5% จาก 33.7 พันล้านบาท

▪ ธุรกิจอื่น ๆ มีรายได้ 1.6 พันล้านบาท ลดลง 6.2% จาก 1.7 พันล้านบาท

📌 ข้อสังเกต

กำไรสุทธิของ OR ในไตรมาสที่ 4 เท่ากับ 2.9 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นมากถึง 50% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันในปีที่ผ่านมา เนื่องจาก ในไตรมาสนี้ มีการบันทึกกำไรพิเศษจากราคาน้ำมันที่สำรองไว้ (Stock Gain) 2.5 พันล้านบาท ในขณะที่ไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้ว บันทึกขาดทุนพิเศษจากราคาน้ำมันที่สำรองไว้ (Stock Loss) 1.6 พันล้านบาท

Reference
– https://www.set.or.th /สนใจข้อมูลธุรกิจ การเงิน การลงทุน เล่าให้ฟังเข้าใจง่ายๆ พร้อมทั้งแรงบันดาลใจดีๆ ในการสร้างฝัน ติดตาม iYom Biz+Inspiration ได้ที่
website : https://iyom-bizinspiration.com
facebook : https://www.facebook.com/iYomBizInspiration

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *