ส่อง 36 หุ้น รับเปิดเมือง

ส่อง 36 หุ้น รับเปิดเมือง

จากการที่นายกฯ ประกาศเป้าหมายเปิดประเทศในอีก 120 วัน ในวันที่ 16 มิ.ย. ที่ผ่านมา ทำใหราคาหุ้นในกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเมือง (Reopening) ต่างปรับตัวขานรับ ทั้ง กลุ่มสายการบิน กลุ่มท่องเที่ยว กลุ่มค้าปลีก กลุ่มร้านอาหาร เป็นต้น
.
โพสนี้จึงจะมาทำการสำรวจ หุ้นที่น่าจะได้รับอานิสงค์จากการเปิดเมืองอีกครั้ง ซึ่งมีทั้งหมด 36 หุ้น ที่กระจายไปในแต่ละกลุ่มธุรกิจ
.
ลองไปดูกันว่า แต่ละหุ้นมีราคาเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างเมื่อเทียบกับสิ้นปี 2563 และที่สำคัญในรอบเดือนที่ผ่านมา หุ้นแต่ละตัวมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรหลังจากประกาศเปิดประเทศในครั้งนี้
.
(ข้อมูลหุ้นแต่ละกลุ่ม เรียงลำดับตาม %การเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้นสูงสุดเมื่อเทียบกับสิ้นปี 2563)
.

.

กลุ่มสายการบิน

.

 1. BA : บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 21,420.00 ล้านบาท]

โดยราคาหุ้นวันที่ 18-6-2564 ปิดที่ 10.2 บาท เพิ่มขึ้น 3.8 บาท จาก 6.4 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 59.4% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (พ.ค.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 39.7% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ NA เนื่องจาก ผลการดำเนินงานล่าสุด ขาดทุน และมีอัตราปันผล NA
ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2SSFiaQ

.

 1. AAV : บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 14,550.00 ล้านบาท]

โดยราคาหุ้นวันที่ 21-5-2564 ปิดที่ 3 บาท เพิ่มขึ้น 0.64 บาท จาก 2.36 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 27.1% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (พ.ค.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 13.6% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ NA เนื่องจาก ผลการดำเนินงานล่าสุด ขาดทุน และมีอัตราปันผล NA
ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3wMPHmZ

.

 1. AOT : บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 942,856.00 ล้านบาท]

โดยราคาหุ้นวันที่ 21-5-2564 ปิดที่ 66 บาท เพิ่มขึ้น 3.75 บาท จาก 62.25 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 6% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (พ.ค.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 4.8% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ NA เนื่องจาก ผลการดำเนินงานล่าสุด ขาดทุน และมีอัตราปันผลที่ 0.28%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/395cOQ1

.

กลุ่มขนส่ง

.

 1. BTS : บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 128,999.00 ล้านบาท]

โดยราคาหุ้นวันที่ 21-5-2564 ปิดที่ 9.8 บาท เพิ่มขึ้น 0.5 บาท จาก 9.3 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 5.4% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (พ.ค.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 7.1% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 28.19 เท่า และมีอัตราปันผลที่ 3.16%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3lo658V

.

 1. BEM : บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 132,980.00 ล้านบาท]

โดยราคาหุ้นวันที่ 21-5-2564 ปิดที่ 8.7 บาท เพิ่มขึ้น 0.4 บาท จาก 8.3 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 4.8% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (พ.ค.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 6.1% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 71.92 เท่า และมีอัตราปันผลที่ 1.14%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3c4smFE

.

 1. DMT : บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 0.00 ล้านบาท]

โดยราคาหุ้นวันที่ 21-5-2564 ปิดที่ 13.7 บาท ลดลง -2.3 บาท จาก 16 บาท เมื่อเทียบกับราคา IPO หรือ ลดลง -14.4% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (พ.ค.) ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.7% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ NA เนื่องจาก ผลการดำเนินงานล่าสุด ขาดทุน และมีอัตราปันผล NA

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3xEOSNh

.

.

กลุ่มท่องเที่ยวและโรงแรม

.

 1. CENTEL : บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 47,925.00 ล้านบาท]

โดยราคาหุ้นวันที่ 21-5-2564 ปิดที่ 35.5 บาท เพิ่มขึ้น 11.8 บาท จาก 23.7 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 49.8% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (พ.ค.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 6.8% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ NA เนื่องจาก ผลการดำเนินงานล่าสุด ขาดทุน และมีอัตราปันผล NA

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3jFwj60

.

 1. SHR : บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 12,650.00 ล้านบาท]

โดยราคาหุ้นวันที่ 21-5-2564 ปิดที่ 3.52 บาท เพิ่มขึ้น 1.06 บาท จาก 2.46 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 43.1% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (พ.ค.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 10% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ NA เนื่องจาก ผลการดำเนินงานล่าสุด ขาดทุน และมีอัตราปันผล NA

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3gLRDa1

.

 1. MINT : บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 164,957.00 ล้านบาท]

โดยราคาหุ้นวันที่ 21-5-2564 ปิดที่ 31.75 บาท เพิ่มขึ้น 6 บาท จาก 25.75 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 23.3% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (พ.ค.) ปรับตัวลดลง -0.8% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ NA เนื่องจาก ผลการดำเนินงานล่าสุด ขาดทุน และมีอัตราปันผล NA

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/2Of1R72

.

 1. SPA : บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 7,011.00 ล้านบาท]

โดยราคาหุ้นวันที่ 21-5-2564 ปิดที่ 8.2 บาท เพิ่มขึ้น 1.25 บาท จาก 6.95 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 18% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (พ.ค.) ปรับตัวลดลง -1.2% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ NA เนื่องจาก ผลการดำเนินงานล่าสุด ขาดทุน และมีอัตราปันผล NA

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/36xJiRA

.

 1. VRANDA : บริษัท วีรันดา รีสอร์ท จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 2,190.00 ล้านบาท]

โดยราคาหุ้นวันที่ 21-5-2564 ปิดที่ 6.85 บาท เพิ่มขึ้น 0.85 บาท จาก 6 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 14.2% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (พ.ค.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 3.8% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ NA เนื่องจาก ผลการดำเนินงานล่าสุด ขาดทุน และมีอัตราปันผลที่ 1.43%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3gJQKP1

.

 1. ERW : บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 8,056.00 ล้านบาท]

โดยราคาหุ้นวันที่ 21-5-2564 ปิดที่ 3.2 บาท ลดลง -0.4 บาท จาก 3.6 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ ลดลง -11.1% และเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (พ.ค.) ยังปรับตัวลดลง -1.2% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ NA เนื่องจาก ผลการดำเนินงานล่าสุด ขาดทุน และมีอัตราปันผล NA

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/35JhoBu

.

กลุ่มร้านอาหาร

.

 1. M : บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 52,260.00 ล้านบาท]

โดยราคาหุ้นวันที่ 21-5-2564 ปิดที่ 56.75 บาท เพิ่มขึ้น 7.5 บาท จาก 49.25 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 15.2% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (พ.ค.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 6.6% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 79.67 เท่า และมีอัตราปันผลที่ 1.77%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3oe6GuY

.

 1. ZEN : บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 3,720.00 ล้านบาท]

โดยราคาหุ้นวันที่ 21-5-2564 ปิดที่ 12.4 บาท เพิ่มขึ้น 1.5 บาท จาก 10.9 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 13.8% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (พ.ค.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 4.2% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 411.87 เท่า และมีอัตราปันผลที่ 2.05%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3d1PgNY

.

 1. AU : บริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 9,706.00 ล้านบาท]

โดยราคาหุ้นวันที่ 21-5-2564 ปิดที่ 11.9 บาท เพิ่มขึ้น 1.2 บาท จาก 10.7 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 11.2% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (พ.ค.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 15.5% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 179.99 เท่า และมีอัตราปันผลที่ 0.56%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3gK7kOJ

.

.

กลุ่มค้าปลีก

.

 1. SPVI : บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 2,460.00 ล้านบาท]

โดยราคาหุ้นวันที่ 21-5-2564 ปิดที่ 6.15 บาท เพิ่มขึ้น 3.25 บาท จาก 2.9 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 112.1% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (พ.ค.) ปรับตัวลดลง -6.1% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 25.89 เท่า และมีอัตราปันผลที่ 1.76%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2MBx7wE

.

 1. SF : บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 22,598.00 ล้านบาท]

โดยราคาหุ้นวันที่ 21-5-2564 ปิดที่ 10.6 บาท เพิ่มขึ้น 5.6 บาท จาก 5 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 112% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (พ.ค.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 46.2% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 10.84 เท่า และมีอัตราปันผลที่ 1.87%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3tzpCGZ

.

 1. DOHOME : บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 59,822.00 ล้านบาท]

โดยราคาหุ้นวันที่ 21-5-2564 ปิดที่ 25.5 บาท เพิ่มขึ้น 11.5 บาท จาก 14 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 82.1% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (พ.ค.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 2% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 54.75 เท่า และมีอัตราปันผลที่ 0.03%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2NdWaFN

.

 1. CRC : บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 220,132.00 ล้านบาท]

โดยราคาหุ้นวันที่ 21-5-2564 ปิดที่ 36.5 บาท เพิ่มขึ้น 5.75 บาท จาก 30.75 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 18.7% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (พ.ค.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 9.8% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ NA เนื่องจาก ผลการดำเนินงานล่าสุด ขาดทุน และมีอัตราปันผลที่ 1.09%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/2NCMSUj

.

 1. CPN : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 252,450.00 ล้านบาท]

โดยราคาหุ้นวันที่ 21-5-2564 ปิดที่ 56.25 บาท เพิ่มขึ้น 8.5 บาท จาก 47.75 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 17.8% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (พ.ค.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 10.8% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 28.58 เท่า และมีอัตราปันผลที่ 1.26%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/2NCrw9C

.

 1. MBK : บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 24,762.00 ล้านบาท]

โดยราคาหุ้นวันที่ 21-5-2564 ปิดที่ 14.5 บาท เพิ่มขึ้น 1.9 บาท จาก 12.6 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 15.1% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (พ.ค.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 6.6% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ NA เนื่องจาก ผลการดำเนินงานล่าสุด ขาดทุน และมีอัตราปันผล NA

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3cWg829

.

 1. HMPRO : บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 193,323.00 ล้านบาท]

โดยราคาหุ้นวันที่ 21-5-2564 ปิดที่ 14.7 บาท เพิ่มขึ้น 1 บาท จาก 13.7 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 7.3% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (พ.ค.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 5.8% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 36.82 เท่า และมีอัตราปันผลที่ 2.08%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3ra6AEy

.

 1. CPALL : บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 550,215.00 ล้านบาท]

โดยราคาหุ้นวันที่ 21-5-2564 ปิดที่ 61.25 บาท เพิ่มขึ้น 3 บาท จาก 58.25 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 5.2% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (พ.ค.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 0.8% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 42.15 เท่า และมีอัตราปันผลที่ 1.46%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3sbcxT0

.

 1. BJC : บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 142,277.00 ล้านบาท]

โดยราคาหุ้นวันที่ 21-5-2564 ปิดที่ 35.5 บาท เพิ่มขึ้น 0.75 บาท จาก 34.75 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 2.2% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (พ.ค.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 2.2% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 38.1 เท่า และมีอัตราปันผลที่ 2.18%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3ugLje8

.

.

กลุ่มบันเทิงและสื่อ

.

 1. MAJOR : บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 21,114.00 ล้านบาท]

โดยราคาหุ้นวันที่ 21-5-2564 ปิดที่ 23.6 บาท เพิ่มขึ้น 5.3 บาท จาก 18.3 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 29% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (พ.ค.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 15.7% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ NA เนื่องจาก ผลการดำเนินงานล่าสุด ขาดทุน และมีอัตราปันผล NA
ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/39LBKfB

.

 1. PLANB : บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 25,819.00 ล้านบาท]

โดยราคาหุ้นวันที่ 21-5-2564 ปิดที่ 6.65 บาท เพิ่มขึ้น 0.4 บาท จาก 6.25 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 6.4% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (พ.ค.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 10.8% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 275.59 เท่า และมีอัตราปันผลที่ 1.18%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/32tenDy

.

 1. VGI : บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 55,973.00 ล้านบาท]

โดยราคาหุ้นวันที่ 21-5-2564 ปิดที่ 6.5 บาท ลดลง -0.15 บาท จาก 6.65 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ ลดลง -2.3% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (พ.ค.) ปรับตัวเพิ่มขึ้น 4.8% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 57.13 เท่า และมีอัตราปันผลที่ 0.95%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2Qzav1o

.

กลุ่มลิสซิ่ง

.

 1. TIDLOR : บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 0.00 ล้านบาท]

โดยราคาหุ้นวันที่ 21-5-2564 ปิดที่ 43.5 บาท เพิ่มขึ้น 7 บาท จาก 36.5 บาท เมื่อเทียบกับราคา IPO หรือ เพิ่มขึ้น 19.2% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (พ.ค.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 1.2% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ NA เนื่องจาก ผลการดำเนินงานล่าสุด ขาดทุน และมีอัตราปันผล NA

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3oL6QKY

.

 1. SAWAD : บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 100,240.00 ล้านบาท]

โดยราคาหุ้นวันที่ 21-5-2564 ปิดที่ 73 บาท เพิ่มขึ้น 7.25 บาท จาก 65.75 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 11% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (พ.ค.) ปรับตัวลดลง -3% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 20.72 เท่า และมีอัตราปันผลที่ 2.48%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3qREVrT

.

 1. MTC : บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 127,730.00 ล้านบาท]

โดยราคาหุ้นวันที่ 21-5-2564 ปิดที่ 60.25 บาท เพิ่มขึ้น 1.25 บาท จาก 59 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 2.1% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (พ.ค.) ปรับตัวลดลง -2.8% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 23.87 เท่า และมีอัตราปันผลที่ 0.62%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/2Nt3uO3

.

.

กลุ่มธนาคาร

.

 1. KBANK : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 292,612.00 ล้านบาท]

โดยราคาหุ้นวันที่ 21-5-2564 ปิดที่ 123.5 บาท เพิ่มขึ้น 10.5 บาท จาก 113 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 9.3% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (พ.ค.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 3.8% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 8.73 เท่า และมีอัตราปันผลที่ 2.01%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3rL8Cf0

.

 1. BBL : ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 228,107.00 ล้านบาท]

โดยราคาหุ้นวันที่ 21-5-2564 ปิดที่ 119.5 บาท เพิ่มขึ้น 1 บาท จาก 118.5 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 0.8% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (พ.ค.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 3.9% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 13.88 เท่า และมีอัตราปันผลที่ 2.09%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3cPEmv8

.

กลุ่มโรงพยาบาล

.

 1. BH : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 106,474.00 ล้านบาท]

โดยราคาหุ้นวันที่ 21-5-2564 ปิดที่ 134 บาท เพิ่มขึ้น 14 บาท จาก 120 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 11.7% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (พ.ค.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 1.5% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 201.16 เท่า และมีอัตราปันผลที่ 2.43%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3qPX2Pt

.

 1. BDMS : บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน) [มูลค่าตลาด 365,516.00 ล้านบาท]

โดยราคาหุ้นวันที่ 21-5-2564 ปิดที่ 23 บาท เพิ่มขึ้น 2.2 บาท จาก 20.8 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 10.6% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (พ.ค.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 6.5% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 61.07 เท่า และมีอัตราปันผลที่ 2.41%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3qMug20

.
กลุ่มนิคมอุตสาหกรรม

.

 1. AMATA : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 22,540.00 ล้านบาท]

โดยราคาหุ้นวันที่ 21-5-2564 ปิดที่ 19.6 บาท เพิ่มขึ้น 3.3 บาท จาก 16.3 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 20.2% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (พ.ค.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 1.6% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 21.13 เท่า และมีอัตราปันผลที่ 1.47%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3qeJFJE

.

 1. WHA : บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 49,623.00 ล้านบาท]

โดยราคาหุ้นวันที่ 21-5-2564 ปิดที่ 3.32 บาท เพิ่มขึ้น 0.28 บาท จาก 3.04 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 9.2% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (พ.ค.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 7.1% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 19.39 เท่า และมีอัตราปันผลที่ 2.96%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3drZTtY

.

❗หมายเหตุ : โพสนี้จัดทำขึ้นเพื่่อใช้เป็นแนวทางในการลงทุนเท่านั้น ไม่ได้ชี้นำว่าบริษัทไหนน่าลงทุนกว่าบริษัทไหน หรือผลตอบแทนการลงทุนจะไม่เปลี่ยนไป เพราะการลงทุนมีความเสี่ยง ผู้สนใจควรต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการลงทุนเสมอ🙂
.
Reference
– https://www.set.or.th /
.

#หุ้นเปิดเมือง
#การลงทุน
#iYomBizInspiration

.
สนใจข้อมูลธุรกิจ การเงิน การลงทุน เล่าให้ฟังเข้าใจง่ายๆ พร้อมทั้งแรงบันดาลใจดีๆ ในการสร้างฝัน ติดตาม iYom Biz+Inspiration ได้ที่
website : https://iyom-bizinspiration.com
facebook : https://www.facebook.com/iYomBizInspiration

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *