สรุป 14 หุ้น SET100 ราคาต่ำกว่ามูลค่าทางบัญชี (PB ต่ำ 1) และกำไรสุทธิแข็งแกร่ง

สรุป 14 หุ้น SET100 ราคาต่ำกว่ามูลค่าทางบัญชี (PB ต่ำ 1) และกำไรสุทธิแข็งแกร่ง

จากคลิป EP 7 ที่ได้พูดถึงเรื่องหุ้นที่ยังต่ำกว่ามูลค่า 14 หุ้น SET100 ที่ราคาต่ำกว่ามูลค่าทางบัญชี (PB ต่ำ 1 เท่า) และกำไรสุทธิยังแข็งแกร่ง

โพสนี้จึงนำตารางสรุปมาให้ดูอีกครั้งนะครับ

.

ส่วนใครสนใจอยากฟังรายละเอียดในแต่ละหุ้น สามารถตามไปฟังได้ที่ > https://youtu.be/tE5fQh5KBUM

.
.

 1. KKP : ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
 • ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ธนาคารพาณิชย์
 • โดยราคาหุ้น ณ สิ้นเดือน ส.ค.64 ปิดที่ 56.25 บาท เพิ่มขึ้น 4.5 บาท จาก 51.75 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 8.7% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (ก.ค.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 10.3%
 • ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 9.03 เท่า, อัตราปันผลที่ 3.98% และผลการดำเนินงานล่าสุด มีอัตรากำไรสุทธิที่ 25.11%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2Q3121K

.

 1. IRPC : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
 • ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ดำเนินธุรกิจ 1) ปิโตรเลียม โดยมีโรงกลั่นน้ำมันอยู่ที่ จ. ระยอง 2) ธุรกิจปิโตรเคมี ผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ เม็ดพลาสติกและผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอื่นๆ 3) ธุรกิจท่าเรือและถังเก็บผลิตภัณฑ์ 4) ธุรกิจบริหารจัดการทรัพย์สิน
 • โดยราคาหุ้น ณ สิ้นเดือน ส.ค.64 ปิดที่ 3.98 บาท เพิ่มขึ้น 0.26 บาท จาก 3.72 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 7% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (ก.ค.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 13.1%
 • ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 6.11 เท่า, อัตราปันผลที่ 1.49% และผลการดำเนินงานล่าสุด มีอัตรากำไรสุทธิที่ 8.74%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3cPlOLI

.

 1. PTTGC : บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
 • ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ธุรกิจเคมีภัณฑ์ (Chemical Flagship) ของกลุ่ม ปตท.
 • โดยราคาหุ้น ณ สิ้นเดือน ส.ค.64 ปิดที่ 64 บาท เพิ่มขึ้น 5.5 บาท จาก 58.5 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 9.4% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (ก.ค.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 12.8%
 • ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 6.83 เท่า, อัตราปันผลที่ 1.57% และผลการดำเนินงานล่าสุด มีอัตรากำไรสุทธิที่ 14.68%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2MGUJja

.

 1. QH : บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
 • ลักษณะการประกอบธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
 • โดยราคาหุ้น ณ สิ้นเดือน ส.ค.64 ปิดที่ 2.22 บาท ลดลง -0.1 บาท จาก 2.32 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ ลดลง -4.3% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (ก.ค.) ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.9%
 • ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 11.5 เท่า, อัตราปันผลที่ 5.41% และผลการดำเนินงานล่าสุด มีอัตรากำไรสุทธิที่ 21.42%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3oJioNN

.

 1. EGCO : บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
 • ลักษณะการประกอบธุรกิจ : บริษัทโฮลดิ้ง ลงทุนในธุรกิจ 1) ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า 2) ธุรกิจการให้บริการด้านเทคนิคการจัดการแก่โรงไฟฟ้าและโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ
 • โดยราคาหุ้น ณ สิ้นเดือน ส.ค.64 ปิดที่ 181 บาท ลดลง -11.5 บาท จาก 192.5 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ ลดลง -6% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (ก.ค.) ปรับตัวเพิ่มขึ้น 5.8%
 • ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 15.45 เท่า, อัตราปันผลที่ 3.6% และผลการดำเนินงานล่าสุด มีอัตรากำไรสุทธิที่ 12.44%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3p3crvf

.

 1. TOP : บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
 • ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ประกอบธุรกิจการกลั่น และจำหน่ายนํ้ามันปิโตรเลียม ธุรกิจอื่น ๆ เช่น ธุรกิจไฟฟ้า ธุรกิจสารทำละลาย ธุรกิจบริการการขนส่งทางเรือและทางท่อ ธุรกิจพลังงานทดแทน เป็นต้น
 • โดยราคาหุ้น ณ สิ้นเดือน ส.ค.64 ปิดที่ 49.75 บาท ลดลง -2.25 บาท จาก 52 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ ลดลง -4.3% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (ก.ค.) ปรับตัวเพิ่มขึ้น 13.1%
 • ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 7.54 เท่า, อัตราปันผลที่ 1.4% และผลการดำเนินงานล่าสุด มีอัตรากำไรสุทธิที่ 3.64%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3dxPNIL

.

 1. AP : บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
 • ลักษณะการประกอบธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
 • โดยราคาหุ้น ณ สิ้นเดือน ส.ค.64 ปิดที่ 8.4 บาท เพิ่มขึ้น 1.15 บาท จาก 7.25 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 15.9% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (ก.ค.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 6.3%
 • ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 5.38 เท่า, อัตราปันผลที่ 5.42% และผลการดำเนินงานล่าสุด มีอัตรากำไรสุทธิที่ 14.56%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3bAka08

.

 1. SCB : ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 • ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ธนาคารพาณิชย์
 • โดยราคาหุ้น ณ สิ้นเดือน ส.ค.64 ปิดที่ 106.5 บาท เพิ่มขึ้น 19 บาท จาก 87.5 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 21.7% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (ก.ค.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 13.9%
 • ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 12.7 เท่า, อัตราปันผลที่ 2.16% และผลการดำเนินงานล่าสุด มีอัตรากำไรสุทธิที่ 25.34%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2N5RIsN

.

 1. BCP : บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 • ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ประกอบธุรกิจโรงกลั่นน้ำมันและการค้าน้ำมัน และธุรกิจการตลาด รวมถึงลงทุนในธุรกิจพลังงานไฟฟ้าสีเขียว ธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพ ธุรกิจทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาธุรกิจใหม่
 • โดยราคาหุ้น ณ สิ้นเดือน ส.ค.64 ปิดที่ 27 บาท เพิ่มขึ้น 6.4 บาท จาก 20.6 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 31.1% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (ก.ค.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 16.9%
 • ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 10.04 เท่า, อัตราปันผลที่ 1.47% และผลการดำเนินงานล่าสุด มีอัตรากำไรสุทธิที่ 5.53%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3paBID8

.

 1. KBANK : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
 • ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ธนาคารพาณิชย์
 • โดยราคาหุ้น ณ สิ้นเดือน ส.ค.64 ปิดที่ 123 บาท เพิ่มขึ้น 10 บาท จาก 113 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 8.8% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (ก.ค.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 19.4%
 • ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 7.39 เท่า, อัตราปันผลที่ 2.02% และผลการดำเนินงานล่าสุด มีอัตรากำไรสุทธิที่ 19.27%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3rL8Cf0

.

 1. TCAP : บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)
 • ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ธุรกิจทางการเงิน ที่เป็นในส่วน ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจลิสซิ่ง ธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิต
 • โดยราคาหุ้น ณ สิ้นเดือน ส.ค.64 ปิดที่ 36.75 บาท เพิ่มขึ้น 2.25 บาท จาก 34.5 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 6.5% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (ก.ค.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 13.1%
 • ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 10.98 เท่า, อัตราปันผลที่ 8.33% และผลการดำเนินงานล่าสุด มีอัตรากำไรสุทธิที่ 37.04%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3jnOcbb

.

 1. TTB : ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
 • ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ธนาคารพาณิชย์
 • โดยราคาหุ้น ณ สิ้นเดือน ส.ค.64 ปิดที่ 1.07 บาท ลดลง -0.01 บาท จาก 1.08 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ ลดลง -0.9% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (ก.ค.) ปรับตัวเพิ่มขึ้น 10.3%
 • ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 12.62 เท่า, อัตราปันผลที่ 4.13% และผลการดำเนินงานล่าสุด มีอัตรากำไรสุทธิที่ 16.24%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3w89dJv

.

 1. BBL : ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
 • ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ธนาคารพาณิชย์
 • โดยราคาหุ้น ณ สิ้นเดือน ส.ค.64 ปิดที่ 114 บาท ลดลง -4.5 บาท จาก 118.5 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ ลดลง -3.8% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (ก.ค.) ปรับตัวเพิ่มขึ้น 11.2%
 • ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 11.05 เท่า, อัตราปันผลที่ 2.13% และผลการดำเนินงานล่าสุด มีอัตรากำไรสุทธิที่ 20.92%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3cPEmv8

.

 1. KTB : ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
 • ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ธนาคารพาณิชย์
 • โดยราคาหุ้น ณ สิ้นเดือน ส.ค.64 ปิดที่ 11.2 บาท เพิ่มขึ้น 0.1 บาท จาก 11.1 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 0.9% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (ก.ค.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 10.9%
 • ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 9.88 เท่า, อัตราปันผลที่ 2.43% และผลการดำเนินงานล่าสุด มีอัตรากำไรสุทธิที่ 23.07%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2Rbk32Q

.

#SET100

#PBต่ำ1

#การลงทุน

#iYomBizInspiration

.

สนใจข้อมูลธุรกิจ การเงิน การลงทุน เล่าให้ฟังเข้าใจง่ายๆ พร้อมทั้งแรงบันดาลใจดีๆ ในการสร้างฝัน ติดตาม iYom Biz+Inspiration ได้ที่

.

website : https://iyom-bizinspiration.com
facebook : https://www.facebook.com/iYomBizInspiration
youtube : https://www.youtube.com/channel/UCBI4SLQ23jhF7NQ071T7BCA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *