20 อันดับแรก หุ้นดิ่งกลุ่ม SET50 ที่ปรับตัวลงแรงมากสุด ตั้งแต่ต้นปี 2566 (ณ วันที่ 28/3/2566)

20 อันดับแรก หุ้นดิ่งกลุ่ม SET50 ที่ปรับตัวลงแรงมากสุด ตั้งแต่ต้นปี 2566 (ณ วันที่ 28/3/2566)

แม้ตลาดในช่วงดีจะดูฟื้นตัวขึ้นมาได้ หลังจากที่มีความกังวลในเรื่องธนาคารในสหรัฐฯ ที่ถูกปิดตัวลง จากการขาดสภาพคล่อง ถึงแม้จะปรับตัวขึ้นมาได้ แต่เมื่อเทียบกับตอนต้นปี ตลาดยังคงปรับตัวลดลง

.

โดยดัชนี SET50 ณ วันที่ 28/3/2566 ปิดที่ 967.78 จุด ลดลง 3.7% เมือเทียบกับต้นปี 2566 ที่อยู่ที่ 1,005.24 จุด ซึ่งเมื่อมามาดูหุ้นในกลุ่มส่วนใหญ่จะปรับตัวลดลง (มีหุ้น 32 ตัวปรับลดลง ที่เหลืออีก 18 ตัว ปรับเพิ่มขึ้น) โดยปรับตัวลดลงสุงสุดถึง 42%

.

โพสนี้จึงจะมาสรุป 20 อันดับแรกของหุ้นในกลุ่ม SET50 ที่ปรับตัวลดลงมากสุด ตั้งแต่ต้นปีมาให้ดูกัน

.

.

1. JMART : บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 34,684 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 28/3/2566 ปิดที่ 23.80 บาท ลดลง -16.95 บาท  หรือ ลดลง -41.6% จาก 40.75 บาท เมื่อต้นปี / และเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (ก.พ.66) ยังปรับตัวลดลง -15.8%

– PE เท่ากับ 19.32เท่า, P/B เท่ากับ 1.79 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 4.76%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/36zYSMQ

.

2. JMT : บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 70,040 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 16/12/2565 ปิดที่ 48.00 บาท ลดลง -21 บาท  หรือ ลดลง -30.4% จาก 69.00 บาท เมื่อต้นปี / แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (ก.พ.66) ปรับตัวเพิ่มขึ้น 3.2%

– PE เท่ากับ 40.12เท่า, P/B เท่ากับ 3.04 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 2.32%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3uKtFke

.

3. EA : บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 283,480 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 16/12/2565 ปิดที่ 76.00 บาท ลดลง -21 บาท  หรือ ลดลง -21.6% จาก 97.00 บาท เมื่อต้นปี / และเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (ก.พ.66) ยังปรับตัวลดลง -2.9%

– PE เท่ากับ 37.28เท่า, P/B เท่ากับ 7.28 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 0.40%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/38WKdgb

.

4. BANPU : บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 92,996 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 16/12/2565 ปิดที่ 11.00 บาท ลดลง -2.7 บาท  หรือ ลดลง -19.7% จาก 13.70 บาท เมื่อต้นปี / แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (ก.พ.66) ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.9%

– PE เท่ากับ 2.29เท่า, P/B เท่ากับ 0.79 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 10.28%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3rv6M1n

.

5. SCGP : บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 206,060 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 16/12/2565 ปิดที่ 48.00 บาท ลดลง -9 บาท  หรือ ลดลง -15.8% จาก 57.00 บาท เมื่อต้นปี / และเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (ก.พ.66) ยังปรับตัวลดลง -7.7%

– PE เท่ากับ 35.52เท่า, P/B เท่ากับ 2.12 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 1.28%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2JCi0kR

.

6. PTTEP : บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 595,498 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 16/12/2565 ปิดที่ 150.00 บาท ลดลง -26.5 บาท  หรือ ลดลง -15% จาก 176.50 บาท เมื่อต้นปี / และเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (ก.พ.66) ยังปรับตัวลดลง 0.0%

– PE เท่ากับ 8.4เท่า, P/B เท่ากับ 1.27 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 6.42%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/39XD1Rg

.

7. BTS : บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 94,149 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 16/12/2565 ปิดที่ 7.15 บาท ลดลง -1.25 บาท  หรือ ลดลง -14.9% จาก 8.40 บาท เมื่อต้นปี / และเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (ก.พ.66) ยังปรับตัวลดลง -11.2%

– PE เท่ากับ 32.79เท่า, P/B เท่ากับ 1.53 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 4.37%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3lo658V

.

8. GLOBAL : บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 92,193 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 16/12/2565 ปิดที่ 19.20 บาท ลดลง -3.2 บาท  หรือ ลดลง -14.3% จาก 22.40 บาท เมื่อต้นปี / แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (ก.พ.66) ปรับตัวเพิ่มขึ้น 3.8%

– PE เท่ากับ 27.54เท่า, P/B เท่ากับ 4.4 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 1.29%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3qehj1o

.

9. TIDLOR : บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 63,682 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 16/12/2565 ปิดที่ 25.50 บาท ลดลง -4 บาท  หรือ ลดลง -13.6% จาก 29.50 บาท เมื่อต้นปี / แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (ก.พ.66) ปรับตัวเพิ่มขึ้น 2.0%

– PE เท่ากับ 17.49เท่า, P/B เท่ากับ 2.5 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 1.17%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3oL6QKY

.

10. IVL : บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 197,913 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 16/12/2565 ปิดที่ 35.25 บาท ลดลง -5.5 บาท  หรือ ลดลง -13.5% จาก 40.75 บาท เมื่อต้นปี / และเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (ก.พ.66) ยังปรับตัวลดลง -4.1%

– PE เท่ากับ 6.38เท่า, P/B เท่ากับ 1.06 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 4.60%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3wzL3Jt

.

 1. TU : บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 70,146 ล้านบาท]
 • โดยราคาหุ้น วันที่ 16/12/2565 ปิดที่ 14.70 บาท ลดลง -2.2 บาท หรือ ลดลง -13% จาก 16.90 บาท เมื่อต้นปี / และเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (ก.พ.66) ยังปรับตัวลดลง -7.5%
 • PE เท่ากับ 9.5เท่า, P/B เท่ากับ 0.84 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 5.85%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3rVXyfT

.

 1. CPF : บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 188,586 ล้านบาท]
 • โดยราคาหุ้น วันที่ 16/12/2565 ปิดที่ 21.90 บาท ลดลง -2.9 บาท หรือ ลดลง -11.7% จาก 24.80 บาท เมื่อต้นปี / และเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (ก.พ.66) ยังปรับตัวลดลง -1.4%
 • PE เท่ากับ 13.11เท่า, P/B เท่ากับ 0.72 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 3.47%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3rW1xZT

.

 1. OR : บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 253,200 ล้านบาท]
 • โดยราคาหุ้น วันที่ 16/12/2565 ปิดที่ 21.10 บาท ลดลง -2.7 บาท หรือ ลดลง -11.3% จาก 23.80 บาท เมื่อต้นปี / และเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (ก.พ.66) ยังปรับตัวลดลง -3.7%
 • PE เท่ากับ 24.42เท่า, P/B เท่ากับ 2.44 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 2.38%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3bUgXYl

.

 1. BEM : บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 133,744 ล้านบาท]
 • โดยราคาหุ้น วันที่ 16/12/2565 ปิดที่ 8.75 บาท ลดลง -1.05 บาท หรือ ลดลง -10.7% จาก 9.80 บาท เมื่อต้นปี / และเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (ก.พ.66) ยังปรับตัวลดลง -5.4%
 • PE เท่ากับ 54.9เท่า, P/B เท่ากับ 3.59 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 1.38%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3c4smFE

.

 1. KBANK : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 317,490 ล้านบาท]
 • โดยราคาหุ้น วันที่ 16/12/2565 ปิดที่ 134.00 บาท ลดลง -13.5 บาท หรือ ลดลง -9.2% จาก 147.50 บาท เมื่อต้นปี / และเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (ก.พ.66) ยังปรับตัวลดลง -2.2%
 • PE เท่ากับ 8.88เท่า, P/B เท่ากับ 0.63 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 3.02%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3rL8Cf0

.

 1. RATCH : บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 84,825 ล้านบาท]
 • โดยราคาหุ้น วันที่ 16/12/2565 ปิดที่ 39.00 บาท ลดลง -3.75 บาท หรือ ลดลง -8.8% จาก 42.75 บาท เมื่อต้นปี / และเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (ก.พ.66) ยังปรับตัวลดลง -4.3%
 • PE เท่ากับ 14.67เท่า, P/B เท่ากับ 0.87 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 4.16%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3o0nHHw

.

 1. EGCO : บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 82,918 ล้านบาท]
 • โดยราคาหุ้น วันที่ 16/12/2565 ปิดที่ 157.50 บาท ลดลง -15 บาท หรือ ลดลง -8.7% จาก 172.50 บาท เมื่อต้นปี / และเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (ก.พ.66) ยังปรับตัวลดลง -7.9%
 • PE เท่ากับ 30.9เท่า, P/B เท่ากับ 0.69 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 4.17%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3p3crvf

.

 1. MTC : บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 73,670 ล้านบาท]
 • โดยราคาหุ้น วันที่ 16/12/2565 ปิดที่ 34.75 บาท ลดลง -3.25 บาท หรือ ลดลง -8.6% จาก 38.00 บาท เมื่อต้นปี / และเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (ก.พ.66) ยังปรับตัวลดลง -0.7%
 • PE เท่ากับ 14.47เท่า, P/B เท่ากับ 2.53 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 2.81%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/2Nt3uO3

.

 1. AWC : บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 185,614 ล้านบาท]
 • โดยราคาหุ้น วันที่ 16/12/2565 ปิดที่ 5.80 บาท ลดลง -0.5 บาท หรือ ลดลง -7.9% จาก 6.30 บาท เมื่อต้นปี / และเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (ก.พ.66) ยังปรับตัวลดลง -1.7%
 • PE เท่ากับ 48.17เท่า, P/B เท่ากับ 2.24 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 0.57%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3f25Ejt

.

 1. KTC : บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 140,519 ล้านบาท]
 • โดยราคาหุ้น วันที่ 16/12/2565 ปิดที่ 54.50 บาท ลดลง -4.5 บาท หรือ ลดลง -7.6% จาก 59.00 บาท เมื่อต้นปี / และเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (ก.พ.66) ยังปรับตัวลดลง -7.2%
 • PE เท่ากับ 19.85เท่า, P/B เท่ากับ 4.48 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 2.14%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3sODcpJ

.

❗ หมายเหตุ :

1. โพสนี้จัดทำขึ้น เพื่อให้เป็นข้อมูลในการลงทุนเท่านั้น ไม่ได้ชี้นำว่าบริษัทไหนน่าลงทุนกว่าบริษัทไหน หรือผลตอบแทนการลงทุนจะไม่เปลี่ยนไป เพราะการลงทุนมีความเสี่ยง ผู้สนใจควรต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการลงทุนเสมอ🙂

.

Reference

– https://www.set.or.th/

.

#หุ้นSET50 #หุ้นน่าสนใจ #หุ้นใหญ่ #ตลาดหุ้นไทย #การลงทุน #ผลการดำเนินงาน #iYomBizInspiration

สนใจข้อมูลธุรกิจ การเงิน การลงทุน เล่าให้ฟังเข้าใจง่ายๆ พร้อมทั้งแรงบันดาลใจดีๆ ในการสร้างฝัน ติดตาม iYom Biz+Inspiration ได้ที่

youtube : https://www.youtube.com/c/iYomBizInspiration

website : https://iyom-bizinspiration.com/

facebook : https://www.facebook.com/iYomBizInspiration

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *