อัปเดต 30 หุ้นซิ่ง SET100 (เทียบสิ้นปีเพิ่มมากกว่า 20%)

อัปเดต 30 หุ้นซิ่ง SET100 (เทียบสิ้นปีเพิ่มมากกว่า 20%)

ดัชนี SET100 วันที่ 5/10/2564 ปิดที่ 2,227.06 จุด เพิ่มจากสิ้นปี +9.3% ซึ่งแม้ในภาพรวมดัชนี SET100 จะปรับเพิ่มน้อยกว่าดัชนี SET เมื่อเทียบกับสิ้นปี แต่หุ้นในกลุ่มนี้หลายตัว กลับสร้างผลตอบแทนได้โดดเด่น กลายเป็นหุ้นซิ่งไปเรียบร้อย

.

โพสนี้จึงจะมาอัปเดตให้ดูว่า ณ วันที่ 5/10/64 หุ้นซิ่ง 30 ตัวแรกของ SET100 ที่มีการปรับตัวเพิ่มมากกว่า 20% เมือ่เทียบกับสิ้นปี 63 มีหุ้นอะไรบ้าง

.

(ข้อมูลเรียงลำดับ %การเปลี่ยนแปลงมากสุด เทียบกับสิ้นปี 2563)
.

.

 1. PSL : บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 32,277 ล้านบาท]
 • โดยราคาหุ้นวันที่ 5-10-2564 ปิดที่ 20.7 บาท เพิ่มขึ้น 13.1 บาท จาก 7.60 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 172.4% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (ก.ย.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 3%
 • PE เท่ากับ 26.75เท่า, P/B เท่ากับ 2.67 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 0.00%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3AD24EA

.

 1. RBF : บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 38,600 ล้านบาท]
 • โดยราคาหุ้นวันที่ 5-10-2564 ปิดที่ 19.3 บาท เพิ่มขึ้น 10 บาท จาก 9.30 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 107.5% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (ก.ย.) ปรับตัวลดลง -0.5%
 • PE เท่ากับ 86.6เท่า, P/B เท่ากับ 9.7 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 0.77%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2MpLJie

.

 1. GUNKUL : บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 46,189 ล้านบาท]
 • โดยราคาหุ้นวันที่ 5-10-2564 ปิดที่ 5.2 บาท เพิ่มขึ้น 2.68 บาท จาก 2.52 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 106.3% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (ก.ย.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 7%
 • PE เท่ากับ 12.07เท่า, P/B เท่ากับ 3.71 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 3.61%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3ix9cdg

.

 1. JMART : บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 41,303 ล้านบาท]
 • โดยราคาหุ้นวันที่ 5-10-2564 ปิดที่ 40 บาท เพิ่มขึ้น 20 บาท จาก 20.00 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 100% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (ก.ย.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 1.3%
 • PE เท่ากับ 37.62เท่า, P/B เท่ากับ 7.87 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 1.59%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/36zYSMQ

.

 1. KCE : บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 92,151 ล้านบาท]
 • โดยราคาหุ้นวันที่ 5-10-2564 ปิดที่ 78 บาท เพิ่มขึ้น 36.5 บาท จาก 41.50 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 88% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (ก.ย.) ปรับตัวลดลง -1%
 • PE เท่ากับ 52.6เท่า, P/B เท่ากับ 7.22 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 1.01%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/2KsWMXb

.

 1. HANA : บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 59,963 ล้านบาท]
 • โดยราคาหุ้นวันที่ 5-10-2564 ปิดที่ 74.5 บาท เพิ่มขึ้น 34.75 บาท จาก 39.75 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 87.4% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (ก.ย.) ปรับตัวลดลง -5.7%
 • PE เท่ากับ 29.11เท่า, P/B เท่ากับ 2.63 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 1.80%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3nXZ2De

.

 1. COM7 : บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 84,900 ล้านบาท]
 • โดยราคาหุ้นวันที่ 5-10-2564 ปิดที่ 70.75 บาท เพิ่มขึ้น 31.75 บาท จาก 39.00 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 81.4% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (ก.ย.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 5.2%
 • PE เท่ากับ 40.8เท่า, P/B เท่ากับ 22.32 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 1.40%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3tvdBlQ

.

 1. BEC : บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 27,200 ล้านบาท]
 • โดยราคาหุ้นวันที่ 5-10-2564 ปิดที่ 13.6 บาท เพิ่มขึ้น 5.55 บาท จาก 8.05 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 68.9% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (ก.ย.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 1.5%
 • PE เท่ากับ 41.77เท่า, P/B เท่ากับ 4.74 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 0.00%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3dFil1b

.

 1. DOHOME : บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 56,679 ล้านบาท]
 • โดยราคาหุ้นวันที่ 5-10-2564 ปิดที่ 23.4 บาท เพิ่มขึ้น 9.4 บาท จาก 14.00 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 67.1% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (ก.ย.) ปรับตัวลดลง -1.7%
 • PE เท่ากับ 36.63เท่า, P/B เท่ากับ 6.67 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 0.03%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2NdWaFN

.

 1. SYNEX : บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 20,421 ล้านบาท]
 • โดยราคาหุ้นวันที่ 5-10-2564 ปิดที่ 24.1 บาท เพิ่มขึ้น 9.1 บาท จาก 15.00 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 60.7% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (ก.ย.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 3.9%
 • PE เท่ากับ 27.59เท่า, P/B เท่ากับ 5.68 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 2.23%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3AA9Qit

.

 1. TU : บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 104,026 ล้านบาท]
 • โดยราคาหุ้นวันที่ 5-10-2564 ปิดที่ 21.8 บาท เพิ่มขึ้น 8.2 บาท จาก 13.60 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 60.3% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (ก.ย.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 0.5%
 • PE เท่ากับ 13.25เท่า, P/B เท่ากับ 1.8 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 3.32%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3rVXyfT

.

 1. BCH : บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 52,369 ล้านบาท]
 • โดยราคาหุ้นวันที่ 5-10-2564 ปิดที่ 21 บาท เพิ่มขึ้น 7.4 บาท จาก 13.60 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 54.4% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (ก.ย.) ปรับตัวลดลง -1.9%
 • PE เท่ากับ 24.24เท่า, P/B เท่ากับ 6.5 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 1.10%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3ccnUVW

.

 1. OR : บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 333,000 ล้านบาท]
 • โดยราคาหุ้นวันที่ 5-10-2564 ปิดที่ 27.75 บาท เพิ่มขึ้น 9.75 บาท จาก 18.00 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 54.2% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (ก.ย.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 0.9%
 • PE เท่ากับ 24.48เท่า, P/B เท่ากับ 3.4 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 0.35%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3bUgXYl

.

 1. SINGER : บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 19,926 ล้านบาท]
 • โดยราคาหุ้นวันที่ 5-10-2564 ปิดที่ 40 บาท เพิ่มขึ้น 14 บาท จาก 26.00 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 53.8% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (ก.ย.) ปรับตัวลดลง 0%
 • PE เท่ากับ 35.32เท่า, P/B เท่ากับ 5.46 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 0.58%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3qxPHDy

.

 1. CHG : บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 41,360 ล้านบาท]
 • โดยราคาหุ้นวันที่ 5-10-2564 ปิดที่ 3.76 บาท เพิ่มขึ้น 1.3 บาท จาก 2.46 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 52.8% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (ก.ย.) ปรับตัวลดลง 0%
 • PE เท่ากับ 30.34เท่า, P/B เท่ากับ 9.17 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 1.34%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/36a4zRq

.

 1. SCGP : บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 270,454 ล้านบาท]
 • โดยราคาหุ้นวันที่ 5-10-2564 ปิดที่ 63 บาท เพิ่มขึ้น 21.5 บาท จาก 41.50 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 51.8% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (ก.ย.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 4.1%
 • PE เท่ากับ 37.46เท่า, P/B เท่ากับ 2.9 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 0.73%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2JCi0kR

.

 1. CENTEL : บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 48,263 ล้านบาท]
 • โดยราคาหุ้นวันที่ 5-10-2564 ปิดที่ 35.75 บาท เพิ่มขึ้น 12.05 บาท จาก 23.70 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 50.8% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (ก.ย.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 4.4%
 • PE เท่ากับ 0เท่า, P/B เท่ากับ 2.59 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 0.00%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3jFwj60

.

 1. SCB : ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 417,663 ล้านบาท]
 • โดยราคาหุ้นวันที่ 5-10-2564 ปิดที่ 123 บาท เพิ่มขึ้น 35.5 บาท จาก 87.50 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 40.6% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (ก.ย.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 0.8%
 • PE เท่ากับ 14.66เท่า, P/B เท่ากับ 0.99 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 1.85%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2N5RIsN

.

 1. INTUCH : บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 251,718 ล้านบาท]
 • โดยราคาหุ้นวันที่ 5-10-2564 ปิดที่ 78.5 บาท เพิ่มขึ้น 22.25 บาท จาก 56.25 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 39.6% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (ก.ย.) ปรับตัวลดลง -2.5%
 • PE เท่ากับ 23.3เท่า, P/B เท่ากับ 6.4 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 3.24%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2JLmF4b

.

 1. BCP : บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 39,242 ล้านบาท]
 • โดยราคาหุ้นวันที่ 5-10-2564 ปิดที่ 28.5 บาท เพิ่มขึ้น 7.9 บาท จาก 20.60 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 38.3% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (ก.ย.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 3.6%
 • PE เท่ากับ 10.59เท่า, P/B เท่ากับ 0.76 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 1.45%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3paBID8

.

 1. NRF : บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 11,985 ล้านบาท]
 • โดยราคาหุ้นวันที่ 5-10-2564 ปิดที่ 8.5 บาท เพิ่มขึ้น 2.3 บาท จาก 6.20 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 37.1% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (ก.ย.) ปรับตัวลดลง -0.6%
 • PE เท่ากับ 109.74เท่า, P/B เท่ากับ 4.57 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 0.05%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/38NPk0U

.

 1. ORI : บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 25,019 ล้านบาท]
 • โดยราคาหุ้นวันที่ 5-10-2564 ปิดที่ 10.2 บาท เพิ่มขึ้น 2.65 บาท จาก 7.55 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 35.1% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (ก.ย.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 2%
 • PE เท่ากับ 8.24เท่า, P/B เท่ากับ 2.07 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 4.80%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3mnd3eB

.

 1. GULF : บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 522,125 ล้านบาท]
 • โดยราคาหุ้นวันที่ 5-10-2564 ปิดที่ 44.5 บาท เพิ่มขึ้น 10.25 บาท จาก 34.25 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 29.9% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (ก.ย.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 7.2%
 • PE เท่ากับ 89.21เท่า, P/B เท่ากับ 7.56 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 0.88%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3sFbBXO

.

 1. MINT : บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 170,268 ล้านบาท]
 • โดยราคาหุ้นวันที่ 5-10-2564 ปิดที่ 32.75 บาท เพิ่มขึ้น 7 บาท จาก 25.75 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 27.2% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (ก.ย.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 4%
 • PE เท่ากับ 0เท่า, P/B เท่ากับ 3.01 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 0.00%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/2Of1R72

.

 1. SPRC : บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 44,226 ล้านบาท]
 • โดยราคาหุ้นวันที่ 5-10-2564 ปิดที่ 10.2 บาท เพิ่มขึ้น 2.15 บาท จาก 8.05 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 26.7% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (ก.ย.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 3.6%
 • PE เท่ากับ 11.31เท่า, P/B เท่ากับ 1.42 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 0.00%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/39VSly0

.

 1. JMT : บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 50,788 ล้านบาท]
 • โดยราคาหุ้นวันที่ 5-10-2564 ปิดที่ 45.5 บาท เพิ่มขึ้น 9.5 บาท จาก 36.00 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 26.4% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (ก.ย.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 2.2%
 • PE เท่ากับ 42.86เท่า, P/B เท่ากับ 6.37 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 1.66%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3uKtFke

.

 1. BANPU : บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 94,049 ล้านบาท]
 • โดยราคาหุ้นวันที่ 5-10-2564 ปิดที่ 13.9 บาท เพิ่มขึ้น 2.9 บาท จาก 11.00 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 26.4% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (ก.ย.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 12.1%
 • PE เท่ากับ 50.13เท่า, P/B เท่ากับ 1.32 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 1.68%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3rv6M1n

.

 1. PTL : บริษัท โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 25,650 ล้านบาท]
 • โดยราคาหุ้นวันที่ 5-10-2564 ปิดที่ 28.5 บาท เพิ่มขึ้น 5.9 บาท จาก 22.60 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 26.1% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (ก.ย.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 0.9%
 • PE เท่ากับ 10.65เท่า, P/B เท่ากับ 1.56 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 3.51%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2O8e7WI

.

 1. EA : บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 229,395 ล้านบาท]
 • โดยราคาหุ้นวันที่ 5-10-2564 ปิดที่ 61.5 บาท เพิ่มขึ้น 12.25 บาท จาก 49.25 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 24.9% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (ก.ย.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 0.4%
 • PE เท่ากับ 44.07เท่า, P/B เท่ากับ 7.83 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 0.49%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/38WKdgb

.

 1. MEGA : บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 38,798 ล้านบาท]
 • โดยราคาหุ้นวันที่ 5-10-2564 ปิดที่ 44.5 บาท เพิ่มขึ้น 8.75 บาท จาก 35.75 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 24.5% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (ก.ย.) ปรับตัวลดลง -11%
 • PE เท่ากับ 24.14เท่า, P/B เท่ากับ 5.3 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 1.97%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/36sBgJG

.


.
❗หมายเหตุ : โพสนี้จัดทำขึ้นเพื่่อใช้เป็นแนวทางในการลงทุนเท่านั้น ไม่ได้ชี้นำว่าบริษัทไหนน่าลงทุนกว่าบริษัทไหน หรือผลตอบแทนการลงทุนจะไม่เปลี่ยนไป เพราะการลงทุนมีความเสี่ยง ผู้สนใจควรต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการลงทุนเสมอ
.
Reference
– https://www.set.or.th /
.

#หุ้นซิ่ง

#หุ้นSET100

#การลงทุน

iYomBizInspiration

.
สนใจข้อมูลธุรกิจ การเงิน การลงทุน เล่าให้ฟังเข้าใจง่ายๆ พร้อมทั้งแรงบันดาลใจดีๆ ในการสร้างฝัน ติดตาม iYom Biz+Inspiration ได้ที่
website : https://iyom-bizinspiration.com
facebook : https://www.facebook.com/iYomBizInspiration
youtube : https://www.youtube.com/channel/UCBI4SLQ23jhF7NQ071T7BCA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *