อัปเดต 38 หุ้นซิ่ง SET100 (เทียบสิ้นปีเพิ่มมากกว่า 20%)

อัปเดต 38 หุ้นซิ่ง SET100 (เทียบสิ้นปีเพิ่มมากกว่า 20%)

ดัชนี SET100 ณ สิ้นเดือน ต.ค.2564 (29/10/2564) ปิดที่ 2,220.55 จุด เพิ่มจากสิ้นปี +9.0% ซึ่งแม้ในภาพรวมดัชนี SET100 จะปรับเพิ่มน้อยกว่าดัชนี SET เมื่อเทียบกับสิ้นปีเล็กน้อย (โดยดัชนี SET +11.9%) แต่หุ้นในกลุ่มนี้หลายตัวก็ปรับตัวขึ้นเมื่อเทียบกับสิ้นปี 2564 ที่ผ่านมา

โดยจากการสำรวจหุ้นในกลุ่ม SET100 มีหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นถึง 76 ตัว และมีถึง 38 ตัวที่ปรับตัวได้มากกว่า 20% กลายเป็นหุ้นซิ่ง และที่สำคัญมีถึง 6 ตัวที่ราคาปรับตัวเพิ่มเกิน 100% ไปแล้ว

.

โพสนี้จึงจะมาอัปเดตให้ดูว่า ณ วันที่ 29/10/64 หุ้นซิ่ง 38 ตัวแรกของ SET100 ที่มีการปรับตัวเพิ่มมากกว่า 20% เมือเทียบกับสิ้นปี 63 มีหุ้นอะไรบ้าง

.

(ข้อมูลเรียงลำดับ %การเปลี่ยนแปลงมากสุด เทียบกับสิ้นปี 2563)

.

 1. PSL : บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 28,223 ล้านบาท]
 • โดยราคาหุ้น สิ้นเดือน ต.ค.64 (29-10-2564) ปิดที่ 18.1 บาท เพิ่มขึ้น 10.5 บาท จาก 7.60 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 138.2% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (ก.ย.) ปรับตัวลดลง -10%
 • PE เท่ากับ 23.39เท่า, P/B เท่ากับ 2.34 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 0.00%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3AD24EA

.

 1. RBF : บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 40,800 ล้านบาท]
 • โดยราคาหุ้น สิ้นเดือน ต.ค.64 (29-10-2564) ปิดที่ 20.4 บาท เพิ่มขึ้น 11.1 บาท จาก 9.30 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 119.4% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (ก.ย.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 5.2%
 • PE เท่ากับ 91.54เท่า, P/B เท่ากับ 10.25 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 0.74%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2MpLJie

.

 1. GUNKUL : บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 47,966 ล้านบาท]
 • โดยราคาหุ้น สิ้นเดือน ต.ค.64 (29-10-2564) ปิดที่ 5.4 บาท เพิ่มขึ้น 2.88 บาท จาก 2.52 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 114.3% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (ก.ย.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 11.1%
 • PE เท่ากับ 12.53เท่า, P/B เท่ากับ 3.86 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 3.30%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3ix9cdg

.

 1. KCE : บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 102,784 ล้านบาท]
 • โดยราคาหุ้น สิ้นเดือน ต.ค.64 (29-10-2564) ปิดที่ 87 บาท เพิ่มขึ้น 45.5 บาท จาก 41.50 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 109.6% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (ก.ย.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 10.5%
 • PE เท่ากับ 58.67เท่า, P/B เท่ากับ 8.06 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 0.91%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/2KsWMXb

.

 1. JMART : บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 43,154 ล้านบาท]
 • โดยราคาหุ้น สิ้นเดือน ต.ค.64 (29-10-2564) ปิดที่ 41.5 บาท เพิ่มขึ้น 21.5 บาท จาก 20.00 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 107.5% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (ก.ย.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 5.1%
 • PE เท่ากับ 39.3เท่า, P/B เท่ากับ 8.17 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 1.49%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/36zYSMQ

.

 1. HANA : บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 64,390 ล้านบาท]
 • โดยราคาหุ้น สิ้นเดือน ต.ค.64 (29-10-2564) ปิดที่ 80 บาท เพิ่มขึ้น 40.25 บาท จาก 39.75 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 101.3% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (ก.ย.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 1.3%
 • PE เท่ากับ 31.27เท่า, P/B เท่ากับ 2.83 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 1.73%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3nXZ2De

.

 1. COM7 : บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 86,100 ล้านบาท]
 • โดยราคาหุ้น สิ้นเดือน ต.ค.64 (29-10-2564) ปิดที่ 71.75 บาท เพิ่มขึ้น 32.75 บาท จาก 39.00 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 84% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (ก.ย.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 6.7%
 • PE เท่ากับ 41.37เท่า, P/B เท่ากับ 22.63 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 1.40%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3tvdBlQ

.

 1. DOHOME : บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 57,890 ล้านบาท]
 • โดยราคาหุ้น สิ้นเดือน ต.ค.64 (29-10-2564) ปิดที่ 23.9 บาท เพิ่มขึ้น 9.9 บาท จาก 14.00 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 70.7% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (ก.ย.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 0.4%
 • PE เท่ากับ 37.41เท่า, P/B เท่ากับ 6.81 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 0.03%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2NdWaFN

.

 1. SYNEX : บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 21,608 ล้านบาท]
 • โดยราคาหุ้น สิ้นเดือน ต.ค.64 (29-10-2564) ปิดที่ 25.5 บาท เพิ่มขึ้น 10.5 บาท จาก 15.00 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 70% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (ก.ย.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 9.9%
 • PE เท่ากับ 29.18เท่า, P/B เท่ากับ 6.01 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 2.20%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3AA9Qit

.

 1. SINGER : บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 20,646 ล้านบาท]
 • โดยราคาหุ้น สิ้นเดือน ต.ค.64 (29-10-2564) ปิดที่ 40.75 บาท เพิ่มขึ้น 14.75 บาท จาก 26.00 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 56.7% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (ก.ย.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 1.9%
 • PE เท่ากับ 36.6เท่า, P/B เท่ากับ 5.56 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 0.56%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3qxPHDy

.


.

 1. SCGP : บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 275,820 ล้านบาท]
 • โดยราคาหุ้น สิ้นเดือน ต.ค.64 (29-10-2564) ปิดที่ 64.25 บาท เพิ่มขึ้น 22.75 บาท จาก 41.50 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 54.8% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (ก.ย.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 6.2%
 • PE เท่ากับ 38.21เท่า, P/B เท่ากับ 2.96 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 0.70%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2JCi0kR

.

 1. CHG : บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 41,800 ล้านบาท]
 • โดยราคาหุ้น สิ้นเดือน ต.ค.64 (29-10-2564) ปิดที่ 3.8 บาท เพิ่มขึ้น 1.34 บาท จาก 2.46 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 54.5% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (ก.ย.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 1.1%
 • PE เท่ากับ 30.67เท่า, P/B เท่ากับ 9.27 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 1.35%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/36a4zRq

.

 1. TU : บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 99,731 ล้านบาท]
 • โดยราคาหุ้น สิ้นเดือน ต.ค.64 (29-10-2564) ปิดที่ 20.9 บาท เพิ่มขึ้น 7.3 บาท จาก 13.60 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 53.7% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (ก.ย.) ปรับตัวลดลง -3.7%
 • PE เท่ากับ 12.7เท่า, P/B เท่ากับ 1.72 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 3.41%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3rVXyfT

.

 1. OR : บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 330,000 ล้านบาท]
 • โดยราคาหุ้น สิ้นเดือน ต.ค.64 (29-10-2564) ปิดที่ 27.5 บาท เพิ่มขึ้น 9.5 บาท จาก 18.00 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 52.8% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (ก.ย.) ปรับตัวลดลง 0%
 • PE เท่ากับ 24.26เท่า, P/B เท่ากับ 3.37 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 0.35%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3bUgXYl

.

 1. CENTEL : บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 48,600 ล้านบาท]
 • โดยราคาหุ้น สิ้นเดือน ต.ค.64 (29-10-2564) ปิดที่ 36 บาท เพิ่มขึ้น 12.3 บาท จาก 23.70 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 51.9% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (ก.ย.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 5.1%
 • PE เท่ากับ 0เท่า, P/B เท่ากับ 2.61 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 0.00%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3jFwj60

.

 1. BEC : บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 24,400 ล้านบาท]
 • โดยราคาหุ้น สิ้นเดือน ต.ค.64 (29-10-2564) ปิดที่ 12.2 บาท เพิ่มขึ้น 4.15 บาท จาก 8.05 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 51.6% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (ก.ย.) ปรับตัวลดลง -9%
 • PE เท่ากับ 37.47เท่า, P/B เท่ากับ 4.25 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 0.00%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3dFil1b

.

 1. ORI : บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 27,717 ล้านบาท]
 • โดยราคาหุ้น สิ้นเดือน ต.ค.64 (29-10-2564) ปิดที่ 11.3 บาท เพิ่มขึ้น 3.75 บาท จาก 7.55 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 49.7% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (ก.ย.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 13%
 • PE เท่ากับ 9.13เท่า, P/B เท่ากับ 2.29 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 4.45%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3mnd3eB

.

 1. BCH : บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 50,623 ล้านบาท]
 • โดยราคาหุ้น สิ้นเดือน ต.ค.64 (29-10-2564) ปิดที่ 20.3 บาท เพิ่มขึ้น 6.7 บาท จาก 13.60 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 49.3% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (ก.ย.) ปรับตัวลดลง -5.1%
 • PE เท่ากับ 23.42เท่า, P/B เท่ากับ 6.28 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 1.13%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3ccnUVW

.

 1. SCB : ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 427,852 ล้านบาท]
 • โดยราคาหุ้น สิ้นเดือน ต.ค.64 (29-10-2564) ปิดที่ 126 บาท เพิ่มขึ้น 38.5 บาท จาก 87.50 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 44% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (ก.ย.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 3.3%
 • PE เท่ากับ 15.03เท่า, P/B เท่ากับ 1.02 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 1.88%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2N5RIsN

.

 1. NRF : บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 12,192 ล้านบาท]
 • โดยราคาหุ้น สิ้นเดือน ต.ค.64 (29-10-2564) ปิดที่ 8.6 บาท เพิ่มขึ้น 2.4 บาท จาก 6.20 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 38.7% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (ก.ย.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 0.6%
 • PE เท่ากับ 111.64เท่า, P/B เท่ากับ 4.62 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 0.05%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/38NPk0U

.

.

 1. JMT : บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 54,909 ล้านบาท]
 • โดยราคาหุ้น สิ้นเดือน ต.ค.64 (29-10-2564) ปิดที่ 48.75 บาท เพิ่มขึ้น 12.75 บาท จาก 36.00 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 35.4% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (ก.ย.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 9.6%
 • PE เท่ากับ 46.34เท่า, P/B เท่ากับ 6.83 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 1.54%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3uKtFke

.

 1. INTUCH : บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 241,297 ล้านบาท]
 • โดยราคาหุ้น สิ้นเดือน ต.ค.64 (29-10-2564) ปิดที่ 75.25 บาท เพิ่มขึ้น 19 บาท จาก 56.25 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 33.8% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (ก.ย.) ปรับตัวลดลง -6.5%
 • PE เท่ากับ 22.34เท่า, P/B เท่ากับ 6.14 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 3.26%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2JLmF4b

.

 1. BCP : บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 37,865 ล้านบาท]
 • โดยราคาหุ้น สิ้นเดือน ต.ค.64 (29-10-2564) ปิดที่ 27.5 บาท เพิ่มขึ้น 6.9 บาท จาก 20.60 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 33.5% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (ก.ย.) ปรับตัวลดลง 0%
 • PE เท่ากับ 10.23เท่า, P/B เท่ากับ 0.73 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 1.44%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3paBID8

.

 1. EA : บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 244,315 ล้านบาท]
 • โดยราคาหุ้น สิ้นเดือน ต.ค.64 (29-10-2564) ปิดที่ 65.5 บาท เพิ่มขึ้น 16.25 บาท จาก 49.25 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 33% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (ก.ย.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 6.9%
 • PE เท่ากับ 46.93เท่า, P/B เท่ากับ 8.34 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 0.46%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/38WKdgb

.

 1. CK : บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 36,927 ล้านบาท]
 • โดยราคาหุ้น สิ้นเดือน ต.ค.64 (29-10-2564) ปิดที่ 21.8 บาท เพิ่มขึ้น 5.2 บาท จาก 16.60 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 31.3% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (ก.ย.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 7.9%
 • PE เท่ากับ 30.43เท่า, P/B เท่ากับ 1.4 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 0.93%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2Rwkepr

.

 1. SPRC : บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 45,527 ล้านบาท]
 • โดยราคาหุ้น สิ้นเดือน ต.ค.64 (29-10-2564) ปิดที่ 10.5 บาท เพิ่มขึ้น 2.45 บาท จาก 8.05 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 30.4% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (ก.ย.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 6.6%
 • PE เท่ากับ 11.65เท่า, P/B เท่ากับ 1.46 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 0.00%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/39VSly0

.

 1. MEGA : บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 40,542 ล้านบาท]
 • โดยราคาหุ้น สิ้นเดือน ต.ค.64 (29-10-2564) ปิดที่ 46.5 บาท เพิ่มขึ้น 10.75 บาท จาก 35.75 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 30.1% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (ก.ย.) ปรับตัวลดลง -7%
 • PE เท่ากับ 25.23เท่า, P/B เท่ากับ 5.54 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 1.95%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/36sBgJG

.

 1. MINT : บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 170,268 ล้านบาท]
 • โดยราคาหุ้น สิ้นเดือน ต.ค.64 (29-10-2564) ปิดที่ 32.75 บาท เพิ่มขึ้น 7 บาท จาก 25.75 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 27.2% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (ก.ย.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 4%
 • PE เท่ากับ 0เท่า, P/B เท่ากับ 3.01 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 0.00%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/2Of1R72

.

 1. GULF : บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 507,459 ล้านบาท]
 • โดยราคาหุ้น สิ้นเดือน ต.ค.64 (29-10-2564) ปิดที่ 43.25 บาท เพิ่มขึ้น 9 บาท จาก 34.25 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 26.3% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (ก.ย.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 4.2%
 • PE เท่ากับ 86.7เท่า, P/B เท่ากับ 7.34 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 0.86%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3sFbBXO

.

 1. AMATA : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 23,460 ล้านบาท]
 • โดยราคาหุ้น สิ้นเดือน ต.ค.64 (29-10-2564) ปิดที่ 20.4 บาท เพิ่มขึ้น 4.1 บาท จาก 16.30 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 25.2% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (ก.ย.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 12.7%
 • PE เท่ากับ 21.35เท่า, P/B เท่ากับ 1.41 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 1.44%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3qeJFJE

.

.

 1. KBANK : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 334,075 ล้านบาท]
 • โดยราคาหุ้น สิ้นเดือน ต.ค.64 (29-10-2564) ปิดที่ 141 บาท เพิ่มขึ้น 28 บาท จาก 113.00 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 24.8% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (ก.ย.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 5.6%
 • PE เท่ากับ 8.47เท่า, P/B เท่ากับ 0.73 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 1.81%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3rL8Cf0

.

 1. CPN : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 265,914 ล้านบาท]
 • โดยราคาหุ้น สิ้นเดือน ต.ค.64 (29-10-2564) ปิดที่ 59.25 บาท เพิ่มขึ้น 11.5 บาท จาก 47.75 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 24.1% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (ก.ย.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 11.8%
 • PE เท่ากับ 27.59เท่า, P/B เท่ากับ 3.72 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 1.19%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/2NCrw9C

.

 1. AAV : บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 14,162 ล้านบาท]
 • โดยราคาหุ้น สิ้นเดือน ต.ค.64 (29-10-2564) ปิดที่ 2.92 บาท เพิ่มขึ้น 0.56 บาท จาก 2.36 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 23.7% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (ก.ย.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 8.1%
 • PE เท่ากับ 0เท่า, P/B เท่ากับ 1.31 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 0.00%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3wMPHmZ

.

 1. STA : บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 49,920 ล้านบาท]
 • โดยราคาหุ้น สิ้นเดือน ต.ค.64 (29-10-2564) ปิดที่ 32.5 บาท เพิ่มขึ้น 6 บาท จาก 26.50 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 22.6% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (ก.ย.) ปรับตัวลดลง -3%
 • PE เท่ากับ 2.69เท่า, P/B เท่ากับ 1.11 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 6.98%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3dL9fQJ

.

 1. AP : บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 27,841 ล้านบาท]
 • โดยราคาหุ้น สิ้นเดือน ต.ค.64 (29-10-2564) ปิดที่ 8.85 บาท เพิ่มขึ้น 1.6 บาท จาก 7.25 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 22.1% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (ก.ย.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 8.6%
 • PE เท่ากับ 5.67เท่า, P/B เท่ากับ 0.92 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 5.08%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3bAka08

.

 1. BH : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 115,612 ล้านบาท]
 • โดยราคาหุ้น สิ้นเดือน ต.ค.64 (29-10-2564) ปิดที่ 145.5 บาท เพิ่มขึ้น 25.5 บาท จาก 120.00 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 21.3% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (ก.ย.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 2.8%
 • PE เท่ากับ 164.91เท่า, P/B เท่ากับ 6.72 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 2.21%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3qPX2Pt

.

 1. GLOBAL : บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 93,874 ล้านบาท]
 • โดยราคาหุ้น สิ้นเดือน ต.ค.64 (29-10-2564) ปิดที่ 20.4 บาท เพิ่มขึ้น 3.4 บาท จาก 17.00 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 20% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (ก.ย.) ปรับตัวลดลง -2.4%
 • PE เท่ากับ 33.88เท่า, P/B เท่ากับ 5.18 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 0.87%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3qehj1o

.

 1. PTTEP : บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 466,473 ล้านบาท]
 • โดยราคาหุ้น สิ้นเดือน ต.ค.64 (29-10-2564) ปิดที่ 117.5 บาท เพิ่มขึ้น 19.25 บาท จาก 98.25 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 19.6% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (ก.ย.) ปรับตัวลดลง 0%
 • PE เท่ากับ 16.42เท่า, P/B เท่ากับ 1.21 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 3.59%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/39XD1Rg

.

❗หมายเหตุ : โพสนี้จัดทำขึ้นเพื่่อใช้เป็นแนวทางในการลงทุนเท่านั้น ไม่ได้ชี้นำว่าบริษัทไหนน่าลงทุนกว่าบริษัทไหน หรือผลตอบแทนการลงทุนจะไม่เปลี่ยนไป เพราะการลงทุนมีความเสี่ยง ผู้สนใจควรต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการลงทุนเสมอ

.

Reference
– https://www.set.or.th /

.

หุ้นซิ่ง #หุ้นSET100 #การลงทุน #iYomBizInspiration

.

สนใจข้อมูลธุรกิจ การเงิน การลงทุน เล่าให้ฟังเข้าใจง่ายๆ พร้อมทั้งแรงบันดาลใจดีๆ ในการสร้างฝัน ติดตาม iYom Biz+Inspiration ได้ที่
website : https://iyom-bizinspiration.com
facebook : https://www.facebook.com/iYomBizInspiration
youtube : https://www.youtube.com/channel/UCBI4SLQ23jhF7NQ071T7BCA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *