เช็คกำไรสุทธิ ครึ่งแรกของ ปี 2565 (ม.ค.-มิ.ย. 2565)
23 หุ้น กลุ่มโรงไฟฟ้า และราคาหุ้นเมื่อเทียบต้นปี

เช็คกำไรสุทธิ ครึ่งแรกของ ปี 2565 (ม.ค.-มิ.ย. 2565)23 หุ้น กลุ่มโรงไฟฟ้า และราคาหุ้นเมื่อเทียบต้นปี

และเมื่อมาเช็คหุ้นในกลุ่มพบว่า สามารถทำไรเพิ่มขึ้นเพียง 9 ตัว นอกนั้น กำไรลดลง และมีสองบริษัทที่ในรอบนี้เกิดผลขาดทุนสุทธิ คือ BGRIM และ SCG
.
ตามไปส่องดูกำไรสุทธิของทั้ง 23 หุ้นโรงไฟฟ้ากันครับ
.
(ข้อมูลเรียงตามอัตราการเปลี่ยนแปลงของกำไรสุทธิมากสุดไปน้อยสุด)
.
.

1. SSP : บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 12,177 ล้านบาท]

– กำไรสุทธิ ครึ่งแรกของปี 2565 เท่ากับ 939.63 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 121.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 0.76 บาท/หุ้น

– ราคา วันที่ 18/8/2565 อยู่ที่ 9.75 บาท ลดลง -23.2% จากต้นปี โดยมีค่า PE เท่ากับ 8.86 เท่า และ P/B อยู่ที่ 1.79 เท่า และ อัตราปันผลรอบปี เท่ากับ 0.10%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/38X9RkY

.

2. BPP : บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 46,630 ล้านบาท]

– กำไรสุทธิ ครึ่งแรกของปี 2565 เท่ากับ 3,603.57 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 66.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 1.182 บาท/หุ้น

– ราคา วันที่ 18/8/2565 อยู่ที่ 15.3 บาท ลดลง -11.0% จากต้นปี โดยมีค่า PE เท่ากับ 10.2 เท่า และ P/B อยู่ที่ 0.96 เท่า และ อัตราปันผลรอบปี เท่ากับ 4.22%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/38W2iLk

.

3. GULF : บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 577,858 ล้านบาท]

– กำไรสุทธิ ครึ่งแรกของปี 2565 เท่ากับ 4,925.29 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 62.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 0.42 บาท/หุ้น

– ราคา วันที่ 18/8/2565 อยู่ที่ 49.25 บาท เพิ่มขึ้น 7.7% จากต้นปี โดยมีค่า PE เท่ากับ 60.47 เท่า และ P/B อยู่ที่ 5.58 เท่า และ อัตราปันผลรอบปี เท่ากับ 0.88%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3sFbBXO

.

4. EGCO : บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 97,133 ล้านบาท]

– กำไรสุทธิ ครึ่งแรกของปี 2565 เท่ากับ 3,338.92 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 59.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 6.34 บาท/หุ้น

– ราคา วันที่ 18/8/2565 อยู่ที่ 184.5 บาท เพิ่มขึ้น 5.1% จากต้นปี โดยมีค่า PE เท่ากับ 18.17 เท่า และ P/B อยู่ที่ 0.78 เท่า และ อัตราปันผลรอบปี เท่ากับ 3.53%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3p3crvf

.

5. BCPG : บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 31,566 ล้านบาท]

– กำไรสุทธิ ครึ่งแรกของปี 2565 เท่ากับ 1,693.27 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 55.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 0.59 บาท/หุ้น

– ราคา วันที่ 18/8/2565 อยู่ที่ 10.9 บาท ลดลง -9.2% จากต้นปี โดยมีค่า PE เท่ากับ 12.07 เท่า และ P/B อยู่ที่ 1.09 เท่า และ อัตราปันผลรอบปี เท่ากับ 2.91%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/2KzFF66

.

6. TSE : บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 4,659 ล้านบาท]

– กำไรสุทธิ ครึ่งแรกของปี 2565 เท่ากับ 509.61 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 32.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 0.24 บาท/หุ้น

– ราคา วันที่ 18/8/2565 อยู่ที่ 2.2 บาท ลดลง -16.0% จากต้นปี โดยมีค่า PE เท่ากับ 7.54 เท่า และ P/B อยู่ที่ 0.76 เท่า และ อัตราปันผลรอบปี เท่ากับ 3.41%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3kqP4w1

.

7. GUNKUL : บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 45,301 ล้านบาท]

– กำไรสุทธิ ครึ่งแรกของปี 2565 เท่ากับ 1,281.68 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 13.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 0.14 บาท/หุ้น

– ราคา วันที่ 18/8/2565 อยู่ที่ 5.1 บาท ลดลง -8.9% จากต้นปี โดยมีค่า PE เท่ากับ 19.04 เท่า และ P/B อยู่ที่ 3.49 เท่า และ อัตราปันผลรอบปี เท่ากับ 3.53%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3ix9cdg

.

8. CKP : บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 41,460 ล้านบาท]

– กำไรสุทธิ ครึ่งแรกของปี 2565 เท่ากับ 902.76 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 0.111 บาท/หุ้น

– ราคา วันที่ 18/8/2565 อยู่ที่ 5.1 บาท เพิ่มขึ้น 2.0% จากต้นปี โดยมีค่า PE เท่ากับ 18.34 เท่า และ P/B อยู่ที่ 1.68 เท่า และ อัตราปันผลรอบปี เท่ากับ 1.57%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/36dYbsr

.

9. ETC : บริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 7,974 ล้านบาท]

– กำไรสุทธิ ครึ่งแรกของปี 2565 เท่ากับ 112.35 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.0% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 0.05 บาท/หุ้น

– ราคา วันที่ 18/8/2565 อยู่ที่ 3.56 บาท เพิ่มขึ้น 20.3% จากต้นปี โดยมีค่า PE เท่ากับ 41.82 เท่า และ P/B อยู่ที่ 2.8 เท่า และ อัตราปันผลรอบปี เท่ากับ 0.00%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2ZS0nFS

.

10. ACE : บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 27,068 ล้านบาท]

– กำไรสุทธิ ครึ่งแรกของปี 2565 เท่ากับ 706.46 ล้านบาท ลดลง -2.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 0.07 บาท/หุ้น

– ราคา วันที่ 18/8/2565 อยู่ที่ 2.66 บาท ลดลง -24.0% จากต้นปี โดยมีค่า PE เท่ากับ 18.22 เท่า และ P/B อยู่ที่ 1.96 เท่า และ อัตราปันผลรอบปี เท่ากับ 0.74%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3sJoTT5

.

11. EA : บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 310,523 ล้านบาท]

– กำไรสุทธิ ครึ่งแรกของปี 2565 เท่ากับ 2,461.74 ล้านบาท ลดลง -5.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 0.66 บาท/หุ้น

– ราคา วันที่ 18/8/2565 อยู่ที่ 83.25 บาท ลดลง -13.3% จากต้นปี โดยมีค่า PE เท่ากับ 52.11 เท่า และ P/B อยู่ที่ 9.19 เท่า และ อัตราปันผลรอบปี เท่ากับ 0.36%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/38WKdgb

.

12. RATCH : บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 91,894 ล้านบาท]

– กำไรสุทธิ ครึ่งแรกของปี 2565 เท่ากับ 3,775.45 ล้านบาท ลดลง -10.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 2.06 บาท/หุ้น

– ราคา วันที่ 18/8/2565 อยู่ที่ 42.25 บาท ลดลง -6.1% จากต้นปี โดยมีค่า PE เท่ากับ 12.53 เท่า และ P/B อยู่ที่ 0.9 เท่า และ อัตราปันผลรอบปี เท่ากับ 3.92%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3o0nHHw

.

13. SPCG : บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 16,893 ล้านบาท]

– กำไรสุทธิ ครึ่งแรกของปี 2565 เท่ากับ 1,166.53 ล้านบาท ลดลง -12.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 1.1 บาท/หุ้น

– ราคา วันที่ 18/8/2565 อยู่ที่ 16 บาท ลดลง -13.0% จากต้นปี โดยมีค่า PE เท่ากับ 7.32 เท่า และ P/B อยู่ที่ 0.97 เท่า และ อัตราปันผลรอบปี เท่ากับ 5.00%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3Ktsw7T

.

14. CV : บริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 2,842 ล้านบาท]

– กำไรสุทธิ ครึ่งแรกของปี 2565 เท่ากับ 34.80 ล้านบาท ลดลง -19.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 0.03 บาท/หุ้น

– ราคา วันที่ 18/8/2565 อยู่ที่ 2.22 บาท ลดลง -27.9% จากต้นปี โดยมีค่า PE เท่ากับ 20.47 เท่า และ P/B อยู่ที่ 1.45 เท่า และ อัตราปันผลรอบปี เท่ากับ 1.07%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2ZTZMTZ

.

15. TPIPP : บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 31,080 ล้านบาท]

– กำไรสุทธิ ครึ่งแรกของปี 2565 เท่ากับ 1,710.29 ล้านบาท ลดลง -24.0% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 0.204 บาท/หุ้น

– ราคา วันที่ 18/8/2565 อยู่ที่ 3.7 บาท ลดลง -11.1% จากต้นปี โดยมีค่า PE เท่ากับ 8.51 เท่า และ P/B อยู่ที่ 0.99 เท่า และ อัตราปันผลรอบปี เท่ากับ 6.79%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3nW1D0N

.

16. WHAUP : บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 14,765 ล้านบาท]

– กำไรสุทธิ ครึ่งแรกของปี 2565 เท่ากับ 282.86 ล้านบาท ลดลง -24.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 0.07 บาท/หุ้น

– ราคา วันที่ 18/8/2565 อยู่ที่ 3.86 บาท ลดลง -5.4% จากต้นปี โดยมีค่า PE เท่ากับ 23 เท่า และ P/B อยู่ที่ 1.16 เท่า และ อัตราปันผลรอบปี เท่ากับ 6.61%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/2XTWwDt

.

17. EP : บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 4,196 ล้านบาท]

– กำไรสุทธิ ครึ่งแรกของปี 2565 เท่ากับ 31.71 ล้านบาท ลดลง -28.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 0.03 บาท/หุ้น

– ราคา วันที่ 18/8/2565 อยู่ที่ 4.5 บาท ลดลง -21.1% จากต้นปี โดยมีค่า PE เท่ากับ 4.22 เท่า และ P/B อยู่ที่ 1.07 เท่า และ อัตราปันผลรอบปี เท่ากับ 5.48%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2ZMMmJ2

.

18. MDX : บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 2,349 ล้านบาท]

– กำไรสุทธิ ครึ่งแรกของปี 2565 เท่ากับ 117.45 ล้านบาท ลดลง -44.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 0.286 บาท/หุ้น

– ราคา วันที่ 18/8/2565 อยู่ที่ 4.94 บาท ลดลง -27.4% จากต้นปี โดยมีค่า PE เท่ากับ 7.62 เท่า และ P/B อยู่ที่ 0.57 เท่า และ อัตราปันผลรอบปี เท่ากับ 0.00%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/36Wa4D6

.

19. SUPER : บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 20,239 ล้านบาท]

– กำไรสุทธิ ครึ่งแรกของปี 2565 เท่ากับ 768.54 ล้านบาท ลดลง -51.0% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 0.0281 บาท/หุ้น

– ราคา วันที่ 18/8/2565 อยู่ที่ 0.74 บาท ลดลง -22.1% จากต้นปี โดยมีค่า PE เท่ากับ 12.59 เท่า และ P/B อยู่ที่ 1 เท่า และ อัตราปันผลรอบปี เท่ากับ 0.81%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3issOPq

.

20. TPCH : บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 2,989 ล้านบาท]

– กำไรสุทธิ ครึ่งแรกของปี 2565 เท่ากับ 35.36 ล้านบาท ลดลง -63.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 0.09 บาท/หุ้น

– ราคา วันที่ 18/8/2565 อยู่ที่ 7.45 บาท ลดลง -38.4% จากต้นปี โดยมีค่า PE เท่ากับ 39.9 เท่า และ P/B อยู่ที่ 1.03 เท่า และ อัตราปันผลรอบปี เท่ากับ 5.32%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3cA5bU4

.

21. GPSC : บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 193,856 ล้านบาท]

– กำไรสุทธิ ครึ่งแรกของปี 2565 เท่ากับ 996.98 ล้านบาท ลดลง -76.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 0.35 บาท/หุ้น

– ราคา วันที่ 18/8/2565 อยู่ที่ 68.75 บาท ลดลง -22.5% จากต้นปี โดยมีค่า PE เท่ากับ 47.99 เท่า และ P/B อยู่ที่ 1.82 เท่า และ อัตราปันผลรอบปี เท่ากับ 2.09%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3sD7Lyq

.

22. BGRIM : บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 97,107 ล้านบาท]

– ขาดทุนสุทธิ ครึ่งแรกของปี 2565 เท่ากับ -169.87 ล้านบาท ลดลง -110.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ -0.14 บาท/หุ้น

– ราคา วันที่ 18/8/2565 อยู่ที่ 37.25 บาท ลดลง -8.0% จากต้นปี โดยมีค่า PE เท่ากับ 205.34 เท่า และ P/B อยู่ที่ 3.13 เท่า และ อัตราปันผลรอบปี เท่ากับ 1.08%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3p4EXfW

.

23. SCG : บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 5,725 ล้านบาท]

– ขาดทุนสุทธิ ครึ่งแรกของปี 2565 เท่ากับ -89.98 ล้านบาท ลดลง -191.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว โดยมีขาดทุนสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ -0.077 บาท/หุ้น

– ราคา วันที่ 18/8/2565 อยู่ที่ 4.92 บาท ลดลง -20.0% จากต้นปี โดยมีค่า PE เท่ากับ 0 เท่า และ P/B อยู่ที่ 1.52 เท่า และ อัตราปันผลรอบปี เท่ากับ 1.24%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2Y9l7bd

.


❗ หมายเหตุ :

  1. โพสนี้จัดทำขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการลงทุนเท่านั้น ไม่ได้ชี้นำว่าบริษัทไหนน่าลงทุนกว่าบริษัทไหน หรือผลตอบแทนการลงทุนจะไม่เปลี่ยนไป เพราะการลงทุนมีความเสี่ยง ผู้สนใจควรต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการลงทุนเสมอ🙂
    .
    Reference
  • https://www.set.or.th/

ตลาดหุ้นไทย #หุ้นปันผล #หุ้นโรงไฟฟ้า #กำไรสุทธิ #การลงทุน #iYomBizInspiration

สนใจข้อมูลธุรกิจ การเงิน การลงทุน เล่าให้ฟังเข้าใจ ง่ายๆ พร้อมทั้งแรงบันดาลใจดีๆ ในการสร้างฝัน ติดตาม iYom Biz+Inspiration ได้ที่
website http://iyom-bizinspiration.com
facebook : https://www.facebook.com/iYomBizInspiration
youtube : https://www.youtube.com/c/iYomBizInspiration

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *