เช็คกำไรสุทธิ 12 หุ้น กลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ปี 2563

เช็คกำไรสุทธิ 12 หุ้น กลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ปี 2563

หนึ่งภาคธุรกิจที่ได้รับผลกระทบอย่างหนัก จากภาวะวิกฤตในปี 2563 ที่ผ่านมา คือ ภาคอสังหาริมทรัพย์ โดยเฉพาะอสังหาริมทรัพย์ในแนวดิ่ง (คอนโด) ต่างตกอยู่ในภาวะการชะลอตัวอย่างชัดเจน จากพิษเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น

ทำให้บริษัทในกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยส่วนใหญ่ต่างมีกำไรสุทธิที่ลดลง ซึ่งจากการสำรวจและรวบรวมกำไรสุทธิของบริษัทในกลุ่มนี้ จำนวน 12 บริษัท พบว่า ปี 2563 มีกำไรสุทธิรวมอยู่ที่ 3.18 หมื่นล้านบาท ลดลง 8.47 พันล้านบาท หรือลดลง 21% จากปี 2562 ที่มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 4 หมื่นกว่าล้านบาท

ถึงแม้ในภาพรวมผลประกอบการของบริษัทในกลุ่มนี้ จะมีกำไรลดลง โดยลดลงเกือบ 50% แต่ก็มีบางบริษัทที่สามารถทำกำไรเติบโตสวนทางตลาด โดยเพิ่มขึ้นถึง 50% เช่นเดียวกัน โพสนี้จึงจะมาเช็คกันดูว่า ใน 12 บริษัท กลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ มีบริษัทไหนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงกันบ้าง

ข้อมูลเรียงลำดับบริษัทตามกำไรสุทธิ ปี 2563 มากที่สุด

1. LH : บริษัทแลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

กำไรสุทธิ ปี 2563 เท่ากับ 7,144.92 ล้านบาท เป็นกำไรต่อหุ้น (EPS) 0.6 บาท ลดลง 0.24 บาท หรือลดลง 28.6 % จาก 0.84 บาท ในปี 2562

โดยราคาหุ้นวันที่ 5-3-2564 ปิดที่ 7.95 บาท มีค่า PE เท่ากับ 13.29 เท่า

2. SPALI : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)

กำไรสุทธิ ปี 2563 เท่ากับ 4,251.23 ล้านบาท เป็นกำไรต่อหุ้น (EPS) 2.13 บาท ลดลง 0.39 บาท หรือลดลง 15.5 % จาก 2.52 บาท ในปี 2562

โดยราคาหุ้นวันที่ 5-3-2564 ปิดที่ 20.1 บาท มีค่า PE เท่ากับ 9.22 เท่า

3. AP : บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

กำไรสุทธิ ปี 2563 เท่ากับ 4,226.54 ล้านบาท เป็นกำไรต่อหุ้น (EPS) 1.34 บาท เพิ่มขึ้น 0.36 บาท หรือเพิ่มขึ้น 36.7 % จาก 0.98 บาท ในปี 2562

โดยราคาหุ้นวันที่ 5-3-2564 ปิดที่ 7.85 บาท มีค่า PE เท่ากับ 5.84 เท่า

📌 กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นจาก รายได้ที่เพิ่มขึ้นถึง 25.6% จากการเปิดตัวโครงการใหม่ในแนวราบ (บ้าน) ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี จนสามารถทำรายได้เป็นสถิติสูงสุดในปีที่ผ่านมา อีกทั้งยังมี ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้าเพิ่มขึ้นถึง 1,948 ล้านบาท

4. PSH : บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

กำไรสุทธิ ปี 2563 เท่ากับ 2,770.63 ล้านบาท เป็นกำไรต่อหุ้น (EPS) 1.24 บาท ลดลง 1.21 บาท หรือลดลง 49.4 % จาก 2.45 บาท ในปี 2562

โดยราคาหุ้นวันที่ 5-3-2564 ปิดที่ 13.4 บาท มีค่า PE เท่ากับ 10.59 เท่า

5. ORI : บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

กำไรสุทธิ ปี 2563 เท่ากับ 2,661.89 ล้านบาท เป็นกำไรต่อหุ้น (EPS) 1.085 บาท ลดลง 0.15 บาท หรือลดลง 12.2 % จาก 1.246 บาท ในปี 2562

โดยราคาหุ้นวันที่ 5-3-2564 ปิดที่ 7.65 บาท มีค่า PE เท่ากับ 7.05 เท่า

6. QH : บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

กำไรสุทธิ ปี 2563 เท่ากับ 2,123.42 ล้านบาท เป็นกำไรต่อหุ้น (EPS) 0.2 บาท ลดลง 0.07 บาท หรือลดลง 25.9 % จาก 0.27 บาท ในปี 2562

โดยราคาหุ้นวันที่ 5-3-2564 ปิดที่ 2.4 บาท มีค่า PE เท่ากับ 12.11 เท่า

7. SC : บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

กำไรสุทธิ ปี 2563 เท่ากับ 1,897.94 ล้านบาท เป็นกำไรต่อหุ้น (EPS) 0.454 บาท ลดลง 0.03 บาท หรือลดลง 6.3 % จาก 0.485 บาท ในปี 2562

โดยราคาหุ้นวันที่ 5-3-2564 ปิดที่ 2.94 บาท มีค่า PE เท่ากับ 6.48 เท่า

8. NOBLE : บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

กำไรสุทธิ ปี 2563 เท่ากับ 1,878.3 ล้านบาท เป็นกำไรต่อหุ้น (EPS) 1.37 บาท ลดลง 0.87 บาท หรือลดลง 38.8 % จาก 2.24 บาท ในปี 2562

โดยราคาหุ้นวันที่ 5-3-2564 ปิดที่ 7.9 บาท มีค่า PE เท่ากับ 5.76 เท่า

9. SIRI : บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)

กำไรสุทธิ ปี 2563 เท่ากับ 1,673.09 ล้านบาท เป็นกำไรต่อหุ้น (EPS) 0.11 บาท ลดลง 0.06 บาท หรือลดลง 35.3 % จาก 0.17 บาท ในปี 2562

โดยราคาหุ้นวันที่ 5-3-2564 ปิดที่ 0.87 บาท มีค่า PE เท่ากับ 7.73 เท่า

10. LALIN : บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

กำไรสุทธิ ปี 2563 เท่ากับ 1,333.17 ล้านบาท เป็นกำไรต่อหุ้น (EPS) 1.44 บาท เพิ่มขึ้น 0.48 บาท หรือเพิ่มขึ้น 50 % จาก 0.96 บาท ในปี 2562

โดยราคาหุ้นวันที่ 5-3-2564 ปิดที่ 9.35 บาท มีค่า PE เท่ากับ 6.49 เท่า

📌 กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นจาก รายได้ที่เพิ่มขึ้นถึง 24.4% จากการดำเนินกลยุทธ์ธุรกิจที่ถูกต้อง โดยการพัฒนาและนำเสนอสินค้า ที่ตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังมีการบันทึกกำไรจากการถูกเวนคืน (One off) จำนวน 156 ล้านบาท

11. SENA : บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

กำไรสุทธิ ปี 2563 เท่ากับ 1,119.42 ล้านบาท เป็นกำไรต่อหุ้น (EPS) 0.786 บาท เพิ่มขึ้น 0.16 บาท หรือเพิ่มขึ้น 25.6 % จาก 0.626 บาท ในปี 2562

โดยราคาหุ้นวันที่ 5-3-2564 ปิดที่ 4.04 บาท มีค่า PE เท่ากับ 5.15 เท่า

📌 กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นจาก รายได้ในบริษัทร่วมทุนเพิ่มขึ้น (แต่รายได้ภาพรวมของบริษัทลดลง) ทำให้มีการรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมทุนเข้ามา 307 ล้านบาท

12. LPN : บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

กำไรสุทธิ ปี 2563 เท่ากับ 716.35 ล้านบาท เป็นกำไรต่อหุ้น (EPS) 0.49 บาท ลดลง 0.37 บาท หรือลดลง 43 % จาก 0.86 บาท ในปี 2562

โดยราคาหุ้นวันที่ 5-3-2564 ปิดที่ 4.76 บาท มีค่า PE เท่ากับ 9.66 เท่า


❗ หมายเหตุ : โพสนี้จัดทำขึ้นเพื่่อใช้เป็นแนวทางในการลงทุนเท่านั้น ไม่ได้ชี้นำว่าบริษัทไหนน่าลงทุนกว่าบริษัทไหน หรือผลตอบแทนการลงทุนจะไม่เปลี่ยนไป เพราะการลงทุนมีความเสี่ยง ผู้สนใจควรต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการลงทุนเสมอนะครับ 🙂


Reference
– https://www.set.or.th /

สนใจข้อมูลธุรกิจ การเงิน การลงทุน เล่าให้ฟังเข้าใจง่ายๆ พร้อมทั้งแรงบันดาลใจดีๆ ในการสร้างฝัน ติดตาม iYom Biz+Inspiration ได้ที่
website : https://iyom-bizinspiration.com
facebook : https://www.facebook.com/iYomBizInspiration

Leave a Reply

Your email address will not be published.