เช็คกำไรสุทธิ 23 หุ้นกลุ่มโรงไฟฟ้า ไตรมาสที่ 1 ปี 2565

เช็คกำไรสุทธิ 23 หุ้นกลุ่มโรงไฟฟ้า ไตรมาสที่ 1 ปี 2565

โดยภาพรวมของทั้ง 23 หุ้นกลุ่มโรงไฟฟ้า ในไตรมาสที่ 1 ปี 2565 มีกำไรสุทธิรวม เท่ากับ 18,689 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 30% หรือเพิ่มขึ้น 4,344 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ที่อยู่ที่ 14,345 ล้านบาท

.

ซึ่งจากการสำรวจทั้ง 23 หุ้นดังกล่าว มี 8 หุ้นที่มีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น (สูงสุดที่ 603%) และมี 2 บริษัทที่ขาดทุนสุทธิ นอกนั้นสามารถปิดมีกำไร แต่ก็ลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

.

แม้ในภาพรวมราคาหุ้นกลุ่มโรงไฟฟ้า ณ วันที่ 24/5/2565 ส่วนใหญ่จะปรับตัวลดลงมาเมือเทียบกับต้นปี เนื่องจาก ถูกเทขายทำกำไรจากที่ราคาหุ้นในกลุ่มนี้ปรับตัวเพิ่มสูงในปี 2564 ที่ผ่านมา อีกทั้งก็เพื่อลดความเสี่ยงจากสถานการณ์ความไม่แน่นอนที่รุมเร้าตลาดทุนตั้งแต่ช่วงต้นปี

.

ไปดูกันครับว่าทั้ง 23 หุ้นโรงไฟฟ้า มีผลการดำเนินงาน ไตรมาสแรกของปี เป็นอย่างไรบ้าง

(ข้อมูลหุ้นเรียงตาม หุ้นที่มีกำไรสุทธิมากที่สุด)

.

.

1. EGCO : บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 92,658 ล้านบาท]

– กำไรสุทธิ ประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2565 เท่ากับ 4,115.81 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 603.0% เมื่อเทียบกับช่วเดียวกันของปีที่แล้ว โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 7.82 บาท/หุ้น

– ราคา วันที่ 24/5/2565 อยู่ที่ 176 บาท เพิ่มขึ้น 0.3% จากต้นปี โดยมีค่า PE เท่ากับ 12.31 เท่า และ P/B อยู่ที่ 0.78 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > 

.

2. GULF : บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 551,458 ล้านบาท]

– กำไรสุทธิ ประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2565 เท่ากับ 3,394.61 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 108.0% เมื่อเทียบกับช่วเดียวกันของปีที่แล้ว โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 0.29 บาท/หุ้น

– ราคา วันที่ 24/5/2565 อยู่ที่ 47 บาท เพิ่มขึ้น 2.7% จากต้นปี โดยมีค่า PE เท่ากับ 59.39 เท่า และ P/B อยู่ที่ 5.41 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > 

.

3. BPP : บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 49,068 ล้านบาท]

– กำไรสุทธิ ประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2565 เท่ากับ 2,918.34 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 182.2% เมื่อเทียบกับช่วเดียวกันของปีที่แล้ว โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 0.958 บาท/หุ้น

– ราคา วันที่ 24/5/2565 อยู่ที่ 16.1 บาท ลดลง -6.4% จากต้นปี โดยมีค่า PE เท่ากับ 9.79 เท่า และ P/B อยู่ที่ 1.01 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ >

.

4. RATCH : บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 58,363 ล้านบาท]

– กำไรสุทธิ ประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2565 เท่ากับ 1,579.36 ล้านบาท ลดลง -24.4% เมื่อเทียบกับช่วเดียวกันของปีที่แล้ว โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 1.09 บาท/หุ้น

– ราคา วันที่ 24/5/2565 อยู่ที่ 40.25 บาท ลดลง -10.6% จากต้นปี โดยมีค่า PE เท่ากับ 12.53 เท่า และ P/B อยู่ที่ 0.85 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ >

.

5. EA : บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 326,375 ล้านบาท]

– กำไรสุทธิ ประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2565 เท่ากับ 1,366.31 ล้านบาท ลดลง -3.2% เมื่อเทียบกับช่วเดียวกันของปีที่แล้ว โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 0.37 บาท/หุ้น

– ราคา วันที่ 24/5/2565 อยู่ที่ 87.5 บาท ลดลง -8.9% จากต้นปี โดยมีค่า PE เท่ากับ 54.22 เท่า และ P/B อยู่ที่ 9.72 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ >

.

6. BCPG : บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 34,440 ล้านบาท]

– กำไรสุทธิ ประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2565 เท่ากับ 1,363.04 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 160.4% เมื่อเทียบกับช่วเดียวกันของปีที่แล้ว โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 0.47 บาท/หุ้น

– ราคา วันที่ 24/5/2565 อยู่ที่ 11.9 บาท ลดลง -0.8% จากต้นปี โดยมีค่า PE เท่ากับ 12.29 เท่า และ P/B อยู่ที่ 1.22 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > 

.

7. TPIPP : บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 30,912 ล้านบาท]

– กำไรสุทธิ ประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2565 เท่ากับ 854.58 ล้านบาท ลดลง -19.5% เมื่อเทียบกับช่วเดียวกันของปีที่แล้ว โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 0.102 บาท/หุ้น

– ราคา วันที่ 24/5/2565 อยู่ที่ 3.68 บาท ลดลง -11.5% จากต้นปี โดยมีค่า PE เท่ากับ 7.89 เท่า และ P/B อยู่ที่ 0.99 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ >

.

8. SPCG : บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 17,315 ล้านบาท]

– กำไรสุทธิ ประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2565 เท่ากับ 612.57 ล้านบาท ลดลง -12.5% เมื่อเทียบกับช่วเดียวกันของปีที่แล้ว โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 0.58 บาท/หุ้น

– ราคา วันที่ 24/5/2565 อยู่ที่ 16.4 บาท ลดลง -10.9% จากต้นปี โดยมีค่า PE เท่ากับ 7.32 เท่า และ P/B อยู่ที่ 1.01 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ >

.

9. SUPER : บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 22,427 ล้านบาท]

– กำไรสุทธิ ประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2565 เท่ากับ 532.29 ล้านบาท ลดลง -38.1% เมื่อเทียบกับช่วเดียวกันของปีที่แล้ว โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 0.0195 บาท/หุ้น

– ราคา วันที่ 24/5/2565 อยู่ที่ 0.82 บาท ลดลง -13.7% จากต้นปี โดยมีค่า PE เท่ากับ 10.78 เท่า และ P/B อยู่ที่ 1.12 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ >

.

10. GUNKUL : บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 50,186 ล้านบาท]

– กำไรสุทธิ ประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2565 เท่ากับ 503.35 ล้านบาท ลดลง -17.3% เมื่อเทียบกับช่วเดียวกันของปีที่แล้ว โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 0.06 บาท/หุ้น

– ราคา วันที่ 24/5/2565 อยู่ที่ 5.65 บาท เพิ่มขึ้น 0.9% จากต้นปี โดยมีค่า PE เท่ากับ 24.04 เท่า และ P/B อยู่ที่ 3.83 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ >

.

11. TSE : บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 4,744 ล้านบาท]

– กำไรสุทธิ ประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2565 เท่ากับ 338.94 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 67.3% เมื่อเทียบกับช่วเดียวกันของปีที่แล้ว โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 0.16 บาท/หุ้น

– ราคา วันที่ 24/5/2565 อยู่ที่ 2.24 บาท ลดลง -14.5% จากต้นปี โดยมีค่า PE เท่ากับ 7.61 เท่า และ P/B อยู่ที่ 0.75 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > 

.

12. ACE : บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 29,510 ล้านบาท]

– กำไรสุทธิ ประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2565 เท่ากับ 322.71 ล้านบาท ลดลง -10.4% เมื่อเทียบกับช่วเดียวกันของปีที่แล้ว โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 0.03 บาท/หุ้น

– ราคา วันที่ 24/5/2565 อยู่ที่ 2.9 บาท ลดลง -17.1% จากต้นปี โดยมีค่า PE เท่ากับ 20.24 เท่า และ P/B อยู่ที่ 2.18 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > 

.

13. GPSC : บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 181,168 ล้านบาท]

– กำไรสุทธิ ประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2565 เท่ากับ 313.21 ล้านบาท ลดลง -84.1% เมื่อเทียบกับช่วเดียวกันของปีที่แล้ว โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 0.11 บาท/หุ้น

– ราคา วันที่ 24/5/2565 อยู่ที่ 64.25 บาท ลดลง -27.6% จากต้นปี โดยมีค่า PE เท่ากับ 32.15 เท่า และ P/B อยู่ที่ 1.67 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > 

.

14. SSP : บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 11,136 ล้านบาท]

– กำไรสุทธิ ประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2565 เท่ากับ 294.77 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 61.0% เมื่อเทียบกับช่วเดียวกันของปีที่แล้ว โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 0.2408 บาท/หุ้น

– ราคา วันที่ 24/5/2565 อยู่ที่ 9.8 บาท ลดลง -22.8% จากต้นปี โดยมีค่า PE เท่ากับ 12.82 เท่า และ P/B อยู่ที่ 1.83 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ >

.

15. WHAUP : บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 15,071 ล้านบาท]

– กำไรสุทธิ ประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2565 เท่ากับ 78.30 ล้านบาท ลดลง -40.1% เมื่อเทียบกับช่วเดียวกันของปีที่แล้ว โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 0.02 บาท/หุ้น

– ราคา วันที่ 24/5/2565 อยู่ที่ 3.94 บาท ลดลง -3.4% จากต้นปี โดยมีค่า PE เท่ากับ 21.95 เท่า และ P/B อยู่ที่ 1.17 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ >

.

16. MDX : บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 2,473 ล้านบาท]

– กำไรสุทธิ ประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2565 เท่ากับ 77.33 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.2% เมื่อเทียบกับช่วเดียวกันของปีที่แล้ว โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 0.188 บาท/หุ้น

– ราคา วันที่ 24/5/2565 อยู่ที่ 5.2 บาท ลดลง -23.5% จากต้นปี โดยมีค่า PE เท่ากับ 6.16 เท่า และ P/B อยู่ที่ 0.6 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ >

.

17. ETC : บริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 8,736 ล้านบาท]

– กำไรสุทธิ ประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2565 เท่ากับ 46.82 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.1% เมื่อเทียบกับช่วเดียวกันของปีที่แล้ว โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 0.0209 บาท/หุ้น

– ราคา วันที่ 24/5/2565 อยู่ที่ 3.9 บาท เพิ่มขึ้น 31.8% จากต้นปี โดยมีค่า PE เท่ากับ 47.25 เท่า และ P/B อยู่ที่ 3.23 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ >

.

18. CKP : บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 45,118 ล้านบาท]

– กำไรสุทธิ ประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2565 เท่ากับ 38.73 ล้านบาท ลดลง -66.2% เมื่อเทียบกับช่วเดียวกันของปีที่แล้ว โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 0.005 บาท/หุ้น

– ราคา วันที่ 24/5/2565 อยู่ที่ 5.55 บาท เพิ่มขึ้น 11.0% จากต้นปี โดยมีค่า PE เท่ากับ 21.26 เท่า และ P/B อยู่ที่ 1.79 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ >

.

19. TPCH : บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 3,410 ล้านบาท]

– กำไรสุทธิ ประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2565 เท่ากับ 36.99 ล้านบาท ลดลง -22.1% เมื่อเทียบกับช่วเดียวกันของปีที่แล้ว โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 0.09 บาท/หุ้น

– ราคา วันที่ 24/5/2565 อยู่ที่ 8.5 บาท ลดลง -29.8% จากต้นปี โดยมีค่า PE เท่ากับ 27.46 เท่า และ P/B อยู่ที่ 1.17 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ >

.

20. BGRIM : บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 86,679 ล้านบาท]

– กำไรสุทธิ ประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2565 เท่ากับ 23.30 ล้านบาท ลดลง -96.2% เมื่อเทียบกับช่วเดียวกันของปีที่แล้ว โดยมีขาดทุนสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ -0.03 บาท/หุ้น

– ราคา วันที่ 24/5/2565 อยู่ที่ 33.25 บาท ลดลง -17.9% จากต้นปี โดยมีค่า PE เท่ากับ 51.35 เท่า และ P/B อยู่ที่ 2.83 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ >

.

21. CV : บริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 3,046 ล้านบาท]

– กำไรสุทธิ ประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2565 เท่ากับ 14.97 ล้านบาท ลดลง -43.3% เมื่อเทียบกับช่วเดียวกันของปีที่แล้ว โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 0.01 บาท/หุ้น

– ราคา วันที่ 24/5/2565 อยู่ที่ 2.38 บาท ลดลง -22.7% จากต้นปี โดยมีค่า PE เท่ากับ 22.64 เท่า และ P/B อยู่ที่ 1.56 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ >

.

22. SCG : บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 5,795 ล้านบาท]

– ขาดทุนสุทธิ ประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2565 เท่ากับ -54.85 ล้านบาท ลดลง -183.4% เมื่อเทียบกับช่วเดียวกันของปีที่แล้ว โดยมีขาดทุนสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ -0.05 บาท/หุ้น

– ราคา วันที่ 24/5/2565 อยู่ที่ 4.98 บาท ลดลง -19.0% จากต้นปี โดยมีค่า PE เท่ากับ 0 เท่า และ P/B อยู่ที่ 1.5 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ >

.

23. EP : บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 4,551 ล้านบาท]

– ขาดทุนสุทธิ ประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2565 เท่ากับ -82.76 ล้านบาท ลดลง -1,786.6% เมื่อเทียบกับช่วเดียวกันของปีที่แล้ว โดยมีขาดทุนสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ -0.09 บาท/หุ้น

– ราคา วันที่ 24/5/2565 อยู่ที่ 4.88 บาท ลดลง -14.4% จากต้นปี โดยมีค่า PE เท่ากับ 4.95 เท่า และ P/B อยู่ที่ 1.07 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > 

.

❗ หมายเหตุ :

1. โพสนี้จัดทำขึ้นเพื่่อใช้เป็นแนวทางในการลงทุนเท่านั้น ไม่ได้ชี้นำว่าบริษัทไหนน่าลงทุนกว่าบริษัทไหน หรือผลตอบแทนการลงทุนจะไม่เปลี่ยนไป เพราะการลงทุนมีความเสี่ยง ผู้สนใจควรต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการลงทุนเสมอ🙂

.

Reference

– https://www.set.or.th /

.

#ตลาดหุ้นไทย #กำไรสุทธิ #ไตรมาสที่1 #หุ้นโรงไฟฟ้า #การลงทุน #iYomBizInspiration

.

สนใจข้อมูลธุรกิจ การเงิน การลงทุน เล่าให้ฟังเข้าใจง่ายๆ พร้อมทั้งแรงบันดาลใจดีๆ ในการสร้างฝัน ติดตาม iYom Biz+Inspiration ได้ที่

website : https://iyom-bizinspiration.com

facebook : https://www.facebook.com/iYomBizInspiration

youtube : https://www.youtube.com/c/iYomBizInspiration

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *