เช็คราคา 15 หุ้นกลุ่มโรงพยาบาล ราคาเพิ่มสูงสุด จากสิ้นปี 2563 (ณ วันที่ 18/6/2564)

เช็คราคา 15 หุ้นกลุ่มโรงพยาบาล ราคาเพิ่มสูงสุด จากสิ้นปี 2563 (ณ วันที่ 18/6/2564)

หุ้นกลุ่มโรงพยาบาล เป็นอีกกลุ่มที่น่าสนใจในปีนี้ ในเรื่องของผลการดำเนินงานที่น่าจะเติบโตขึ้นจากปีที่ผ่าน เนื่องจาก 2 ปัจจัยสำคัญ คือ

.

 1. วัคซีนทางเลือกที่กำลังเข้ามา จะทำให้โรงพยาบาลขนาดใหญ่ได้รับอานิสงส์จากการเป็นตัวแทนนำเข้าวัคซีนทางเลือก (ถึงแม้จะเป็นรายได้ที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว แต่ก็ถือว่าเป็นโอกาสในการเพิ่มรายได้ในการเข้ารับบริการที่เกี่ยวข้องอื่นๆด้วยเช่นกัน)

เช่น BCH, VIBHA, BDMS และ THG เป็นต้น

.

 1. การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในปีนี้ (ระลอก 3) ที่มีการแพร่ระบาดอย่างหนักในเกือบทุกพื้นที่ จนทำให้โรงพยาบาลขนาดเล็ก มีอัตราการเข้าใช้บริการเพิ่มขึ้น จากการเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 จากประชาชนในท้องที่ แม้โรงพยาบาลขนาดเล็กจะไม่ได้รับโควต้ากระจายวัคซีนทางเลือก แต่ก็มีบริการตรวจหาเชื้อโควิด-19 เข้ามาเสริมอยู่ตลอด

เช่น EKH, CMR, RJH เป็นต้น

.

โพสนี้จึงจะมาดูว่า 15 หุ้นใรกลุ่มโรงพยาบาล ผลตอบแทนราคาในวันที่ 18/6/2564 มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร เมื่อเที่ยบกับสิ้นปี 2563 และเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (พ.ค.64)

.

(ข้อมูลเรียงลำดับตาม %การเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นสูงสุด เมื่อเทียบกับสิ้นปี 63)

.

 1. BCH : บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 52,119 ล้านบาท]

โดยราคาหุ้นวันที่ 18-6-2564 ปิดที่ 20.9 บาท เพิ่มขึ้น 7.3 บาท จาก 13.6 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 53.7% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (พ.ค.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 2.5% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 40 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3ccnUVW

.

 1. SKR : บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 19,893 ล้านบาท]

โดยราคาหุ้นวันที่ 18-6-2564 ปิดที่ 9.95 บาท เพิ่มขึ้น 3.45 บาท จาก 6.5 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 53.1% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (พ.ค.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 11.8% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 53 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3fAsEV4

.

 1. VIBHA : บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 29,867 ล้านบาท]

โดยราคาหุ้นวันที่ 18-6-2564 ปิดที่ 2.2 บาท เพิ่มขึ้น 0.73 บาท จาก 1.47 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 49.7% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (พ.ค.) ปรับตัวลดลง -2.7% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 61 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2YgFjnW

.

 1. CHG : บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 38,500 ล้านบาท]

โดยราคาหุ้นวันที่ 18-6-2564 ปิดที่ 3.5 บาท เพิ่มขึ้น 1.04 บาท จาก 2.46 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 42.3% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (พ.ค.) ปรับตัวลดลง -0.6% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 41 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/36a4zRq

.

 1. EKH : บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 4,080 ล้านบาท]

โดยราคาหุ้นวันที่ 18-6-2564 ปิดที่ 6.8 บาท เพิ่มขึ้น 1.82 บาท จาก 4.98 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 36.5% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (พ.ค.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 1.5% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 43 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3comWGf

.

 1. VIH : บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 5,650 ล้านบาท]

โดยราคาหุ้นวันที่ 18-6-2564 ปิดที่ 9.9 บาท เพิ่มขึ้น 2.6 บาท จาก 7.3 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 35.6% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (พ.ค.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 11.2% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 28 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3iXhyNe

.

 1. CMR : บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 9,575 ล้านบาท]

โดยราคาหุ้นวันที่ 18-6-2564 ปิดที่ 2.38 บาท เพิ่มขึ้น 0.62 บาท จาก 1.76 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 35.2% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (พ.ค.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 1.7% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 53 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/36eYXVR

.

 1. RJH : บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 9,075 ล้านบาท]

โดยราคาหุ้นวันที่ 18-6-2564 ปิดที่ 30.25 บาท เพิ่มขึ้น 6.55 บาท จาก 23.7 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 27.6% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (พ.ค.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 8% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 21 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3oedqHH

.

 1. WPH : บริษัท โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 1,212 ล้านบาท]

โดยราคาหุ้นวันที่ 18-6-2564 ปิดที่ 2.02 บาท เพิ่มขึ้น 0.28 บาท จาก 1.74 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 16.1% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (พ.ค.) ปรับตัวลดลง -1% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 0 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2Ybqp2u

.

 1. LPH : บริษัท โรงพยาบาล ลาดพร้าว จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 3,938 ล้านบาท]

โดยราคาหุ้นวันที่ 18-6-2564 ปิดที่ 5.25 บาท เพิ่มขึ้น 0.67 บาท จาก 4.58 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 14.6% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (พ.ค.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 1% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 27 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/35EGYrf

.

 1. PR9 : บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 8,099 ล้านบาท]

โดยราคาหุ้นวันที่ 18-6-2564 ปิดที่ 10.3 บาท เพิ่มขึ้น 1.3 บาท จาก 9 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 14.4% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (พ.ค.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 3% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 40 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3iTixMv

.

 1. PRINC : บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 17,139 ล้านบาท]

โดยราคาหุ้นวันที่ 18-6-2564 ปิดที่ 4.5 บาท เพิ่มขึ้น 0.5 บาท จาก 4 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 12.5% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (พ.ค.) ปรับตัวลดลง -2.2% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 0 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3iThJXZ

.

 1. BH : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 106,474 ล้านบาท]

โดยราคาหุ้นวันที่ 18-6-2564 ปิดที่ 134 บาท เพิ่มขึ้น 14 บาท จาก 120 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 11.7% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (พ.ค.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 1.5% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 201 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3qPX2Pt

.

 1. BDMS : บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน) [มูลค่าตลาด 365,516 ล้านบาท]

โดยราคาหุ้นวันที่ 18-6-2564 ปิดที่ 23 บาท เพิ่มขึ้น 2.2 บาท จาก 20.8 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 10.6% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (พ.ค.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 6.5% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 61 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3qMug20

.

 1. SVH : บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 40,800 ล้านบาท]

โดยราคาหุ้นวันที่ 18-6-2564 ปิดที่ 408 บาท เพิ่มขึ้น 8 บาท จาก 400 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 2% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (พ.ค.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 1% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 32 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3iMiodD

.
.

❗หมายเหตุ : โพสนี้จัดทำขึ้นเพื่่อใช้เป็นแนวทางในการลงทุนเท่านั้น ไม่ได้ชี้นำว่าบริษัทไหนน่าลงทุนกว่าบริษัทไหน หรือผลตอบแทนการลงทุนจะไม่เปลี่ยนไป เพราะการลงทุนมีความเสี่ยง ผู้สนใจควรต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการลงทุนเสมอ🙂

.

Reference
– https://www.set.or.th /

.

#หุ้นโรงพยาบาล
#การลงทุน
#iYomBizInspiration

.

สนใจข้อมูลธุรกิจ การเงิน การลงทุน เล่าให้ฟังเข้าใจง่ายๆ พร้อมทั้งแรงบันดาลใจดีๆ ในการสร้างฝัน ติดตาม iYom Biz+Inspiration ได้ที่
website : https://iyom-bizinspiration.com
facebook : https://www.facebook.com/iYomBizInspiration

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *