เช็คราคา 15 หุ้น กลุ่มโรงไฟฟ้า สิ้นเดือน เม.ย.64 (เทียบสิ้นปี 63 และ มี.ค.64)

เช็คราคา 15 หุ้น กลุ่มโรงไฟฟ้า สิ้นเดือน เม.ย.64 (เทียบสิ้นปี 63 และ มี.ค.64)

มูลค่าตลาดของหุ้นกลุ่มโรงไฟฟ้าทั้ง 15 โรง ณ สิ้นเดือน เม.ย.2564 อยู่ที่ประมาณ 1.42 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 48,841 ล้านบาท หรือ 3.6% จาก 1.37 ล้านบาทเมื่อสิ้นปี 2563

.

แม้ในภาพรวมมูลค่าตลาดของหุ้นกลุ่มนี้ จะปรับตัวเพิ่มขึ้น น้อยกว่าตลาด (มูลค่าตลาดรวม +10%. ดัชนี SET +9.2%) แต่ก็มีหุ้นในกลุ่มบางตัวที่ปรับตัวสูงได้อย่างโดดเด่น เช่น GUNKUL, SSP, EA, BBP เป็นต้น

.

แต่เป็นที่น่าสังเกตุว่ามีเพียง 3 ตัวเท่านั้น ที่ราคายังคงปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือน มี.ค. ที่ผ่านมา คือ GUNKUL, WHAUP และ GULF เท่านั้น

.

โพสนี้เลยจะมาลองเช็คราคาทั้ง 15 หุ้นในในกลุ่มนี้กันว่า ตัวไหนไฟฟ้ายังสถิตย์อยู่บ้าง

(ข้อมูลเรียงลำดับจาก %การเปลี่ยนแปลงสูงไปต่ำสุด เมื่อเทียบกับกับสิ้นปี 2563 )

.

1. GUNKUL : บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

โดยราคาหุ้นวันที่ 30-4-2564 ปิดที่ 4.2 บาท เพิ่มขึ้น 1.68 บาท จาก 2.52 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 66.7% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (มี.ค.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 12.3% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 11 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3ix9cdg

.

2. SSP : บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

โดยราคาหุ้นวันที่ 30-4-2564 ปิดที่ 14.5 บาท เพิ่มขึ้น 2.9 บาท จาก 11.6 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 25% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (มี.ค.) ปรับตัวลดลง 4% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 18 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/38X9RkY

.

3. EA : บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

โดยราคาหุ้นวันที่ 30-4-2564 ปิดที่ 61 บาท เพิ่มขึ้น 11.75 บาท จาก 49.25 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 23.9% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (มี.ค.) ปรับตัวลดลง 1.6% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 44 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/38WKdgb

.

4. BPP : บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

โดยราคาหุ้นวันที่ 30-4-2564 ปิดที่ 18.1 บาท เพิ่มขึ้น 3 บาท จาก 15.1 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 19.9% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (มี.ค.) ปรับตัวลดลง 10% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 15 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/38W2iLk

.

5. WHAUP : บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

โดยราคาหุ้นวันที่ 30-4-2564 ปิดที่ 4.78 บาท เพิ่มขึ้น 0.58 บาท จาก 4.2 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 13.8% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (มี.ค.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 6.7% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 22 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/2XTWwDt

.

6. CKP : บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

โดยราคาหุ้นวันที่ 30-4-2564 ปิดที่ 4.68 บาท เพิ่มขึ้น 0.22 บาท จาก 4.46 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 4.9% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (มี.ค.) ปรับตัวลดลง 4.1% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 94 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/36dYbsr

.

7. ACE : บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)

โดยราคาหุ้นวันที่ 30-4-2564 ปิดที่ 3.72 บาท เพิ่มขึ้น 0.08 บาท จาก 3.64 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 2.2% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (มี.ค.) ปรับตัวลดลง 6.5% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 25 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3sJoTT5

.

8. TPIPP : บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

โดยราคาหุ้นวันที่ 30-4-2564 ปิดที่ 4.36 บาท เพิ่มขึ้น 0.08 บาท จาก 4.28 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 1.9% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (มี.ค.) ปรับตัวลดลง 0.5% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 8 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3nW1D0N

.

9. GULF : บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

โดยราคาหุ้นวันที่ 30-4-2564 ปิดที่ 34.5 บาท เพิ่มขึ้น 0.25 บาท จาก 34.25 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 0.7% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (มี.ค.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 3% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 95 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3sFbBXO

.

10. BCPG : บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)

โดยราคาหุ้นวันที่ 30-4-2564 ปิดที่ 14.2 บาท ลดลง 0 บาท จาก 14.2 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ ลดลง 0% และเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (มี.ค.) ยังปรับตัวลดลง 3.4% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 20 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/2KzFF66

.

11. SUPER : บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

โดยราคาหุ้นวันที่ 30-4-2564 ปิดที่ 0.95 บาท ลดลง -0.01 บาท จาก 0.96 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ ลดลง -1% และเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (มี.ค.) ยังปรับตัวลดลง 5.9% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 20 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3issOPq

.

12. GPSC : บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

โดยราคาหุ้นวันที่ 30-4-2564 ปิดที่ 72.75 บาท ลดลง -1 บาท จาก 73.75 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ ลดลง -1.4% และเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (มี.ค.) ยังปรับตัวลดลง 5.5% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 27 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3sD7Lyq

.

13. RATCH : บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

โดยราคาหุ้นวันที่ 30-4-2564 ปิดที่ 50.5 บาท ลดลง -2.5 บาท จาก 53 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ ลดลง -4.7% และเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (มี.ค.) ยังปรับตัวลดลง -1.5% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 12 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3o0nHHw

.

14. EGCO : บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

โดยราคาหุ้นวันที่ 30-4-2564 ปิดที่ 176.5 บาท ลดลง -16 บาท จาก 192.5 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ ลดลง -8.3% และเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (มี.ค.) ยังปรับตัวลดลง 4.9% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 11 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3p3crvf

.

15. BGRIM : บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

โดยราคาหุ้นวันที่ 30-4-2564 ปิดที่ 42.75 บาท ลดลง -5.75 บาท จาก 48.5 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ ลดลง -11.9% และเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (มี.ค.) ยังปรับตัวลดลง 6.6% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 51 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3p4EXfW

.

❗หมายเหตุ : โพสนี้จัดทำขึ้นเพื่่อใช้เป็นแนวทางในการลงทุนเท่านั้น ไม่ได้ชี้นำว่าบริษัทไหนน่าลงทุนกว่าบริษัทไหน หรือผลตอบแทนการลงทุนจะไม่เปลี่ยนไป เพราะการลงทุนมีความเสี่ยง ผู้สนใจควรต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการลงทุนเสมอ🙂

.

Reference

– https://www.set.or.th /

.

สนใจข้อมูลธุรกิจ การเงิน การลงทุน เล่าให้ฟังเข้าใจง่ายๆ พร้อมทั้งแรงบันดาลใจดีๆ ในการสร้างฝัน ติดตาม iYom Biz+Inspiration ได้ที่
website : https://iyom-bizinspiration.com
facebook : https://www.facebook.com/iYomBizInspiration

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *