เช็คราคา 15 หุ้น กลุ่มโรงไฟฟ้า สิ้นเดือน พ.ค.64 (เทียบสิ้นปี 63 และ เม.ย.64)

เช็คราคา 15 หุ้น กลุ่มโรงไฟฟ้า สิ้นเดือน พ.ค.64 (เทียบสิ้นปี 63 และ เม.ย.64)

มูลค่าตลาดของหุ้นกลุ่มโรงไฟฟ้าทั้ง 15 โรง ณ สิ้นเดือน พ.ค.2564 อยู่ที่ประมาณ 1.41 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 48,830 ล้านบาท หรือ 3.3% จาก 1.37 ล้านบาทเมื่อสิ้นปี 2563

.

แม้ในภาพรวมมูลค่าตลาดของหุ้นกลุ่มนี้ จะปรับตัวเพิ่มขึ้น น้อยกว่าตลาด (มูลค่าตลาดรวม +12%. ดัชนี SET +10%) แต่ก็มีหุ้นในกลุ่มบางตัวที่ปรับตัวสูงได้อย่างโดดเด่น เช่น GUNKUL, BBP, CKP, EA และ SSP เป็นต้น

.

แต่เป็นที่น่าสังเกตุว่ามีเพียง 2 ตัวเท่านั้น ที่ราคายังคงปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือน เม.ย. ที่ผ่านมา คือ BPP, CKP เท่านั้น

.

โพสนี้เลยจะมาลองเช็คราคาทั้ง 15 หุ้นในในกลุ่มนี้กันว่า ตัวไหนไฟฟ้ายังสถิตย์อยู่บ้าง

(ข้อมูลเรียงลำดับจาก %การเปลี่ยนแปลงสูงไปต่ำสุด เมื่อเทียบกับกับสิ้นปี 2563 )

.

1. GUNKUL : บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 31,089 ล้านบาท]

โดยราคาหุ้นวันที่ 31-5-2564 ปิดที่ 3.5 บาท เพิ่มขึ้น 0.98 บาท จาก 2.52 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 38.9% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (เม.ย.) ปรับตัวลดลง -16.7% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 8.58 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3ix9cdg

.

2. BPP : บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 58,212 ล้านบาท]

โดยราคาหุ้นวันที่ 31-5-2564 ปิดที่ 19.1 บาท เพิ่มขึ้น 4 บาท จาก 15.1 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 26.5% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (เม.ย.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 5.5% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 15.48 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/38W2iLk

.

3. CKP : บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 44,712 ล้านบาท]

โดยราคาหุ้นวันที่ 31-5-2564 ปิดที่ 5.5 บาท เพิ่มขึ้น 1.04 บาท จาก 4.46 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 23.3% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (เม.ย.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 17.5% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 52.06 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/36dYbsr

.

4. EA : บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 224,733 ล้านบาท]

โดยราคาหุ้นวันที่ 31-5-2564 ปิดที่ 60.25 บาท เพิ่มขึ้น 11 บาท จาก 49.25 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 22.3% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (เม.ย.) ปรับตัวลดลง -1.2% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 43.51 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/38WKdgb

.

5. SSP : บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 12,908 ล้านบาท]

โดยราคาหุ้นวันที่ 31-5-2564 ปิดที่ 14 บาท เพิ่มขึ้น 2.4 บาท จาก 11.6 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 20.7% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (เม.ย.) ปรับตัวลดลง -3.4% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 20.22 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/38X9RkY

.

6. WHAUP : บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 17,366 ล้านบาท]

โดยราคาหุ้นวันที่ 31-5-2564 ปิดที่ 4.54 บาท เพิ่มขึ้น 0.34 บาท จาก 4.2 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 8.1% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (เม.ย.) ปรับตัวลดลง -5% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 19.3 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/2XTWwDt

.

7. TPIPP : บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 37,296 ล้านบาท]

โดยราคาหุ้นวันที่ 31-5-2564 ปิดที่ 4.44 บาท เพิ่มขึ้น 0.16 บาท จาก 4.28 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 3.7% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (เม.ย.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 1.8% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 8.1 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3nW1D0N

.

8. SUPER : บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 26,802 ล้านบาท]

โดยราคาหุ้นวันที่ 31-5-2564 ปิดที่ 0.98 บาท เพิ่มขึ้น 0.02 บาท จาก 0.96 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 2.1% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (เม.ย.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 3.2% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 18.55 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3issOPq

.

9. ACE : บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 37,448 ล้านบาท]

โดยราคาหุ้นวันที่ 31-5-2564 ปิดที่ 3.68 บาท เพิ่มขึ้น 0.04 บาท จาก 3.64 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 1.1% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (เม.ย.) ปรับตัวลดลง -1.1% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 29.38 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3sJoTT5

.

10. GPSC : บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 205,840 ล้านบาท]

โดยราคาหุ้นวันที่ 31-5-2564 ปิดที่ 73 บาท ลดลง -0.75 บาท จาก 73.75 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ ลดลง -1% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (เม.ย.) ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.3% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 26.05 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3sD7Lyq

.

11. BCPG : บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 36,991 ล้านบาท]

โดยราคาหุ้นวันที่ 31-5-2564 ปิดที่ 14 บาท ลดลง -0.2 บาท จาก 14.2 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ ลดลง -1.4% และเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (เม.ย.) ยังปรับตัวลดลง -1.4% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 19.87 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/2KzFF66

.

12. GULF : บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 395,994 ล้านบาท]

โดยราคาหุ้นวันที่ 31-5-2564 ปิดที่ 33.75 บาท ลดลง -0.5 บาท จาก 34.25 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ ลดลง -1.5% และเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (เม.ย.) ยังปรับตัวลดลง -2.2% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 62.58 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3sFbBXO

.

13. RATCH : บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 74,313 ล้านบาท]

โดยราคาหุ้นวันที่ 31-5-2564 ปิดที่ 51.25 บาท ลดลง -1.75 บาท จาก 53 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ ลดลง -3.3% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (เม.ย.) ปรับตัวเพิ่มขึ้น 1.5% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 10.59 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3o0nHHw

.

14. BGRIM : บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 115,355 ล้านบาท]

โดยราคาหุ้นวันที่ 31-5-2564 ปิดที่ 44.25 บาท ลดลง -4.25 บาท จาก 48.5 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ ลดลง -8.8% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (เม.ย.) ปรับตัวเพิ่มขึ้น 3.5% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 42.64 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3p4EXfW

.

15. EGCO : บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 92,131 ล้านบาท]

โดยราคาหุ้นวันที่ 31-5-2564 ปิดที่ 175 บาท ลดลง -17.5 บาท จาก 192.5 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ ลดลง -9.1% และเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (เม.ย.) ยังปรับตัวลดลง -0.8% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 9.46 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3p3crvf

.
.

❗หมายเหตุ : โพสนี้จัดทำขึ้นเพื่่อใช้เป็นแนวทางในการลงทุนเท่านั้น ไม่ได้ชี้นำว่าบริษัทไหนน่าลงทุนกว่าบริษัทไหน หรือผลตอบแทนการลงทุนจะไม่เปลี่ยนไป เพราะการลงทุนมีความเสี่ยง ผู้สนใจควรต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการลงทุนเสมอ🙂

.

#หุ้นโรงไฟฟ้า
#การลงทุน
#iYomBizInspiration

.

Reference

– https://www.set.or.th /

.

สนใจข้อมูลธุรกิจ การเงิน การลงทุน เล่าให้ฟังเข้าใจง่ายๆ พร้อมทั้งแรงบันดาลใจดีๆ ในการสร้างฝัน ติดตาม iYom Biz+Inspiration ได้ที่
website : https://iyom-bizinspiration.com
facebook : https://www.facebook.com/iYomBizInspiration

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *