เช็คราคา 15 หุ้น กลุ่มโรงไฟฟ้า สิ้นเดือน มิ.ย.64 (เทียบสิ้นปี 63 และ พ.ค.64)

เช็คราคา 15 หุ้น กลุ่มโรงไฟฟ้า สิ้นเดือน มิ.ย.64 (เทียบสิ้นปี 63 และ พ.ค.64)

มูลค่าตลาดของหุ้นกลุ่มโรงไฟฟ้าทั้ง 15 โรง ณ สิ้นเดือน มิ.ย.2564 อยู่ที่ประมาณ 1.41 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 42,620 ล้านบาท หรือ 3.1% จาก 1.37 ล้านบาทเมื่อสิ้นปี 2563

.

แม้ในภาพรวมมูลค่าตลาดของหุ้นกลุ่มนี้ จะปรับตัวเพิ่มขึ้น น้อยกว่าตลาด (มูลค่าตลาดรวม +11.5%. ดัชนี SET +9.6%) แต่ก็มีหุ้นในกลุ่มบางตัวที่ปรับตัวสูงได้อย่างโดดเด่น เช่น GUNKUL, EA, CKP, BBP และ SSP เป็นต้น

.

แต่เป็นที่น่าสังเกตุว่ามีเพียง 2 ตัวเท่านั้น ที่ราคายังคงปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือน พ.ค. ที่ผ่านมา คือ GUNKUL, EA เท่านั้น

.

โพสนี้เลยจะมาลองเช็คราคาทั้ง 15 หุ้นในในกลุ่มนี้กันว่า ตัวไหนไฟฟ้ายังสถิตย์อยู่บ้าง

(ข้อมูลเรียงลำดับจาก %การเปลี่ยนแปลงสูงไปต่ำสุด เมื่อเทียบกับกับสิ้นปี 2563 )

.

 1. GUNKUL : บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 41,926 ล้านบาท]

โดยราคาหุ้นวันที่ 31-6-2564 ปิดที่ 4.72 บาท เพิ่มขึ้น 2.2 บาท จาก 2.52 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 87.3% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (พ.ค.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 34.9% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 11.7 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3ix9cdg

.

 1. EA : บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 227,530 ล้านบาท]

โดยราคาหุ้นวันที่ 31-6-2564 ปิดที่ 61 บาท เพิ่มขึ้น 11.75 บาท จาก 49.25 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 23.9% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (พ.ค.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 1.2% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 44.05 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/38WKdgb

.

 1. CKP : บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 44,712 ล้านบาท]

โดยราคาหุ้นวันที่ 31-6-2564 ปิดที่ 5.5 บาท เพิ่มขึ้น 1.04 บาท จาก 4.46 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 23.3% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (พ.ค.) ปรับตัวลดลง 0% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 52.06 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/36dYbsr

.

 1. BPP : บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 54,250 ล้านบาท]

โดยราคาหุ้นวันที่ 31-6-2564 ปิดที่ 17.8 บาท เพิ่มขึ้น 2.7 บาท จาก 15.1 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 17.9% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (พ.ค.) ปรับตัวลดลง -6.8% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 14.43 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/38W2iLk

.

 1. SSP : บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 13,387 ล้านบาท]

โดยราคาหุ้นวันที่ 31-6-2564 ปิดที่ 13.2 บาท เพิ่มขึ้น 1.6 บาท จาก 11.6 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 13.8% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (พ.ค.) ปรับตัวลดลง -5.7% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 19.06 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/38X9RkY

.

 1. WHAUP : บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 16,830 ล้านบาท]

โดยราคาหุ้นวันที่ 31-6-2564 ปิดที่ 4.4 บาท เพิ่มขึ้น 0.2 บาท จาก 4.2 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 4.8% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (พ.ค.) ปรับตัวลดลง -3.1% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 18.71 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/2XTWwDt

.

 1. TPIPP : บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 37,128 ล้านบาท]

โดยราคาหุ้นวันที่ 31-6-2564 ปิดที่ 4.42 บาท เพิ่มขึ้น 0.14 บาท จาก 4.28 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 3.3% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (พ.ค.) ปรับตัวลดลง -0.5% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 8.08 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3nW1D0N

.

 1. ACE : บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 37,244 ล้านบาท]

โดยราคาหุ้นวันที่ 31-6-2564 ปิดที่ 3.66 บาท เพิ่มขึ้น 0.02 บาท จาก 3.64 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 0.5% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (พ.ค.) ปรับตัวลดลง -0.5% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 29.22 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3sJoTT5

.

 1. GULF : บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 401,860 ล้านบาท]

โดยราคาหุ้นวันที่ 31-6-2564 ปิดที่ 34.25 บาท ลดลง 0 บาท จาก 34.25 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ ลดลง 0% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (พ.ค.) ปรับตัวเพิ่มขึ้น 1.5% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 63.51 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3sFbBXO

.

 1. GPSC : บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 205,840 ล้านบาท]

โดยราคาหุ้นวันที่ 31-6-2564 ปิดที่ 73 บาท ลดลง -0.75 บาท จาก 73.75 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ ลดลง -1% และเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (พ.ค.) ยังปรับตัวลดลง 0% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 26.05 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3sD7Lyq

.

 1. SUPER : บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 25,435 ล้านบาท]

โดยราคาหุ้นวันที่ 31-6-2564 ปิดที่ 0.93 บาท ลดลง -0.03 บาท จาก 0.96 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ ลดลง -3.1% และเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (พ.ค.) ยังปรับตัวลดลง -5.1% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 17.6 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3issOPq

.

 1. BCPG : บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 34,879 ล้านบาท]

โดยราคาหุ้นวันที่ 31-6-2564 ปิดที่ 13.2 บาท ลดลง -1 บาท จาก 14.2 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ ลดลง -7% และเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (พ.ค.) ยังปรับตัวลดลง -5.7% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 18.73 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/2KzFF66

.

 1. EGCO : บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 92,131 ล้านบาท]

โดยราคาหุ้นวันที่ 31-6-2564 ปิดที่ 175 บาท ลดลง -17.5 บาท จาก 192.5 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ ลดลง -9.1% และเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (พ.ค.) ยังปรับตัวลดลง 0% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 9.47 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3p3crvf

.

 1. BGRIM : บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 109,490 ล้านบาท]

โดยราคาหุ้นวันที่ 31-6-2564 ปิดที่ 42 บาท ลดลง -6.5 บาท จาก 48.5 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ ลดลง -13.4% และเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (พ.ค.) ยังปรับตัวลดลง -5.1% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 40.48 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3p4EXfW

.

 1. RATCH : บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 66,338 ล้านบาท]

โดยราคาหุ้นวันที่ 31-6-2564 ปิดที่ 45.75 บาท ลดลง -7.25 บาท จาก 53 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ ลดลง -13.7% และเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (พ.ค.) ยังปรับตัวลดลง -10.7% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 9.46 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3o0nHHw

.

.

❗ หมายเหตุ : โพสนี้จัดทำขึ้นเพื่่อใช้เป็นแนวทางในการลงทุนเท่านั้น ไม่ได้ชี้นำว่าบริษัทไหนน่าลงทุนกว่าบริษัทไหน เพราะการลงทุนมีความเสี่ยง ผู้สนใจควรต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการลงทุนเสมอ

.

Reference
– https://www.set.or.th /

.

#หุ้นโรงไฟฟ้า
#การลงทุน
#iYomBizInspiration

.

สนใจข้อมูลธุรกิจ การเงิน การลงทุน เล่าให้ฟังเข้าใจง่ายๆ พร้อมทั้งแรงบันดาลใจดีๆ ในการสร้างฝัน ติดตาม iYom Biz+Inspiration ได้ที่
website : https://iyom-bizinspiration.com
facebook : https://www.facebook.com/iYomBizInspiration

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *