เช็คราคา 15 หุ้น กลุ่มโรงไฟฟ้า สิ้นเดือน ก.พ.64 เทียบกับสิ้นปี 63

เช็คราคา 15 หุ้น กลุ่มโรงไฟฟ้า สิ้นเดือน ก.พ.64 เทียบกับสิ้นปี 63

หุ้นกลุ่มโรงไฟฟ้า เป็นอีกกลุ่มที่ได้รับความสนใจจากนักลงทุน โดย ณ สิ้นเดือน ก.พ. 64 มูลค่าตลาดของหุ้นกลุ่มโรงไฟฟ้า เท่ากับ 1.41 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 44,502 ล้านบาท หรือ 3.3% (SET +3.8%) จาก 1.37 ล้านบาทเมื่อสิ้นปี 2563

โดยหุ้นในกลุ่มโรงไฟฟ้าทั้ง 15 ตัว มีทั้งเพิ่มสูงกว่าตลาด ที่สูงถึง 42% แต่ก็มีอีกหลายตัวที่ราคาปรับตัวลดลงสวนทางกับตลาด (ลดลงถึง 12%) วันนี้เลยมาลองเช็คราคาทั้ง 15 หุ้นในในกลุ่มนี้กันว่า ตัวไหนไฟฟ้ายังสถิตย์อยู่บ้าง

(ข้อมูลเรียงลำดับจาก %การเปลี่ยนแปลงสูงไปต่ำสุด)

1. SSP : บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

โดยราคาหุ้นวันที่ 25-2-2564 ปิดที่ 16.5 บาท เพิ่มขึ้น 4.9 บาท จาก 11.6 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 42.2% โดยมีค่า PE เท่ากับ 21 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/38X9RkY

2. EA : บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

โดยราคาหุ้นวันที่ 25-2-2564 ปิดที่ 62.5 บาท เพิ่มขึ้น 13.25 บาท จาก 49.25 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 26.9% โดยมีค่า PE เท่ากับ 43 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/38WKdgb

3. BPP : บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

โดยราคาหุ้นวันที่ 25-2-2564 ปิดที่ 18.9 บาท เพิ่มขึ้น 3.8 บาท จาก 15.1 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 25.2% โดยมีค่า PE เท่ากับ 16 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/38W2iLk

4. GUNKUL : บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

โดยราคาหุ้นวันที่ 25-2-2564 ปิดที่ 2.72 บาท เพิ่มขึ้น 0.2 บาท จาก 2.52 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 7.9% โดยมีค่า PE เท่ากับ 11 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3ix9cdg

5. ACE : บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)

โดยราคาหุ้นวันที่ 25-2-2564 ปิดที่ 3.84 บาท เพิ่มขึ้น 0.2 บาท จาก 3.64 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 5.5% โดยมีค่า PE เท่ากับ 26 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3sJoTT5

6. BCPG : บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)

โดยราคาหุ้นวันที่ 25-2-2564 ปิดที่ 14.8 บาท เพิ่มขึ้น 0.6 บาท จาก 14.2 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 4.2% โดยมีค่า PE เท่ากับ 20 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/2KzFF66

7. GPSC : บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

โดยราคาหุ้นวันที่ 25-2-2564 ปิดที่ 75.25 บาท เพิ่มขึ้น 1.5 บาท จาก 73.75 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 2% โดยมีค่า PE เท่ากับ 28 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3sD7Lyq

8. TPIPP : บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

โดยราคาหุ้นวันที่ 25-2-2564 ปิดที่ 4.32 บาท เพิ่มขึ้น 0.04 บาท จาก 4.28 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 0.9% โดยมีค่า PE เท่ากับ 8 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3nW1D0N

9. BGRIM : บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

โดยราคาหุ้นวันที่ 25-2-2564 ปิดที่ 48 บาท ลดลง 0.5 บาท จาก 48.5 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ ลดลง 1% โดยมีค่า PE เท่ากับ 62 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3p4EXfW

10. GULF : บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

โดยราคาหุ้นวันที่ 25-2-2564 ปิดที่ 33.25 บาท ลดลง 1 บาท จาก 34.25 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ ลดลง 2.9% โดยมีค่า PE เท่ากับ 91 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3sFbBXO

11. SUPER : บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

โดยราคาหุ้นวันที่ 25-2-2564 ปิดที่ 0.93 บาท ลดลง 0.03 บาท จาก 0.96 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ ลดลง 3.1% โดยมีค่า PE เท่ากับ 15 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3issOPq

12. RATCH : บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

โดยราคาหุ้นวันที่ 25-2-2564 ปิดที่ 51.25 บาท ลดลง 1.75 บาท จาก 53 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ ลดลง 3.3% โดยมีค่า PE เท่ากับ 12 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3o0nHHw

13. CKP : บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

โดยราคาหุ้นวันที่ 25-2-2564 ปิดที่ 4.28 บาท ลดลง 0.18 บาท จาก 4.46 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ ลดลง 4% โดยมีค่า PE เท่ากับ 86 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/36dYbsr

14. WHAUP : บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

โดยราคาหุ้นวันที่ 25-2-2564 ปิดที่ 4 บาท ลดลง 0.2 บาท จาก 4.2 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ ลดลง 4.8% โดยมีค่า PE เท่ากับ 16 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/2XTWwDt

15. EGCO : บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

โดยราคาหุ้นวันที่ 25-2-2564 ปิดที่ 169 บาท ลดลง 23.5 บาท จาก 192.5 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ ลดลง 12.2% โดยมีค่า PE เท่ากับ 10 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3p3crvf


❗ หมายเหตุ : โพสนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการลงทุนเท่านั้น ไม่ได้ชี้นำว่าบริษัทไหนน่าลงทุนกว่าบริษัทไหน หรือผลตอบแทนการลงทุนจะไม่เปลี่ยนไป เพราะการลงทุนมีความเสี่ยง ผู้สนใจควรต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการลงทุนเสมอ


Reference
– https://www.set.or.th /

สนใจข้อมูลธุรกิจ การเงิน การลงทุน เล่าให้ฟังเข้าใจง่ายๆ พร้อมทั้งแรงบันดาลใจดีๆ ในการสร้างฝัน ติดตาม iYom Biz+Inspiration ได้ที่
website : https://iyom-bizinspiration.com
facebook : https://www.facebook.com/iYomBizInspiration

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *