เช็คราคา 20 หุ้น กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ราคาเพิ่มสูงสุด จากสิ้นปี 2563 (ณ สิ้นเดือน ก.ค.2564)

เช็คราคา 20 หุ้น กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ราคาเพิ่มสูงสุด จากสิ้นปี 2563 (ณ สิ้นเดือน ก.ค.2564)

หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) แม้ดัชนีในภาพรวมจะปรับขึ้นมา 9% จากสิ้นปี 2563 แตเมื่อส่องเข้าไปดูหุ้นรายตัวที่อยู่ในกลุ่มนี้ บอกเลยว่าผลตอบแทนไม่ธรรมดา


.


โดยจากหุ้นทั้งหมดที่อยู่ในกลุ่ม 27 ตัว มีราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นถึง 20 ตัว (เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2563) อีกทั้งมีถึง 14 ตัว ที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นกว่า 20% (สูงสุดที่ 2218.7% หุ้นที่คุณก็รู้ว่าชื่ออะไร)


.


ส่วนหนึ่งน่าจะมาจากผลการดำเนินงานของหุ้นในกลุ่มนี้ ที่ส่วนใมหญ่ยังสามารถทำกำไรได้อยู่ในภาวะวิกฤต อีกทั้งยังมีบางบริษัทที่กำไรยังเติบโตได้อย่างแข็งแกร่ง
.


โพสนี้จึงจะมาเช็คราคา 20 หุ้น ในกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นตั้งแต่ส้นปีที่ผ่านมา ว่ามีอะไรบ้าง


.
(ข้อมูลเรียงตาม %การเพิ่มขึ้นของราคาหุ้น เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2564)


.


.

 1. JTS : บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 31,614 ล้านบาท]

โดยราคาหุ้นวันที่ 30-7-2564 ปิดที่ 44.75 บาท เพิ่มขึ้น 42.82 บาท จาก 1.93 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 2218.7% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (มิ.ย.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 37.7% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 688.08 เท่า และมีค่า PB เท่ากับ 30.86 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3vdHuYH

.

 1. SIS : บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 12,257 ล้านบาท]

โดยราคาหุ้นวันที่ 30-7-2564 ปิดที่ 35 บาท เพิ่มขึ้น 17.5 บาท จาก 17.5 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 100% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (มิ.ย.) ปรับตัวลดลง -8.5% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 18.63 เท่า และมีค่า PB เท่ากับ 4.08 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3oKNIe6

.

 1. FORTH : บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 10,752 ล้านบาท]

โดยราคาหุ้นวันที่ 30-7-2564 ปิดที่ 11.2 บาท เพิ่มขึ้น 5.1 บาท จาก 6.1 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 83.6% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (มิ.ย.) ปรับตัวลดลง -5.1% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 19.03 เท่า และมีค่า PB เท่ากับ 7.09 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3wgoTLU

.

 1. SVOA : บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 1,442 ล้านบาท]

โดยราคาหุ้นวันที่ 30-7-2564 ปิดที่ 2.04 บาท เพิ่มขึ้น 0.86 บาท จาก 1.18 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 72.9% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (มิ.ย.) ปรับตัวลดลง -10.5% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 10.15 เท่า และมีค่า PB เท่ากับ 0.84 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3pJ6B2z

.

 1. JMART : บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 34,592 ล้านบาท]

โดยราคาหุ้นวันที่ 30-7-2564 ปิดที่ 33.5 บาท เพิ่มขึ้น 13.5 บาท จาก 20 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 67.5% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (มิ.ย.) ปรับตัวลดลง -1.5% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 33.69 เท่า และมีค่า PB เท่ากับ 5.63 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/36zYSMQ

.

 1. SYNEX : บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 21,015 ล้านบาท]

โดยราคาหุ้นวันที่ 30-7-2564 ปิดที่ 24.8 บาท เพิ่มขึ้น 9.8 บาท จาก 15 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 65.3% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (มิ.ย.) ปรับตัวลดลง -5.5% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 30.22 เท่า และมีค่า PB เท่ากับ 5.71 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3AA9Qit

.

 1. ILINK : บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 3,996 ล้านบาท]

โดยราคาหุ้นวันที่ 30-7-2564 ปิดที่ 7.35 บาท เพิ่มขึ้น 2.87 บาท จาก 4.48 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 64.1% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (มิ.ย.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 8.9% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 18.53 เท่า และมีค่า PB เท่ากับ 1.32 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3C8xhQW

.

 1. TWZ : บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 1,489 ล้านบาท]

โดยราคาหุ้นวันที่ 30-7-2564 ปิดที่ 0.1 บาท เพิ่มขึ้น 0.03 บาท จาก 0.07 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 42.9% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (มิ.ย.) ปรับตัวลดลง -16.7% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ NA เนื่องจาก ผลการดำเนินงานล่าสุด ขาดทุน และมีค่า PB เท่ากับ 0.36 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3rNQRNH

.

 1. SDC : บริษัท สามารถ ดิจิตอล จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 4,756 ล้านบาท]

โดยราคาหุ้นวันที่ 30-7-2564 ปิดที่ 0.42 บาท เพิ่มขึ้น 0.11 บาท จาก 0.31 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 35.5% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (มิ.ย.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 5% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ NA เนื่องจาก ผลการดำเนินงานล่าสุด ขาดทุน และมีค่า PB เท่ากับ 14 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2Vuz4Pd

.

 1. MFEC : บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 2,759 ล้านบาท]

โดยราคาหุ้นวันที่ 30-7-2564 ปิดที่ 6.25 บาท เพิ่มขึ้น 1.45 บาท จาก 4.8 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 30.2% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (มิ.ย.) ปรับตัวลดลง -3.8% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 11.7 เท่า และมีค่า PB เท่ากับ 1.41 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3fpfn2E

.

.

 1. SAMART : บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 6,945 ล้านบาท]

โดยราคาหุ้นวันที่ 30-7-2564 ปิดที่ 6.9 บาท เพิ่มขึ้น 1.45 บาท จาก 5.45 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 26.6% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (มิ.ย.) ปรับตัวลดลง -24.6% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ NA เนื่องจาก ผลการดำเนินงานล่าสุด ขาดทุน และมีค่า PB เท่ากับ 2.33 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3A3UwcV

.

 1. THCOM : บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 11,619 ล้านบาท]

โดยราคาหุ้นวันที่ 30-7-2564 ปิดที่ 10.6 บาท เพิ่มขึ้น 2.05 บาท จาก 8.55 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 24% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (มิ.ย.) ปรับตัวลดลง -11.7% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 27.17 เท่า และมีค่า PB เท่ากับ 1.04 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3jodTGN

.

 1. SAMTEL : บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 3,770 ล้านบาท]

โดยราคาหุ้นวันที่ 30-7-2564 ปิดที่ 6.1 บาท เพิ่มขึ้น 1.1 บาท จาก 5 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 22% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (มิ.ย.) ปรับตัวลดลง -14.1% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ NA เนื่องจาก ผลการดำเนินงานล่าสุด ขาดทุน และมีค่า PB เท่ากับ 1.13 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/37geULF

.

 1. AIT : บริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 4,436 ล้านบาท]

โดยราคาหุ้นวันที่ 30-7-2564 ปิดที่ 21.5 บาท เพิ่มขึ้น 3.7 บาท จาก 17.8 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 20.8% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (มิ.ย.) ปรับตัวลดลง -0.5% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 9.73 เท่า และมีค่า PB เท่ากับ 1.46 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/390HDV5

.

 1. SYMC : บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 2,151 ล้านบาท]

โดยราคาหุ้นวันที่ 30-7-2564 ปิดที่ 4.96 บาท เพิ่มขึ้น 0.66 บาท จาก 4.3 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 15.3% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (มิ.ย.) ปรับตัวลดลง -9.8% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 25.97 เท่า และมีค่า PB เท่ากับ 0.88 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2YEheHZ

.

 1. INTUCH : บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 206,826 ล้านบาท]

โดยราคาหุ้นวันที่ 30-7-2564 ปิดที่ 64.5 บาท เพิ่มขึ้น 8.25 บาท จาก 56.25 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 14.7% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (มิ.ย.) ปรับตัวลดลง -0.8% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 18.86 เท่า และมีค่า PB เท่ากับ 5.67 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2JLmF4b

.

 1. DTAC : บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 89,385 ล้านบาท]

โดยราคาหุ้นวันที่ 30-7-2564 ปิดที่ 37.75 บาท เพิ่มขึ้น 4.5 บาท จาก 33.25 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 13.5% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (มิ.ย.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 23.8% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 21.96 เท่า และมีค่า PB เท่ากับ 4.13 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3d7LtPj

.

 1. HUMAN : บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 6,460 ล้านบาท]

โดยราคาหุ้นวันที่ 30-7-2564 ปิดที่ 9.5 บาท เพิ่มขึ้น 0.55 บาท จาก 8.95 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 6.1% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (มิ.ย.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 2.7% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 42.44 เท่า และมีค่า PB เท่ากับ 4.95 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3pK1iQq

.

 1. INET : บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 2,170 ล้านบาท]

โดยราคาหุ้นวันที่ 30-7-2564 ปิดที่ 4.34 บาท เพิ่มขึ้น 0.18 บาท จาก 4.16 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 4.3% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (มิ.ย.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 4.3% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 20.35 เท่า และมีค่า PB เท่ากับ 1.08 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3flWBZJ

.

 1. ADVANC : บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 533,820 ล้านบาท]

โดยราคาหุ้นวันที่ 30-7-2564 ปิดที่ 179.5 บาท เพิ่มขึ้น 3.5 บาท จาก 176 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 2% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (มิ.ย.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 5% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 19.54 เท่า และมีค่า PB เท่ากับ 7.46 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2ObzFlf

.


❗ หมายเหตุ : โพสนี้จัดทำขึ้น เพื่อให้ระมัดระวังในการลงทุนเท่านั้น ไม่ได้ชี้นำว่าบริษัทไหนน่าลงทุนกว่าบริษัทไหน หรือผลตอบแทนการลงทุนจะไม่เปลี่ยนไป เพราะการลงทุนมีความเสี่ยง ผู้สนใจควรต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการลงทุนเสมอ🙂
.

#หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
#การลงทุน
#iYomBizInspiration

.
Reference
– https://www.set.or.th /
.
สนใจข้อมูลธุรกิจ การเงิน การลงทุน เล่าให้ฟังเข้าใจง่ายๆ พร้อมทั้งแรงบันดาลใจดีๆ ในการสร้างฝัน ติดตาม iYom Biz+Inspiration ได้ที่
website : https://iyom-bizinspiration.com
facebook : https://www.facebook.com/iYomBizInspiration

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *