เช็คราคา 20 หุ้น กลุ่ม ICT ราคาเพิ่มสูงสุด จากสิ้นปี 2563 (ณ วันที่ 08/10/2564)

หุ้นกลุ่ม ICT หรือ กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นอีกกลุ่มที่ทำผลตอบแทนได้โดดเด่น เมื่อเทียบราคาจากสิ้นปี 2563 ที่ผ่านมา เพราะจากจำนวนหุ้นในกลุ่ม 29 ตัว สามารถปรับตัวเพิ่มขึ้นถึง 22 ตัว และมีถึง 5 ตัว ที่ปรับตัวเพิ่มมากกว่า 100%

.

ส่วนหนึ่งน่าจะมาจากผลการดำเนินงานของหุ้นในกลุ่มนี้ ที่ส่วนใหญ่ยังสามารถทำกำไรได้อยู่ในภาวะวิกฤต อีกทั้งยังมีบางบริษัทที่กำไรยังเติบโตได้อย่างแข็งแกร่ง

.

โดยดัชนีของกลุ่ม ICT วันที่ 08/10/2564 ปิดู่ที่ 164.9 จุด เทียบสิ้นปี 63 +21% และแม้จะปรับตัวลดลงเล็กน้อย -0.1% เมื่อเทียบกับสิ้นเดือน ก.ย.64

.

โพสนี้จึงจะมาเช็คราคา 20 หุ้น ในกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา ลองไปดูกันว่าพอจะมีหุ้นเด้งตัวไหน อยู่ในพอร์ตของคุณบ้างไหม

.

(ข้อมูลเรียงตาม %การเพิ่มขึ้นของราคาหุ้น เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2564)

.

.

  1. JTS : บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 34,793 ล้านบาท]

โดยราคาหุ้นวันที่ 08-10-2564 ปิดที่ 49.25 บาท เพิ่มขึ้น 47.32 บาท จาก 1.93 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 2451.8% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (ส.ค.) ปรับตัวลดลง -6.6% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 467.6 เท่า และมีค่า PB เท่ากับ 69.37 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3vdHuYH

.

  1. FORTH : บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 16,800 ล้านบาท]

โดยราคาหุ้นวันที่ 08-10-2564 ปิดที่ 17.5 บาท เพิ่มขึ้น 11.4 บาท จาก 6.1 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 186.9% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (ส.ค.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 6.7% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 23.22 เท่า และมีค่า PB เท่ากับ 10.94 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3wgoTLU

.

  1. SDC : บริษัท สามารถ ดิจิตอล จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 8,939 ล้านบาท]

โดยราคาหุ้นวันที่ 08-10-2564 ปิดที่ 0.77 บาท เพิ่มขึ้น 0.46 บาท จาก 0.31 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 148.4% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (ส.ค.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 10% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ NA เนื่องจาก ผลการดำเนินงานล่าสุด ขาดทุน และมีค่า PB เท่ากับ 25.67 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2Vuz4Pd

.

  1. AIT : บริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 8,150 ล้านบาท]

โดยราคาหุ้นวันที่ 08-10-2564 ปิดที่ 39.5 บาท เพิ่มขึ้น 21.7 บาท จาก 17.8 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 121.9% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (ส.ค.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 0.6% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 15.02 เท่า และมีค่า PB เท่ากับ 2.79 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/390HDV5

.

  1. ILINK : บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 4,920 ล้านบาท]

โดยราคาหุ้นวันที่ 08-10-2564 ปิดที่ 9.05 บาท เพิ่มขึ้น 4.57 บาท จาก 4.48 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 102% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (ส.ค.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 2.8% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 22.17 เท่า และมีค่า PB เท่ากับ 1.61 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3C8xhQW

.

  1. JMART : บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 41,334 ล้านบาท]

โดยราคาหุ้นวันที่ 08-10-2564 ปิดที่ 39.75 บาท เพิ่มขึ้น 19.75 บาท จาก 20 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 98.8% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (ส.ค.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 0.6% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 37.38 เท่า และมีค่า PB เท่ากับ 7.82 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/36zYSMQ

.

  1. MFEC : บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 4,172 ล้านบาท]

โดยราคาหุ้นวันที่ 08-10-2564 ปิดที่ 9.45 บาท เพิ่มขึ้น 4.65 บาท จาก 4.8 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 96.9% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (ส.ค.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 1.6% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 16.64 เท่า และมีค่า PB เท่ากับ 2.28 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3fpfn2E

.

  1. SIS : บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 11,644 ล้านบาท]

โดยราคาหุ้นวันที่ 08-10-2564 ปิดที่ 33.25 บาท เพิ่มขึ้น 15.75 บาท จาก 17.5 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 90% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (ส.ค.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 3.1% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 16.44 เท่า และมีค่า PB เท่ากับ 4.09 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3oKNIe6

.

  1. TWZ : บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 1,936 ล้านบาท]

โดยราคาหุ้นวันที่ 08-10-2564 ปิดที่ 0.13 บาท เพิ่มขึ้น 0.06 บาท จาก 0.07 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 85.7% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (ส.ค.) ปรับตัวลดลง 0% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 212.51 เท่า และมีค่า PB เท่ากับ 0.59 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3rNQRNH

.

  1. SVOA : บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 1,442 ล้านบาท]

โดยราคาหุ้นวันที่ 08-10-2564 ปิดที่ 2.04 บาท เพิ่มขึ้น 0.86 บาท จาก 1.18 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 72.9% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (ส.ค.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 4.6% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 12.28 เท่า และมีค่า PB เท่ากับ 0.84 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3pJ6B2z

.

❗ หมายเหตุ : โพสนี้จัดทำขึ้น เพื่อให้ระมัดระวังในการลงทุนเท่านั้น ไม่ได้ชี้นำว่าบริษัทไหนน่าลงทุนกว่าบริษัทไหน หรือผลตอบแทนการลงทุนจะไม่เปลี่ยนไป เพราะการลงทุนมีความเสี่ยง ผู้สนใจควรต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการลงทุนเสมอ🙂

.

หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

หุ้นICT

หุ้นเด้ง

การลงทุน

iYomBizInspiration

.

Reference
– https://www.set.or.th /

.

สนใจข้อมูลธุรกิจ การเงิน การลงทุน เล่าให้ฟังเข้าใจง่ายๆ พร้อมทั้งแรงบันดาลใจดีๆ ในการสร้างฝัน ติดตาม iYom Biz+Inspiration ได้ที่
website : https://iyom-bizinspiration.com
facebook : https://www.facebook.com/iYomBizInspiration
youtube : https://www.youtube.com/channel/UCBI4SLQ23jhF7NQ071T7BCA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *