เช็คราคา 23 หุ้น กลุ่มโรงไฟฟ้า เพิ่มขึ้น / ลดลง เท่าไหร่ ? (ณ วันที่ 06/5/65 เทียบกับต้นปี)

เช็คราคา 23 หุ้น กลุ่มโรงไฟฟ้า เพิ่มขึ้น / ลดลง เท่าไหร่ ? (ณ วันที่ 06/5/65 เทียบกับต้นปี)

ผ่านมา 5 เดือนกว่า ๆ ในปี 2565 หุ้นกลุ่มโรงไฟฟ้าที่ส่วนใหญ่ปรับตัวลดลงมาจากต้นปี ซึ่งต่างจากปี 64 ที่ผ่านมา ที่ขึ้นเอา ๆ ทั้งนี้แม้หุ้นในกลุ่มนี้ส่วนใหญ่ผลการดำเนินงานในปี 2564 ก็ยังมีกำไร และมีอีกหลายบริษัทที่ยังสามารถสร้างผลกำไรเติบโตได้อย่างโดดเด่น

.

แต่ทำไมราคาหุ้นถึงลงเอา ๆ ส่วนหนึ่งเนื่องจาก ในปีที่ผ่านมาหุ้นกลุ่มนี้ราคาขึ้นมาสูงมากแล้ว ซึ่งก็สะท้อนผลการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้น ทำให้จึงมีการขายหุ้นทำกำไรออกไปบ้าง อีกทั้งสถานการณ์การสู้รบ (รัสเซีย -ยูเครน) ที่ยังไม่มีทีท่าว่าจ่าจบ ทำให้นักลงทุนต่างชาติ (กองทุน) ก็มีการปรับพอร์ทหุ้นในกลุ่มนี้ เพื่อลดความเสี่ยง

.

โพสนี้จึงจะลองมาสำรวจราคาหุ้นกลุ่มโรงไฟฟ้า ณ วันที่ 6/5/2565 ทั้ง 23 โรงไฟฟ้าว่าเปลี่ยนแปลงอย่างไร โดยหุ้นที่ยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับต้นปี มีอยู่เพียง 3 หุ้น คือ

  1. ETC ปิดที่ 3.68 บาท เพิ่มขึ้น 24.3%
  2. CKP ปิดที่ 5.25 บาท เพิ่มขึ้น 5.0%
  3. GULF ปิดที่ 45.75 บาท เพิ่มขึ้น 3.3%

.

นอกนั้นอีก 20 ตัวต่างปรับตัวลดลง โดยหุ้นที่ปรับตัวลดลงมากสุด คือ GPSC ปิดที่ 63.00 บาท ลดลงถึง 29% เมื่อเทียบกับต้นปี

.

ลองไปดูกันครับว่า ทั้ง 23 หุ้นโรงไฟฟ้า เปลี่ยนแปลงไปเท่าไหร่กันบ้าง

.


.

1. ETC : บริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 8,243 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 6/5/2565 ปิดที่ 3.68 บาท เพิ่มขึ้น 0.72 บาท หรือ เพิ่มขึ้น 24.3% จาก 2.96 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 44เท่า, P/B เท่ากับ 3.02 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 0.00%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2ZS0nFS

.

2. CKP : บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 42,679 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 6/5/2565 ปิดที่ 5.25 บาท เพิ่มขึ้น 0.25 บาท หรือ เพิ่มขึ้น 5% จาก 5.00 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 19.59เท่า, P/B เท่ากับ 1.72 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 1.50%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/36dYbsr

.

3. GULF : บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 554,391 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 6/5/2565 ปิดที่ 47.25 บาท เพิ่มขึ้น 1.5 บาท หรือ เพิ่มขึ้น 3.3% จาก 45.75 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 72.28เท่า, P/B เท่ากับ 5.74 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 0.92%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3sFbBXO

.

4. WHAUP : บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 15,377 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 6/5/2565 ปิดที่ 4.02 บาท ลดลง -0.06 บาท หรือ ลดลง -1.5% จาก 4.08 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 20.91เท่า, P/B เท่ากับ 1.24 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 6.28%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/2XTWwDt

.

5. BCPG : บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 33,861 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 6/5/2565 ปิดที่ 11.7 บาท ลดลง -0.3 บาท หรือ ลดลง -2.5% จาก 12.00 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 16.84เท่า, P/B เท่ากับ 1.25 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 2.67%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/2KzFF66

.

6. BPP : บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 49,068 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 6/5/2565 ปิดที่ 16.1 บาท ลดลง -1.1 บาท หรือ ลดลง -6.4% จาก 17.20 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 15.7เท่า, P/B เท่ากับ 1.08 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 3.99%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/38W2iLk

.

7. EGCO : บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 86,340 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 6/5/2565 ปิดที่ 164 บาท ลดลง -11.5 บาท หรือ ลดลง -6.6% จาก 175.50 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 21.04เท่า, P/B เท่ากับ 0.76 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 3.92%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3p3crvf

.

8. RATCH : บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 60,538 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 6/5/2565 ปิดที่ 41.75 บาท ลดลง -3.25 บาท หรือ ลดลง -7.2% จาก 45.00 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 8.21เท่า, P/B เท่ากับ 0.86 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 5.65%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3o0nHHw

.

9. GUNKUL : บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 45,745 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 6/5/2565 ปิดที่ 5.15 บาท ลดลง -0.45 บาท หรือ ลดลง -8% จาก 5.60 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 20.52เท่า, P/B เท่ากับ 3.48 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 3.30%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3ix9cdg

.

10. SPCG : บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 17,632 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 6/5/2565 ปิดที่ 16.7 บาท ลดลง -1.7 บาท หรือ ลดลง -9.2% จาก 18.40 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 7.11เท่า, P/B เท่ากับ 1.05 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 4.76%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3Ktsw7T

.

11. SUPER : บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 23,247 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 6/5/2565 ปิดที่ 0.85 บาท ลดลง -0.1 บาท หรือ ลดลง -10.5% จาก 0.95 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 9.66เท่า, P/B เท่ากับ 1.18 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 0.70%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3issOPq

.

12. EP : บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 4,756 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 6/5/2565 ปิดที่ 5.1 บาท ลดลง -0.6 บาท หรือ ลดลง -10.5% จาก 5.70 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 4.72เท่า, P/B เท่ากับ 1.11 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 4.81%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2ZMMmJ2

.

.

13. TPIPP : บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 31,248 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 6/5/2565 ปิดที่ 3.72 บาท ลดลง -0.44 บาท หรือ ลดลง -10.6% จาก 4.16 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 7.46เท่า, P/B เท่ากับ 1.01 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 6.61%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3nW1D0N

.

14. EA : บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 317,983 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 6/5/2565 ปิดที่ 85.25 บาท ลดลง -10.75 บาท หรือ ลดลง -11.2% จาก 96.00 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 52.13เท่า, P/B เท่ากับ 9.79 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 0.34%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/38WKdgb

.

15. ACE : บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 30,935 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 6/5/2565 ปิดที่ 3.04 บาท ลดลง -0.46 บาท หรือ ลดลง -13.1% จาก 3.50 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 20.54เท่า, P/B เท่ากับ 2.32 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 0.65%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3sJoTT5

.

16. TSE : บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 4,744 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 6/5/2565 ปิดที่ 2.24 บาท ลดลง -0.38 บาท หรือ ลดลง -14.5% จาก 2.62 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 9.63เท่า, P/B เท่ากับ 0.75 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 3.35%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3kqP4w1

.

17. TPCH : บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 3,972 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 6/5/2565 ปิดที่ 9.9 บาท ลดลง -2.2 บาท หรือ ลดลง -18.2% จาก 12.10 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 29.33เท่า, P/B เท่ากับ 1.38 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 3.98%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3cA5bU4

.

18. SSP : บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 11,704 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 6/5/2565 ปิดที่ 10.3 บาท ลดลง -2.4 บาท หรือ ลดลง -18.9% จาก 12.70 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 13.63เท่า, P/B เท่ากับ 2.06 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 0.11%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/38X9RkY

.

19. CV : บริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 3,149 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 6/5/2565 ปิดที่ 2.46 บาท ลดลง -0.62 บาท หรือ ลดลง -20.1% จาก 3.08 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 21.4เท่า, P/B เท่ากับ 1.61 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 0.95%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2ZTZMTZ

.

20. SCG : บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 5,679 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 6/5/2565 ปิดที่ 4.88 บาท ลดลง -1.27 บาท หรือ ลดลง -20.7% จาก 6.15 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 55.88เท่า, P/B เท่ากับ 1.46 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 1.24%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2Y9l7bd

.

21. MDX : บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 2,521 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 6/5/2565 ปิดที่ 5.3 บาท ลดลง -1.5 บาท หรือ ลดลง -22.1% จาก 6.80 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 6.24เท่า, P/B เท่ากับ 0.62 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 0.00%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/36Wa4D6

.

22. BGRIM : บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 80,814 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 6/5/2565 ปิดที่ 31 บาท ลดลง -9.5 บาท หรือ ลดลง -23.5% จาก 40.50 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 35.51เท่า, P/B เท่ากับ 2.74 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 1.31%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3p4EXfW

.

23. GPSC : บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 177,643 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 6/5/2565 ปิดที่ 63 บาท ลดลง -25.75 บาท หรือ ลดลง -29% จาก 88.75 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 24.28เท่า, P/B เท่ากับ 1.64 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 2.29%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3sD7Lyq

.

❗ หมายเหตุ :

  1. โพสนี้จัดทำขึ้นเพื่่อใช้เป็นแนวทางในการลงทุนเท่านั้น ไม่ได้ชี้นำว่าบริษัทไหนน่าลงทุนกว่าบริษัทไหน หรือผลตอบแทนการลงทุนจะไม่เปลี่ยนไป เพราะการลงทุนมีความเสี่ยง ผู้สนใจควรต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการลงทุนเสมอ🙂

.

Reference– https://www.set.or.th /

.

#ตลาดหุ้นไทย #หุ้นโรงไฟฟ้า #หุ้นDefensive #ผลตอบแทน #การลงทุน #iYomBizInspiration

สนใจข้อมูลธุรกิจ การเงิน การลงทุน เล่าให้ฟังเข้าใจง่ายๆ พร้อมทั้งแรงบันดาลใจดีๆ ในการสร้างฝัน ติดตาม iYom Biz+Inspiration ได้ที่
website : https://iyom-bizinspiration.com
facebook : https://www.facebook.com/iYomBizInspiration
youtube : https://www.youtube.com/c/iYomBizInspiration

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *