เช็คราคา 23 หุ้น กลุ่มโรงไฟฟ้า ใครเพิ่มมากสุด / ลงหนักสุด ในรอบครึ่งปีแรก 2565 (30 มิ.ย.65 เทียบต้นปี)

เช็คราคา 23 หุ้น กลุ่มโรงไฟฟ้า ใครเพิ่มมากสุด / ลงหนักสุด ในรอบครึ่งปีแรก 2565 (30 มิ.ย.65 เทียบต้นปี)

ในรอบครึ่งปี 2565 ที่ผ่าน แม้หุ้นในกลุ่มโรงไฟฟ้าส่วนใหญ่ปรับตัวลดลง เมื่อเทียบกับต้นปี แต่เมื่อดูผลการดำเนินงาน ในไตรมาสที่ 1 ปี 2565 หลายตัวยังมีกำไรสุทธิที่เติบโต ทำให้หลายหุ้นกลายเป็นหุ้น Laggard และทีสำคัญบางตัวก็ยังมีอัตราปันผลขยับขึ้นไปสูง 5-6%

.

โพสนี้จึงจะลองมาสำรวจราคาหุ้นกลุ่มโรงไฟฟ้า ณ วันที่ 30/6/2565 ที่ถือว่าปิดในรอบครึ่งปีแรก ของทั้ง 23 โรงไฟฟ้าว่าเปลี่ยนแปลงอย่างไร โดยหุ้นที่ยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับต้นปี มีอยู่เพียง 5 หุ้น คือ

1. ETC ปิดที่ 3.68 บาท เพิ่มขึ้น 28.3%

2. CKP ปิดที่ 5.25 บาท เพิ่มขึ้น 14.0%

3. GULF ปิดที่ 45.75 บาท เพิ่มขึ้น 3.8%

4. GUNKUL ปิดที่ 5.70 บาท เพิ่มขึ้น 1.8%

5. EGCO ปิดที่ 176.0 บาท เพิ่มขึ้น 0.3%

.

นอกนั้นอีก 18 ตัวต่างปรับตัวลดลง โดยหุ้นที่ปรับตัวลดลงมากสุด คือ TPCS ปิดที่ 8.20 บาท ลดลงถึง 32% เมื่อเทียบกับต้นปี

.

ลองไปดูกันครับว่า ทั้ง 23 หุ้นโรงไฟฟ้า เปลี่ยนแปลงไปเท่าไหร่กันบ้าง

.

.

1. ETC : บริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 8,512 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 30/6/2565 ปิดที่ 3.8 บาท เพิ่มขึ้น 0.84 บาท หรือ เพิ่มขึ้น 28.4% จาก 2.96 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 44.18เท่า, P/B เท่ากับ 3.02 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 0.00%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2ZS0nFS

.

2. CKP : บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 46,337 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 30/6/2565 ปิดที่ 5.7 บาท เพิ่มขึ้น 0.7 บาท หรือ เพิ่มขึ้น 14% จาก 5.00 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 21.64เท่า, P/B เท่ากับ 1.82 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 1.40%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/36dYbsr

.

3. GULF : บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 557,325 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 30/6/2565 ปิดที่ 47.5 บาท เพิ่มขึ้น 1.75 บาท หรือ เพิ่มขึ้น 3.8% จาก 45.75 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 58.15เท่า, P/B เท่ากับ 5.29 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 0.93%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3sFbBXO

.

4. GUNKUL : บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 50,630 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 30/6/2565 ปิดที่ 5.7 บาท เพิ่มขึ้น 0.1 บาท หรือ เพิ่มขึ้น 1.8% จาก 5.60 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 23.63เท่า, P/B เท่ากับ 3.77 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 3.16%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3ix9cdg

.

5. EGCO : บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 92,658 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 30/6/2565 ปิดที่ 176 บาท เพิ่มขึ้น 0.5 บาท หรือ เพิ่มขึ้น 0.3% จาก 175.50 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 12.14เท่า, P/B เท่ากับ 0.77 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 3.69%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3p3crvf

.

6. WHAUP : บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 14,688 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 30/6/2565 ปิดที่ 3.84 บาท ลดลง -0.24 บาท หรือ ลดลง -5.9% จาก 4.08 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 21.5เท่า, P/B เท่ากับ 1.15 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 6.54%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/2XTWwDt

.

7. BCPG : บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 31,546 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 30/6/2565 ปิดที่ 10.9 บาท ลดลง -1.1 บาท หรือ ลดลง -9.2% จาก 12.00 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 11.07เท่า, P/B เท่ากับ 1.1 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 2.94%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/2KzFF66

.

8. BGRIM : บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 91,893 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 30/6/2565 ปิดที่ 35.25 บาท ลดลง -5.25 บาท หรือ ลดลง -13% จาก 40.50 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 53.67เท่า, P/B เท่ากับ 2.96 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 1.19%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3p4EXfW

.

9. TPIPP : บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 30,240 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 30/6/2565 ปิดที่ 3.6 บาท ลดลง -0.56 บาท หรือ ลดลง -13.5% จาก 4.16 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 7.55เท่า, P/B เท่ากับ 0.95 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 6.94%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3nW1D0N

.

10. SPCG : บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 16,681 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 30/6/2565 ปิดที่ 15.8 บาท ลดลง -2.6 บาท หรือ ลดลง -14.1% จาก 18.40 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 6.97เท่า, P/B เท่ากับ 0.96 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 5.06%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3Ktsw7T

.

11. BPP : บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 44,802 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 30/6/2565 ปิดที่ 14.7 บาท ลดลง -2.5 บาท หรือ ลดลง -14.5% จาก 17.20 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 8.76เท่า, P/B เท่ากับ 0.91 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 4.42%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/38W2iLk

.

12. EA : บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 304,928 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 30/6/2565 ปิดที่ 81.75 บาท ลดลง -14.25 บาท หรือ ลดลง -14.8% จาก 96.00 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 50.05เท่า, P/B เท่ากับ 8.98 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 0.37%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/38WKdgb

.

.

13. EP : บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 4,513 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 30/6/2565 ปิดที่ 4.84 บาท ลดลง -0.86 บาท หรือ ลดลง -15.1% จาก 5.70 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 4.87เท่า, P/B เท่ากับ 1.05 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 5.17%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2ZMMmJ2

.

14. TSE : บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 4,617 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 30/6/2565 ปิดที่ 2.18 บาท ลดลง -0.44 บาท หรือ ลดลง -16.8% จาก 2.62 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 7.14เท่า, P/B เท่ากับ 0.7 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 3.44%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3kqP4w1

.

15. RATCH : บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 81,019 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 30/6/2565 ปิดที่ 37.25 บาท ลดลง -7.75 บาท หรือ ลดลง -17.2% จาก 45.00 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 11.08เท่า, P/B เท่ากับ 0.82 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 4.47%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3o0nHHw

.

16. SCG : บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 5,877 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 30/6/2565 ปิดที่ 5.05 บาท ลดลง -1.1 บาท หรือ ลดลง -17.9% จาก 6.15 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 0เท่า, P/B เท่ากับ 1.51 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 1.21%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2Y9l7bd

.

17. ACE : บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 28,493 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 30/6/2565 ปิดที่ 2.8 บาท ลดลง -0.7 บาท หรือ ลดลง -20% จาก 3.50 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 19.55เท่า, P/B เท่ากับ 2.1 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 0.71%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3sJoTT5

.

18. SUPER : บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 20,512 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 30/6/2565 ปิดที่ 0.75 บาท ลดลง -0.2 บาท หรือ ลดลง -21.1% จาก 0.95 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 9.73เท่า, P/B เท่ากับ 1.01 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 0.80%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3issOPq

.

19. CV : บริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 2,995 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 30/6/2565 ปิดที่ 2.34 บาท ลดลง -0.74 บาท หรือ ลดลง -24% จาก 3.08 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 21.69เท่า, P/B เท่ากับ 1.49 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 1.00%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2ZTZMTZ

.

20. MDX : บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 2,449 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 30/6/2565 ปิดที่ 5.15 บาท ลดลง -1.65 บาท หรือ ลดลง -24.3% จาก 6.80 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 6.04เท่า, P/B เท่ากับ 0.59 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 0.00%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/36Wa4D6

.

21. SSP : บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 11,678 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 30/6/2565 ปิดที่ 9.35 บาท ลดลง -3.35 บาท หรือ ลดลง -26.4% จาก 12.70 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 12.03เท่า, P/B เท่ากับ 1.72 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 0.11%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/38X9RkY

.

22. GPSC : บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 183,987 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 30/6/2565 ปิดที่ 65.25 บาท ลดลง -23.5 บาท หรือ ลดลง -26.5% จาก 88.75 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 32.15เท่า, P/B เท่ากับ 1.67 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 2.30%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3sD7Lyq

.

23. TPCH : บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 3,290 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 30/6/2565 ปิดที่ 8.2 บาท ลดลง -3.9 บาท หรือ ลดลง -32.2% จาก 12.10 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 26.17เท่า, P/B เท่ากับ 1.12 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 4.83%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3cA5bU4

.

❗ หมายเหตุ :

โพสนี้จัดทำขึ้นเพื่่อใช้เป็นแนวทางในการลงทุนเท่านั้น ไม่ได้ชี้นำว่าบริษัทไหนน่าลงทุนกว่าบริษัทไหน หรือผลตอบแทนการลงทุนจะไม่เปลี่ยนไป เพราะการลงทุนมีความเสี่ยง ผู้สนใจควรต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการลงทุนเสมอ🙂

.

Reference– https://www.set.or.th /

.

#ตลาดหุ้นไทย#หุ้นโรงไฟฟ้า#หุ้นDefensive#หุ้นlaggard#ผลตอบแทน#การลงทุน#iYomBizInspiration

สนใจข้อมูลธุรกิจ การเงิน การลงทุน เล่าให้ฟังเข้าใจง่ายๆ พร้อมทั้งแรงบันดาลใจดีๆ ในการสร้างฝัน ติดตาม iYom Biz+Inspiration ได้ที่

website : https://iyom-bizinspiration.com

facebook : https://www.facebook.com/iYomBizInspiration

youtube : https://www.youtube.com/c/iYomBizInspiration

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *