เช็คหุ้น กลุ่ม SETHD ที่ยังไม่ขึ้น XD มาดูว่าขึ้นวันไหน จ่ายปันผลเท่าไหร่ (ณ ราคาวันที่ 24/3/2566)

เช็คหุ้น กลุ่ม SETHD ที่ยังไม่ขึ้น XD มาดูว่าขึ้นวันไหน จ่ายปันผลเท่าไหร่ (ณ ราคาวันที่ 24/3/2566)

ช่วงนี้เป็นช่วงการประกาศจ่ายปันผล ของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์กันอย่างต่อเนื่อง และหุ้นในกลุ่มที่เพื่อนๆ ให้ความสนใจ นั่นก็คือ หุ้นกลุ่ม SETHD หรือกลุ่มหุ้นที่จ่ายปันผลสูงและสม่ำเสมอ

.

โพสนี้จึงได้ทำการสรุปหุ้นในกลุ่ม SETHD ที่ยังไม่ขึ้น XD (ณ วันที่ 24/3/2566) มาให้ดูกัน ซึ่งก่อนหน้าตั้งแต่ช่วง ม.ค.-มี.ค.66 มีหุ้นในกลุ่ม SETHD ที่จะทยอยขึ้น XD ไปแล้ว 11 ตัว เหลืออีก 19 ตัวที่จะทยอยขึ้น XD ในช่วงเดือน เม.ย.-พ.ค.66 นี้

.

และจากทั้ง 19 หุ้นดังกล่าว แอดได้มรการคัดหุ้นที่มีอัตราปันผลรอบปีสุงสุด 10 อันดับแรก มาเจาะลึกรายเอียดผลการดำเนินงาน และเทียบการจ่ายปันผลครั้งนี้กับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา อันไหนจ่ายมาก หรือจ่ายน้อยกว่ากัน สามารถตามไปดูไปฟังได้ที่

.

หุ้นที่ขึ้น XD เม.ย.2566

.

 1. SCC : บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน) [มูลค่าตลาด 403,200 ล้านบาท]
 • โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ก.ค.2565 – 31 ธ.ค.2565 เป็นเงินสดหุ้นละ 2 บาท วันที่ขึ้น XD 7 เม.ย. 66 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 25 เม.ย. 66
 • วันที่ 24/3/2565 SCC มีราคาปิดที่ 319 บาท, PE 17.9 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 2.48 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 0.63 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/395TEtr

.

 1. TTB : ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 135,487 ล้านบาท]
 • โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2565 – 31 ธ.ค.2565 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.053 บาท วันที่ขึ้น XD 12 เม.ย. 66 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 3 พ.ค. 66
 • วันที่ 24/3/2565 TTB มีราคาปิดที่ 1.37 บาท, PE 9.34 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 5.29 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 3.87 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3w89dJv

.

 1. KTB : ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 245,979 ล้านบาท]
 • โดยมีการจ่าย ปันผลจากกำไรสะสม เป็นเงินสดหุ้นละ 0.682 บาท วันที่ขึ้น XD 18 เม.ย. 66 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 3 พ.ค. 66
 • วันที่ 24/3/2565 KTB มีราคาปิดที่ 16.9 บาท, PE 7.01 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 4.01 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 4.04 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2Rbk32Q

.

 1. TCAP : บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 48,404 ล้านบาท]
 • โดยมีการจ่าย ปันผลจากกำไรสะสม เป็นเงินสดหุ้นละ 1.9 บาท วันที่ขึ้น XD 18 เม.ย. 66 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 3 พ.ค. 66
 • วันที่ 24/3/2565 TCAP มีราคาปิดที่ 44.25 บาท, PE 8.89 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 6.93 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 4.29 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3jnOcbb

.

 1. BBL : ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 274,873 ล้านบาท]
 • โดยมีการจ่าย ปันผลจากกำไรสะสม เป็นเงินสดหุ้นละ 3 บาท วันที่ขึ้น XD 21 เม.ย. 66 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 12 พ.ค. 66
 • วันที่ 24/3/2565 BBL มีราคาปิดที่ 153 บาท, PE 9.97 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 2.96 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 1.96 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3cPEmv8

.

 1. TISCO : บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 78,063 ล้านบาท]
 • โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2565 – 31 ธ.ค.2565 และกำไรสะสม เป็นเงินสดหุ้นละ 7.75 บาท วันที่ขึ้น XD 21 เม.ย. 66 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 10 พ.ค. 66
 • วันที่ 24/3/2565 TISCO มีราคาปิดที่ 100.5 บาท, PE 11.14 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 7.71 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 7.71 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/31Rc4db

.

 1. GUNKUL : บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 47,522 ล้านบาท]
 • โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2565 – 31 ธ.ค.2565 และกำไรสะสม เป็นเงินสดหุ้นละ 0.06 บาท วันที่ขึ้น XD 26 เม.ย. 66 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 18 พ.ค. 66
 • วันที่ 24/3/2565 GUNKUL มีราคาปิดที่ 3.84 บาท, PE 11.33 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 3.09 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 1.56 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3ix9cdg

.

 1. KKP : ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 60,543 ล้านบาท]
 • โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2565 – 31 ธ.ค.2565 เป็นเงินสดหุ้นละ 1.5 บาท วันที่ขึ้น XD 27 เม.ย. 66 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 18 พ.ค. 66
 • วันที่ 24/3/2565 KKP มีราคาปิดที่ 65 บาท, PE 7.24 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 5.04 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 2.31 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2Q3121K

.

 1. QH : บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 23,786 ล้านบาท]
 • โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ก.ค.2565 – 31 ธ.ค.2565 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.1 บาท วันที่ขึ้น XD 27 เม.ย. 66 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 18 พ.ค. 66
 • วันที่ 24/3/2565 QH มีราคาปิดที่ 2.4 บาท, PE 10.73 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 5.83 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 4.17 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3oJioNN

.

 1. CHG : บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 40,700 ล้านบาท]
 • โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2565 – 31 ธ.ค.2565 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.075 บาท วันที่ขึ้น XD 28 เม.ย. 66 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 19 พ.ค. 66
 • วันที่ 24/3/2565 CHG มีราคาปิดที่ 3.66 บาท, PE 14.49 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 4.4 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 2.05 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/36a4zRq

.

.

หุ้นที่ขึ้น XD พ.ค.2566

.

11. SAWAD : บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 62,135 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2565 – 31 ธ.ค.2565 และกำไรสะสม เป็นเงินสดหุ้นละ 1.8 บาท วันที่ขึ้น XD 2 พ.ค. 66 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 19 พ.ค. 66

– วันที่ 24/3/2565 SAWAD มีราคาปิดที่ 51 บาท, PE 15.65 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 3.5 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 3.53 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3qREVrT

 . 

12. OSP : บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 84,856 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ก.ค.2565 – 31 ธ.ค.2565 และกำไรสะสม เป็นเงินสดหุ้นละ 0.45 บาท วันที่ขึ้น XD 3 พ.ค. 66 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 25 พ.ค. 66

– วันที่ 24/3/2565 OSP มีราคาปิดที่ 31.75 บาท, PE 49.32 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 2.77 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 1.42 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/36uLSrE

 . 

13. CPF : บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 205,809 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2565 – 31 ธ.ค.2565  เป็นเงินสดหุ้นละ 0.35 บาท วันที่ขึ้น XD 8 พ.ค. 66 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 25 พ.ค. 66

– วันที่ 24/3/2565 CPF มีราคาปิดที่ 21.7 บาท, PE 12.99 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 3.4 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 1.61 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3rW1xZT

 . 

14. LH : บริษัทแลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 114,717 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ก.ค.2565 – 31 ธ.ค.2565 และกำไรสะสม เป็นเงินสดหุ้นละ 0.35 บาท วันที่ขึ้น XD 8 พ.ค. 66 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 22 พ.ค. 66

– วันที่ 24/3/2565 LH มีราคาปิดที่ 9.6 บาท, PE 13.8 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 6.15 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 3.65 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3f0MgDp

 . 

15. ORI : บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 25,768 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ก.ค.2565 – 31 ธ.ค.2565  เป็นเงินสดหุ้นละ 0.57 บาท วันที่ขึ้น XD 8 พ.ค. 66 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 25 พ.ค. 66

– วันที่ 24/3/2565 ORI มีราคาปิดที่ 11.7 บาท, PE 7.6 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 6.1 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 4.87 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3mnd3eB

 . 

16. SPALI : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 44,920 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ก.ค.2565 – 31 ธ.ค.2565  เป็นเงินสดหุ้นละ 0.75 บาท วันที่ขึ้น XD 8 พ.ค. 66 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 23 พ.ค. 66

– วันที่ 24/3/2565 SPALI มีราคาปิดที่ 22.2 บาท, PE 5.31 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 6.5 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 3.38 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/38DPPvC

 . 

17. AP : บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 31,774 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่าย ปันผลจากกำไรสะสม  เป็นเงินสดหุ้นละ 0.65 บาท วันที่ขึ้น XD 9 พ.ค. 66 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 25 พ.ค. 66

– วันที่ 24/3/2565 AP มีราคาปิดที่ 11.9 บาท, PE 6.37 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 5.46 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 5.46 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3bAka08

 . 

18. BCH : บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 50,623 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2565 – 31 ธ.ค.2565  เป็นเงินสดหุ้นละ 0.4 บาท วันที่ขึ้น XD 9 พ.ค. 66 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 19 พ.ค. 66

– วันที่ 24/3/2565 BCH มีราคาปิดที่ 19.9 บาท, PE 16.33 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 4.04 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 2.01 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3ccnUVW

 . 

19. WHA : บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 57,396 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2565 – 31 ธ.ค.2565  เป็นเงินสดหุ้นละ 0.1 บาท วันที่ขึ้น XD 11 พ.ค. 66 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 25 พ.ค. 66

– วันที่ 24/3/2565 WHA มีราคาปิดที่ 4.2 บาท, PE 15.52 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 3.96 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 2.39 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3drZTtY

 . 

หุ้นที่ขึ้น XD ไปแล้ว

.

.

❗ หมายเหตุ :

 1. ข้อมูลราคาตลาดในคลิปและข้อมูลหน้าสรุปหุ้นที่ขึ้น XD ในกลุ่มSETHD ทั้งหมดที่อยู่ในคลิป เป็นข้อมูลวันที่ 15/03/2566 ซึ่งโพสนี้เป็นการ update ราคา ณ วันที่ 24/3/2566
 2. โพสนี้จัดทำขึ้น เพื่อให้เป็นข้อมูลในการลงทุนเท่านั้น ไม่ได้ชี้นำว่าบริษัทไหนน่าลงทุนกว่าบริษัทไหน หรือผลตอบแทนการลงทุนจะไม่เปลี่ยนไป เพราะการลงทุนมีความเสี่ยง ผู้สนใจควรต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการลงทุนเสมอ🙂

.

Reference
– https://www.set.or.th/

.

หุ้นปันผล #หุ้นSETHD #ตลาดหุ้นไทย #หุ้นขึ้นXD #ฤดูกาลปันผล #วิเคราะห์หุ้น #การลงทุน #iYomBizInspiration

สนใจข้อมูลธุรกิจ การเงิน การลงทุน เล่าให้ฟังเข้าใจง่ายๆ พร้อมทั้งแรงบันดาลใจดีๆ ในการสร้างฝัน ติดตาม iYom Biz+Inspiration ได้ที่

youtube : https://www.youtube.com/c/iYomBizInspiration
website : https://iyom-bizinspiration.com/
facebook : https://www.facebook.com/iYomBizInspiration

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *