เช็ค 13 หุ้น กลุ่มผู้รับเหมา เด้งรับเมกะโปรเจคภาครัฐ 4.5 แสนล้านบาท

เช็ค 13 หุ้น กลุ่มผู้รับเหมา เด้งรับเมกะโปรเจคภาครัฐ 4.5 แสนล้านบาท

หลังจากที่รัฐเร่งใช้นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ ด้านการบริโภคภายในประเทศหลากหลายโครงการ คราวนี้ถึงคิวกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพใหญ่ ด้วยการเตรียมเดินหน้าลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน เมกะโปรเจคราว ๆ 4.5 แสนล้านบาท

.

โดยเมื่อแกะดูในงบลงทุนทั้งหมด จะเน้นหนักไปในรถไฟฟ้ากว่า 2.5 แสนล้านบาท หรือประมาณ 56% จากงบทั้งหมด รองลงมาเป็นรถไฟทางคู่ 1.5 แสนล้านบาท หรือ 33% ที่เหลือก็จะเป็นพวกทางด่วน, มอเตอร์เวย์ และอุโมงค์ของการประปา
.

จึงทำให้หุ้นในกลุ่มผู้รับเหมากลับมาคึกคัก เด้งรับเมกะโปรเจคดังกล่าวกัน โพสนี้จึงจะมาเช็คราคา 13 หุ้นเจ้าใหญ่ ๆ ที่อยู่ในกลุ่มนี้กันว่า ณ วันที่ 9/4/2564 ราคาวิ่งไปขนาดไหนแล้ว

.

(ข้อมูลเรียงลำดับจาก %เพิ่มมากสุด)

.

 1. ITD : บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)

โดยราคาหุ้นวันที่ 9-4-2564 ปิดที่ 1.77 บาท เพิ่มขึ้น 0.66 บาท จาก 1.11 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 59.5% โดยมีค่า PE เท่ากับ NA เนื่องจาก มีผลการดำเนินงานล่าสุดขาดทุน

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3dokrnr

.

 1. SYNTEC : บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

โดยราคาหุ้นวันที่ 9-4-2564 ปิดที่ 1.99 บาท เพิ่มขึ้น 0.53 บาท จาก 1.46 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 36.3% โดยมีค่า PE เท่ากับ 13.21 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3dknk8B

.

 1. RT : บริษัท ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด (มหาชน)

โดยราคาหุ้นวันที่ 9-4-2564 ปิดที่ 2.52 บาท เพิ่มขึ้น 0.6 บาท จาก 1.92 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 31.3% โดยมีค่า PE เท่ากับ 11.64 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3pHDfky

.

 1. UNIQ : บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

โดยราคาหุ้นวันที่ 9-4-2564 ปิดที่ 6.05 บาท เพิ่มขึ้น 1.43 บาท จาก 4.62 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 31% โดยมีค่า PE เท่ากับ 29.65 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3ack5y8

.

 1. SRICHA : บริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

โดยราคาหุ้นวันที่ 9-4-2564 ปิดที่ 15.9 บาท เพิ่มขึ้น 3.6 บาท จาก 12.3 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 29.3% โดยมีค่า PE เท่ากับ 34.64 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2QqlMkm

.

 1. NWR : บริษัทเนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)

โดยราคาหุ้นวันที่ 9-4-2564 ปิดที่ 0.78 บาท เพิ่มขึ้น 0.16 บาท จาก 0.62 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 25.8% โดยมีค่า PE เท่ากับ NA เนื่องจาก มีผลการดำเนินงานล่าสุดขาดทุน

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3mPGUN9

.

 1. TTCL : บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)

โดยราคาหุ้นวันที่ 9-4-2564 ปิดที่ 5.9 บาท เพิ่มขึ้น 1.06 บาท จาก 4.84 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 21.9% โดยมีค่า PE เท่ากับ 17.28 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3mPYyk0

.

 1. STEC : บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด(มหาชน)

โดยราคาหุ้นวันที่ 9-4-2564 ปิดที่ 14.9 บาท เพิ่มขึ้น 2.2 บาท จาก 12.7 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 17.3% โดยมีค่า PE เท่ากับ 20.79 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3fOKqpq

.

 1. STPI : บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จำกัด (มหาชน)

โดยราคาหุ้นวันที่ 9-4-2564 ปิดที่ 4.04 บาท เพิ่มขึ้น 0.48 บาท จาก 3.56 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 13.5% โดยมีค่า PE เท่ากับ NA เนื่องจาก มีผลการดำเนินงานล่าสุดขาดทุน

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3tn3bUV

.

 1. PYLON : บริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน)

โดยราคาหุ้นวันที่ 9-4-2564 ปิดที่ 4.38 บาท เพิ่มขึ้น 0.44 บาท จาก 3.94 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 11.2% โดยมีค่า PE เท่ากับ 17.99 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3e26EBS

.

 1. SEAFCO : บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)

โดยราคาหุ้นวันที่ 9-4-2564 ปิดที่ 4.82 บาท เพิ่มขึ้น 0.38 บาท จาก 4.44 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 8.6% โดยมีค่า PE เท่ากับ 23.09 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/32fH1bj

.

 1. TRITN : บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

โดยราคาหุ้นวันที่ 9-4-2564 ปิดที่ 0.38 บาท เพิ่มขึ้น 0.02 บาท จาก 0.36 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 5.6% โดยมีค่า PE เท่ากับ 101.38 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2RqRKxl

.

 1. CK : บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)

โดยราคาหุ้นวันที่ 9-4-2564 ปิดที่ 17 บาท เพิ่มขึ้น 0.4 บาท จาก 16.6 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 2.4% โดยมีค่า PE เท่ากับ 46.04 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2Rwkepr

.

หมายเหตุ : โพสนี้จัดทำขึ้นเพื่่อใช้เป็นแนวทางในการลงทุนเท่านั้น ไม่ได้ชี้นำว่าบริษัทไหนน่าลงทุนกว่าบริษัทไหน หรือผลตอบแทนการลงทุนจะไม่เปลี่ยนไป เพราะการลงทุนมีความเสี่ยง ผู้สนใจควรต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการลงทุนเสมอ🙂

.

Reference
– https://www.set.or.th /

 • กรุงเทพธุรกิจ

.
สนใจข้อมูลธุรกิจ การเงิน การลงทุน เล่าให้ฟังเข้าใจง่ายๆ พร้อมทั้งแรงบันดาลใจดีๆ ในการสร้างฝัน ติดตาม iYom Biz+Inspiration ได้ที่
website : https://iyom-bizinspiration.com
facebook : https://www.facebook.com/iYomBizInspiration

Leave a Reply

Your email address will not be published.