เช็ค 13 หุ้น กลุ่มพัฒนาอสังหาฯ สิ้นเดือน มี.ค.64 เทียบกับสิ้นปี 63

เช็ค 13 หุ้น กลุ่มพัฒนาอสังหาฯ สิ้นเดือน มี.ค.64 เทียบกับสิ้นปี 63

กลุ่มพัฒนาอสังหาฯ (PROP) โดยเฉพาะในกลุ่มที่ทำบ้านและคอนโด เป็นกลุ่มที่ได้รับความสนใจ และยังสะท้อนภาวะเศรษฐกิจ ในแง่ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี

.

ซึ่งเมื่อสำรวจหุ้นในกลุ่มพัฒนาอสังหาฯ นี้ มี 13 บริษัท (หุ้น) ที่เราน่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดี คือ LH, SPALI, PSH, QH, AP, ORI, SIRI, SC, NOBLE, LALIN, ANAN, LPN, SENA

.

โดยมูลค่าตลาดรวมของทั้ง 13 หุ้น ดังกล่าว ณ สิ้นเดือน มี.ค. 2564 อยู่ที่ 3.2 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้น 9.8% (SET +10.1%) จากสิ้นปี 2563 และมี PE เฉลี่ยของทั้ง 13 หุ้นอยู่ที่ 9 เท่า (SET PE 41 เท่า) แม้ในภาพรวมการปรับตัวของทั้งกลุ่ม จะเพิ่มขึ้นน้อยกว่าตลาด แต่ก็ไม่ใช่ว่าทั้ง 13 ตัวจะเพิ่มน้อยกว่าตลาดทั้งหมด

.

โพสนี้จึงจะมาเช็คราคาหุ้นในกลุ่มพัฒนาอสังหา ฯ ทั้ง 13 ตัว ว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร พร้อมทั้ง PE ตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่

.

(ข้อมูลเรียงลำดับจาก %เพิ่มขึ้นมากที่สุด)

.

1. LALIN : บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

โดยราคาหุ้นวันที่ 31-3-2564 ปิดที่ 10.2 บาท เพิ่มขึ้น 2.85 บาท จาก 7.35 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 38.8% โดยมีค่า PE เท่ากับ 7 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/35CjxPD

.

2. SIRI : บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)

โดยราคาหุ้นวันที่ 31-3-2564 ปิดที่ 1.08 บาท เพิ่มขึ้น 0.27 บาท จาก 0.81 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 33.3% โดยมีค่า PE เท่ากับ 10 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2XApo3z

.

3. ANAN : บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

โดยราคาหุ้นวันที่ 31-3-2564 ปิดที่ 2.36 บาท เพิ่มขึ้น 0.46 บาท จาก 1.9 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 24.2% โดยมีค่า PE เท่ากับ NA (เนื่องจาก ผลการดำเนินงานปี 2563 ขาดทุน)

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3rx1bIt

.

4. SENA : บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

โดยราคาหุ้นวันที่ 31-3-2564 ปิดที่ 4.2 บาท เพิ่มขึ้น 0.76 บาท จาก 3.44 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 22.1% โดยมีค่า PE เท่ากับ 5 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/33QXzrx

.

5. SC : บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

โดยราคาหุ้นวันที่ 31-3-2564 ปิดที่ 3.24 บาท เพิ่มขึ้น 0.46 บาท จาก 2.78 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 16.5% โดยมีค่า PE เท่ากับ 7 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2LlBzPs

.

6. AP : บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

โดยราคาหุ้นวันที่ 31-3-2564 ปิดที่ 8.2 บาท เพิ่มขึ้น 0.95 บาท จาก 7.25 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 13.1% โดยมีค่า PE เท่ากับ 6 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3bAka08

.

7. ORI : บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

โดยราคาหุ้นวันที่ 31-3-2564 ปิดที่ 8.45 บาท เพิ่มขึ้น 0.9 บาท จาก 7.55 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 11.9% โดยมีค่า PE เท่ากับ 8 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3mnd3eB

.

8. LPN : บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

โดยราคาหุ้นวันที่ 31-3-2564 ปิดที่ 5.1 บาท เพิ่มขึ้น 0.44 บาท จาก 4.66 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 9.4% โดยมีค่า PE เท่ากับ 10 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3qkEM0t

.

9. LH : บริษัทแลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

โดยราคาหุ้นวันที่ 31-3-2564 ปิดที่ 8.55 บาท เพิ่มขึ้น 0.6 บาท จาก 7.95 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 7.5% โดยมีค่า PE เท่ากับ 14 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3f0MgDp

.

10. QH : บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

โดยราคาหุ้นวันที่ 31-3-2564 ปิดที่ 2.46 บาท เพิ่มขึ้น 0.14 บาท จาก 2.32 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 6% โดยมีค่า PE เท่ากับ 12 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3oJioNN

.

11. SPALI : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)

โดยราคาหุ้นวันที่ 31-3-2564 ปิดที่ 21.4 บาท เพิ่มขึ้น 0.9 บาท จาก 20.5 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 4.4% โดยมีค่า PE เท่ากับ 10 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/38DPPvC

.

12. NOBLE : บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

โดยราคาหุ้นวันที่ 31-3-2564 ปิดที่ 8.5 บาท เพิ่มขึ้น 0.23 บาท จาก 8.27 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 2.8% โดยมีค่า PE เท่ากับ 6 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3mm2Vmt

.

13. PSH : บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

โดยราคาหุ้นวันที่ 31-3-2564 ปิดที่ 12.8 บาท เพิ่มขึ้น 0.3 บาท จาก 12.5 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 2.4% โดยมีค่า PE เท่ากับ 10 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3bxSGrI

.

❗หมายเหตุ : โพสนี้จัดทำขึ้นเพื่่อใช้เป็นแนวทางในการลงทุนเท่านั้น ไม่ได้ชี้นำว่าบริษัทไหนน่าลงทุนกว่าบริษัทไหน หรือผลตอบแทนการลงทุนจะไม่เปลี่ยนไป เพราะการลงทุนมีความเสี่ยง ผู้สนใจควรต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการลงทุนเสมอ🙂

.

Reference
– https://www.set.or.th /


สนใจข้อมูลธุรกิจ การเงิน การลงทุน เล่าให้ฟังเข้าใจง่ายๆ พร้อมทั้งแรงบันดาลใจดีๆ ในการสร้างฝัน ติดตาม iYom Biz+Inspiration ได้ที่
website : https://iyom-bizinspiration.com
facebook : https://www.facebook.com/iYomBizInspiration ด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *