เช็ค 22 หุ้น กลุ่มโรงไฟฟ้า วันที่ 15/2/2565 เปลี่ยนแปลงอย่างไรเทียบกับต้นปี 2565

เช็ค 22 หุ้น กลุ่มโรงไฟฟ้า วันที่ 15/2/2565 เปลี่ยนแปลงอย่างไรเทียบกับต้นปี 2565

หุ้นกลุ่มโรงไฟฟ้า แม้ราคาตั้งแต่ต้นปีมาจะมีไม่กี่ตัวที่ปิดปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยจากหุ้นในกลุ่มนี้ทั้งหมด 22 ตัว มีเพียง 9 ตัวเท่านั้น ที่ราคา (15/2/2565) ปิดปรับตัวเพิ่มขึ้นเมือ่เทียบกับต้นปี นอกนั้นราคาปรับตัวลดลง

.

แต่ถึงกระนั้น หุ้นกลุ่มโรงไฟ้ฟ้า ยังถือเป็นกลุ่มที่น่าสนใจ เพราะเป็นกลุ่มที่ยังคงมีรายได้เข้ามาอย่างสม่ำเสมอ อีกทั้งแต่ละบริษัทก็ยังมีแผนที่จะขยายการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

.

ตัวอย่างเช่น

 • EGCO : ตั้งเป้าจะเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้าใหม่กว่า 1,000 เมกะวัตต์ (MW) และยังมีแผนขยายไปยังธุรกิจพลังงานที่เกี่ยวเนื่องหรือธุรกิจใหม่ ด้วยงบราว 30,000 ล้านบาท
 • RATCG : ตั้งเป้ากำลังการผลิตเพิ่มขึ้นปีละ 700 MW และยังมีแผนเข้าซื้อกิจการโรงไฟฟ้าทั้งในปละต่างประเทศ ด้วยงบราว 30,000 ล้านบาท
 • GULF : ตั้งเป้ารายได้ในปี 65 นี้เติบโตราว 60% จากการที่มีการจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD) มากขึ้น และหลายโครงการที่ลงทุนไปก่อนหน้า สามารถรับรู้รายได้ ได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัย ในส่วนแผนการลงจะมีทั้งลงทุนก่อสร้างโรงไฟฟ้าขยายกำลังการผลิตเอง และซื้อกิจการ ด้วยงบราว 10,000 ล้านบาท
 • BGRIM : ตั้งเป้ารายได้ในปี 65 นี้เติบโตราว 8-10% ตามกำลังการผลิตไฟฟ้าใหม่จากการเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ (COD) ในส่วนแผนการลงทุน จะมีทั้งก่อสร้างโรงไฟฟ้าเอง และเข้าซื้อกิจการ ด้วยงบราว 1 แสนล้านบาท
 • BPP : ตั้งเป้ารายได้ในปี 65 นี้เติบโตราว 100% จากการรับรู้รายได้โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติที่สหรัฐฯ แบบเต็มปี และจากกำลังการผลิตโรงไฟฟ้าใหม่ ๆ เข้ามาอีก ในส่วนแผนการลงทุน มีทั้งขยายกำลังการผลิตและการเข้าซื้อกิจการ ด้วยงบราว 10,000 ล้านบาท
 • SPCG : ตั้งเป้ารายได้ในปี 65 นี้เติบโตไม่ต่ำกว่า 10% จากปริมาณความต้องการใช้พลังไฟฟ้ากลับมาเป็นปกติ ในส่วนแผนการลงทุนสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์ฟาร์ม) ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ด้วยงบราว 23,000 ล้านบาท
 • SUPER : ตั้งเป้ารายได้ในปี 65 นี้เติบโต 20% จากกำลังการผลิตจากโรงไฟฟ้าใหม่ ที่ตรียมจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) เพิ่มขึ้น ในส่วนแผนการลงทุน จะขยายการลงทุนโรงไฟฟ้าในประเทศเวียดนามซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างการเจรจา

.

โพสนี้จึงจะมาเช็คราคาทั้ง 22 หุ้นในกลุ่มโรงไฟฟ้า ณ วันที่ 15/2/2565 ว่าตัวไหนเพิ่มขึ้นหรือลดลงเท่าไหร่ เมื่อเทียบกับต้นปี เผื่อมีโอกาสทยอยลงทุนไว้ครับ

.

(ข้อมูลเรียงลำดับหุ้นที่มี %เพิ่มขึ้นสูงสุด)

.

.

 1. GUNKUL : บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 59,513 ล้านบาท]
 • โดยราคาหุ้น วันที่ 15/2/2565 ปิดที่ 6.7 บาท เพิ่มขึ้น 1.1 บาท หรือ เพิ่มขึ้น 19.6% จาก 5.60 บาท เมื่อต้นปี
 • PE เท่ากับ 17.43เท่า, P/B เท่ากับ 4.62 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 2.75%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3ix9cdg

.

 1. GULF : บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 604,257 ล้านบาท]
 • โดยราคาหุ้น วันที่ 15/2/2565 ปิดที่ 51.5 บาท เพิ่มขึ้น 5.75 บาท หรือ เพิ่มขึ้น 12.6% จาก 45.75 บาท เมื่อต้นปี
 • PE เท่ากับ 93.38เท่า, P/B เท่ากับ 6.78 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 0.76%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3sFbBXO

.

 1. EP : บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 5,642 ล้านบาท]
 • โดยราคาหุ้น วันที่ 15/2/2565 ปิดที่ 6.05 บาท เพิ่มขึ้น 0.35 บาท หรือ เพิ่มขึ้น 6.1% จาก 5.70 บาท เมื่อต้นปี
 • PE เท่ากับ 20.16เท่า, P/B เท่ากับ 1.72 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 4.24%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2ZMMmJ2

.

 1. BCPG : บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 36,755 ล้านบาท]
 • โดยราคาหุ้น วันที่ 15/2/2565 ปิดที่ 12.7 บาท เพิ่มขึ้น 0.7 บาท หรือ เพิ่มขึ้น 5.8% จาก 12.00 บาท เมื่อต้นปี
 • PE เท่ากับ 17.64เท่า, P/B เท่ากับ 1.35 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 2.08%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/2KzFF66

.

 1. RATCH : บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 66,338 ล้านบาท]
 • โดยราคาหุ้น วันที่ 15/2/2565 ปิดที่ 45.75 บาท เพิ่มขึ้น 0.75 บาท หรือ เพิ่มขึ้น 1.7% จาก 45.00 บาท เมื่อต้นปี
 • PE เท่ากับ 8.53เท่า, P/B เท่ากับ 0.97 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 5.27%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3o0nHHw

.

 1. WHAUP : บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 15,836 ล้านบาท]
 • โดยราคาหุ้น วันที่ 15/2/2565 ปิดที่ 4.14 บาท เพิ่มขึ้น 0.06 บาท หรือ เพิ่มขึ้น 1.5% จาก 4.08 บาท เมื่อต้นปี
 • PE เท่ากับ 18.71เท่า, P/B เท่ากับ 1.26 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 6.13%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/2XTWwDt

.

 1. CKP : บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 41,053 ล้านบาท]
 • โดยราคาหุ้น วันที่ 15/2/2565 ปิดที่ 5.05 บาท เพิ่มขึ้น 0.05 บาท หรือ เพิ่มขึ้น 1% จาก 5.00 บาท เมื่อต้นปี
 • PE เท่ากับ 19.89เท่า, P/B เท่ากับ 1.67 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 0.70%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/36dYbsr

.

 1. ETC : บริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 6,675 ล้านบาท]
 • โดยราคาหุ้น วันที่ 15/2/2565 ปิดที่ 2.98 บาท เพิ่มขึ้น 0.02 บาท หรือ เพิ่มขึ้น 0.7% จาก 2.96 บาท เมื่อต้นปี
 • PE เท่ากับ 29.67เท่า, P/B เท่ากับ 2.46 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 0.00%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2ZS0nFS

.

 1. EGCO : บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 92,921 ล้านบาท]
 • โดยราคาหุ้น วันที่ 15/2/2565 ปิดที่ 176.5 บาท เพิ่มขึ้น 1 บาท หรือ เพิ่มขึ้น 0.6% จาก 175.50 บาท เมื่อต้นปี
 • PE เท่ากับ 18.68เท่า, P/B เท่ากับ 0.82 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 3.72%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3p3crvf

.

 1. TPIPP : บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 34,776 ล้านบาท]
 • โดยราคาหุ้น วันที่ 15/2/2565 ปิดที่ 4.14 บาท ลดลง -0.02 บาท หรือ ลดลง -0.5% จาก 4.16 บาท เมื่อต้นปี
 • PE เท่ากับ 7.99เท่า, P/B เท่ากับ 1.17 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 6.52%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3nW1D0N

.

 1. EA : บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 356,215 ล้านบาท]
 • โดยราคาหุ้น วันที่ 15/2/2565 ปิดที่ 95.5 บาท ลดลง -0.5 บาท หรือ ลดลง -0.5% จาก 96.00 บาท เมื่อต้นปี
 • PE เท่ากับ 62.47เท่า, P/B เท่ากับ 11.59 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 0.33%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/38WKdgb

.

.

 1. CV : บริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 3,866 ล้านบาท]
 • โดยราคาหุ้น วันที่ 15/2/2565 ปิดที่ 3.02 บาท ลดลง -0.06 บาท หรือ ลดลง -1.9% จาก 3.08 บาท เมื่อต้นปี
 • PE เท่ากับ 26เท่า, P/B เท่ากับ 2.03 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 0.00%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2ZTZMTZ

.

 1. SUPER : บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 25,435 ล้านบาท]
 • โดยราคาหุ้น วันที่ 15/2/2565 ปิดที่ 0.93 บาท ลดลง -0.02 บาท หรือ ลดลง -2.1% จาก 0.95 บาท เมื่อต้นปี
 • PE เท่ากับ 12.46เท่า, P/B เท่ากับ 1.31 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 0.64%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3issOPq

.

 1. TPCH : บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 4,734 ล้านบาท]
 • โดยราคาหุ้น วันที่ 15/2/2565 ปิดที่ 11.8 บาท ลดลง -0.3 บาท หรือ ลดลง -2.5% จาก 12.10 บาท เมื่อต้นปี
 • PE เท่ากับ 29.81เท่า, P/B เท่ากับ 1.54 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 1.68%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3cA5bU4

.

 1. BPP : บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 50,592 ล้านบาท]
 • โดยราคาหุ้น วันที่ 15/2/2565 ปิดที่ 16.6 บาท ลดลง -0.6 บาท หรือ ลดลง -3.5% จาก 17.20 บาท เมื่อต้นปี
 • PE เท่ากับ 12.78เท่า, P/B เท่ากับ 1.1 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 3.89%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/38W2iLk

.

 1. SSP : บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 13,329 ล้านบาท]
 • โดยราคาหุ้น วันที่ 15/2/2565 ปิดที่ 12.1 บาท ลดลง -0.6 บาท หรือ ลดลง -4.7% จาก 12.70 บาท เมื่อต้นปี
 • PE เท่ากับ 15.65เท่า, P/B เท่ากับ 2.38 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 0.08%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/38X9RkY

.

 1. TSE : บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 5,252 ล้านบาท]
 • โดยราคาหุ้น วันที่ 15/2/2565 ปิดที่ 2.48 บาท ลดลง -0.14 บาท หรือ ลดลง -5.3% จาก 2.62 บาท เมื่อต้นปี
 • PE เท่ากับ 7.56เท่า, P/B เท่ากับ 0.78 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 2.02%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3kqP4w1

.

 1. ACE : บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 32,360 ล้านบาท]
 • โดยราคาหุ้น วันที่ 15/2/2565 ปิดที่ 3.18 บาท ลดลง -0.32 บาท หรือ ลดลง -9.1% จาก 3.50 บาท เมื่อต้นปี
 • PE เท่ากับ 23.25เท่า, P/B เท่ากับ 2.5 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 1.52%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3sJoTT5

.

 1. SCG : บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 6,459 ล้านบาท]
 • โดยราคาหุ้น วันที่ 15/2/2565 ปิดที่ 5.55 บาท ลดลง -0.6 บาท หรือ ลดลง -9.8% จาก 6.15 บาท เมื่อต้นปี
 • PE เท่ากับ 33.33เท่า, P/B เท่ากับ 1.91 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 0.89%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2Y9l7bd

.

 1. GPSC : บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 212,890 ล้านบาท]
 • โดยราคาหุ้น วันที่ 15/2/2565 ปิดที่ 75.5 บาท ลดลง -13.25 บาท หรือ ลดลง -14.9% จาก 88.75 บาท เมื่อต้นปี
 • PE เท่ากับ 29.09เท่า, P/B เท่ากับ 2.02 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 2.03%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3sD7Lyq

.

 1. BGRIM : บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 87,331 ล้านบาท]
 • โดยราคาหุ้น วันที่ 15/2/2565 ปิดที่ 33.5 บาท ลดลง -7 บาท หรือ ลดลง -17.3% จาก 40.50 บาท เมื่อต้นปี
 • PE เท่ากับ 32.87เท่า, P/B เท่ากับ 2.97 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 1.38%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3p4EXfW

.

 1. MDX : บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 2,616 ล้านบาท]
 • โดยราคาหุ้น วันที่ 15/2/2565 ปิดที่ 5.5 บาท ลดลง -1.3 บาท หรือ ลดลง -19.1% จาก 6.80 บาท เมื่อต้นปี
 • PE เท่ากับ 6.84เท่า, P/B เท่ากับ 0.65 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 0.00%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/36Wa4D6

.


.❗ หมายเหตุ :

โพสนี้จัดทำขึ้นเพื่่อใช้เป็นแนวทางในการลงทุนเท่านั้น ไม่ได้ชี้นำว่าบริษัทไหนน่าลงทุนกว่าบริษัทไหน หรือผลตอบแทนการลงทุนจะไม่เปลี่ยนไป เพราะการลงทุนมีความเสี่ยง ผู้สนใจควรต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการลงทุนเสมอ🙂

.

Reference
– https://www.set.or.th /

.

ตลาดหุ้นไทย #หุ้นโรงไฟฟ้า #หุ้นDefensive #ผลตอบแทน #การลงทุน #iYomBizInspiration

.

สนใจข้อมูลธุรกิจ การเงิน การลงทุน เล่าให้ฟังเข้าใจง่ายๆ พร้อมทั้งแรงบันดาลใจดีๆ ในการสร้างฝัน ติดตาม iYom Biz+Inspiration ได้ที่

website : https://iyom-bizinspiration.com
facebook : https://www.facebook.com/iYomBizInspiration
youtube : https://www.youtube.com/c/iYomBizInspiration

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *