เช็ค 30 หุ้นพี่เบิ้ม ของ 10 เซคเตอร์ใหญ่ ในตลาดหลักทรัพย์

เช็ค 30 หุ้นพี่เบิ้ม ของ 10 เซคเตอร์ใหญ่ ในตลาดหลักทรัพย์

โพสนี้จะมาทำการเช็คดูกันหน่อยว่า 🕵‍♂ ใน 10 เซคเตอร์ใหญ่ (ตามมูลค่าตลาด) ในแต่ละเซคเตอร์นั้น หุ้นพี่เบิ้มสามอันดับแรกเป็นใคร และมีมูลค่าตลาด (Market cap) ใหญ่ขนาดไหน

.

นอกจากนี้ ยังมีการเปรียบเทียบราคาหุ้นพี่เบิ้มทั้ง 30 ตัว จากราคาปิดวันที่ 19-3-2564 เทียบกับสิ้นปี 2563 ที่ผ่านมา พร้อมทั้งค่า PE และอัตราปันผล

.

ไปดูกันว่าทั้ง 10 เซคเตอร์ดังกล่าว หุ้นพี่เบิ้มแต่ละตัวเขาจะใหญ่และวิ่งไปแรงขนาดไหนกันแล้วบ้าง

.

📌 กลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภค (ENER)

ณ วันที่ 19/3/2564 กลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภคมีมูลค่าตลาด (Market Cap) รวมอยู่ที่ประมาณ 4 ล้านล้านบาท หุ้น 3 อันดับแรกในกลุ่ม คือ

1. PTT : บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ณ วันที่ 19/3/2564 PTT มีมูลค่าตลาด (Market Cap) เท่ากับ 1.16 ล้านล้านบาท

โดยราคาปิดเท่ากับ 40.5 บาท ปรับตัวลดลง 2 บาท หรือลดลง 4.71 % จากสิ้นปี 2563 และมีค่า PE เท่ากับ 30.63 เท่า อัตราปันผลที่ 2.47 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3cTSe6m

.

2. PTTEP : บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

ณ วันที่ 19/3/2564 PTTEP มีมูลค่าตลาด (Market Cap) เท่ากับ 4.57 แสนล้านบาท

โดยราคาปิดเท่ากับ 115 บาท ปรับตัวเพิ่มขึ้น 16.75 บาท หรือเพิ่มขึ้น 17.05 % จากสิ้นปี 2563 และมีค่า PE เท่ากับ 20.15 เท่า อัตราปันผลที่ 5.15 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/39XD1Rg

.

3. GULF : บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

ณ วันที่ 19/3/2564 GULF มีมูลค่าตลาด (Market Cap) เท่ากับ 3.93 แสนล้านบาท

โดยราคาปิดเท่ากับ 33.5 บาท ปรับตัวลดลง 0.75 บาท หรือลดลง 2.19 % จากสิ้นปี 2563 และมีค่า PE เท่ากับ 91.79 เท่า อัตราปันผลที่ 1.13 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3sFbBXO

.

📌 กลุ่มธนาคาร (ฺBANK)

ณ วันที่ 19/3/2564 กลุ่มธนาคารมีมูลค่าตลาด (Market Cap) รวมอยู่ที่ประมาณ 1.75 ล้านล้านบาท หุ้น 3 อันดับแรกในกลุ่ม คือ

1. SCB : ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ณ วันที่ 19/3/2564 SCB มีมูลค่าตลาด (Market Cap) เท่ากับ 3.77 แสนล้านบาท

โดยราคาปิดเท่ากับ 111 บาท ปรับตัวเพิ่มขึ้น 23.5 บาท หรือเพิ่มขึ้น 26.86 % จากสิ้นปี 2563 และมีค่า PE เท่ากับ 13.86 เท่า อัตราปันผลที่ 2.07 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2N5RIsN

.

2. KBANK : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

ณ วันที่ 19/3/2564 KBANK มีมูลค่าตลาด (Market Cap) เท่ากับ 3.49 แสนล้านบาท

โดยราคาปิดเท่ากับ 147.5 บาท ปรับตัวเพิ่มขึ้น 34.5 บาท หรือเพิ่มขึ้น 30.53 % จากสิ้นปี 2563 และมีค่า PE เท่ากับ 11.85 เท่า อัตราปันผลที่ 1.69 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3rL8Cf0

.

3. BAY : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

ณ วันที่ 19/3/2564 BAY มีมูลค่าตลาด (Market Cap) เท่ากับ 2.78 แสนล้านบาท

โดยราคาปิดเท่ากับ 37.75 บาท ปรับตัวเพิ่มขึ้น 6.5 บาท หรือเพิ่มขึ้น 20.8 % จากสิ้นปี 2563 และมีค่า PE เท่ากับ 12.05 เท่า อัตราปันผลที่ 0.94 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3ra0KTG

.

📌 กลุ่มพาณิชย์ (COMM)

ณ วันที่ 19/3/2564 กลุ่มพาณิชย์มีมูลค่าตลาด (Market Cap) รวมอยู่ที่ประมาณ 1.71 ล้านล้านบาท หุ้น 3 อันดับแรกในกลุ่ม คือ

1. CPALL : บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

ณ วันที่ 19/3/2564 CPALL มีมูลค่าตลาด (Market Cap) เท่ากับ 5.93 แสนล้านบาท

โดยราคาปิดเท่ากับ 66 บาท ปรับตัวเพิ่มขึ้น 7.75 บาท หรือเพิ่มขึ้น 13.3 % จากสิ้นปี 2563 และมีค่า PE เท่ากับ 36.82 เท่า อัตราปันผลที่ 1.35 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3sbcxT0

.

2. CRC : บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ณ วันที่ 19/3/2564 CRC มีมูลค่าตลาด (Market Cap) เท่ากับ 2.17 แสนล้านบาท

โดยราคาปิดเท่ากับ 36 บาท ปรับตัวเพิ่มขึ้น 5.25 บาท หรือเพิ่มขึ้น 17.07 % จากสิ้นปี 2563 และมีค่า PE เท่ากับ 4692.76 เท่า อัตราปันผลที่ 1.1 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/2NCMSUj

.

3. HMPRO : บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

ณ วันที่ 19/3/2564 HMPRO มีมูลค่าตลาด (Market Cap) เท่ากับ 1.89 แสนล้านบาท

โดยราคาปิดเท่ากับ 14.4 บาท ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.7 บาท หรือเพิ่มขึ้น 5.11 % จากสิ้นปี 2563 และมีค่า PE เท่ากับ 36.74 เท่า อัตราปันผลที่ 2.08 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3ra6AEy

.

📌 กลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์ (TRANS)

ณ วันที่ 19/3/2564 กลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์มีมูลค่าตลาด (Market Cap) รวมอยู่ที่ประมาณ 1.46 ล้านล้านบาท หุ้น 3 อันดับแรกในกลุ่ม คือ

1. AOT : บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

ณ วันที่ 19/3/2564 AOT มีมูลค่าตลาด (Market Cap) เท่ากับ 9.61 แสนล้านบาท

โดยราคาปิดเท่ากับ 67.25 บาท ปรับตัวเพิ่มขึ้น 5 บาท หรือเพิ่มขึ้น 8.03 % จากสิ้นปี 2563 และมีค่า PE เท่ากับ 0 เท่า อัตราปันผลที่ 0.28 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/395cOQ1

.

2. BEM : บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ณ วันที่ 19/3/2564 BEM มีมูลค่าตลาด (Market Cap) เท่ากับ 1.3 แสนล้านบาท

โดยราคาปิดเท่ากับ 8.5 บาท ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.2 บาท หรือเพิ่มขึ้น 2.41 % จากสิ้นปี 2563 และมีค่า PE เท่ากับ 63.34 เท่า อัตราปันผลที่ 1.18 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3c4smFE

.

3. BTS : บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

ณ วันที่ 19/3/2564 BTS มีมูลค่าตลาด (Market Cap) เท่ากับ 1.24 แสนล้านบาท

โดยราคาปิดเท่ากับ 9.4 บาท ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.1 บาท หรือเพิ่มขึ้น 1.08 % จากสิ้นปี 2563 และมีค่า PE เท่ากับ 19.26 เท่า อัตราปันผลที่ 5.1 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3lo658V

.

📌 กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม (FOOD)

ณ วันที่ 19/3/2564 กลุ่มอาหารและเครื่องดื่มมีมูลค่าตลาด (Market Cap) รวมอยู่ที่ประมาณ 1.17 ล้านล้านบาท หุ้น 3 อันดับแรกในกลุ่ม คือ

1. CPF : บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

ณ วันที่ 19/3/2564 CPF มีมูลค่าตลาด (Market Cap) เท่ากับ 2.58 แสนล้านบาท

โดยราคาปิดเท่ากับ 30 บาท ปรับตัวเพิ่มขึ้น 3.25 บาท หรือเพิ่มขึ้น 12.15 % จากสิ้นปี 2563 และมีค่า PE เท่ากับ 9.7 เท่า อัตราปันผลที่ 3.29 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3rW1xZT

.

2. MINT : บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

ณ วันที่ 19/3/2564 MINT มีมูลค่าตลาด (Market Cap) เท่ากับ 1.61 แสนล้านบาท

โดยราคาปิดเท่ากับ 31 บาท ปรับตัวเพิ่มขึ้น 5.25 บาท หรือเพิ่มขึ้น 20.39 % จากสิ้นปี 2563 และมีค่า PE เท่ากับ NA เท่า อัตราปันผลที่ NA (เนื่องจากมีผลการดำเนินงานขาดทุน ในปี 2563)

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/2Of1R72

.

3. CBG : บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ณ วันที่ 19/3/2564 CBG มีมูลค่าตลาด (Market Cap) เท่ากับ 1.34 แสนล้านบาท

โดยราคาปิดเท่ากับ 134 บาท ปรับตัวเพิ่มขึ้น 19.5 บาท หรือเพิ่มขึ้น 17.03 % จากสิ้นปี 2563 และมีค่า PE เท่ากับ 38.01 เท่า อัตราปันผลที่ 1.76 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2NOmfLP

📌 กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)

ณ วันที่ 19/3/2564 กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีมูลค่าตลาด (Market Cap) รวมอยู่ที่ประมาณ 1.05 ล้านล้านบาท หุ้น 3 อันดับแรกในกลุ่ม คือ

1. ADVANC : บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

ณ วันที่ 19/3/2564 ADVANC มีมูลค่าตลาด (Market Cap) เท่ากับ 5.13 แสนล้านบาท

โดยราคาปิดเท่ากับ 172.5 บาท ปรับตัวลดลง 3.5 บาท หรือลดลง 1.99 % จากสิ้นปี 2563 และมีค่า PE เท่ากับ 18.7 เท่า อัตราปันผลที่ 4.03 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2ObzFlf

.

2. INTUCH : บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

ณ วันที่ 19/3/2564 INTUCH มีมูลค่าตลาด (Market Cap) เท่ากับ 1.8 แสนล้านบาท

โดยราคาปิดเท่ากับ 56.25 บาท ไม่เปลี่ยนแปลงจากสิ้นปี 2563 และมีค่า PE เท่ากับ 16.33 เท่า อัตราปันผลที่ 4.44 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2JLmF4b

.

3. TRUE : บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ณ วันที่ 19/3/2564 TRUE มีมูลค่าตลาด (Market Cap) เท่ากับ 1.1 แสนล้านบาท

โดยราคาปิดเท่ากับ 3.3 บาท ปรับตัวลดลง 0.14 บาท หรือลดลง 4.07 % จากสิ้นปี 2563 และมีค่า PE เท่ากับ 104.96 เท่า อัตราปันผลที่ 2.1 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3c86OYD

.

📌 กลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (PROP)

ณ วันที่ 19/3/2564 กลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ มีมูลค่าตลาด (Market Cap) รวมอยู่ที่ประมาณ 1.03 ล้านล้านบาท หุ้น 3 อันดับแรกในกลุ่ม คือ

1. CPN : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

ณ วันที่ 19/3/2564 CPN มีมูลค่าตลาด (Market Cap) เท่ากับ 2.51 แสนล้านบาท

โดยราคาปิดเท่ากับ 56 บาท ปรับตัวเพิ่มขึ้น 8.25 บาท หรือเพิ่มขึ้น 17.28 % จากสิ้นปี 2563 และมีค่า PE เท่ากับ 26.2 เท่า อัตราปันผลที่ 1.24 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/2NCrw9C

.

2. AWC : บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน)

ณ วันที่ 19/3/2564 AWC มีมูลค่าตลาด (Market Cap) เท่ากับ 1.66 แสนล้านบาท

โดยราคาปิดเท่ากับ 5.2 บาท ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.64 บาท หรือเพิ่มขึ้น 14.04 % จากสิ้นปี 2563 และมีค่า PE เท่ากับ NA อัตราปันผลที่ NA (เนื่องจากมีผลการดำเนินงานขาดทุน ในปี 2563)

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3f25Ejt

.

3. LH : บริษัทแลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

ณ วันที่ 19/3/2564 LH มีมูลค่าตลาด (Market Cap) เท่ากับ 1.03 แสนล้านบาท

โดยราคาปิดเท่ากับ 8.6 บาท ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.65 บาท หรือเพิ่มขึ้น 8.18 % จากสิ้นปี 2563 และมีค่า PE เท่ากับ 14.38 เท่า อัตราปันผลที่ 5.92 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3f0MgDp

.

📌 กลุ่มเงินทุนและหลักทรัพย์ (FIN)

ณ วันที่ 19/3/2564 กลุ่มเงินทุนและหลักทรัพย์ มีมูลค่าตลาด (Market Cap) รวมอยู่ที่ประมาณ 7.92 แสนล้านบาท หุ้น 3 อันดับแรกในกลุ่ม คือ

1. KTC : บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ณ วันที่ 19/3/2564 KTC มีมูลค่าตลาด (Market Cap) เท่ากับ 1.88 แสนล้านบาท

โดยราคาปิดเท่ากับ 73 บาท ปรับตัวเพิ่มขึ้น 13.5 บาท หรือเพิ่มขึ้น 22.69 % จากสิ้นปี 2563 และมีค่า PE เท่ากับ 35.3 เท่า อัตราปันผลที่ 1.19 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3sODcpJ

.

2. MTC : บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

ณ วันที่ 19/3/2564 MTC มีมูลค่าตลาด (Market Cap) เท่ากับ 1.46 แสนล้านบาท

โดยราคาปิดเท่ากับ 68.75 บาท ปรับตัวเพิ่มขึ้น 9.75 บาท หรือเพิ่มขึ้น 16.53 % จากสิ้นปี 2563 และมีค่า PE เท่ากับ 27.95 เท่า อัตราปันผลที่ 0.54 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/2Nt3uO3

.

3. SAWAD : บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ณ วันที่ 19/3/2564 SAWAD มีมูลค่าตลาด (Market Cap) เท่ากับ 1.13 แสนล้านบาท

โดยราคาปิดเท่ากับ 82.25 บาท ปรับตัวเพิ่มขึ้น 16.5 บาท หรือเพิ่มขึ้น 25.1 % จากสิ้นปี 2563 และมีค่า PE เท่ากับ 25.06 เท่า อัตราปันผลที่ 2.2 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3qREVrT

.

📌 กลุ่มวัสดุก่อสร้าง (CONMAT)

ณ วันที่ 19/3/2564 กลุ่มวัสดุก่อสร้าง มีมูลค่าตลาด (Market Cap) รวมอยู่ที่ประมาณ 7.28 แสนล้านบาท หุ้น 3 อันดับแรกในกลุ่ม คือ

1. SCC : บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน)

ณ วันที่ 19/3/2564 SCC มีมูลค่าตลาด (Market Cap) เท่ากับ 4.54 แสนล้านบาท

โดยราคาปิดเท่ากับ 378 บาท ไม่เปลี่ยนแปลงจากสิ้นปี 2563 และมีค่า PE เท่ากับ 13.28 เท่า อัตราปันผลที่ 3.69 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/395TEtr

.

2. TOA : บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ณ วันที่ 19/3/2564 TOA มีมูลค่าตลาด (Market Cap) เท่ากับ 0.66 แสนล้านบาท

โดยราคาปิดเท่ากับ 32.75 บาท ปรับตัวลดลง 0.75 บาท หรือลดลง 2.24 % จากสิ้นปี 2563 และมีค่า PE เท่ากับ 32.72 เท่า อัตราปันผลที่ 1.64 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/392luXr

.

3. SCCC : บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)

ณ วันที่ 19/3/2564 SCCC มีมูลค่าตลาด (Market Cap) เท่ากับ 0.49 แสนล้านบาท

โดยราคาปิดเท่ากับ 165 บาท ปรับตัวเพิ่มขึ้น 29.5 บาท หรือเพิ่มขึ้น 21.77 % จากสิ้นปี 2563 และมีค่า PE เท่ากับ 13.36 เท่า อัตราปันผลที่ 5.57 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3rVD1Y8

.

📌 กลุ่มการแพทย์ (HEALTH)

ณ วันที่ 19/3/2564 กลุ่มการแพทย์ มีมูลค่าตลาด (Market Cap) รวมอยู่ที่ประมาณ 7.26 แสนล้านบาท หุ้น 3 อันดับแรกในกลุ่ม คือ

1. BDMS : บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน)

ณ วันที่ 19/3/2564 BDMS มีมูลค่าตลาด (Market Cap) เท่ากับ 3.42 แสนล้านบาท

โดยราคาปิดเท่ากับ 21.5 บาท ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.7 บาท หรือเพิ่มขึ้น 3.37 % จากสิ้นปี 2563 และมีค่า PE เท่ากับ 47.36 เท่า อัตราปันผลที่ 2.55 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3qMug20

.

2. BH : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)

ณ วันที่ 19/3/2564 BH มีมูลค่าตลาด (Market Cap) เท่ากับ 1.08 แสนล้านบาท

โดยราคาปิดเท่ากับ 135.5 บาท ปรับตัวเพิ่มขึ้น 15.5 บาท หรือเพิ่มขึ้น 12.92 % จากสิ้นปี 2563 และมีค่า PE เท่ากับ 89.55 เท่า อัตราปันผลที่ 2.35 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3qPX2Pt

.

3. SVH : บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน)

ณ วันที่ 19/3/2564 SVH มีมูลค่าตลาด (Market Cap) เท่ากับ 0.4 แสนล้านบาท

โดยราคาปิดเท่ากับ 404 บาท ปรับตัวเพิ่มขึ้น 4 บาท หรือเพิ่มขึ้น 1 % จากสิ้นปี 2563 และมีค่า PE เท่ากับ 27.91 เท่า อัตราปันผลที่ 3.22 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3iMiodD

❗หมายเหตุ :

1.โพสนี้จัดทำขึ้นเพื่่อใช้เป็นแนวทางในการลงทุนเท่านั้น ไม่ได้ชี้นำว่าบริษัทไหนน่าลงทุนกว่าบริษัทไหน หรือผลตอบแทนการลงทุนจะไม่เปลี่ยนไป เพราะการลงทุนมีความเสี่ยง ผู้สนใจควรต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการลงทุนเสมอ 🙂

.
Reference
– https://www.set.or.th /
.

สนใจข้อมูลธุรกิจ การเงิน การลงทุน เล่าให้ฟังเข้าใจง่ายๆ พร้อมทั้งแรงบันดาลใจดีๆ ในการสร้างฝัน ติดตาม iYom Biz+Inspiration ได้ที่
website : https://iyom-bizinspiration.com
facebook : https://www.facebook.com/iYomBizInspiration

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *