เช็ค 30 หุ้น กลุ่ม SETHD อัตราปันผลรอบปีสูงสุดถึง 7% และผลตอบแทนราคาปี 2565 เตรียมเก็บรับฤดูกาลปันผล

เช็ค 30 หุ้น กลุ่ม SETHD อัตราปันผลรอบปีสูงสุดถึง 7% และผลตอบแทนราคาปี 2565 เตรียมเก็บรับฤดูกาลปันผล

หลังจากที่ช่วงนี้มีหุ้นหลายตัวทยอยขึ้น XD กันจำนวนมาก ทำให้นักลงทุนหลายคนกำลังส่องหาหุ้นที่จะลงทุน เพื่อหวังเงินปันผลที่จะได้ในรอบนี้ และชั่งน้ำหนักระหว่างราคาที่จะลดลงหลังจากหุ้นนั้นขึ้น XD แล้ว

.

แต่สำหรับใครที่อยากลงทุนหุ้นกันแบบยาว ๆ หวังเติบโตไปกับธุรกิจ พร้อมที่จะได้รับผลสม่ำเสมอในระยะยาว (แม้หุ้นในจะมีราคาลดลงไปบ้างเมื่อขึ้น XD) หุ้นในกลุ่ม SETHD (High Dividend) น่าจะเป็นคำตอบได้ในระดับหนึ่ง เพราะถือว่าเป็นกลุ่มบริษัทใหญ่ มีความมั่นคง และยังมีการจ่ายปันผลงาม ๆ อย่างต่อเนื่องให้ผู้ถือหุ้นเป็นประจำ

.

โพสนี้จึงได้เช็คอัตราปันผลในรอบปีของกลุ่ม SETHD และผลตอบแทนราคาเมือเทียบกับต้นปี

.

(ข้อมูลหุ้นเรียงตามอัตราปันผลรอบปีมากสุดไปน้อยสุด)

.

.

 1. TCAP : บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 47,770 ล้านบาท]
 • อัตราปันผลรอบปีอยู่ที่ 7.32%
 • โดยราคาหุ้น วันที่ 22/2/2565 ปิดที่ 41 บาท เพิ่มขึ้น 3.25 บาท หรือ เพิ่มขึ้น 8.6% จาก 37.75 บาท เมื่อต้นปี

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3jnOcbb

.

 1. TISCO : บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 77,863 ล้านบาท]
 • อัตราปันผลรอบปีอยู่ที่ 6.41%
 • โดยราคาหุ้น วันที่ 22/2/2565 ปิดที่ 97.25 บาท เพิ่มขึ้น 1.25 บาท หรือ เพิ่มขึ้น 1.3% จาก 96.00 บาท เมื่อต้นปี

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/31Rc4db

.

 1. TASCO : บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 28,568 ล้านบาท]
 • อัตราปันผลรอบปีอยู่ที่ 5.77%
 • โดยราคาหุ้น วันที่ 22/2/2565 ปิดที่ 18.1 บาท ลดลง 0 บาท หรือ ลดลง 0% จาก 18.10 บาท เมื่อต้นปี

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2YU86PD

.

 1. TVO : บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 26,078 ล้านบาท]
 • อัตราปันผลรอบปีอยู่ที่ 5.31%
 • โดยราคาหุ้น วันที่ 22/2/2565 ปิดที่ 32.25 บาท เพิ่มขึ้น 1.25 บาท หรือ เพิ่มขึ้น 4% จาก 31.00 บาท เมื่อต้นปี

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2JoBqtd

.

 1. RATCH : บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 66,338 ล้านบาท]
 • อัตราปันผลรอบปีอยู่ที่ 5.22%
 • โดยราคาหุ้น วันที่ 22/2/2565 ปิดที่ 45.75 บาท เพิ่มขึ้น 0.75 บาท หรือ เพิ่มขึ้น 1.7% จาก 45.00 บาท เมื่อต้นปี

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3o0nHHw

.

 1. LH : บริษัทแลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 112,925 ล้านบาท]
 • อัตราปันผลรอบปีอยู่ที่ 5.18%
 • โดยราคาหุ้น วันที่ 22/2/2565 ปิดที่ 9.45 บาท เพิ่มขึ้น 0.65 บาท หรือ เพิ่มขึ้น 7.4% จาก 8.80 บาท เมื่อต้นปี

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3f0MgDp

.

 1. QH : บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 24,857 ล้านบาท]
 • อัตราปันผลรอบปีอยู่ที่ 5.17%
 • โดยราคาหุ้น วันที่ 22/2/2565 ปิดที่ 2.32 บาท เพิ่มขึ้น 0.06 บาท หรือ เพิ่มขึ้น 2.7% จาก 2.26 บาท เมื่อต้นปี

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3oJioNN

.

 1. PTT : บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 1,113,957 ล้านบาท]
 • อัตราปันผลรอบปีอยู่ที่ 5.16%
 • โดยราคาหุ้น วันที่ 22/2/2565 ปิดที่ 39 บาท เพิ่มขึ้น 1 บาท หรือ เพิ่มขึ้น 2.6% จาก 38.00 บาท เมื่อต้นปี

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3cTSe6m

.

 1. SCC : บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน) [มูลค่าตลาด 474,000 ล้านบาท]
 • อัตราปันผลรอบปีอยู่ที่ 4.65%
 • โดยราคาหุ้น วันที่ 22/2/2565 ปิดที่ 395 บาท เพิ่มขึ้น 9 บาท หรือ เพิ่มขึ้น 2.3% จาก 386.00 บาท เมื่อต้นปี

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/395TEtr

.

 1. SPALI : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 48,005 ล้านบาท]
 • อัตราปันผลรอบปีอยู่ที่ 4.46%
 • โดยราคาหุ้น วันที่ 22/2/2565 ปิดที่ 22.4 บาท ลดลง -0.3 บาท หรือ ลดลง -1.3% จาก 22.70 บาท เมื่อต้นปี

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/38DPPvC

.

 1. AP : บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 34,290 ล้านบาท]
 • อัตราปันผลรอบปีอยู่ที่ 4.17%
 • โดยราคาหุ้น วันที่ 22/2/2565 ปิดที่ 10.9 บาท เพิ่มขึ้น 1.35 บาท หรือ เพิ่มขึ้น 14.1% จาก 9.55 บาท เมื่อต้นปี

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3bAka08

.

 1. ORI : บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 29,680 ล้านบาท]
 • อัตราปันผลรอบปีอยู่ที่ 4.05%
 • โดยราคาหุ้น วันที่ 22/2/2565 ปิดที่ 12.1 บาท เพิ่มขึ้น 0.8 บาท หรือ เพิ่มขึ้น 7.1% จาก 11.30 บาท เมื่อต้นปี

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3mnd3eB

.

 1. PTTEP : บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 514,113 ล้านบาท]
 • อัตราปันผลรอบปีอยู่ที่ 3.94%
 • โดยราคาหุ้น วันที่ 22/2/2565 ปิดที่ 129.5 บาท เพิ่มขึ้น 11.5 บาท หรือ เพิ่มขึ้น 9.7% จาก 118.00 บาท เมื่อต้นปี

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/39XD1Rg

.

 1. THANI : บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 25,031 ล้านบาท]
 • อัตราปันผลรอบปีอยู่ที่ 3.9%
 • โดยราคาหุ้น วันที่ 22/2/2565 ปิดที่ 4.42 บาท เพิ่มขึ้น 0.04 บาท หรือ เพิ่มขึ้น 0.9% จาก 4.38 บาท เมื่อต้นปี

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3twoBPy

.

 1. BPP : บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 50,897 ล้านบาท]
 • อัตราปันผลรอบปีอยู่ที่ 3.87%
 • โดยราคาหุ้น วันที่ 22/2/2565 ปิดที่ 16.7 บาท ลดลง -0.5 บาท หรือ ลดลง -2.9% จาก 17.20 บาท เมื่อต้นปี

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/38W2iLk

.

.

 1. CPF : บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 226,045 ล้านบาท]
 • อัตราปันผลรอบปีอยู่ที่ 3.83%
 • โดยราคาหุ้น วันที่ 22/2/2565 ปิดที่ 26.25 บาท เพิ่มขึ้น 0.75 บาท หรือ เพิ่มขึ้น 2.9% จาก 25.50 บาท เมื่อต้นปี

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3rW1xZT

.

 1. INTUCH : บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 250,916 ล้านบาท]
 • อัตราปันผลรอบปีอยู่ที่ 3.62%
 • โดยราคาหุ้น วันที่ 22/2/2565 ปิดที่ 78.25 บาท ลดลง -2 บาท หรือ ลดลง -2.5% จาก 80.25 บาท เมื่อต้นปี

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2JLmF4b

.

 1. EGCO : บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 95,817 ล้านบาท]
 • อัตราปันผลรอบปีอยู่ที่ 3.56%
 • โดยราคาหุ้น วันที่ 22/2/2565 ปิดที่ 182 บาท เพิ่มขึ้น 6.5 บาท หรือ เพิ่มขึ้น 3.7% จาก 175.50 บาท เมื่อต้นปี

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3p3crvf

.

 1. TU : บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 98,777 ล้านบาท]
 • อัตราปันผลรอบปีอยู่ที่ 3.44%
 • โดยราคาหุ้น วันที่ 22/2/2565 ปิดที่ 20.7 บาท เพิ่มขึ้น 1.2 บาท หรือ เพิ่มขึ้น 6.2% จาก 19.50 บาท เมื่อต้นปี

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3rVXyfT

.

 1. PTG : บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 24,215 ล้านบาท]
 • อัตราปันผลรอบปีอยู่ที่ 3.42%
 • โดยราคาหุ้น วันที่ 22/2/2565 ปิดที่ 14.5 บาท ลดลง -0.6 บาท หรือ ลดลง -4% จาก 15.10 บาท เมื่อต้นปี

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3qWVe6I

.

 1. ADVANC : บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 684,003 ล้านบาท]
 • อัตราปันผลรอบปีอยู่ที่ 3.37%
 • โดยราคาหุ้น วันที่ 22/2/2565 ปิดที่ 230 บาท ลดลง 0 บาท หรือ ลดลง 0% จาก 230.00 บาท เมื่อต้นปี

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2ObzFlf

.

 1. KKP : ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 59,061 ล้านบาท]
 • อัตราปันผลรอบปีอยู่ที่ 3.27%
 • โดยราคาหุ้น วันที่ 22/2/2565 ปิดที่ 69.75 บาท เพิ่มขึ้น 10 บาท หรือ เพิ่มขึ้น 16.7% จาก 59.75 บาท เมื่อต้นปี

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2Q3121K

.

 1. TTB : ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 132,373 ล้านบาท]
 • อัตราปันผลรอบปีอยู่ที่ 3.25%
 • โดยราคาหุ้น วันที่ 22/2/2565 ปิดที่ 1.37 บาท ลดลง -0.1 บาท หรือ ลดลง -6.8% จาก 1.47 บาท เมื่อต้นปี

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3w89dJv

.

 1. OSP : บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 102,128 ล้านบาท]
 • อัตราปันผลรอบปีอยู่ที่ 3.24%
 • โดยราคาหุ้น วันที่ 22/2/2565 ปิดที่ 34 บาท ลดลง -0.25 บาท หรือ ลดลง -0.7% จาก 34.25 บาท เมื่อต้นปี

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/36uLSrE

.

 1. SIRI : บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 18,903 ล้านบาท]
 • อัตราปันผลรอบปีอยู่ที่ 3.12%
 • โดยราคาหุ้น วันที่ 22/2/2565 ปิดที่ 1.27 บาท เพิ่มขึ้น 0.04 บาท หรือ เพิ่มขึ้น 3.3% จาก 1.23 บาท เมื่อต้นปี

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2XApo3z

.

 1. WHA : บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 52,015 ล้านบาท]
 • อัตราปันผลรอบปีอยู่ที่ 2.85%
 • โดยราคาหุ้น วันที่ 22/2/2565 ปิดที่ 3.48 บาท ลดลง -0.04 บาท หรือ ลดลง -1.1% จาก 3.52 บาท เมื่อต้นปี

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3drZTtY

.

 1. GUNKUL : บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 57,292 ล้านบาท]
 • อัตราปันผลรอบปีอยู่ที่ 2.79%
 • โดยราคาหุ้น วันที่ 22/2/2565 ปิดที่ 6.45 บาท เพิ่มขึ้น 0.85 บาท หรือ เพิ่มขึ้น 15.2% จาก 5.60 บาท เมื่อต้นปี

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3ix9cdg

.

 1. BCPG : บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 36,755 ล้านบาท]
 • อัตราปันผลรอบปีอยู่ที่ 2.5%
 • โดยราคาหุ้น วันที่ 22/2/2565 ปิดที่ 12.7 บาท เพิ่มขึ้น 0.7 บาท หรือ เพิ่มขึ้น 5.8% จาก 12.00 บาท เมื่อต้นปี

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/2KzFF66

.

 1. KTB : ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 194,267 ล้านบาท]
 • อัตราปันผลรอบปีอยู่ที่ 1.96%
 • โดยราคาหุ้น วันที่ 22/2/2565 ปิดที่ 13.9 บาท เพิ่มขึ้น 0.7 บาท หรือ เพิ่มขึ้น 5.3% จาก 13.20 บาท เมื่อต้นปี

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2Rbk32Q

.

 1. BBL : ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 266,284 ล้านบาท]
 • อัตราปันผลรอบปีอยู่ที่ 1.78%
 • โดยราคาหุ้น วันที่ 22/2/2565 ปิดที่ 139.5 บาท เพิ่มขึ้น 18 บาท หรือ เพิ่มขึ้น 14.8% จาก 121.50 บาท เมื่อต้นปี

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3cPEmv8

.

❗ หมายเหตุ :

 1. อัตราปันผลที่มาแสดง เป็นอัตราปันผลแบบเต็มปี (ข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์) ไม่ใช่อัตราปันผลที่จะมีการจ่ายปันผลในรอบนี้
 2. โพสนี้จัดทำขึ้นเพื่่อใช้เป็นแนวทางในการลงทุนเท่านั้น ไม่ได้ชี้นำว่าบริษัทไหนน่าลงทุนกว่าบริษัทไหน หรือผลตอบแทนการลงทุนจะไม่เปลี่ยนไป เพราะการลงทุนมีความเสี่ยง ผู้สนใจควรต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการลงทุนเสมอ🙂

.
.

Reference
– https://www.set.or.th /

.

ห้นปันผลสูง #หุ้นขึ้นXD #SETHD #การลงทุน #iYomBizInspiration

.
สนใจข้อมูลธุรกิจ การเงิน การลงทุน เล่าให้ฟังเข้าใจง่ายๆ พร้อมทั้งแรงบันดาลใจดีๆ ในการสร้างฝัน ติดตาม iYom Biz+Inspiration ได้ที่

website : https://iyom-bizinspiration.com
facebook : https://www.facebook.com/iYomBizInspiration
youtube : https://www.youtube.com/c/iYomBizInspiration

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *