เช็ค 9 หุ้นซอฟต์แวร์ ในตลาดหลักทรัพย์ มีอะไรบ้าง ?

เช็ค 9 หุ้นซอฟต์แวร์ ในตลาดหลักทรัพย์ มีอะไรบ้าง ?

หุ้นเทคโนโลยี เป็นกลุ่มที่ถูกพูดถึงมากตั้งแต่ปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะหุ้นเทคฯ ต่าง ๆ ในต่างประเทศ ที่มีผลการดำเนินงานปรับตัวเพิ่มขึ้นในปี 2563 ทำให้ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นตาม (แบบกระฉูด ๆ) ไปด้วย

.

หันมามองตลาดหลักทรัพย์ในบ้านเรา แม้จะไม่มีหุ้นเทคเหมือนในต่างประเทศ แต่เรายังมีหุ้นกลุ่มเทคประเภทหนึ่งที่น่าสนใจ นั่นคือ หุ้นในกลุ่มซอฟต์แวร์ แม้แต่ละตัวจะมีมูลค่าตลาดไม่สูงเท่าไหร่ (มากสุดที่ 7 พันล้านบาท) แต่ถือเป็นอีกกลุ่มที่น่าจับตาจากผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาเช่นกัน

.

โพสนี้จึงจะมาดูกันว่า 9 หุ้นซอฟต์แวร์ในตลาด มีอะไรบ้าง และมีผลการการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาเป็นอย่างไร และราคาหุ้นตอนนี้ (26/3/2564) วิ่งไปขนาดไหนแล้ว ไปดูกันเลยครับ

.

(ข้อมูลเรียงลำดับจากมูลค่าตลาดสูงสุด)

.

1. HUMAN : บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน)

▪ลักษณะประกอบธุรกิจ : กลุ่มบริษัทประกอบธุรกิจเป็นผู้พัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อจำหน่ายและให้บริการติดตั้งซอฟต์แวร์ระบบบริหารงานทรัพยากรบุคคลและทรัพยากรองค์กร รวมทั้งให้บริการจัดทำเงินเดือนและจัดทำบัญชี

▪รายได้ปี 2563 เท่ากับ 741 ลบ. เพิ่มขึ้น 20% กำไรสุทธิอยู่ที่ 165 ลบ. เพิ่มขึ้น 13%

▪โดยราคาหุ้นวันที่ 26-2-2564 ปิดที่ 10.5 บาท เพิ่มขึ้น 1.55 บาท จาก 8.95 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 17.3% โดยมีค่า PE เท่ากับ 43 เท่า และอัตราปันผลที่ 1.39%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3pK1iQq

.

2. BOL : บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน)

▪ลักษณะประกอบธุรกิจ : ให้บริการข้อมูลเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจที่ครอบคลุมทั้งด้านโอกาสและความเสี่ยงในการทำธุรกิจ โดยให้บริการข้อมูลเชิงลึกผ่านซอฟต์แวร์และแอพพลิเคชั่นที่ทันสมัย ตลอดจนเป็นผู้ออกแบบและพัฒนาโซลูชั่นสำหรับผู้ประกอบการและสถาบันการเงิน รวมถึงเป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจทั้งในประเทศและภูมิภาคอาเซียน

▪รายได้ปี 2563 เท่ากับ 326 ลบ. เพิ่มขึ้น 16% กำไรสุทธิอยู่ที่ 178 ลบ. เพิ่มขึ้น 24%

▪โดยราคาหุ้นวันที่ 26-2-2564 ปิดที่ 8.45 บาท เพิ่มขึ้น 1.85 บาท จาก 6.6 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 28% โดยมีค่า PE เท่ากับ 39 เท่า และอัตราปันผลที่ 2.25%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2NvWiki

.

3. NETBAY : บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน)

▪ลักษณะประกอบธุรกิจ : ผู้คิดค้น สร้างสรรค์ และพัฒนา Digital Business Technology Platform ในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Business Services) และนำเสนอผลิตภัณฑ์นั้นแก่ผู้ใช้ในรูปแบบการให้บริการ (SaaS: Software as a Service) อย่างครบวงจรระหว่างภาคธุรกิจและภาครัฐ (B2G) ระหว่างภาคธุรกิจและภาคธุรกิจ (B2B) และระหว่างภาคเอกชนและประชาชนหรือผู้บริโภค (B2C)

▪รายได้ปี 2563 เท่ากับ 365 ลบ. ลดลง 6% กำไรสุทธิอยู่ที่ 156 ลบ. ลดลง 12%

▪โดยราคาหุ้นวันที่ 26-2-2564 ปิดที่ 26.75 บาท ลดลง -1 บาท จาก 27.75 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ ลดลง 3.6% โดยมีค่า PE เท่ากับ 34 เท่า และอัตราปันผลที่ 2.9%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3cvw0IN

.

4. YGG : บริษัท อิ๊กดราซิล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

▪ลักษณะประกอบธุรกิจ : ออกแบบและจัดทำคอมพิวเตอร์กราฟฟิคเกี่ยวกับงานโฆษณา ภาพยนตร์ และเกม

▪รายได้ปี 2563 เท่ากับ 228 ลบ. เพิ่มขึ้น 16% กำไรสุทธิอยู่ที่ 56 ลบ. เพิ่มขึ้น 16%

▪โดยราคาหุ้นวันที่ 26-2-2564 ปิดที่ 24 บาท เพิ่มขึ้น 6.3 บาท จาก 17.7 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 35.6% โดยมีค่า PE เท่ากับ 76 เท่า และอัตราปันผลที่ 0.74%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3pDogbx

.

5. IIG : บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

▪ลักษณะประกอบธุรกิจ : ธุรกิจที่ปรึกษาด้านดิจิทัลและเทคโนโลยีให้แก่ภาคธุรกิจต่าง ๆ โดยสามารถแบ่งออกตามประเภทของการดำเนินธุรกิจได้ ดังนี้ 1. ธุรกิจที่ปรึกษาและให้บริการออกแบบติดตั้งระบบบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) และให้เช่าใช้ระบบซอฟต์แวร์จากทาง Salesforce 2. ธุรกิจที่ปรึกษาและให้บริการออกแบบติดตั้งระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP) และเป็นตัวแทนจำหน่ายระบบซอฟต์แวร์จากทาง Oracle 3. ธุรกิจที่ปรึกษาด้านการวางแผนกลยุทธ์แบรนด์ (Brand Strategy) การสร้างและบริหารประสบการณ์ (Experience Management) และการตลาดดิจิทัล (Digital Marketing) 4. ธุรกิจให้บริการจัดหาบุคลากร ในส่วนงานสารสนเทศ 5. ธุรกิจด้านการวิเคราะห์และจัดการข้อมูลเพื่อธุรกิจ

▪รายได้ปี 2563 เท่ากับ 553 ลบ. เพิ่มขึ้น 39% กำไรสุทธิอยู่ที่ 62 ลบ. เพิ่มขึ้น 32%

▪โดยราคาหุ้นวันที่ 26-2-2564 ปิดที่ 28 บาท เพิ่มขึ้น 5.5 บาท จาก 22.5 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 24.4% โดยมีค่า PE เท่ากับ 45 เท่า และอัตราปันผลที่ 0.52%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/38T1UvR

.

6. AS : บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

▪ลักษณะประกอบธุรกิจ : บริการด้านความบันเทิงออนไลน์ โดยมุ่งเน้นการให้บริการเกมออนไลน์ และเกมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ในประเทศไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย เวียดนาม อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมทั้งจัดจำหน่ายเกมพีซี

▪รายได้ปี 2563 เท่ากับ 1336 ลบ. เพิ่มขึ้น 75% กำไรสุทธิอยู่ที่ 307 ลบ. เพิ่มขึ้น 7000%

▪โดยราคาหุ้นวันที่ 26-2-2564 ปิดที่ 6.7 บาท เพิ่มขึ้น 0.9 บาท จาก 5.8 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 15.5% โดยมีค่า PE เท่ากับ 9 เท่า และอัตราปันผลที่ 4.44%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3qzs9Oy

.

7. BIZ : บริษัท บิสซิเนสอะไลเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

▪ลักษณะประกอบธุรกิจ : บริษัทดำเนินธุรกิจเป็นผู้จำหน่ายและติดตั้งชุดเครื่องมือทางการแพทย์สำหรับรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งด้วยวิธีรังสีรักษา (Radiotherapy) และให้บริการซ่อมบำรุงรักษาชุดเครื่องมือทางการแพทย์ดังกล่าว (Maintenance Service)

▪รายได้ปี 2563 เท่ากับ 765 ลบ. เพิ่มขึ้น 4% กำไรสุทธิอยู่ที่ 44 ลบ. ลดลง 51%

▪โดยราคาหุ้นวันที่ 26-2-2564 ปิดที่ 4.14 บาท เพิ่มขึ้น 0.4 บาท จาก 3.74 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 10.7% โดยมีค่า PE เท่ากับ 37 เท่า และอัตราปันผลที่ 3.59%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3w4s2i2

.

8. VCOM : บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

▪ลักษณะประกอบธุรกิจ : เป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Distributor) และให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวเนื่องกับผลิตภัณฑ์ที่บริษัทเป็นตัวแทนจำหน่าย ทั้งในเรื่องให้บริการหลังการขาย ให้คำปรึกษา ให้บริการติดตั้ง และซ่อมบำรุงเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ เฝ้าระวังระบบรักษาความปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย หรือบริการ MSSP (Managed Security Service Provider)

▪รายได้ปี 2563 เท่ากับ 2293 ลบ. เพิ่มขึ้น 28% กำไรสุทธิอยู่ที่ 89 ลบ. เพิ่มขึ้น 34%

▪โดยราคาหุ้นวันที่ 26-2-2564 ปิดที่ 5.5 บาท เพิ่มขึ้น 1.04 บาท จาก 4.46 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 23.3% โดยมีค่า PE เท่ากับ 18 เท่า และอัตราปันผลที่ 3.6%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3m7eUEu

.

9. APP : บริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน)

▪ลักษณะประกอบธุรกิจ : จัดจำหน่ายโซลูชั่นด้านการออกแบบอย่างครบวงจร ทั้งซอฟต์แวร์การออกแบบด้านอุตสาหกรรม และด้านสถาปัตยกรรมและการก่อสร้าง ตลอดจนเทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติ (3D Printing) และการให้บริการต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่อง

▪รายได้ปี 2563 เท่ากับ 658 ลบ. ลดลง 10% กำไรสุทธิอยู่ที่ 62 ลบ. ลดลง 21%

▪โดยราคาหุ้นวันที่ 26-2-2564 ปิดที่ 3.36 บาท เพิ่มขึ้น 1.1 บาท จาก 2.26 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 48.7% โดยมีค่า PE เท่ากับ 21 เท่า และอัตราปันผลที่ 4.41%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3fnPeSr

.

❗ หมายเหตุ

1. โพสนี้จัดทำขึ้นเพื่่อใช้เป็นแนวทางในการลงทุนเท่านั้น ไม่ได้ชี้นำว่าบริษัทไหนน่าลงทุนกว่าบริษัทไหน หรือผลตอบแทนการลงทุนจะไม่เปลี่ยนไป เพราะการลงทุนมีความเสี่ยง ผู้สนใจควรต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการลงทุนเสมอนะครับ 🙂

.
Reference : set.or.th

.

สนใจข้อมูลธุรกิจ การเงิน การลงทุน เล่าให้ฟังเข้าใจง่ายๆ พร้อมทั้งแรงบันดาลใจดีๆ ในการสร้างฝัน ติดตาม iYom Biz+Inspiration ได้ที่
website : https://iyom-bizinspiration.com
facebook : https://www.facebook.com/iYomBizInspiration

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *