เปิดโผ 15 หุ้น กลุ่ม SET100 (ราคาต่ำกว่ามูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น, กำไรสุทธิยังแข็งแกร่ง)

เปิดโผ 15 หุ้น กลุ่ม SET100 (ราคาต่ำกว่ามูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น, กำไรสุทธิยังแข็งแกร่ง)

มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น คืออะไร ?

.

มีหลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่า มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น (Book Value per Share : BVPS Ratio) เป็นเครื่องมืออีกหนึ่งตัวที่จะใช้วัดความถูกความแพงของหุ้นที่เราสนใจลงทุน โดยดูเปรียบเทียบกับราคาตลาด ณ ปัจจุบัน ที่เรารู้จักกันดีในอัตราส่วน Price to Book Value Ratio หรือเรียกสั้น ๆ ว่า P/BV Ratio นั่นเอง

.

ก่อนอื่นเรามาดูกันก่อนว่า มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น มีวิธีคำนวนอย่างไร ?

.

โดยสูตรคำนวณมูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น = ส่วนของผู้ถือหุ้น / จำนวนหุ้นสามัญทั้งหมด

เช่น บริษัท รวยล้นฟ้า มีสินทรัพย์ 100 บาท หนี้สินรวม 40 ส่วนของผู้ถือหุ้น 60 โดยมีจำนวนหุ้น 10
หุ้น

ฉะนั้น มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น (ฺBVPS) = 60 / 10 = 6 บาทต่อหุ้น

.

ซึ่งความหมายของเจ้า 6 บาท ก็คือ ตามมูลค่าทางบัญชี หุ้นของบริษัท รวยล้นฟ้า ควรมีราคา 6 บาทต่อ 1 หุ้น หรือถ้าบริษัทเลิกกิจการ ผู้ถือหุ้นควรได้เงินคืน 6 บาทต่อ 1 หุ้น

ซึ่งนั่นหมายถึง ราคาที่ซื้อขายกันในตลาดควรจะต้องอยู่ที่ 6 บาทต่อหุ้น ใช่ไหม ?

.

ไม่จำเป็นเสมอไปครับ !

.

เพราะราคาตลาดมักจะถูกกำหนดโดยพื้นฐานทางธุรกิจ และแนวโน้มการเติบโตในอนาคต ทำให้มูลค่าตลาดจึงไม่เท่ากับ มูลค่าทางบัญชี

และนั่นจึงเป็นที่มาของ อัตราส่วน Price to Book Value Ratio (P/BV Ratio) โดยการนำราคาตลาดมาเปรียบเทียบกับมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น

.

เช่น จากตัวอย่าง บริษัทรวยล้นฟ้า มีราคาที่ซื้อขายในตลาดอยู่ที่ 12 บาทต่อหุ้น

ฉะนั้น จะมี P/BV = 12/6 = 2 เท่า

นั่นคือ หุ้นของบริษัทรวยล้นฟ้า มีราคาซื้อขายในตลาดมากกว่ามูลค่าค่าทางบัญชีถึง 2 เท่า

.

ซึ่งโดยทั่วไปเวลาเราจะใช้ P/BV พิจารณาหุ้น ว่าถูกหรือแพง จะดูว่า

 1. P/BV < 1 เท่า : ราคาหุ้นในตลาดต่ำกว่ามูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น ควร “ซื้อ” เพราะหุ้นยังถูกอยู่
 2. P/BV > 1 เท่า : ราคาหุ้นในตลาดสูงกว่ามูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น ยังไม่ควร “ซื้อ” เพราะหุ้นแพงแล้ว

.

ที่จริงทั้ง มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น และ P/BV เราไม่ต้องคำนวนเองแล้ว สามารถดูในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ได้เลย

แต่ที่อธิบายถึงที่มาที่ไป (ซะยาว) เพื่อจะได้ให้เพื่อน ๆ เข้าใจอัตราส่วนดังกล่าว จะได้เรียนรู้ที่จะอ่านค่า แปลความหมายได้อย่างถูกต้อง และยังสามารถเลือกหุ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

.

ซึ่งในโพสนี้ ผมได้สรุป 15 หุ้น ในกลุ่ม SET100 ที่ราคาต่ำกว่ามูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น (P/BV < 1) และยังแถมให้ด้วยว่าเป็นหุ้นที่ยังมีกำไรสุทธิแข็งแกร่งอีกด้วย

.

(ข้อมูลเรียงลำดับตามมูลค่าตลาดสูงสุดไปต่ำสุด)

.


.

1. SCB : ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 332,771 ล้านบาท]

– ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ธนาคารพาณิชย์

– อัตราปันผล เท่ากับ 2.41%, PE เท่ากับ 11.51 และ P/B เท่ากับ 0.77

– โดยราคาหุ้นวันที่ 23-7-2564 ปิดที่ 95 บาท เพิ่มขึ้น 7.5 บาท จาก 87.50 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 8.6% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (มิ.ย.) ปรับตัวลดลง -3.1%

– ผลการดำเนินงานในงวดล่าสุด มีอัตรากำไรสุทธิ (%Net Profit) 26.61%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2N5RIsN

.

2. KBANK : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 279,581 ล้านบาท]

– ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ธนาคารพาณิชย์

– อัตราปันผล เท่ากับ 2.34%, PE เท่ากับ 7.45 และ P/B เท่ากับ 0.55

– โดยราคาหุ้นวันที่ 23-7-2564 ปิดที่ 105.5 บาท ลดลง -7.5 บาท จาก 113.00 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ ลดลง -6.6% และเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (มิ.ย.) ยังปรับตัวลดลง -10.6%

– ผลการดำเนินงานในงวดล่าสุด มีอัตรากำไรสุทธิ (%Net Profit) 20.64%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3rL8Cf0

.

3. PTTGC : บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 266,022 ล้านบาท]

– ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ธุรกิจเคมีภัณฑ์ (Chemical Flagship) ของกลุ่ม ปตท.

– อัตราปันผล เท่ากับ 1.72%, PE เท่ากับ 13.69 และ P/B เท่ากับ 0.88

– โดยราคาหุ้นวันที่ 23-7-2564 ปิดที่ 57 บาท ลดลง -1.5 บาท จาก 58.50 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ ลดลง -2.6% และเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (มิ.ย.) ยังปรับตัวลดลง -3.4%

– ผลการดำเนินงานในงวดล่าสุด มีอัตรากำไรสุทธิ (%Net Profit) 9.53%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2MGUJja

.

.

4. BBL : ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 215,699 ล้านบาท]

– ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ธนาคารพาณิชย์

– อัตราปันผล เท่ากับ 2.39%, PE เท่ากับ 12.08 และ P/B เท่ากับ 0.43

– โดยราคาหุ้นวันที่ 23-7-2564 ปิดที่ 104 บาท ลดลง -14.5 บาท จาก 118.50 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ ลดลง -12.2% และเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (มิ.ย.) ยังปรับตัวลดลง -8%

– ผลการดำเนินงานในงวดล่าสุด มีอัตรากำไรสุทธิ (%Net Profit) 22.86%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3cPEmv8

.

5. KTB : ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 149,544 ล้านบาท]

– ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ธนาคารพาณิชย์

– อัตราปันผล เท่ากับ 2.59%, PE เท่ากับ 9.26 และ P/B เท่ากับ 0.43

– โดยราคาหุ้นวันที่ 23-7-2564 ปิดที่ 10.5 บาท ลดลง -0.6 บาท จาก 11.10 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ ลดลง -5.4% และเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (มิ.ย.) ยังปรับตัวลดลง -1.9%

– ผลการดำเนินงานในงวดล่าสุด มีอัตรากำไรสุทธิ (%Net Profit) 22.35%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2Rbk32Q

.

6. TOP : บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 111,182 ล้านบาท]

– ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ประกอบธุรกิจการกลั่น และจำหน่ายนํ้ามันปิโตรเลียม ธุรกิจอื่น ๆ เช่น ธุรกิจไฟฟ้า ธุรกิจสารทำละลาย ธุรกิจบริการการขนส่งทางเรือและทางท่อ ธุรกิจพลังงานทดแทน เป็นต้น

– อัตราปันผล เท่ากับ 1.49%, PE เท่ากับ 6.94 และ P/B เท่ากับ 0.84

– โดยราคาหุ้นวันที่ 23-7-2564 ปิดที่ 47 บาท ลดลง -5 บาท จาก 52.00 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ ลดลง -9.6% และเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (มิ.ย.) ยังปรับตัวลดลง -13.8%

– ผลการดำเนินงานในงวดล่าสุด มีอัตรากำไรสุทธิ (%Net Profit) 4.58%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3dxPNIL

.

.

 1. TTB : ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 107,979 ล้านบาท]
 • ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ธนาคารพาณิชย์
 • อัตราปันผล เท่ากับ 4.50%, PE เท่ากับ 11.04 และ P/B เท่ากับ 0.47
 • โดยราคาหุ้นวันที่ 23-7-2564 ปิดที่ 1 บาท ลดลง -0.08 บาท จาก 1.08 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ ลดลง -7.4% และเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (มิ.ย.) ยังปรับตัวลดลง -10.7%
 • ผลการดำเนินงานในงวดล่าสุด มีอัตรากำไรสุทธิ (%Net Profit) 16.52%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3w89dJv

.

 1. EGCO : บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 92,131 ล้านบาท]
 • ลักษณะการประกอบธุรกิจ : บริษัทโฮลดิ้ง ลงทุนในธุรกิจ 1) ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า 2) ธุรกิจการให้บริการด้านเทคนิคการจัดการแก่โรงไฟฟ้าและโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ
 • อัตราปันผล เท่ากับ 3.79%, PE เท่ากับ 9.28 และ P/B เท่ากับ 0.85
 • โดยราคาหุ้นวันที่ 23-7-2564 ปิดที่ 171.5 บาท ลดลง -21 บาท จาก 192.50 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ ลดลง -10.9% และเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (มิ.ย.) ยังปรับตัวลดลง -2%
 • ผลการดำเนินงานในงวดล่าสุด มีอัตรากำไรสุทธิ (%Net Profit) 7.78%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3p3crvf

.

 1. IRPC : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 78,468 ล้านบาท]
 • ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ดำเนินธุรกิจ 1) ปิโตรเลียม โดยมีโรงกลั่นน้ำมันอยู่ที่ จ. ระยอง 2) ธุรกิจปิโตรเคมี ผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ เม็ดพลาสติกและผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอื่นๆ 3) ธุรกิจท่าเรือและถังเก็บผลิตภัณฑ์ 4) ธุรกิจบริหารจัดการทรัพย์สิน
 • อัตราปันผล เท่ากับ 1.69%, PE เท่ากับ 8.68 และ P/B เท่ากับ 0.9
 • โดยราคาหุ้นวันที่ 23-7-2564 ปิดที่ 3.54 บาท ลดลง -0.18 บาท จาก 3.72 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ ลดลง -4.8% และเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (มิ.ย.) ยังปรับตัวลดลง -7.8%
 • ผลการดำเนินงานในงวดล่าสุด มีอัตรากำไรสุทธิ (%Net Profit) 10.37%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3cPlOLI

.

.

10. RATCH : บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 66,338 ล้านบาท]

– ลักษณะการประกอบธุรกิจ : บริษัทโฮลดิ้ง ลงทุนในบริษัทพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าที่ใช้เชื้อเพลิงหลักประเภทต่างๆ โครงการพลังงานทดแทน ตลอดจนธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับการผลิตไฟฟ้าและธุรกิจพลังงานด้านอื่นๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

– อัตราปันผล เท่ากับ 5.45%, PE เท่ากับ 9.15 และ P/B เท่ากับ 0.99

– โดยราคาหุ้นวันที่ 23-7-2564 ปิดที่ 44.25 บาท ลดลง -8.75 บาท จาก 53.00 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ ลดลง -16.5% และเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (มิ.ย.) ยังปรับตัวลดลง -3.3%

– ผลการดำเนินงานในงวดล่าสุด มีอัตรากำไรสุทธิ (%Net Profit) 28.64%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3o0nHHw

.

11. KKP : ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 47,206 ล้านบาท]

– ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ธนาคารพาณิชย์

– อัตราปันผล เท่ากับ 4.43%, PE เท่ากับ 8.67 และ P/B เท่ากับ 0.92

– โดยราคาหุ้นวันที่ 23-7-2564 ปิดที่ 52.25 บาท เพิ่มขึ้น 0.5 บาท จาก 51.75 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 1% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (มิ.ย.) ปรับตัวลดลง -6.3%

– ผลการดำเนินงานในงวดล่าสุด มีอัตรากำไรสุทธิ (%Net Profit) 26.58%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2Q3121K

.

12. TCAP : บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 40,197 ล้านบาท]

– ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ธุรกิจทางการเงิน ที่เป็นในส่วน ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจลิสซิ่ง ธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิต

– อัตราปันผล เท่ากับ 9.09%, PE เท่ากับ 10.16 และ P/B เท่ากับ 0.54

– โดยราคาหุ้นวันที่ 23-7-2564 ปิดที่ 33.25 บาท ลดลง -1.25 บาท จาก 34.50 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ ลดลง -3.6% และเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (มิ.ย.) ยังปรับตัวลดลง -3.6%

– ผลการดำเนินงานในงวดล่าสุด มีอัตรากำไรสุทธิ (%Net Profit) 39.3%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3jnOcbb

.

13. BCP : บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 34,010 ล้านบาท]

– ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ประกอบธุรกิจโรงกลั่นน้ำมันและการค้าน้ำมัน และธุรกิจการตลาด รวมถึงลงทุนในธุรกิจพลังงานไฟฟ้าสีเขียว ธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพ ธุรกิจทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาธุรกิจใหม่

– อัตราปันผล เท่ากับ 1.71%, PE เท่ากับ 0 และ P/B เท่ากับ 0.64

– โดยราคาหุ้นวันที่ 23-7-2564 ปิดที่ 23.5 บาท เพิ่มขึ้น 2.9 บาท จาก 20.60 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 14.1% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (มิ.ย.) ปรับตัวลดลง -4.9%

– ผลการดำเนินงานในงวดล่าสุด มีอัตรากำไรสุทธิ (%Net Profit) 6.39%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3paBID8

.

14. AP : บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 26,268 ล้านบาท]

– ลักษณะการประกอบธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

– อัตราปันผล เท่ากับ 5.49%, PE เท่ากับ 5.12 และ P/B เท่ากับ 0.84

– โดยราคาหุ้นวันที่ 23-7-2564 ปิดที่ 8.15 บาท เพิ่มขึ้น 0.9 บาท จาก 7.25 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 12.4% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (มิ.ย.) ปรับตัวลดลง -2.4%

– ผลการดำเนินงานในงวดล่าสุด มีอัตรากำไรสุทธิ (%Net Profit) 15.21%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3bAka08

.

15. QH : บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 24,429 ล้านบาท]

– ลักษณะการประกอบธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

– อัตราปันผล เท่ากับ 5.41%, PE เท่ากับ 11.54 และ P/B เท่ากับ 0.88

– โดยราคาหุ้นวันที่ 23-7-2564 ปิดที่ 2.2 บาท ลดลง -0.12 บาท จาก 2.32 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ ลดลง -5.2% และเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (มิ.ย.) ยังปรับตัวลดลง -3.5%

– ผลการดำเนินงานในงวดล่าสุด มีอัตรากำไรสุทธิ (%Net Profit) 20.58%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3oJioNN

.

ไปดูอัตราส่วนที่ใช้ในการคัดกรองหุ้น อื่น ๆ ได้อีก

 1. PE : หุ้นแพง หุ้นถูก ดูอย่างไร > https://bit.ly/2RK08s2
 2. PEG : เฟ้นหาหุ้นธุรกิจที่เติบโต แม้ PE สูง เลือกลงทุนได้ด้วย PEG Ratio > https://bit.ly/3kZHB7I
 3. ROE : ROE คืออะไร ? บอกอะไรนักลงทุน > https://bit.ly/35vHmrT

.

❗หมายเหตุ :

 1. อัตราส่วน P/BV เป็นแค่หนึ่งอัตราส่วนที่จะใช้ในการพิจารณาในการลงทุนเท่านั้น ดังนั้น ควรประเมินมูลค่าหุ้นด้วยอัตราส่วนอื่น ๆ และปัจจัยทางธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย
 2. โพสนี้จัดทำขึ้นเพื่่อใช้เป็นแนวทางในการลงทุนเท่านั้น ไม่ได้ชี้นำว่าบริษัทไหนน่าลงทุนกว่าบริษัท ไหน หรือผลตอบแทนการลงทุนจะไม่เปลี่ยนไป เพราะการลงทุนมีความเสี่ยง ผู้สนใจควรต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการลงทุนเสมอ🙂

.

#หุ้นset100
#หุ้นPBต่ำกว่า1
#การลงทุน
#iYomBizInspiration

.

Reference
– https://www.set.or.th /
.
สนใจข้อมูลธุรกิจ การเงิน การลงทุน เล่าให้ฟังเข้าใจง่ายๆ พร้อมทั้งแรงบันดาลใจดีๆ ในการสร้างฝัน ติดตาม iYom Biz+Inspiration ได้ที่
website : https://iyom-bizinspiration.com
facebook : https://www.facebook.com/iYomBizInspiration

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *